Список компаний - Программные средства для глобальных спутниковых систем местоопределения, позиционирования по спецификации заказчика - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
34 компаний найдено
Программные средства для глобальных спутниковых систем местоопределения, позиционирования по спецификации заказчика
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Навігаційні системи, ТОВ (Навигационные системы, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37553738 Сервісний центр навігаційного устаткування; продаж карт для GPS навігаторів; продаж GPS навігаторів; розміщення підприємств на GPS картах. Автомобільні GPS навігатори. Штатні головні пристрої. Портативні GPS навігатори. Спортивні GPS -навігатори. Аксесуари для GPS. Річкова і морська навігація. Прокат GPS навігаторів. Система GPS-контролю транспорту і персоналу. СіБі радіостанції Сервисный центр навигационного оборудования; продажа карт для GPS навигаторов; продажа GPS навигаторов; размещение предприятий на GPS картах. Автомобильные GPS навигаторы. Штатные головные устройства. Портативные GPS навигаторы. Спортивные GPS - навигаторы. Аксессуары для GPS. Речная и морская навигация. Прокат GPS навигаторов. Система GPS-контроля транспорта и персонала. СиБи радиостанции Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Радиоприемники
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Радиоприемники спутниковые глобальной системы определения местоположения (GPS)...

Теко Трейд, ТОВ (Теко Трейд, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36860797 Повний набір послуг з GPS моніторингу транспорту: від впровадження систем контролю і моніторингу OVERSEER до розробки і впровадження індивідуальних рішень із застосуванням високоточних датчиків і GPS терміналів, що дозволяють отримати повну і достовірну інформацію про стан автотранспорту і вантажів, контролювати стан, знаходження і переміщення вантажів, транспорту, людей, палива і багато чого іншого в режимі реального часу. Торгівля і встановлення: устаткування для GPS- моніторингу транспорту. Послуги хостингу для відстежування руху транспорту. Полный набор услуг по GPS мониторингу транспорта: от внедрения систем контроля и мониторинга OVERSEER до разработки и внедрения индивидуальных решений с применением высокоточных датчиков и GPS терминалов, позволяющих получить полную и достоверную информацию о состоянии автотранспорта и грузов, контролировать состояние, нахождение и перемещение грузов, транспорта, людей, топлива и многого другого в режиме реального времени. Торговля и установка: оборудование для GPS-мониторинга транспорта. Услуги хостинга для отслеживания движения транспорта. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: OVERSEER (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Радиоприемники
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Радиоприемники спутниковые глобальной системы определения местоположения (GPS)...

Лангіс, ТОВ (Лангис, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32799394 Розробка, впровадження і надання послуг в області систем автоматизації супутникового моніторингу. Надання послуг з IT-аутсорсингу транспортних компаній. Послуги з транспортного консалтингу. Авторізірованная дистрибуція GPS-навігаторів (бренд "GoClever") Разработка, внедрение и предоставление услуг в области систем автоматизации спутникового мониторинга. Оказание услуг по IT-аутсорсингу транспортных компаний. Услуги по транспортному консалтингу. Авторизированная дистрибуция GPS- навигаторов (бренд "GoClever") Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: GoClever Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Радиоприемники
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Радиоприемники спутниковые глобальной системы определения местоположения (GPS)...

Юні Трейд, ТОВ (Юни Трейд, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32654168 Моніторинг автомобіля або будь-якого транспортного засобу за допомогою GPS трекера і електронної карти в режимі реального часу, перегляд історії пересування; сервіс моніторингу транспорту через мережу Інтернет з будь-якого комп'ютера Мониторинг автомобиля или любого транспортного средства с помощью GPS трекера и электронной карты в режиме реального времени, просмотр истории передвижения; сервис мониторинга транспорта через сеть Интернет с любого компьютера Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: UNIGPS Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Геолокационное и геопозиционное оборудование
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Системы определения местонахождения, слежения и сопровождения транспортных средств автоматические, в т.ч. GPS навигаторы и трекеры, поисковые маяки...

Елсітон, ПрАТ (Элситон, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 22116654 Розробка і виробництво систем контролю транспорту на основі GPS. Система контролю транспорту "Глобус". Разработка и производство систем контроля транспорта на основе GPS. Система контроля транспорта "Глобус". Система Контроля Транспорта “ГЛОБУС” - инновационное техническое решение для онлайн мониторинга транспорта и контроля топлива от украинского производителя ЧАО "Элситон". СКТ “Глобус” позволяет решать самый широкий спектр задач по управлению и контролю за использованием транспорта: мониторинг местоположения транспортного средства на карте, уровень топлива в баках, идентификация водителя, подключение к CAN-шине, охранные функции (сигнализация). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Программные средства для графического дизайна и обработки изображений
 • Программные средства для глобальных спутниковых систем местоопределения, позиционирования по спецификации заказчика
 • Оборудование автозаправочных станций (АЗС) и станций технического обслуживания (СТО)...

