Список компаний - Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в животноводстве и рыбоводстве (услуги) - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
65 компаний найдено
Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в животноводстве и рыбоводстве (услуги)
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК) Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) (Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК (УЛЯБП АПК) Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП Украины))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00493706 Проведення лабораторних досліджень продуктів харчування і сільськогосподарської продукції. Проведение лабораторных исследований продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Показатели качества продукции растительного и животного происхождения. Показатели безопасности продукции растительного, животного происхождения и воды. Содержание макро- и микроэлементов ( в т.ч. тяжелых металлов) в продукции растительного, животного происхождения и воде. Молекулярная диагностика вирусных и бактериальных болезней животных (ПЛР и ИФА методами). Диагностика вирусов и транссгенов продукции растительного происхождения (семяна, плоды и т.д.). Биохимические (клинические) показатели крови. Услуги по регистрации средств защиты растений Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Научные фундаментальные и прикладные исследования
 • Научно-исследовательские центры и лаборатории
 • Продукты земледелия и лесное хозяйство...

Вектор, інженерно-виробничий центр, ТОВ (Вектор, инженерно-производственный центр, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34629751 Проектування, будівництво "під ключ", реконструкція, технічне переозброєння заводів зі зберігання і переробки зернових і олійних культур, фермерських і тваринницьких господарств, пташників. Торгові поставки, пусконалагоджувальні роботи: устаткування для приймання, очищення, сушіння, переробки зернових і олійних культур; устаткування для переробки комбікормів та ін. Офіційний представник "Schneider Electric", Житомирського заводу ВАТ "Вібросепаратор", ВАТ "Хорольський механічний завод", Одеського заводу "Продмаш", ЗАТ "ЧеркасиЕлеваторМаш" та ін. Проектирование, строительство "под ключ", реконструкция, техническое перевооружение заводов по хранению и переработке зерновых и масличных культур, фермерских и животноводческих хозяйств, птичников. Торговые поставки, пусконаладочные работы: оборудование для приемки, очистки, сушки, переработки зерновых и масличных культур; оборудование для переработки комбикормов и др. Официальный представитель "Schneider Electric", Житомирского завода ОАО "Вибросепаратор", ОАО "Хорольский механический завод", Одесского завода "Продмаш", ЗАО "ЧеркассыЭлеваторМаш" и др. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Schneider Electric Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Скобяные изделия, метизы, столовые приборы и инструменты
 • Фильтры, сита и грохоты из металла
 • Сита прорезные металлические...

Інститут біології південних морів ім.Ковалевського, ДП (Институт биологии южных морей им.Ковалевского, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 03534357 Комплексні дослідження структури і функціонування морських екосістем і їх компонентів, вивчення антропогенного впливу на морські екосістеми, розробка нових інформаційних технологій і систем накопичування, обробки і аналізу даних. Видання: "Морський екологічний журнал" і "Екологія моря" Комплексные исследования структуры и функционирования морских экосистем и их компонентов, изучение антропогенного влияния на морские экосистемы, разработка новых информационных технологий и систем накопления, обработки и анализа данных. Издание: "Морской экологический журнал" и "Экология моря" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Информационные услуги по проблемам охраны окружающей среды и экологии
 • Консультанты по загрязнению водной среды...

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН (Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00496952 Науково-дослідні розробки в рослинництві і тваринництві: створення високопродуктивних хворобостійких сортів сільськогосподарських культур, розробка раціональних енерго- і ґрунтозбережувальних технологій у землеробстві, виробництво та реалізація елітного насіння районованих сортів; формування екологічно чистих лучних ценозів; розробка прогресивних технологій заготівлі, збереження, переробки і використання кормових ресурсів; створення нових високопродуктивних порід свійської худоби і птиці та інше. Научно-исследовательские разработки в растениеводстве и животноводстве: создание высокопродуктивных болезнеустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, разработка рациональных энерго- и почвосберегающих технологий в земледелии, производство и реализация элитных семян районированных сортов; формирование экологически чистых луговых ценозов; разработка прогрессивных технологий заготовки, сохранения, переработки и использования кормовых ресурсов; создание новых высокопродуктивных пород домашнего скота и птицы и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги ландшафтной архитектуры, благоустройства территории, озеленения и ухода за зелеными насаждениями
 • Подрядчики по проектированию и созданию биотопов (однородных по условиям окружающей среды пространств, занятых одним биоценозом)
 • Посевной материал, семена для полеводства, овощеводства, плодоводства, луговодства...

