Список компаний - Системы автоматизации и сервомеханизмы для промышленности телекоммуникационного оборудования - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
7 компаний найдено
Системы автоматизации и сервомеханизмы для промышленности телекоммуникационного оборудования
Познакомьтесь с проверенными компаниями

ІНВЕКС Телеком, ВФ, ТОВ (ИНВЭКС Телеком, ПФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 18017573 Виробництво: структуровані кабельні системи, телекомунікаційні шафи. Торгові поставки: кросове обладнання і елементи захисту для телефонних, комп'ютерних і волоконно-оптичних мереж; телефонні станції, центри обслуговування викликів (CallCenter); системи зв'язку і обслуговування для готелів, безпровідні АТС, селекторні системи і системи диспетчерського зв'язку, шлюз з фіксованих телефонних мереж (АТС) в мережі стандарту GSM, системи виробничого зв'язку, системи акустичної пошти, апаратура для IP-телефонії, апаратура цифрового ущільнення абонентських ліній, обладнання для глобальних цифрових мереж, системи живлення. Производство: структурированные кабельные системы, телекоммуникационные шкафы. Торговые поставки: кроссовое оборудование и элементы защиты для телефонных, компьютерных и волоконно-оптических сетей; телефонные станции, центры обслуживания вызовов (CallCenter); системы связи и обслуживания для гостиниц, беспроводные АТС, селекторные системы и системы диспетчерской связи, шлюз из фиксированных телефонных сетей (АТС) в сети стандарта GSM, системы производственной связи, системы голосовой почты, аппаратура для IP-телефонии, аппаратура цифрового уплотнения абонентских линий, оборудование для глобальных цифровых сетей, системы питания. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ADC KRONE (DE); ZENITEL (NO); DGT (PL); TELSPEC (UK); MACROTEL (US); HYBREX (US); COSLIGHT (CN); B&B (DE); SENAO (TW); ALPHION (US); POWER-ONE (US); TTC MARCONI (CZ) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Изделия из пластика для электротехнической и электронной промышленности
 • Желоба кабельные из пластика
 • Аккумуляторы, батареи, батарейки, вторичные элементы питания и гальванические элементы...

Національні електронні комунікації, ТОВ (Национальные электронные коммуникации, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32248089 Проектування і введення в експлуатацію установських, офісних АТС і корпоративних мереж зв'язку і передачі даних на основі універсальних IP АТС і комунікаційних серверів NEC UNIVERGE SV8100, SV8300, SV8500, NEAX 2000IPS, 2400IPX для комерційних і страхових компаній, банків, промислових підприємств, державних установ, інтеграція з існуючими системами зв'язку. Побудова Call / Contact центрів, CRM інтеграція. Розробка програмних рішень для телекомунікацій: офісні тарифікатори для АТС, корпоративні білінгові системи, білінгові АСР оператора зв'язку, Центри обробки викликів(Call/ContactCenter), системи запису і каталогізації мови, переговорні пункти. Торгівля: системи голосової пошти, автоінформатори, автосекретарі, Music-On-Hold і GSM -шлюзи. Розробка цифрових навігаційних карт. Проектирование и ввод в эксплуатацию учрежденческих, офисных АТС и корпоративных сетей связи и передачи данных на основе универсальных IP АТС и коммуникационных серверов NEC UNIVERGE SV8100, SV8300, SV8500, NEAX 2000IPS, 2400IPX для коммерческих и страховых компаний, банков, промышленных предприятий, государственных учреждений, интеграция с существующими системами связи. Построение Call / Contact центров, CRM интеграция. Разработка программных решений для телекоммуникаций: офисные тарификаторы для АТС, корпоративные биллинговые системы, биллинговые АСР оператора связи, Центры обработки вызовов(Call/ContactCenter), системы записи и каталогизации речи, переговорные пункты. Торговля: системы голосовой почты, автоинформаторы, автосекретари, Music-On-Hold и GSM-шлюзы. Разработка цифровых навигационных карт. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: NATEC; DialExpert (UA); WideCoup; NEC Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Геолокационное и геопозиционное оборудование
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Системы телекоммуникации и связи...

