Список компаний - Системы компьютерные интегрированные для Интернет-телефонии, VOIP-телефонии, SIP-телефонии - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
40 компаний найдено
Системы компьютерные интегрированные для Интернет-телефонии, VOIP-телефонии, SIP-телефонии
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Дирекс-Телеком, ПрАТ (Дирекс-Телеком, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32658141 Консалтинг і проектування в області телекомунікацій, проектування і впровадження складних телекомунікаційних рішень: автоматизована система розрахунків (білінгова система) DialAudit, система реєстрації мовної інформації VoiceAudit, структуровані кабельні мережі (СКМ), CTI рішення (комп'ютерно-телефонна інтеграція), система візуалізації і фонового звуку (технічне оформлення холів, виставкових павільйонів і інших спеціальних просторів), системи контролю доступу (СКД), системи охоронної сигналізації (СОС), системи охоронного відеоспостереження (СОВ), системи охоронно-пожежної сигналізації. Телекомунікаційний аудит, цифровий багатоканальний запис аудіоінформації, моніторинг систем телекомунікацій, білінг зв'язку, білліг передачі даних. Консалтинг и проектирование в области телекоммуникаций, проектирование и внедрение сложных телекоммуникационных решений: автоматизированная система расчетов (биллинговая система) DialAudit, система регистрации речевой информации VoiceAudit, структурированные кабельные сети (СКС), CTI решения (компьютерно-телефонная интеграция), система визуализации и фонового звука (техническое оформление холлов, выставочных павильонов и других специальных пространств), системы контроля доступа (СКД), системы охранной сигнализации (СОС), системы охранного видеонаблюдения (СОВ), системы охранно-пожарной сигнализации. Телекоммуникационный аудит, цифровая многоканальная запись аудиоинформации, мониторинг систем телекоммуникаций, биллинг связи, биллинг передачи данных. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование обеспечения безопасности и защиты
 • Аварийные сигнализаторы и датчики дыма и пламени
 • Системы пожарной сигнализации многоканальные мультиплексные с компьютерным терминалом...

ArchITect (Сніжко І.Є., ФОП) (ArchITect (Снежко И.Е., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2772019730 Торговля: компьютеры, мини АТС, сетевое оборудование, программные средства, системы видеонаблюдения. Услуги: внедрение современных систем автоматизации для небольших предприятий, создание и поддержка сайтов; ремонт ноутбуков, КПК и портативной электроники. Торговля: компьютеры, мини АТС, сетевое оборудование, программные средства, системы видеонаблюдения. Услуги: внедрение современных систем автоматизации для небольших предприятий, создание и поддержка сайтов; ремонт ноутбуков, КПК и портативной электроники. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: 3CX Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование обеспечения безопасности и защиты
 • Системы контроля доступа, наблюдения и безопасности
 • Системы наблюдения и безопасности электронные...

ІМТ, Інтерактивні Медіа Технології, ТОВ (ИМТ, Интерактивные Медиа Технологии, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30728892 Комп'ютерна телефонія, розробка і підтримка інформаційно-довідкових систем, Call-центрів, телебанкинг, проведення автоматизованих телефонних опитувань громадської думки, маркетингових досліджень, системи оповіщення (системи обзвона клієнтів з повідомленням персональної інформації), проведення інтерактивних ігор рекламного характеру). Телефонні служби "Служба знайомств", "Казка для дітей" Компьютерная телефония, разработка и поддержка информационно-справочных систем, Call-центров, телебанкинг, проведение автоматизированных телефонных опросов общественного мнения, маркетинговых исследований, системы оповещения (системы обзвона клиентов с сообщением персональной информации), проведение интерактивных игр рекламного характера). Телефонные службы "Служба знакомств", "Сказки для детей" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства коммуникационные
 • Системы компьютерные интегрированные для Интернет-телефонии, VOIP-телефонии, SIP-телефонии...

