Список компаний - Проектные разработки, консультанты, инжиниринг по авиационным транспортным средствам и оборудованию (услуги) - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
27 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

ДержавтотрансНДІпроект, Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут, ДУ (ГосавтотрансНИИпроект, Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт, ГУ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01527695 Дослідження, розроблення законодавчої та нормативно-правової бази діяльності автомобільного транспорту з питань організації і економіки, комплексних транспортних проблем, транспортних коридорів, соціальних проблем транспорту, убезпечення дорожнього руху, енергоощадження, охорони довкілля, переобладнання транспортних засобів, нормування витрат палива, технічного регулювання автотранспортної галузі, навчання фахівців за переліченими напрямками. Исследования, разработка законодательной и нормативно-правовой базы деятельности автомобильного транспорта по вопросам организации и экономики, комплексных транспортных проблем, транспортных коридоров, социальных проблем транспорта, обеспечения дорожного движения, энергосбережения, охраны окружающей среды, переоборудования транспортных средств, нормирования затрат топлива, технического регулирования автотранспортной отрасли, обучение специалистов по перечисленными направлениям. Сертификация и аттестация автотранспорта Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг по транспорту и грузоперевозкам (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по работе автомобильных стоянок
 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг по автомобильным транспортным средствам и оборудованию (услуги)...

Регіональне управління в Україні Російського морського регістра судноплавства, ПрАТ (Региональное управление в Украине Российского морского регистра судоходства, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01125560 Вивчення технічної документації, здійснення технічного спостереження і видача документів, свідоцтв і актів на судна і плавучі споруди, а також на суднові механізми, обладнання, пристрої, вироби, постачання і матеріали, холодильні установки, вантажопідйомні пристрої, контейнери; масштабування суден і плавучих споруд; здійснення технічного спостереження за виконанням положень міжнародних конвенцій і видачі відповідних документів від імені морських адміністрацій країн-учасників конвенцій; сертифікація промислової продукції і виробництв; сертифікація систем менеджменту на відповідність вимогам міжнародних і національних стандартів ISO серії 9001 (ДСТУ ISO 9001, ГОСТ Р ІСО 9001), ISO 14001 (ДСТУ ISO 14001, ГОСТ Р ІСО 14001), OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000; інспекція систем керування безпекою судноплавних компаній і суден на відповідність вимогам міжнародного кодексу з управління безпечної експлуатацією суден і запобігання забрудненню; аналіз даних і надання необхідної інформації судновласникам, морським адміністраціям, страхувальнікам і портової владі при зміні класу судна; співробітництво з морськими адміністраціями, портовою владою при контролі суден в портах Рассмотрение технической документации, осуществление технического наблюдения и выдача документов, свидетельств и актов на суда и плавучие сооружения, а также на судовые механизмы, оборудование, устройства, изделия, снабжение и материалы, холодильные установки, грузоподъемные устройства, контейнеры; обмер судов и плавучих сооружений; осуществление технического наблюдения за выполнением положений международных конвенций и выдаче соответствующих документов от имени морских администраций стран-сторон конвенций; сертификация промышленной продукции и производств; сертификация систем менеджмента на соответствие требованиям международных и национальных стандартов ISO серии 9001 (ДСТУ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 14001 (ДСТУ ISO 14001, ГОСТ Р ИСО 14001), OHSAS 18001, HACCP, ISO 22000; освидетельствование систем управления безопасностью судоходных компаний и судов на соответствие требованиям международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения; анализ данных и предоставлению необходимой информации судовладельцам, морским администрациям, страховщикам и портовым властям при смене класса судна; сотрудничеству с морскими администрациями, портовыми властями при контроле судов в портах Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оформление и инспектирование грузов (услуги)
 • Услуги надзора, контроля, отбора проб грузов для океанских перевозок
 • Услуги контроля качества и количества при перевозках грузов...

Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування, ПАТ (Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33096208 Розробка і виробництво: трубопровідна арматура запірна, регулююча, запобіжна з електричним, електромагнітним, пневматичним, ручним і комбінованим приводами виконавчого органа, трубопровідна арматура для систем забезпечення безпеки АЕС, для підприємств нафтової, газової і хімічної промисловості, систем магістрального і місцевого водопостачання, вентиляційних систем; автоматика для хімічної і газової промисловості, металургії, енергетики, атомних станцій, суднобудування, авіації; малогабаритні пневмогідроагрегати для різних систем космічної та авіаційної техніки (Ан-70, Ан-140, Ан-38, Ан-74, Ан-148 та ін.). Розробка і впровадження стандартів арматуробудування в Україні. Разработка и производство: трубопроводная арматура запорная, регулирующая, предохранительная с электрическим, электромагнитным, пневматическим, ручным и комбинированным приводами исполнительного органа, трубопроводная арматура для систем обеспечения безопасности АЭС, для предприятий нефтяной, газовой и химической промышленности, систем магистрального и местного водоснабжения, вентиляционных систем; автоматика для химической и газовой промышленности, металлургии, энергетики, атомных станций, судостроения, авиации; малогабаритные пневмогидроагрегаты для различных систем космической и авиационной техники (Ан-70, Ан-140, Ан-38, Ан-74, Ан-148 и др.). Разработка и внедрение стандартов арматуростроения в Украине. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Арматура и фитинги для труб и шлангов металлические
 • Арматура для труб и шлангов из сварочного железа, легкой ковкой стали
 • Арматура для труб и шлангов из цветных металлов...

Головний спеціализований конструкторсько-технологічний інститут, ВАТ (Головной специализированный конструкторско-технологический институт, ОАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 13504966 Проектування авіаційної заправної техніки і систем централізованої заправки літаків і вертольотів; систем космічної заправки; автомобільних цистерн для транспортування нафтопродуктів і зріджених газів; проектування гірничорудного і кранового устаткування; проектування автоклавів для термічної обробки виробів будівельної промисловості Проектирование авиационной заправочной техники и систем централизованной заправки самолетов и вертолетов; систем космической заправки; автозаправщиков и автомобильных цистерн для транспортирования нефтепродуктов и сжиженных газов; проектирование горнорудного и кранового оборудования; проектирование автоклавов для термической обработки изделий строительной промышленности Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные и консалтинговые услуги для строительной промышленности
 • Консультанты, проектные и инженерно-технические разработки в горной добыче
 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в металлургии и машиностроении (услуги)...

МОТОР СІЧ, ПАТ (МОТОР СИЧ, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14307794 Розробка, виробництво, супроводження в експлуатації, ремонт, модернізація: двигуни для літаків і вертольотів, газотурбінні приводи, газотурбінні електростанції, вертольоти, металообробні верстати з ЧПК. Виробництво: промислові сепаратори, товари для автолюбителів, автозапчастини, інструмент слюсарний, господарські товари; силові установки для суден і катерів. Разработка, производство, сопровождение в эксплуатации, ремонт, модернизация: двигатели для самолетов и вертолетов, газотурбинные приводы, газотурбинные электростанции, вертолеты, металлообрабатывающие станки с ЧПУ. Производство: промышленные сепараторы, товары для автолюбителей, автозапчасти, инструмент слесарный, хозяйственные товары; силовые установки для суден и катеров. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Протезы медицинские
 • Протезы нижних конечностей
 • Изделия из металлической проволоки...

ПівдендіпроНДІавіапром, інститут, ДП (ЮжгипроНИИавиапром, Южный государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14307759 Проектування аеродромів, промислових, громадянських і енергетичних об'єктів. Обстеження і паспортизація будівель. Проектирование аэродромов, промышленных, гражданских и энергетических объектов. Обследование и паспортизация зданий. Разработка градостроительной документации. Архитектурное и строительное проектирование. Конструирование несущих конструкций по классам и условиям строительства (для обычных условий, для зданий и сооружений ІІ и ІІІ класса, в обычных условиях, в сейсмических условиях, в сложных инженерно-геологических условиях, кроме сейсмических). Проектирование внутренних инженерных сетей, систем и сооружений. Проектирование внешних инженерных сетей, систем и сооружений. Разработка специальных разделов проектов. Технологическое проектирование по объектам (машиностроения, станко- и приборостроения, стройиндустрии и стройматериалов, транспорта, металлургии, местной, легкой и текстильной промышленности). Инженерно-геологические изыскания. Технические и методологические консультации и услуги по вопросам разработки и согласования проектной документации для строительства Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Консультанты по оценке воздействия на окружающую среду
 • Информационные и консалтинговые услуги для строительной промышленности...

