Список компаний - Системы автоматизации и сервомеханизмы для химической промышленности - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
7 компаний найдено
Системы автоматизации и сервомеханизмы для химической промышленности
Познакомьтесь с проверенными компаниями

ЕНЕРГО+, ТОВ (ЭНЕРГО+, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38039427 Реалізація проектів з автоматизації, диспетчеризації технологічних процесів, створення систем обліку і моніторингу на об'єктах теплоенергетики (ТЕЦ, ГРЕС, РТС, котельні, теплові мережі). Комплексні рішення в області арматури і пневмоприводів. АСУ ТП нафтозбірних парків (НСП), резервуарних парків, складів зберігання нафтопродуктів, нафтобаз і т. п. Реализация проектов по автоматизации, диспетчеризации технологических процессов, созданию систем учета и мониторинга на объектах теплоэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС, РТС, котельные, тепловые сети). Комплексные решения в области арматуры и пневмоприводов. АСУ ТП нефтесборных парков (НСП), резервуарных парков, складов хранения нефтепродуктов, нефтебаз и т.п. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Приводы и домкраты механические
 • Двигатели и механизмы
 • Приводы и актуаторы пневматические, пневмоприводы...

Прома Україна, ТОВ (Прома Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33480189 Розробка, виробництво і впровадження в різні галузі промисловості і побуту сучасних автоматичних систем управління і засобів автоматизації: автоматичні системи управління і вузли автоматизації для об'єктів промислового і побутового водопостачання (у т.ч. автоматика водопостачання висотних будівель), для об'єктів водовідведення і каналізації (промислових і побутових систем відведення стоків), для промислових свердловин і котеджів, для систем інтелектуального теплопостачання, для систем вентиляції будь-якої складності, для систем пожежогасіння, для інтелектуального електроприводу і енергозбереження (перетворювачі частоти). Послуги: повний технічний і сервісний супровід, консультації по підбору устаткування, встановлення (інсталяція) і налаштування складного устаткування, впровадження новітніх технологій по автоматизації виробництва і побуту. Торгівля: перетворювачі частоти і облаштування плавного пуску Danfoss (Данія-США), Hitachi (Японія), Hyundai (Південна Корея), AuCom (Нова Зеландія). Разработка, производство и внедрение в различные области промышленности и быта современных автоматических систем управления и средств автоматизации: автоматические системы управления и узлы автоматизации для объектов промышленного и бытового водоснабжения (в т.ч. автоматика водоснабжения высотных зданий), для объектов водоотведения и канализации (промышленных и бытовых систем отвода стоков), для промышленных скважин и коттеджей, для систем интеллектуального теплоснабжения, для систем вентиляции любой сложности, для систем пожаротушения, для интеллектуального электропривода и энергосбережения (преобразователи частоты). Услуги: полное техническое и сервисное сопровождение, консультации по подбору оборудования, установка (инсталляция) и настройка сложного оборудования, внедрение новейших технологий по автоматизации производства и быта. Торговля: преобразователи частоты и устройства плавного пуска Danfoss (Дания-США), Hitachi (Япония), Hyundai (Южная Корея), AuCom (Новая Зеландия). Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Danfoss (DK); Hitachi (JP); Hyundai (KR); AuCom (NZ) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование обеспечения безопасности и защиты
 • Аварийные сигнализаторы и датчики дыма и пламени
 • Системы пожарной сигнализации автоматические...

Авіган, Інженерне Бюро, ТОВ (Авиган, Инженерное Бюро, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35358416 Повний комплекс робіт з розробки і проектування автоматизованих систем керування (АСК), у т.ч. керування технологічними процесами (АСКТП); підготовка технічної документації по проекту. Торгові поставки і монтаж: імпортне електротехнічне і контрольно-вимірювальне устаткування. Послуги: автоматизація і диспетчеризація інженерних систем будівель; розробка, проектування і впровадження енергозбережних систем; електромонтажні роботи (складання електрощитового устаткування); гарантійне і післягарантійне обслуговування устаткування. Полный комплекс работ по разработке и проектированию автоматизированных систем управления (АСУ), в т.ч. управления технологическими процессами (АСУТП); подготовка технической документации по проекту. Торговые поставки и монтаж: импортное электротехническое и контрольно-измерительное оборудование. Услуги: автоматизация и диспетчеризация инженерных систем зданий; разработка, проектирование и внедрение энергосберегающих систем; электромонтажные работы (сборка электрощитового оборудования); гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Siemens (DE); HYUNDAI (KR); JOHNSON&CONTROL (US); Danfoss; Omron; Toshiba; IFM Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Электродвигатели, электрические двигатели мощностью свыше 1 кВт
 • Двигатели и механизмы
 • Двигатели электрические асинхронные мощностью свыше 1 кВт...

Нафтогазхім Сервіс, ТОВ (Нефтегазхим Сервис, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38781431 Проектування і впровадження рішень в області АСУТП і КВПІА. Надання послуг з аутсорсінгу для підприємств нафтогазової, хімічної, нафтохімічної і енергетичної галузей промисловості. Сервісне обслуговування АСУТП і КВПІА. Сервісне обслуговування устаткування фізіко-хімічного аналізу. Проектирование и внедрение решений в области АСУТП и КИПиА. Предоставление услуг по аутсорсингу для предприятий нефтегазовой, химической, нефтехимической и энергетической отраслей промышленности. Сервисное обслуживание АСУТП и КИПиА. Сервисное обслуживание оборудования физико-химического анализа. Оказание услуг по метрологическому обеспечению Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Yokogawa Electric (JP) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Машины и оборудование мониторинга и контроля для добычи нефти и газа
 • Машины и оборудование для добычи нефти и газа, нефтегазовой промышленности
 • Системы управления автоматические для нефтяной и газовой промышленности...

ПРОНГРУП, ТОВ (ПРОНГРУП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 43024517 ТОВ «ПроНгруп» - українська компанія інтегратор в області промислової автоматизації і модернізації, розробки нових проектів і оснащення існуючого технологічного устаткування новими засобами автоматизації Автоматизация производственных технологических процессов, выполнение комплексных проектов по инжинирингу систем управления, розничная торговля компонентов систем (Сименс, Вайдмюллер, Риттал, ТВД, ДКС, Лапп Кабель), энергетика. ООО «ПроНгруп» - украинская компания интегратор в области промышленной автоматизации и модернизации, разработки новых проектов и оснащение существующего технологического оборудования новыми средствами автоматизации в следующих областях: • пищевая промышленность • металлообработка • химическая промышленность • строительная промышленность • очистные сооружения • общепромышленные решения / технологии приводов / программирования ПЛК Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование обеспечения безопасности и защиты
 • Аварийные сигнализаторы и датчики дыма и пламени
 • Электродвигатели, электрические двигатели мощностью свыше 1 кВт...
Назад наверх