Софтекс, ТОВ (Софтекс, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Реалізація і впровадження: програмні засоби для автоматизації бізнес-процесів, CRM-проекти "під ключ" (експертиза бізнесу Замовника, консалтинг, впровадження CRM-системи, аудит проекту і супровід системи в режимі гарячої лінії) - системи електронного документообігу і управління взаємодією DIRECTUM, автоматизація обліку, автоматизація бухгалтерії, управління підприємством, управління діловими процесами, управління договорами, електронний цифровий підпис, канцелярія, дистриб'юція та ін.; комунікаційні платформи Oktell, IP-телефонія, Call-центри. Офіційний партнер компанії Terrasoft у Криму в статусі CRM Solution Partner. Партнер компанії "Телефонні системи" в статусі дилерський центр. Реализация и внедрение: программные средства для автоматизации бизнес-процессов, CRM-проекты "под ключ" (экспертиза бизнеса Заказчика, консалтинг, внедрение CRM-системы, аудит проекта и сопровождение системы в режиме горячей линии) - системы электронного документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM, автоматизация учета, автоматизация бухгалтерии, управление предприятием, управление деловыми процессами, управление договорами, электронная цифровая подпись, канцелярия, дистрибьюция и др.; коммуникационные платформы Oktell, IP-телефония, Call-центры. Официальный партнер компании Terrasoft в Крыму в статусе CRM Solution Partner. Партнер компании "Телефонные системы" в статусе дилерский центр. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: SofteX (UA); TERRASOFT (UA); Oktell (RU) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование для телефонных сетей связи
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Системы управления для контакт-центров, колл-центров, центров обслуживания телефонных вызовов (удаленной информационной поддержки)...

ІТ Консалтинг Груп, ТОВ (ИТ Консалтинг Групп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36225662 ІТ-послуги: створення "віртуального офісу"; web-хостинг, хостинг додатків, віддалене зберігання даних; ІТ-аутсорсинг; IP-телефонія (надання прямих телефонних номерів в іншому місті); надання поштової адреси для кореспонденції клієнтів; організація віддаленого доступу до 1С; розробка і підтримка програмного забезпечення. ИТ-услуги: создание "виртуального офиса"; web-хостинг, хостинг приложений, удаленное хранение данных; ИТ-аутсорсинг; IP-телефония (предоставление прямых телефонных номеров в другом городе); предоставление почтового адреса для корреспонденции клиентов; организация удаленного доступа к 1С; разработка и поддержка программного обеспечения. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для компьютерной безопасности
 • Программные средства виртуальной выделенной сети (VPN)...

Транстелеком Лайн, ТОВ (Транстелеком Лайн, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32960863 Торгівля: офісні АТС різної конфігурації (Siemens, LG-Ericsson, Samsung, Platan, Karel, Panasonic, Cisco systems, Avaya); системи конференц-зв'язку (відео, аудіо) ; мікросотові системи на базі технології DECT; системи IP-телефонії; системи ЛВС, СКС (структуровані кабельні мережі); локальні обчислювальні мережі на апаратних рішеннях Cisco systems, Allied Telesyn, 3COM, D–Link і ін. ; сервери провідних виробників; системи безпеки, системи відеоспостереження (вуличній, внутрішньої, прихованій установки), СКД (системи контролю доступу) автономні і мережеві; системи електропостачання і освітлення. Внутрішні електромонтажні роботи. Рішення з систем безперебійного електроживлення (Eaton, APC). Системи з автоматизації бізнес – процесів: центр обробки викликів (Call center) і CRM –рішень. Корпоративні програми ліцензування Microsoft Торговля: офисные (учрежденческие) АТС различной конфигурации (Siemens, LG-Ericsson, Samsung, Platan, Karel, Panasonic, Cisco systems, Avaya); системы конференц-связи (видео, аудио) ; микросотовые системы на базе технологии DECT; системы IP-телефонии; системы ЛВС, СКС (структурированные кабельные сети); локальные вычислительные сети на аппаратных решениях Cisco systems, Allied Telesyn, 3COM, D–Link и др.; серверы ведущих производителей; системы безопасности, системы видеонаблюдения (уличной, внутренней, скрытой установки), СКД (системы контроля доступа) автономные и сетевые; системы электроснабжения и освещения. Внутренние электромонтажные работы. Решения по системам бесперебойного электропитания (Eaton, APC). Системы по автоматизации бизнес – процессов: центр обработки вызовов(Call center) и CRM –решений. Корпоративные программы лицензирования Microsoft Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование обеспечения безопасности и защиты
 • Системы контроля доступа, наблюдения и безопасности
 • Системы контроля доступа с магнитными карточками...

