Список компаний - Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в судостроении (услуги) - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
29 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Гольфстрім, ТОВ (Гольфстрим, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33084700 Послуги: проектування, монтаж і пусконалагоджувальні роботи систем в цивільному, промисловому будівництві і суднобудуванні; облаштування мереж зовнішнього і внутрішнього водопостачання, каналізації, індивідуального і централізованого опалення, вентиляції і кондиціонування; консультації. Торгові поставки: пластикові труби, запірна арматура для застосування в суднобудуванні Услуги: проектирование, монтаж и пусконаладочные работы систем в гражданском, промышленном строительстве и судостроении; обустройство сетей наружного и внутреннего водоснабжения, канализации, индивидуального и централизованного отопления, вентиляции и кондиционирования; консультации. Торговые поставки: пластиковые трубы, запорная арматура для применения в судостроении Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Aquatherm GmbH (DE); DANFOSS (DE); GEBERIT (CH) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Импортеры и/ или экспортеры
 • Трубы, патрубки, трубопроводы и шланги из пластика
 • Изделия из пластиков...

ПроЛайн, проектно-дизайнерське бюро (ПроЛАЙН, проектно-дизайнерское бюро, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32332856 Виробництво: проектно-дизайнерські і конструкторські роботи в області суднобудування, інженерна і технічна діяльність в області архітектури суднобудування. Створення проектів сучасних мегаяхт, рекреаційних і служебно-роз'їзних суден представницького рівня, розробка аванпроекті в вітрильних і моторних яхт, катерів і інших суден різного призначення. Производство: проектно-дизайнерские и конструкторские работы в области судостроения, инженерная и техническая деятельность в области архитектуры судостроения. Создание проектов современных мегаяхт, рекреационных и служебно-разъездных судов представительского уровня, разработка аванпроектов парусных и моторных яхт, катеров и других судов различного назначения. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в судостроении (услуги)
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по яхтам, катерам и лодкам

Техфлот, судноремонтно-суднобудівна компанія (Техфлот, судоремонтно-судостроительная компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32520886 Будівництво, модернізація і переобладнання суден. Проектування і будівництво плавучих заправних станцій Строительство, модернизация и переоборудование судов. Проектирование и строительство плавучих заправочных станций (наливных бункеровщиков). Строительство хаусботов в США, продажа хаусботов. Проектирование и строительство под ключ плавучих домов, гостиниц, ресторанов. Строительство и ремонт плавкранов. Строительство и продажа судов пассажирского и грузового флота. Агентирование судов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Механическая сборка, подрядчики
 • Подрядчики промышленные и индустриальные
 • Услуги механической сборки для судостроительной промышленности...

Регіональне управління в Україні Російського морського регістра судноплавства, ПрАТ (Региональное управление в Украине Российского морского регистра судоходства, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01125560 Вивчення технічної документації, здійснення технічного спостереження і видача документів, свідоцтв і актів на судна і плавучі споруди, а також на суднові механізми, обладнання, пристрої, вироби, постачання і матеріали, холодильні установки, вантажопідйомні пристрої, контейнери; масштабування суден і плавучих споруд; здійснення технічного спостереження за виконанням положень міжнародних конвенцій і видачі відповідних документів від імені морських адміністрацій країн-учасників конвенцій; сертифікація промислової продукції і виробництв; сертифікація систем менеджменту на відповідність вимогам міжнародних і національних стандартів ISO серії 9001 (ДСТУ ISO 9001, ГОСТ Р ІСО 9001), ISO 14001 (ДСТУ ISO 14001, ГОСТ Р ІСО 14001), OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000; інспекція систем керування безпекою судноплавних компаній і суден на відповідність вимогам міжнародного кодексу з управління безпечної експлуатацією суден і запобігання забрудненню; аналіз даних і надання необхідної інформації судновласникам, морським адміністраціям, страхувальнікам і портової владі при зміні класу судна; співробітництво з морськими адміністраціями, портовою владою при контролі суден в портах Рассмотрение технической документации, осуществление технического наблюдения и выдача документов, свидетельств и актов на суда и плавучие сооружения, а также на судовые механизмы, оборудование, устройства, изделия, снабжение и материалы, холодильные установки, грузоподъемные устройства, контейнеры; обмер судов и плавучих сооружений; осуществление технического наблюдения за выполнением положений международных конвенций и выдаче соответствующих документов от имени морских администраций стран-сторон конвенций; сертификация промышленной продукции и производств; сертификация систем менеджмента на соответствие требованиям международных и национальных стандартов ISO серии 9001 (ДСТУ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 14001 (ДСТУ ISO 14001, ГОСТ Р ИСО 14001), OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000; освидетельствование систем управления безопасностью судоходных компаний и судов на соответствие требованиям международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения; анализ данных и предоставлению необходимой информации судовладельцам, морским администрациям, страховщикам и портовым властям при смене класса судна; сотрудничеству с морскими администрациями, портовыми властями при контроле судов в портах Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Оформление и инспектирование грузов (услуги)
 • Услуги надзора, контроля, отбора проб грузов для океанских перевозок
 • Услуги контроля качества и количества при перевозках грузов...