Південний науково-дослідний інститут морського рибного господарства і океанографії (ПівденНІРО) (Южный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии (ЮгНИРО), государственное бюджетное научное учреждение)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 1149102182525 Наукове обгрунтування стійкого використання біоресурсів і моніторинг океанічних, морських і ліманних екосістем, розробка прогнозів і рекомендацій з управління біоресурсами і промислом. Научное обоснование устойчивого использования биоресурсов и мониторинг океанических, морских и лиманных экосистем, разработка прогнозов и рекомендаций по управлению биоресурсами и промыслом. Осуществление комплекса природоохранных исследований в Азовском и Черном морях, включающих экологический контроль за состоянием морской экосистемы, разработку научных основ охраны водоемов от загрязнения и оценку антропогенного влияния на водоем и гидробионты (ОВОС). Разработка и совершенствование методов повышения промысловой продуктивности вод путем развития марикультуры (рыбоводство, акклиматизация, выращивание морских гидробионтов - мидий, устриц, водорослей). Разработка технологий производства лечебно-профилактических и биологически активных веществ из гидробионтов, экологическая технология. Разработка нормативной документации (стандарты, технические условия) на пищевую, кормовую, техническую продукцию, лечебно-профилактические и лекарственные препараты и тару. Выполнение конструкторских работ по созданию эффективных и экологически приемлемых орудий и способов промышленного рыболовства. Разработка, составление и издание промысловых пособий, атласов, научно-информационных и патентных обзоров, оформление патентной документации. Международное научно-техническое сотрудничество Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в животноводстве и рыбоводстве (услуги)
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки по разведению рыбы, рыбоводческим хозяйствам...

Харківська інженерна компанія, ТОВ (Харьковская инженерная компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40165568 Розробка і виробництво: устаткування для знезараження і очищення питної, стічної і шахтної води; озонатори, бактерицидні УФ-опромінювачі для знезараження води і повітря; спеціальне технологічне устаткування для харчової промисловості (устаткування для стерилізації харчового устаткування, тари й упаковки; устаткування пастеризації швидкопсувних продуктів; устаткування для дезинфекції і дезинсекції зерна, круп, овочів і фруктів); устаткування для утилізації токсичних відходів. Послуги: проектування овочесховищ і фермерських комплексів з розведення риби. Разработка и производство: оборудование для обеззараживания и очистки питьевой, сточной и шахтной воды; озонаторы, бактерицидные УФ-облучатели для обеззараживания воды и воздуха; специальное технологическое оборудование для пищевой промышленности (оборудование для стерилизации пищевого оборудования, тары и упаковки; оборудование пастеризации скоропортящихся продуктов; оборудование для дезинфекции и дезинсекции зерна, круп, овощей и фруктов); оборудование для утилизации токсичных отходов; оборудование для нефтеперерботки (установки для производства высокооктановых бензинов). Услуги: проектирование овощехранилищ и фермерских комплексов по разведению рыбы. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: VODOGRAY (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Электростанции, производство электроэнергии
 • Электростанции гидравлические, гидроэлектростанции
 • Насосы классифицированные по области применения...

Інститут тваринництва, ДП (Институт животноводства, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00497199 Наукові роботи з тваринництва. Розробка і впровадження в виробництво ефективних систем відтворення і сучасних методів запліднення тварин; технологічні рішення і проекти реконструкції тваринницьких ферм; системи ефективної переробки і утилізації стоків; аналізи якісного складу молока, кормів з показникам якості і безпеки; організація тренингу спортивних коней; дослідження генів господарсько-корисних ознак різних видів сільськогосподарських тварин, безпосередньо пов'язаних з якістю продукції і технологічними процесами ведення тваринництва (стрес-вразливість і т. д.). Научные работы по животноводству. Разработка и внедрение в производство эффективных систем воспроизводства и современных биотехнологических методов оплодотворения животных; технологические решения и планировочные проекты реконструкции животноводческих ферм; системы эффективной переработки и утилизации стоков; анализы качественного состава молока, кормов по показателям качества и безопасности; организация тренинга спортивных лошадей; исследование генов хозяйственно-полезных признаков различных видов сельскохозяйственных животных, непосредственно связанных с качеством продукции и технологическими процессами ведения животноводства (стресс-чувствительность и т.д.). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Скот крупный рогатый
 • Скот крупный рогатый племенной
 • Скот крупный рогатый для разведения стада...