ДП АНТОНОВ (Авіаційний науково-технічний комплекс ім. Антонова, ДП) (ГП АНТОНОВ (Авиационный научно-технический комплекс им.Антонова, ГП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14307529 Розробка і виробництво: дослідні літаки та модифікації раніше створених літаків, їх експлуатаційне супроводження (літаки пасажирські, сільськогосподарські, транспортні, військові, для гасіння пожеж, для патрульної служби, для виведення штучних супутників на орбіту); завод "Авіант" - серійне виробництво літаків Ан-32 і модифікацій, Ан-70 і Ан-148. Інжинірингові роботи з підвищення ресурсу експлуатованої авіатехніки; капітальний, капітально-відновлювальний ремонт літаків Ан-32; доробка літаків Ан-124 до типової конструкції (Ан-124-100); навчання і перепідготовка льотного та технічного персоналу; хімічний захист металевих виробів, механічна обробка, клепальні роботи, зварні конструкції, лакофарбові покриття. Аеропорт "Антонов" (Гостомель). Разработка и производство: опытные самолеты и модификации ранее созданных самолетов, их эксплуатационное сопровождение (самолеты пассажирские, сельскохозяйственные, транспортные, военные, для тушения пожаров, для патрульной службы, для вывода искусственных спутников на орбиту; беспилотные летательные аппараты, военные дроны); завод "Авиант" - серийное производство самолетов Ан-32 и модификаций, Ан-70 и Ан-148. Инжиниринговые работы по повышению ресурса эксплуатируемой авиатехники; капитальный, капитально-восстановительный ремонт самолетов Ан-32; доработка самолетов Ан-124 до типовой конструкции (Ан-124-100); обучение и переподготовка летного и технического персонала; химическая защита металлических изделий, механическая обработка, клепальные работы, сварные конструкции, лакокрасочные покрытия. Аэропорт "Антонов" (Гостомель). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Вертолеты
 • Винтокрылые летательные аппараты, вертолеты-винтокрылы
 • Авиационная техника и авиатранспорт...

Український державний проектно-технологічний науково-дослідний інститут цивільної авіації УКРАЕРОПРОЕКТ (Украинский государственный проектно-технологический научно-исследовательский институт гражданской авиации УКРАЭРОПРОЕКТ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01131589 Проектування аеродромів та службово-технічної територіі аеропортів, вертодромів, автомобільних доріг, гаражів; проектування комплексів вантажних та поштових перевезень аеропортів, центрів технічного обслуговування та ремонту авіатехніки, радіотехнічних та світлотехнічних засобів керування літаком та посадки, випробувальних станцій, авіаремонтних і авторемонтних підприємств, складів та баз технічного майна та ПММ, цехів металообробки та обробки деревини, цехів з виробництва збірного залізобетону, борт оснащення та нестандартизованого обладнання, складів різного призначення, обчислювальних центрів, комплексів зв’язку; розробка генеральних планів аеропортів, авіаремонтних заводів, промислових підприємств та житлових мікрорайонів; розробка проектів аеровокзальних комплексів для внутрішньодержавних та міжнародних перевезень, а також об’єктів цивільного будівництва. Проектирование аэродромов и служебно-технической территории аэропортов, вертодромов, автомобильных дорог, гаражей; проектирование комплексов грузовых и почтовых перевозок аэропортов, центров технического обслуживания и ремонта авиатехники, радиотехнических и светотехнических средств управления самолетом и посадкой, испытательных станций, авиаремонтных и авторемонтных предприятий, складов и баз технического имущества и ГСМ Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные и консалтинговые услуги для строительной промышленности
 • Консультанты, проектные и инженерно-технические разработки по строительству аэропортов
 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг по транспорту и грузоперевозкам (услуги)...