Укррічтранспроект, Український проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут річкового транспорту, ТОВ (Институт УКРРЕЧТРАНСПРОЕКТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 03150266 Розробка проектно-кошторисної документації для будівництва Разработка проектно-сметной документации для строительства: речных портов; причалов; водных путей; судоходных каналов; баз технического обслуживания флота; городских набережных; береговых укреплений; расчистка рек; образование территорий с использованием гидромеханизированного способа намыва грунта; подводных переходов магистральных нефте- газо- продукто- трубопроводов и дюкеров больших диаметров; кабелей связи и энергосистем; объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения; обследование и оценка технического состояния портовых гидротехнических сооружений; составление нормативно-правовой документации по вопросам экономико-эксплуатационной деятельности речного транспорта, выполнение комплексных инженерных изысканий (топографических, геологических, гидрогеологических, гидрографических) на суше и на водных акваториях. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консультанты по загрязнению водной среды
 • Консультанты по разработке водоочистных сооружений, водоперерабатывающих станций
 • Архитектурные мастерские, архитекторы (услуги)...

ДержавтотрансНДІпроект, Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут, ДУ (ГосавтотрансНИИпроект, Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт, ГУ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01527695 Дослідження, розроблення законодавчої та нормативно-правової бази діяльності автомобільного транспорту з питань організації і економіки, комплексних транспортних проблем, транспортних коридорів, соціальних проблем транспорту, убезпечення дорожнього руху, енергоощадження, охорони довкілля, переобладнання транспортних засобів, нормування витрат палива, технічного регулювання автотранспортної галузі, навчання фахівців за переліченими напрямками. Исследования, разработка законодательной и нормативно-правовой базы деятельности автомобильного транспорта по вопросам организации и экономики, комплексных транспортных проблем, транспортных коридоров, социальных проблем транспорта, обеспечения дорожного движения, энергосбережения, охраны окружающей среды, переоборудования транспортных средств, нормирования затрат топлива, технического регулирования автотранспортной отрасли, обучение специалистов по перечисленными направлениям. Сертификация и аттестация автотранспорта Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг по транспорту и грузоперевозкам (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по работе автомобильных стоянок
 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг по автомобильным транспортным средствам и оборудованию (услуги)...

Южний Севастополь, судноремонтний завод, ТОВ (Южный Севастополь, судоремонтный завод, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32013775 Ремонт, модернізація і переустаткування суднів; технічне постачання і сервісне обслуговування суднів; розробка суднової документації по переустаткуванню. Два плавучих доки, плавкран вантажопідйомністю до 100 тонн, причальні лінії - більш 1000 м. Ремонт, модернизация и переоборудование судов; техническое снабжение и сервисное обслуживание судов; разработка судовой документации по переоборудованию. Два плавучих дока, плавкран грузоподъемностью до 100 тонн, причальные линии - более 1000 м. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Судостроение, судоремонт и техническое обслуживание судов
 • Услуги кренгования судов
 • Услуги ремонта и технического обслуживания судов в сухих доках...

Корал, ЦКБ, ПАТ (Коралл, ЦКБ, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14307989 Усі стадії проектування технічних засобів для освоєння шельфу: концептуальний і технічний проекти, економічна оцінка капіталовкладень, розробка робітничої і конструкторської документації, авторський нагляд при будівництві. Все стадии проектирования технических средств для освоения шельфа: концептуальный и технический проекты, экономическая оценка капиталовложений, разработка рабочей и конструкторской документации, авторский надзор при строительстве. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг по нефтедобывающей и газодобывающей промышленности (услуги)
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки по управлению и надзору за установкой и передвижением нефтяных буровых вышек...

Top Yachts Division Group (ЮНЕП, ТОВ) (Top Yachts Division Group (ЮНЕП, ООО))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35686024 Оренда яхт, яхтовий сервіс і стоянка в Києві, продаж устаткування і аксесуарів. Компанія TOP YACHTS DIVISION GROUP – міжнародна яхтенна компанія, що надає комплекс послуг: продаж яхт, оренда яхт і катерів в Україні і за кордоном, постачання яхтового устаткування і сервіс яхт, продаж інноваційних водних іграшок, аксесуарів і посуду для яхти і будинку, а також послуги яхтового менеджменту. Аренда яхт, яхтенный сервис и стоянка в Киеве, продажа оборудования и аксессуаров. Компания TOP YACHTS DIVISION GROUP – международная яхтенная компания, что предоставляет комплекс услуг: продажа яхт, аренда яхт и катеров в Украине и за рубежом, поставка яхтенного оборудования и сервис яхт, продажа инновационных водных игрушек, аксессуаров и посуды для яхты и дома, а также услуги яхтенного менеджмента. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Azimut Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Прогулочные яхты и лодки
 • Моторные яхты и моторные круизные (прогулочные) суда
 • Гоночные лодки...

НОВІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ТОВ (Новые Инновационные Технологии, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33239253 Сферою діяльності ТОВ «Новие Інноваційні Технологіі» є розробка і впровадження інноваційних технічних рішень і технологій в різних галузях машинобудування і суднобудування. Сферой деятельности ООО «Новые Инновационные Технологии» является разработка и внедрение инновационных технических решений и технологий в различных отраслях машиностроения и судостроения. Одним из важнейших направлений деятельности общества является создание и внедрение инновационных технологий и решений в области композитного и железобетонного судостроения. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в береговых, шельфовых и воднотранспортных работах (услуги)
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по судостроительным верфям и кораблестроению...
Назад наверх