Ветінструмент, ТОВ (Ветинструмент, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31640374 Проектування і розробка продукції для потреб ветеринарної медицини, насіннєвих інспекцій, центрів санепідемнагляду і сертифікації, лабораторій водоканалу і підприємств харчової промисловості. Проектирование и разработка продукции для потребностей ветеринарной медицины, семенных инспекций, центров санэпидемнадзора и сертификации, лабораторий водоканала и предприятий пищевой промышленности. Производство лабораторного оборудования: термостаты, термостаты-холодильники, термоэлектрические малогабаритные термостаты, холодильные камеры, вытяжные и сушильные шкафы, водяные бани, центрифуги, электромельницы, техника инфракрасного, ультрафиолетового и бактерицидного облучения. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Здравоохранение, медицина и фармацевтика
 • Приборы и оборудование для медицинских лабораторий
 • Камеры термостатические для медицинских лабораторий...

Науково-дослідний інститут Азовського моря, НІАМ, ДП (Научно-исследовательский институт Азовского моря, НИАМ, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32298061 Провідна наукова організація виконуючая рибогосподарські дослідження в водоймах Азовського басейну. Ведущая научная организация выполняющая рыбохозяйственные исследования в водоемах Азовского бассейна. Комплексные рыбохозяйственные исследования рек, озер и водохранилищ Приазовского региона; разработка биологических основ осетроводства, а также искусственного воспроизводства и товарного выращивания других видов рыб; научные разработки в области многофункционального рифостроения; новые методические разработки для выполнения работ по учету водных биоресурсов; исследования в области математического моделирования экосистем Азовского бассейна; фундаментальные исследования наиболее интересных рыб Азовского моря. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в животноводстве и рыбоводстве (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки по разведению рыбы, рыбоводческим хозяйствам

Науковий селекційно-генетичний центр рибництва (Научный селекционно-генетический центр рыбоводства, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00472609 Разработка и издание нормативно-инструктивных и методических документов по племенному рыбоводству; создание и организация работы криобанка; производство, приобретение и использование спермопродукции племенных высокопродуктивных самцов рыб; проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ по племенному рыбоводству; организация товарного выращивания и разведение разных видов рыб; научные исследования, поиск, разработка, изготовление, монтаж, пусконаладка и внедрение в производство машин, оборудования, комплексов, инвентаря, другой продукции для рыбоводства. Разработка и издание нормативно-инструктивных и методических документов по племенному рыбоводству; создание и организация работы криобанка; производство, приобретение и использование спермопродукции племенных высокопродуктивных самцов рыб; проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ по племенному рыбоводству; организация товарного выращивания и разведение разных видов рыб; научные исследования, поиск, разработка, изготовление, монтаж, пусконаладка и внедрение в производство машин, оборудования, комплексов, инвентаря, другой продукции для рыбоводства. Инкубаторы для инкубации икры, контейнеры для перевозки икры, аэраторы, камышекосилки. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
 • Оборудование для выращивания аквакультур и аквапоники, для разведения рыбы, моллюсков и ракообразных в хозяйствах, на фермах
 • Сортировочные машины для икры для рыбопитомников, рыбоводческих хозяйств...