ІНВЕКС Телеком, ВФ, ТОВ (ИНВЭКС Телеком, ПФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 18017573 Виробництво: структуровані кабельні системи, телекомунікаційні шафи. Торгові поставки: кросове обладнання і елементи захисту для телефонних, комп'ютерних і волоконно-оптичних мереж; телефонні станції, центри обслуговування викликів (CallCenter); системи зв'язку і обслуговування для готелів, безпровідні АТС, селекторні системи і системи диспетчерського зв'язку, шлюз з фіксованих телефонних мереж (АТС) в мережі стандарту GSM, системи виробничого зв'язку, системи акустичної пошти, апаратура для IP-телефонії, апаратура цифрового ущільнення абонентських ліній, обладнання для глобальних цифрових мереж, системи живлення. Производство: структурированные кабельные системы, телекоммуникационные шкафы. Торговые поставки: кроссовое оборудование и элементы защиты для телефонных, компьютерных и волоконно-оптических сетей; телефонные станции, центры обслуживания вызовов (CallCenter); системы связи и обслуживания для гостиниц, беспроводные АТС, селекторные системы и системы диспетчерской связи, шлюз из фиксированных телефонных сетей (АТС) в сети стандарта GSM, системы производственной связи, системы голосовой почты, аппаратура для IP-телефонии, аппаратура цифрового уплотнения абонентских линий, оборудование для глобальных цифровых сетей, системы питания. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ADC KRONE (DE); ZENITEL (NO); DGT (PL); TELSPEC (UK); MACROTEL (US); HYBREX (US); COSLIGHT (CN); B&B (DE); SENAO (TW); ALPHION (US); POWER-ONE (US); TTC MARCONI (CZ) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Изделия из пластика для электротехнической и электронной промышленности
 • Желоба кабельные из пластика
 • Аккумуляторы, батареи, батарейки, вторичные элементы питания и гальванические элементы...

Національні електронні комунікації, ТОВ (Национальные электронные коммуникации, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32248089 Проектування і введення в експлуатацію установських, офісних АТС і корпоративних мереж зв'язку і передачі даних на основі універсальних IP АТС і комунікаційних серверів NEC UNIVERGE SV8100, SV8300, SV8500, NEAX 2000IPS, 2400IPX для комерційних і страхових компаній, банків, промислових підприємств, державних установ, інтеграція з існуючими системами зв'язку. Побудова Call / Contact центрів, CRM інтеграція. Розробка програмних рішень для телекомунікацій: офісні тарифікатори для АТС, корпоративні білінгові системи, білінгові АСР оператора зв'язку, Центри обробки викликів(Call/ContactCenter), системи запису і каталогізації мови, переговорні пункти. Торгівля: системи голосової пошти, автоінформатори, автосекретарі, Music-On-Hold і GSM -шлюзи. Розробка цифрових навігаційних карт. Проектирование и ввод в эксплуатацию учрежденческих, офисных АТС и корпоративных сетей связи и передачи данных на основе универсальных IP АТС и коммуникационных серверов NEC UNIVERGE SV8100, SV8300, SV8500, NEAX 2000IPS, 2400IPX для коммерческих и страховых компаний, банков, промышленных предприятий, государственных учреждений, интеграция с существующими системами связи. Построение Call / Contact центров, CRM интеграция. Разработка программных решений для телекоммуникаций: офисные тарификаторы для АТС, корпоративные биллинговые системы, биллинговые АСР оператора связи, Центры обработки вызовов(Call/ContactCenter), системы записи и каталогизации речи, переговорные пункты. Торговля: системы голосовой почты, автоинформаторы, автосекретари, Music-On-Hold и GSM-шлюзы. Разработка цифровых навигационных карт. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: NATEC; DialExpert (UA); WideCoup; NEC Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Геолокационное и геопозиционное оборудование
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Системы телекоммуникации и связи...