Національні електронні комунікації, ТОВ (Национальные электронные коммуникации, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32248089 Проектування і введення в експлуатацію установських, офісних АТС і корпоративних мереж зв'язку і передачі даних на основі універсальних IP АТС і комунікаційних серверів NEC UNIVERGE SV8100, SV8300, SV8500, NEAX 2000IPS, 2400IPX для комерційних і страхових компаній, банків, промислових підприємств, державних установ, інтеграція з існуючими системами зв'язку. Побудова Call / Contact центрів, CRM інтеграція. Розробка програмних рішень для телекомунікацій: офісні тарифікатори для АТС, корпоративні білінгові системи, білінгові АСР оператора зв'язку, Центри обробки викликів(Call/ContactCenter), системи запису і каталогізації мови, переговорні пункти. Торгівля: системи голосової пошти, автоінформатори, автосекретарі, Music-On-Hold і GSM -шлюзи. Розробка цифрових навігаційних карт. Проектирование и ввод в эксплуатацию учрежденческих, офисных АТС и корпоративных сетей связи и передачи данных на основе универсальных IP АТС и коммуникационных серверов NEC UNIVERGE SV8100, SV8300, SV8500, NEAX 2000IPS, 2400IPX для коммерческих и страховых компаний, банков, промышленных предприятий, государственных учреждений, интеграция с существующими системами связи. Построение Call / Contact центров, CRM интеграция. Разработка программных решений для телекоммуникаций: офисные тарификаторы для АТС, корпоративные биллинговые системы, биллинговые АСР оператора связи, Центры обработки вызовов(Call/ContactCenter), системы записи и каталогизации речи, переговорные пункты. Торговля: системы голосовой почты, автоинформаторы, автосекретари, Music-On-Hold и GSM-шлюзы. Разработка цифровых навигационных карт. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: NATEC; DialExpert (UA); WideCoup; NEC Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Геолокационное и геопозиционное оборудование
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Системы телекоммуникации и связи...

МікроТронік, ТОВ (МикроТроник, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35737079 Постачання і установка систем GSP/GPRS моніторингу для стаціонарних і рухливих об'єктів. Постачання і установка датчиків палива. Постачання і установка RFID систем роздачі палива для відомчих заправлень і АЗС. Поставка и установка систем GSP/GPRS мониторинга для стационарных и подвижных объектов. Поставка и установка датчиков топлива. Поставка и установка RFID систем раздачи топлива для ведомственных заправок и АЗС. Поставка комплекса оборудования и программного обеспечения для замера полей и учета обработанной площади для аграрных предприятий. Поставка и установка различного насосного и перекачивающего оборудования. Разработка и внедрение приложений спутникового мониторинга на базе 1С Предприятие 8.1 Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Геолокационное и геопозиционное оборудование
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Системы определения местонахождения, слежения и сопровождения транспортных средств автоматические, в т.ч. GPS навигаторы и трекеры, поисковые маяки...

КМС, ТОВ (КМС, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 23705401 Торгові поставки: геодезичне обладнання, обладнання для аерофотознімання і фотограмметрії, GPS, оптичні і лазерні системи позіціонування. Програмне забезпечення для геоінформаційних систем, баз даних. Геодезичні і картографічні роботи. Безпілотні системи аерофотозйомки. Стаціонарні та мобільні лазерні 3D сканери Торговые поставки: геодезическое оборудование, оборудование для аэрофотосъемки и фотограмметрии, GPS, оптические и лазерные системы позиционирования. Программное обеспечение для геоинформационных систем, баз данных. Геодезические и картографические работы. Беспилотные системы аэрофотосъемки. Стационарные и мобильные оазерные 3D сканеры Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: TRIMBLE (US); Nikon (JP); Spectra Precision (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Приборы и инструменты геодезические
 • Топографические приборы и аппаратура для изысканий, наблюдений, съемок, измерений
 • Приборы для проверки горизонтальности поверхностей, уровни, нивелиры геодезические...

Персональний Консультант, ПП (Персональный Консультант, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35112886 Послуги: автоматизація обліку і управління за допомогою програм "1С:Підприємство", "АГЕНТ+", "Думка" - консультації на етапі підбору програмного продукту і його демонстрація; впровадження програмного забезпечення; супровід і оновлення програмного забезпечення; інформаційно-консультаційний супровід. Торгівля: ліцензійне програмне забезпечення вищеперелічених компаній. Услуги: автоматизация учета и управления с помощью программ "1С:Предприятие", "АГЕНТ+", "Мысль" - консультации на этапе подбора программного продукта и его демонстрация; внедрение программного обеспечения; сопровождение и обновление программного обеспечения; информационно-консультационное сопровождение. Торговля: лицензионное программное обеспечение вышеперечисленных компаний. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Телефоны
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Смартфоны, планшетофоны...

Інститут передових технологій, ПрАТ (Институт передовых технологий, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 23727615 Створення і виготовлення: карти, атласи різних форматів і призначення, електронні карти на CD, глобуси; системи GPS-моніторингу і навігації; геоінформаційні системи для керування територіями; ексклюзивні автомобільні карти і атласи. Розміщення реклами на картографічних виданнях, ламінування карт, оформлення в рами, виготовлення карт на замовлення. Создание и изготовление: карты, атласы различных форматов и назначения, электронные карты на CD, глобусы; системы GPS-мониторинга и навигации; геоинформационные системы для управления территориями; эксклюзивные автомобильные карты и атласы. Размещение рекламы на картографических изданиях, ламинирование карт, оформление в рамы, изготовление карт на заказ. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги специальной печати
 • Услуги печати географических карт и планов
 • Услуги финишной и послепечатной обработки печатной продукции...
Назад наверх