Промагрокомбінат, ТОВ (Промагрокомбинат, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30228390 Комплексний підхід к розвитку ефективного свинарства. Концептуальне проектування реконструкції і будівництва свинокомплексів. Комплексный подход к развитию эффективного свиноводства. Концептуальное проектирование реконструкции и строительства свинокомплексов. Подбор технологических решений и эскизных проработок помещений на основе экономико-технологического расчета. Инжиниринговые решения по реконструкции существующих зданий. Передовые европейские и американские технологии и менеджмент. ТЗ на пректирование и строительство новых зданий. Предварительный финансовый расчет. Перспективный бюджет фермы на 2-5 лет. Селекционная работа и генетический материал. Компактные линии кормоприготовления с непрерывным весовым дозированием (2-60 т/час). Комплекс решений для животноводства: технология кормления, программное обеспечение для управления на свинофермах, ветеринарное сопровождение, голландское оборудование для содержания свиней; поилки и кормушки для животных; продажа племенного ремонтного поголовья; искусственное осеменение свиноматок. Производство кормов для с/х животных и прицы Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: NEDAP; STIENEN (NL); GROBA (NL); AGTRONIX (US); NOOYEN (NL); BOUWIMPEX (NL); WIEFFERINK (NL); CAWI (NL); AZA (IT); SGI (US); NSR (US); Agtronix (US) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Живые животные и рыба
 • Овцы, козы, свиньи
 • Свиньи, хряки племенные...

Низина-Агро 2005, НВП, ТОВ (Низина-Агро 2005, НПП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33779342 Оказание научно-технических услуг в разработке проектно конструкторской документации для региональных минибиокластеров (МБК), рецептов диетических продуктов питания ХХ1в. Реализация фермерам бизнес-проектов, технологий, биотехнологий и модульной техники для комплектации модульных свиноводческих и перепелиных ферм "заводской сборки", переработки сельскохозяйственного сырья для медпищемпрома, комбикормов, ЖЗЦМ, биотоплив и удобрений. Решение задач предпосевной биостимуляции семян, экологической защиты производств, экспертной оценки оборудования, оптимальной комплектации и монтажа. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Продукты земледелия и лесное хозяйство
 • Услуги сопутствующие по обработке семян
 • Услуги предпосевной микроволновой обработки семян...

АгроАналіз, ТОВ (АгроАнализ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33342729 Повний комплекс досліджень рослинних зразків, ґрунтів, насіння, розрахунок плану застосування мінеральних добрив, агрохімічне картування ґрунтів, професійні рекомендації з захисту рослин індивідуально для кожного поля, для кожній культури. Краплинне зрошування, гібриди овочів, касети розсади. Агрохімічний аналіз. Фітопатологічний і бактеріологічний аналіз. Гельмінтологічний аналіз. Ентомологічні дослідження. Фітомоніторинг. Агрономічеське обслуговування. Визначення плодоносності бруньок виноградної лози Полный комплекс исследований растительных образцов, почв, семян, расчет плана применения минеральных удобрений, агрохимическое картирование почв, профессиональные рекомендации по защите растений индивидуально для каждого поля, для каждой культуры. Капельное орошение, гибриды овощей, кассетная рассада. Агрохимический анализ. Фитопатологический и бактериологический анализ. Гельминтологический анализ. Энтомологические исследования. Фитомониторинг. Агрономическое обслуживание. Определение плодоносности почек виноградной лозы Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Продукты земледелия и лесное хозяйство
 • Услуги в земледелии и садоводстве
 • Услуги борьбы с грызунами и вредителями для сельского хозяйства, в т.ч. дезинсекции, дератизации и фумигации зерна...

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок (Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных препаратов и кормовых добавок)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00485670 Проведення наукових досліджень з розроблення нових і вдосконалення існуючих методів контролю ветеринарних лікарських засобів, кормів та кормових добавок. Експертиза та реєстрація зарубіжних і вітчизняних ветеринарних препаратів, медикаментів, вітамінів, кормових добавок, інструментів (ветеринарні засоби), проведення наукових досліджень по розробці, вдосконаленню та стандартизації ветеринарних засобів і методів їх контролю; здійснення на території України контролю за якістю ветеринарних засобів. Експертиза та реєстрація зарубіжних і вітчизняних ветеринарних препаратів, медикаментів, вітамінів, кормових добавок, інструментів (ветеринарні засоби), проведення наукових досліджень по розробці, вдосконаленню та стандартизації ветеринарних засобів і методів їх контролю; здійснення на території України контролю за якістю ветеринарних засобів. Экспертиза и регистрация зарубежных и отечественных ветеринарных препаратов, медикаментов, витаминов, кормовых добавок, инструментов (ветеринарные средства), проведение научных исследований по разработке, усовершенствованию и стандартизации ветпрепаратов, кормовых добавок и методов их контроля; осуществление государственного ветеринарно-санитарного контроля за качеством ветеринарных препаратов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в животноводстве и рыбоводстве (услуги)
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки по ветеринарии и зоотехнике...