Ітерналс, ТОВ (Итерналс, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31869088 Торгові поставки: комп'ютерна і IP-телефонія (плати, обладнання, програмне забезпечення для комп'ютерної телефонії, готові рішення); офісні АТС, додаткові пристрої к міні-АТС, програмне забезпечення для керування і тарифікації дзвінків; обладнання і рішення для передачі даних по GSM-мережам, GSM-модеми, GSM-шлюзи Торговые поставки: компьютерная и IP-телефония (платы, оборудование, программное обеспечение для компьютерной телефонии, готовые решения); офисные и учрежденческие АТС, дополнительные устройства к мини-АТС, программное обеспечение для управления и тарификации звонков; оборудование и решения для передачи данных по GSM-сетям, GSM-модемы, GSM-шлюзы, оборудование и решения на базе радиоудлиннителей SENAO. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: SENAO Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование для телефонных сетей связи
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Телефонные станции частные (учрежденческие), офисные АТС и мини-АТС...

Кубік Телеком, ТОВ (Кубик Телеком, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36386774 Послуги: підключення прямих міських телефонних номерів, 0-800 номерів для гарячих ліній в Києві, Одесі, Дніпропетровську і Харкові по SIP-лініях; управління корпоративними телефонними мережами, що налічують від 2-х і більше абонентів (віртуальна АТС). Услуги: подключение прямых городских телефонных номеров, 0-800 номеров для горячих линий в Киеве, Одессе, Днепропетровске и Харькове по SIP-линиям; управление корпоративными телефонными сетями, насчитывающими от 2-х и более абонентов (виртуальная АТС). Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Qubic Telecom (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги в сети Интернет
 • Оборудование для телефонных сетей связи
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника...

ULTRA TELECOM (ULTRA TELECOM)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2574315163 UltraTelecom — мережа інтернет-телефонії (IP-телефонії) для ефективного обміну акустичною інформацією. SIP телефонія. UltraTelecom — сеть интернет-телефонии (IP-телефонии) для эффективного обмена голосовой информацией. Пользователи могут бесплатно общаться со всеми участниками сети, бесплатно говорить с абонентами городов, участвующих в акции и общаться с абонентами всех стран мира по низким тарифам и с высоким качеством связи. Полный спектр услуг ip телефонии. SIP телефония. Звонки с компьютера на любой телефон в мире. Прямые номера 40-а стран мира. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ULTRATELECOM Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование для телефонных сетей связи
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Телефонные станции частные (учрежденческие), офисные АТС и мини-АТС виртуальные (IP-АТС, IP PBX/VoIp PBX)...

СофтіКо, ТОВ (СофтиКо, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38690421 Торгівля, встановлення і супровід: програмне забезпечення. Аудит і інвентаризація програмного забезпечення компанії будь-якого рівня. Розвиток нових ефективних рішень для бізнесу і кінцевого споживача; широкий вибір програмних продуктів, вчасні консультації і ефективна логістика. Дистриб'ютор виробників програмного забезпечення Microsoft, Лабораторія Касперського, Dr. Web, ESET, Adobe. Торговля, установка и сопровождение: программное обеспечение. Аудит и инвентаризация программного обеспечения компании любого уровня. Развитие новых эффективных решений для бизнеса и конечного потребителя; широкий выбор программных продуктов, своевременные консультации и эффективная логистика. Дистрибьютор производителей программного обеспечения Microsoft, Лаборатория Касперского, Dr.Web, ESET, Adobe. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Microsoft; Dr.Web; ESET; ABBYY; VMware; Adobe; Autodesk; 2X Software; Verax Systems; Zentyal Fast Reports Inc.; Mindjet; Smart-Soft Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги технического обслуживания для сферы информационных технологий
 • Услуги технического обслуживания программных средств и программного обеспечения
 • Аудиторские и консалтинговые услуги в области информационных технологий...