Український НДІ авіаційної технології, АТ (УкрНИИат, Украинский НИИ авиационной технологии, АО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14308552 Розробка програмних і прогнозово-аналітичних матеріалів в галузі авіації і наукомісткого машинобудування. Розробка нормативної документації в галузі авіабудування, нормативно-методична та інформаційна підтримка життєвого циклу літака. Технологічне проектування літаків і літакобудувальних підприємств. Прогнозування і визначення трудових і матеріальних витрат на виробництво літаків. Створення ефективних технологій, методів і засобів виконання високонавантажених з'єднань елементів планера. Видання журналів "Industrial Ukraine" і "Технологічні системи". Навчання фахівців системи забезпечення якості авіаційного виробництва у відповідності з діючими авіаційними правилами. Навчання основам дій незалежних авіаційних інспекторів на етапі серійного виробництва авіаційної техніки у відповідності з діючими авіаційними правилами. Разработка программных и прогнозно-аналитических материалов в области авиации и наукоемкого машиностроения. Разработка нормативной документации в области авиастроения, нормативно-методическая и информационная поддержка жизненного цикла самолета. Технологическое проектирование самолетов и самолетостроительных предприятий. Прогнозирование и определение трудовых и материальных затрат на производство самолетов. Создание эффективных технологий, методов и средств выполнения высоконагруженных соединений элементов планера. Издание журналов "Industrial Ukraine" и "Технологические системы". Обучение специалистов системы обеспечения качества авиационного производства в соответствии с действующими авиационными правилами. Обучение основам действий независимых авиационных инспекторов на этапе серийного производства авиационной техники в соответствии с действующими авиационными правилами. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Издательские услуги, издание книг
 • Издание каталогов
 • Издание: отраслевые и профессиональные издания...

ЕЛЕМЕНТ, АТ (ЭЛЕМЕНТ, АО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30863766 Розробка, модернізація, виробництво, випробування, атестація, ремонт, відновлення ресурса і супровід в експлуатації виробів: авіаційної бортової і наземної електронної техніки; програмно -технічних комплексів для випробувань газотурбінних двигунів; метеостанцій промислового і спеціального призначення; систем керування для вітроенергетики; електроніки для військової і ракетно-космічної техніки Разработка, модернизация, производство, испытания, аттестация, ремонт, продление ресурса и сопровождение в эксплуатации изделий: авиационной бортовой и наземной электронной техники; программно - технических комплексов для испытаний газотурбинных двигателей; метеопреобразователей и метеостанций промышленного и специального назначения; систем управления для ветроэнергетики; электроники для военной и ракетно-космической техники Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Kulite Semiconductor Products (US) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Датчики, индикаторы и сенсоры электронные
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Датчики давления...

УКРАЇНСЬКІ НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ТОВ (Украинские Новейшие Технологии, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32668715 Основна спеціалізація компанії – надання повного комплексу послуг, пов'язаних з трансфертом новітних інноваційних технологій в виробничу діяльність промислових підприємств України. Основная специализация компании – оказание полного комплекса услуг, связанных с трансфертом новейших инновационных технологий в производственную деятельность промышленных предприятий Украины. Сегодня инновационные технологии прошли апробацию и внедрены на предприятиях по ремонту и модернизации авиационной техники; проектированию и производству радиоизмерительной техники общего и специального назначения; автоматизированных систем управления технологическими процессами объектов энергосистемы Украины. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Научные промышленные исследования и опытно-конструкторские разработки новых технологий и продукции (услуги)
 • Разработки новых технологий, продукции, товаров и изделий, в т.ч. частных торговых марок (private label)
 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг по авиационным транспортным средствам и оборудованию (услуги)...
Назад наверх