Авіган, Інженерне Бюро, ТОВ (Авиган, Инженерное Бюро, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35358416 Повний комплекс робіт з розробки і проектування автоматизованих систем керування (АСК), у т.ч. керування технологічними процесами (АСКТП); підготовка технічної документації по проекту. Торгові поставки і монтаж: імпортне електротехнічне і контрольно-вимірювальне устаткування. Послуги: автоматизація і диспетчеризація інженерних систем будівель; розробка, проектування і впровадження енергозбережних систем; електромонтажні роботи (складання електрощитового устаткування); гарантійне і післягарантійне обслуговування устаткування. Полный комплекс работ по разработке и проектированию автоматизированных систем управления (АСУ), в т.ч. управления технологическими процессами (АСУТП); подготовка технической документации по проекту. Торговые поставки и монтаж: импортное электротехническое и контрольно-измерительное оборудование. Услуги: автоматизация и диспетчеризация инженерных систем зданий; разработка, проектирование и внедрение энергосберегающих систем; электромонтажные работы (сборка электрощитового оборудования); гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Siemens (DE); HYUNDAI (KR); JOHNSON&CONTROL (US); Danfoss; Omron; Toshiba; IFM Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Электродвигатели, электрические двигатели мощностью свыше 1 кВт
 • Двигатели и механизмы
 • Двигатели электрические асинхронные мощностью свыше 1 кВт...

ВІРКОМ, ТОВ (ВИРКОМ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24098972 Компанія WIRCOM – системний інтегратор сучасних технічних рішень в галузі мереж синхронізації частоти та часу, оптичних мереж DWDM, кіберзахисту та прецизійних вимірювальних приладів. WIRCOM налагодив плідну співпрацю з провідними світовими виробниками найсучаснішого обладнання та приладів Microchip, Microsemi, Symmetricom, Lumentum, Tekron, JDSU, Acterna, Corning Cable Systems, Draka Telekom, NK Networks та ін. Будучи офіційним представником цих розробників та виробників технічних рішень і обладнання з США та Німеччини, WIRCOM надає своїм партнерам в Україні повний комплекс необхідних послуг – від дизайну мережі, монтажу та інсталяції до технічного аудиту, тестування та гарантійного й пост гарантійного обслуговування. Продукція, послуги: - синхронізація частоти та часу систем мобільного зв’язку; - національна система єдиного часу та частоти; - тестування та технічний аудит мереж синхронізації часу та частоти; - системи оптичного зв’язку на основі DWDM обладнання; - вимірювальне обладнання для систем електрозв’язку; - атомні стандарти частоти та часу. Компания WIRCOM – системный интегратор современных технических решений в области сетей синхронизации времени и частоты, оптических сетей DWDM, киберзащиты и прецизионных измерительных приборов. WIRCOM наладил плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми производителями самого современного оборудования и приборов Microchip, Microsemi, Symmetricom, Lumentum, Tekron, JDSU, Acterna, Corning Cable Systems, Draka Telekom, NK Networks и др. Будучи официальным представителем этих разработчиков и производителей технических решений и оборудования из США и Германии, WIRCOM предоставляет своим партнерам в Украине полный комплекс необходимых услуг – от дизайна сети, монтажа и инсталляции до технического аудита, тестирования и гарантийного и постгарантийного обслуживания. Продукцыя, услуги: - синхронизация частоты и времени систем мобильной связи; - национальная система единого времени и частоты; - тестирование и технический аудит сетей синхронизации времени и частоты; - системы оптической связи на основе DWDM оборудования; - измерительное оборудование для систем электросвязи; - атомные стандарты частоты и времени. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: CORNING (US); JDSU/ACTERNA (US); SYMMETRICOM (US); DRAKA (DE); DEVOTEAM TELECOM (NO); WIRCOM Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги системной интеграции и автоматизации офиса
 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в сфере электроники и телекоммуникаций (услуги)...

Укрінформзв'язок, ТОВ (Укринформсвязь, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35197268 Продаж і пусконалагодження телекомунікаційного устаткування. Комплексне оснащення об'єктів інженерними і інформаційними системами на базі промислової технології КСІАС. Створення мультісервісних корпоративних і територіально-розподілених систем. Створення і впровадження інформаційних систем, включаючи центри обробки даннях. Продажа и пусконаладка телекоммуникационного оборудования. Комплексное оснащение объектов инженерными и информационными системами на базе промышленной технологии КСИАС. Создание мультисервисных корпоративных и территориально-распределенных систем. Создание и внедрение информационных систем, включая центры обработки даннях. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные технологии и Интернет
 • Аудиторские и консалтинговые услуги в области информационных технологий
 • Услуги консультантов по информационно-коммуникационным системам и технологиям...
Назад наверх