Центр розвитку і правової підтримки селища, сільськогосподарська дорадча служба, громадська організація (Центр развития и правовой поддержки села, сельскохозяйственная совещательная служба, общественная организация)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Надання консультаційних (порадчих) послуг сільськогосподарським товаровиробникам, сільському населенню, органам місцевого самоврядування: бізнес-планування, розробка проектів і програм, створення власного бізнесу Оказание консультационных (совещательных) услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскому населению, органам местного самоуправления по социальным и экономическим вопросам (бизнес-планирование, разработка проектов и программ, создание собственного бизнеса и др.), по агрономии, зоотехнике Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Центры содействия туризму (услуги)
 • Гостеприимство, туризм, отели, гостиницы, услуги общественного питания и кейтеринга
 • Услуги региональных центров туристической информации...

Biosafety Center, НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК, ДП (Biosafety Center, НИЦ биобезопасности и экологического контроля ресурсов АПК, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ НДЦ виконує понад 400 видів досліджень, які здійснюються в різних напрямках і дозволяють провести діагностику хвороб тварин різної етіології, аналіз рослинної і тваринної продукції від початкової стадії її отримання до готового продукту. НДЦ надає консультаційні послуги як великим сільськогосподарським підприємствам, так і дрібним приватним фахівцям агропромислового комплексу, бере активну участь в розробці та оцінці технологій виробництва сільськогосподарської та харчової продукції. Завдяки своєму досвіду НДЦ пропонує виробникам індивідуальні комплексні рішення по стратегії сучасної діагностики, лікуванню та профілактиці хвороб тварин, лабораторному супроводу виробництва якісної та безпечної продукції від вхідного контролю до контролю готового продукту. НИЦ предоставляет консультационные услуги как крупным сельскохозяйственным предприятиям, так и частным специалистам агропромышленного комплекса Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в животноводстве и рыбоводстве (услуги)
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки по ветеринарии и зоотехнике...

ADEPT GROUP, Міжнародний інжиніринговий холдинг (ADEPT GROUP, Международный инжиниринговый холдинг)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36212009 Проектування, будівельно-монтажні і пусконалагоджувальні роботи, реконструкція і сервісне обслуговування підприємств АПК: елеваторних і тваринницьких комплексів, комбікормових і маслоекстракційних заводів, млинових комбінатів. Проектирование, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, реконструкция и сервисное обслуживание предприятий АПК: элеваторных и животноводческих комплексов, комбикормовых и маслоэкстракционных заводов, мельничных комбинатов. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: AGI; СFCAI; Behlen; ADEPT GROUP Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Машины и оборудование для помола и обработки муки, манной крупы и риса
 • Элеваторы, сооружения для хранения зерна промышленные
 • Лифты, элеваторы и подъемники...

Інститут кормів і сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України (Институт кормов и сельского хозяйства Подолья УААН)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00496588 Створення сортів і гібридів кормових і зернобобових культур; науковий супровід технологій вирощування кормових, зернобобових, зернових та олійних культур; створення та використання культурних пасовищ і сіножатей; залуження схилових земель, поліпшення природних кормових угідь; впровадження прогресивних технологій заготівлі і зберігання силосу, сінажу і сіна; консервування вологого зерна кукурудзи та інших зернофуражних культур; розробка оптимального складу комбікормів і преміксів; оцінка якості сировини і кормів (комбікормів) в акредитованій лабораторії. Создание сортов и гибридов кормовых и зернобобовых культур; научное сопровождение технологий выращивания кормовых, зернобобовых, зерновых и масличных культур; создание и использование культурных пастбищ и сенокосов; защелочение земель, улучшение естественных кормовых угодий; внедрение прогрессивных технологий по заготовке и хранению силоса, сенажа и сена; консервирование влажного зерна кукурузы и других зернофуражных культур; разработка оптимального склада комбикормов и премиксов; оценка качества сырья и кормов (комбикормов) в аккредитованной лаборатории. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в животноводстве и рыбоводстве (услуги)
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки по кормам для домашнего скота и птицы...

