Список компаний - Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в геологии, геотехнике и геохимии (услуги) - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
5 250 компаний найдено
Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в геологии, геотехнике и геохимии (услуги)
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Запоріждіпроводгосп, регіональний проектно-вишукувальний інститут, ДП (Запорожгипроводхоз, региональный проектно-изыскательский институт, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01039228 Топографо-геодезичні роботи. Проектування каналізацій, водопостачання, артезіанських свердловин, ставів. Розчистка річок. Відновлення стічних вод і тваринницьких стоків. Газифікація, електропостачання. Топографо-геодезические работы. Проектирование канализаций, водоснабжения, артезианских скважин, прудов. Расчистка русел речек. Утилизация сточных вод и животноводческих стоков. Газификация, электроснабжение. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в геологии, геотехнике и геохимии (услуги)
 • Услуги геодезических и топографических съемок
 • Исследования, разведка и анализ грунтов (услуги)...

Вінницька торгово-промислова палата (Винницкая торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944805 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення; пошук ділових партнерів; маркетингові дослідження ринку; консультації і моніторинг у сфері фондових, фінансових, сировинних і товарних ринків; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; третейський суд; міжнародний арбітраж; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; реєстрація, охорона й оцінка об'єктів інтелектуальної власності - торгові марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні (фірмові) назви, об'єкти авторського права і суміжних прав; організація семінарів, бізнес-тренінгів, виставок, конференцій і ділових місій. Туристичні послуги. Услуги: справочно-информационное обеспечение; поиск деловых партнеров; маркетинговые исследования рынка; консультации и мониторинг в сфере фондовых, финансовых, сырьевых и товарных рынков; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; третейский суд; международный арбитраж; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; регистрация, охрана и оценка объектов интеллектуальной собственности - торговые марки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, коммерческие (фирменные) названия, объекты авторского права и смежных прав; организация семинаров, бизнес-тренингов, выставок, конференций и деловых миссий. Туристические услуги. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства для сети Интернет и Интранет
 • Программные средства для верстки, корректуры и дизайна для настольных издательских систем (DTP)...

Навігаційно-геодезичний центр, ТОВ (Навигационно-геодезический центр, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31436474 Торговвие поставки геодезичного устаткування Торговвые поставки геодезического оборудования, позволяющего использовать возможности технологий спутниковой навигации (Leica Viva, System 1200, геодезические GNSS приемники и т.д.), лазерного сканирования (ScanStation C10, HDS 6200), оптико-электронных измерений (тахеометры Leica серий FlexLine, тахеометры Leica TS11 и TS15, TS30, TM30, оптические, электронные и цифровые нивелиры Leica, теодолиты, лазерные рулетки серии DISTO) в геодезии, строительстве и изысканиях, градостроительстве. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Leica Geosystems (CH) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Топографические приборы и аппаратура для изысканий, наблюдений, съемок, измерений
 • Приборы для проверки горизонтальности поверхностей, уровни, нивелиры геодезические
 • Теодолиты, геодезические инструменты для измерений горизонтальных и вертикальных углов...

УкркомунНДІпроект, ТОВ (УкркоммунНИИпроект, Украинский проектный научно-исследовательский институт коммунальных сооружений городов, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 03333883 Проектування об'єктів комунального господарства з впровадженням нових прогресивних видів техніки, матеріалів, конструкцій і технологій: системи водопостачання, каналізації, газопостачання, санітарного очищення, міський транспорт, гідротехнічні споруди Проектирование объектов коммунального хозяйства с внедрением новых прогрессивных видов техники, материалов, конструкций и технологий: системы водоснабжения, канализации, газоснабжения, санитарной очистки, городской транспорт, гидротехнические сооружения Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные и консалтинговые услуги для строительной промышленности
 • Проектные разработки заводов, фабрик со сдачей под ключ
 • Консультанты, проектные и инженерно-технические разработки по сооружениям и оборудованию водоснабжения...

Ін-Фоліо, ПП (Ин-Фолио, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34425926 Послуги: проведення експертизи, складання і захист експертних висновків для отримання ліцензії на будівельну діяльність по всій території України (консультації з питаннь ліцензування; узгодження з замовником переліку видів будівельних робіт; допомога в підготовці пакету документів для експертизи підприємства і документації; проведення експертизи і складання експертного висновку; захист документів на ліцензійній комісії, отримання ліцензії); консультативно-методична допомога виконавцям работ/услуг на гідротехнічних спорудах водного транспорту для отримання Свідоцтва про визнання Регістром судноплавства. Услуги: проведение экспертизы, составление и защита экспертных заключений для получения лицензии на строительную деятельность по всей территории Украины (консультации по вопросам лицензирования; согласование с заказчиком перечня видов строительных работ; помощь в подготовке пакета документов для экспертизы предприятия и документации; проведение экспертизы и составление экспертного заключения; защита документов на лицензионной комиссии в Госархстройинспекции, получение лицензии); консультативно-методическая помощь исполнителям работ/услуг на гидротехнических сооружениях водного транспорта для получения Свидетельства о признании Регистром судоходства. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги по информационному менеджменту и управлению информационными потоками
 • Услуги составления, редактирования и корректуры технической документации...

Технікс, ПМП (Техникс, ЧМП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31174870 Капитальный ремонт нефтегазовых скважин. Бурение водных скважин. Строительство объектов добычи природного газа, конденсата и нефти. Поточное обслуживание скважин с использованием азотных установок, цементировочных агрегатов, кислотных агрегатов, установок депарафиницазии скважин. Цементирование обсадных колон, установка цементных мостов в скважинах. Оптимизация добычи нефти, газа и конденсата с использованием дожимных компрессорных станций та турободетандерных агрегатов. Эксплуатация скважин с низким пластовым давлением и накоплением жидкости на забое с использованием азотных мембранных установок. Проведение геофизических работ. Проектирование объектов архитектуры. Строительные и монтажные работы. Монтаж инженерных сетей. Строительство транспортных сооружений. Инжиниринговая деятельность в сфере строительства. Генеральный подрядчик в строительстве Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Подрядчики по землеройным работам, выемке грунта, устройству фундамента и проходке туннелей в строительстве
 • Подрядчики гражданского и морского строительства
 • Подрядчики по инженерно-геологическим обследованиям грунтов...

Ековізіон, ТОВ (Эковизион, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35933916 Торгівля, монтаж і обслуговування теплових насосів і сонячних колекторів. Проектування і будівництво геотермальних свердловин; буріння свердловин під теплові насоси, палі, для води і на водозниження. Проектування і монтаж систем індивідуального опалення котеджів і багатоквартирних будівель. Проектування геотермального поля; похиле буріння, установка зондів, тампонаж свердловин, гідравлічні випробування, будівництво кесона, геотермальних полів. Торговля, монтаж и обслуживание тепловых насосов и солнечных коллекторов. Проектирование и строительство геотермальных скважин; бурение скважин под тепловые насосы, сваи, для воды и на водопонижение. Проектирование и монтаж систем индивидуального отопления коттеджей и многоквартирных строений. Проектирование геотермального поля; наклонное бурение, установка зондов, тампонаж скважин, гидравлические испытания, строительство кессона, геотермальных полей. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: EcoVision Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Машины и оборудование для добычи нефти и газа, нефтегазовой промышленности
 • Машины и оборудование буровые для добычи нефти и газа
 • Оборудование для наклонно-направленного бурения для нефтяных и газовых буровых установок...
Назад наверх