Агротех Консалт, ТОВ (Агротех Консалт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33783040 Торгівля: сучасне устаткування для тваринництва (системи видалення гною, насоси і міксери для гною, автоматична кормораздача, вентиляція, щілинні підлоги, устаткування для прибирання і дезинфекції); біогазові установки; харчові добавки для поросят. Торговля: современное оборудование для животноводства (системы навозоудаления, насосы и миксеры для навоза, автоматическая кормораздача, вентиляция, щелевые полы, оборудование для уборки и дезинфекции); биогазовые установки; пищевые добавки для поросят. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Landia (DK); SKOV (DK); Fog Agroteknik (DK); Stadiko (DE); RECK (DE); Garant (DE); Egebjerg (DK); Idrobase (IT); Fancom (NL) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование для разведения свиней, овец и коз, свиноводческих и овцеводческих хозяйств и ферм
 • Установки для свиноводства комплектные
 • Оборудование для кормления домашнего скота...

Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе, ПАТ (Сумское машиностроительное НПО им.Фрунзе, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05747991 Деятельность: - инжиниринг; - проектирование и производство оборудования для нефтяной, газовой, химической, сахарной промышленности и атомной энергетики; - строительство промышленных объектов "под ключ" (в т.ч. строительство нефтеперерабатывающих заводов). Производство и торговля: агрегаты газоперекачивающие; станции компрессорные газонаполнительные; арматура для газопроводов; трубы утяжеленные бурильные и ведущие; компрессоры, насосы, центрифуги для различных отраслей промышленности; оборудование колонное, теплообменное, емкостное для химических производств; оборудование для производства алюминия; нефтетерминалы. Товары на экспорт: арегаты газоперекачивающие; арматура для газопроводов; трубы утяжеленные бурильные и ведущие; центрифуги; насосы; оборудование колонное. Товары по импорту: оборудование технологическое для оснащения собственного производства. Инжиниринг, проектирование и производство оборудования для нефтяной, газовой, химической, сахарной промышленности и атомной энергетики; строительство промышленных объектов "под ключ" (в т.ч. строительство нефтеперерабатывающих заводов). Производство и торговля: агрегаты газоперекачивающие; станции компрессорные газонаполнительные; арматура для газопроводов; трубы утяжеленные бурильные и ведущие; компрессоры, насосы, центрифуги для различных отраслей промышленности; оборудование колонное, теплообменное, емкостное для химических производств; оборудование для производства алюминия; нефтетерминалы. Товары на экспорт: агрегаты газоперекачивающие; арматура для газопроводов; трубы утяжеленные бурильные и ведущие; центрифуги; насосы; оборудование колонное. Товары по импорту: оборудование технологическое для оснащения собственного производства. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Импортеры и/ или экспортеры
 • Импортеры и экспортеры промышленных машин, станков и оборудования
 • Резиновые гибкие шланги и трубки...

Харківський зоологічний парк, комунальна организація (Харьковский зоологический парк, коммунальная организация)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02220881 Зоопарк. Міжнародна програма зі зберігання і розведення рідких видів тварин. Харьковский зоопарк, основанный в 1895 году, принадлежит к числу старейших зоопарков Европы. За годы существования он несколько раз перестраивался, увеличивал территорию, восстанавливался после военных разрушений, реконструировался. В 1980 году зоопарку присвоен статус заповедной территории. Зоопарк занимает площадь 22 га. Коллекция животных включает более 400 видов рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Среди них есть редкие, занесенные в Международную Красную книгу и в Красную книгу Украины. 13 видов включены в международные программы по сохранению и разведению редких видов животных. Идет реконструкция Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Животные домашние и для зоопарков
 • Животные для зоопарков
 • Спортивные комплексы, центры досуга...

Інститут ветеринарної медицини НААН України (Институт ветеринарной медицины НААН Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05510830 Наукові розробки і дослідження з ветеринарії. Інститут ветеринарної медицини надає комплексний науковий супровід з наступних питань: 1. Рання та ефективна діагностика інфекційних хвороб тварин (ПЦР, ІФА; виділення збудника та його типування); 2. Визначення антибіотикочутливості виділених збудників; 3. Контроль якості дезінфекції; 4. Профілактика хвороб тварин 5. Розроблення ефективних схем лікування інфекційних хвороб тварин; 6. Мікотоксикологічні дослідження кормів для тварин; 7. Виготовлення ветеринарних біопрепараті від інфекційних хвороб тварин та імуностимуляторів для тварин Научные разработки и исследования по ветеринарии Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Издание: отраслевые и профессиональные издания
 • Печать и издательство
 • Книги - ветеринарные науки...

Інститут рибного господарства НААН України, ДП (Институт рыбного хозяйства НААН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 04372342 Збереження і поліпшення генетичного фонду існуючих і виведених нових порід риб, вивчення і визначення основних механізмів функціонування біогеоценозів водних об'єктів, розробка і впровадження методів профілактики і боротьби з хворобами риб. Сохранение и улучшение генетического фонда существующих и выведенных новых пород рыб, изучение и определение основных механизмов функционирования биогеоценозов водных объектов, разработка и внедрение методов профилактики и борьбы с болезнями рыб. Издание журнала «Рыбохозяйственная наука Украины». Институт рыбного хозяйства УААН является главным научным учреждением, которое определяет и разрабатывает перспективные направления развития рыбного хозяйства, координирует и осуществляет методическое руководство научно-исследовательскими работами по рыбоводству и рыболовству на внутренних водоемах Украины. Структура научных подразделений Института сформирована в соответствии с задачами, поставленными перед учреждением и с целью комплексного выполнения научно-исследовательских работ. Основными направлениями научной деятельности нашего института являются: рациональное использование водных живых ресурсов внутренних водоемов; координация работы племенных хозяйств Украины; сохранение генофонда и восстановления численности популяций редких и исчезающих видов рыб; селекционно-племенная работа; биотехнологии в рыбоводстве; изучение динамики формирования генетической структуры разнопородных групп рыб; экология гидросистем внутренних водоемов; профилактика, ранняя диагностика и лечение болезней рыб; разработка и совершенствование технологий по кормлению рыб, создание и подбор рецептур кормов; сопровождение ведения фермерского рыбоводства; создание нормативных документов регламентирующих рыбохозяйственную деятельность на внутренних водоемах; подготовка квалифицированных кадров высшей категории; анализ экономической эффективности хозяйственной деятельности рыбоводческих предприятий; налаживание контактов по международному научно-техническому сотрудничеству. Исследования, которые проводят и могут предложить к Вашим услугам наши подразделения: ихтиологические, физиолого-биохимические, гидрохимические, токсикологические, гидробиологические, ихтиопатологические, микробиологические, вирусологические, молекулярно-генетические, цитогенетические, гистологические, патентные и маркетинговые. Сеть Института насчитывает четыре учреждения ГП «Опытное хозяйство «Нива» (Киев), ГП «Опытное хозяйство Львовской исследовательской станции Института рыбного хозяйства» (Львовская обл.), Львовская опытная станция (Львовская обл.) и Закарпатская научно-исследовательская станция лососивництва и сохранения редких видов рыб (Закарпатская обл.). Научно-исследовательская работа Института осуществляется в соответствии с научно-технических программ Национальной академии аграрных наук Украины. Кроме того, значительный объем научных исследований ежегодно выполняется по заказу Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, Министерства аграрной политики Украины, других министерств и ведомств, рыбохозяйственных организаций и предприятий, а также в соответствии с международными договорами и программам. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги анализа и обработки сточных вод и загрязненной водной среды
 • Услуги токсикологических исследований водных видов организмов
 • Консультанты по загрязнению водной среды...
Назад наверх