ФОНЕТ, ТОВ (ФОНЕТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40091313 Phonet - український IT-розробник та інтегратор бізнес-телефонії нового покоління в офісах та на виробництвах з 2013 року. Лідер якісної ip-телефонії в Україні. Серед продуктів та сервісів: Віртуальна АТС Phonet та її Коробкова версія; Мобільна IP-телефонія FMC та додаток для смартфонів Phonet Mobile; віджет зворотнього дзвінка для сайтів CallCatcher; відслідковування єфективності реклами по дзвінкам - Phonet Call-Tracking; модулі інтеграції з CRM тощо. Phonet -украинский IT-разработчик и интегратор бизнес-телефонии нового поколения в офисах и на производствах с 2013 года. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование для телефонных сетей связи
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Телефонные станции частные (учрежденческие), офисные АТС и мини-АТС виртуальные (IP-АТС, IP PBX/VoIp PBX)...

Алеанза, ТОВ (Алеанза, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35719856 Створюємо і розвиваємо ІТ інфраструктуру для бізнесу, автоматізуємо облік, управління і бізнес процеси. Создаем и развиваем ИТ инфраструктуру для бизнеса, автоматизируем учет, управление и бизнес процессы. Для автоматизации учета и бизнес процессов используем хорошо зарекомендовавшую себя систему программ 1С:Предприятие. 1С – это лишь часть большой ИТ инфраструктуры наших заказчиков, поэтому для них мы предлагаем ИТ аутсорсинг – IP телефония, корпоративное облако, обслуживание компьютерной техники и все, что способствует повышению эффективности бизнеса. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: 1C Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства коммуникационные
 • Системы компьютерные интегрированные для Интернет-телефонии, VOIP-телефонии, SIP-телефонии...

Багатономерів-Україна, ТОВ (Багатономеров-Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37675560 Послуги: підключення номерів до мереж операторів фіксованого зв'язку України з використанням технології VoIP; підключення номерів гарячих ліній 0800 по технології VoIP; послуга підбору зручних номерів; консалтингові послуги з оптимізації витрат на телефонний зв'язок і побудови систем корпоративного зв'язку. Услуги: подключение номеров к сетям операторов фиксированной связи Украины с использованием технологии VoIP; подключение номеров горячих линий 0800 по технологии VoIP; услуга подбора красивых номеров; консалтинговые услуги по оптимизации затрат на телефонную связь и построению систем корпоративной связи. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги в сети Интернет
 • Оборудование для телефонных сетей связи
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника...

Інтернет-крамниця RGC, ПП (Интернет-магазин RGC, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2849410115 Обладнання для IP-телефонії (IP-АТС, IP-телефони, IP-GSM-шлюзи, call-центри) і конференц-зв'язку (відеоконференції, аудіоконференціі, конференц-телефони). Все обладнання від офіційних постачальників з гарантією від виробника. Послуги з настройці і програмування. Оборудование для IP-телефонии (IP-АТС, IP-телефоны, IP-GSM-шлюзы, call-центры) и конференц-связи (видеоконференции, аудиоконференции, конференц-телефоны). Все оборудование от официальных поставщиков с гарантией от производителя. Услуги по настройке и программированию. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Apppac; Dinstar; GoIP; Grandstream; HTek; LifeSize; Polycom; Yealink; Yeastar; Zycoo Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование для телефонных сетей связи
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Системы управления для контакт-центров, колл-центров, центров обслуживания телефонных вызовов (удаленной информационной поддержки)...

ЕКСПРЕССОФТ, ТОВ (ЭКСПРЕСССОФТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 41762259 Розробка і впровадження інформаційних систем для автоматизації обліку і керування підприємством. Пропонуємо послуги в сфері автоматизації з використанням системи програм 1С:Підпріємство, BAS. Компания ЭкспрессСофт занимается разработкой и внедрением информационных систем для автоматизации учета и управления предприятием с использованием системы программ 1С:Підприємство, BAS. Наши основные направления работы - автоматизация управления предприятием, разработка мобильных приложений, автоматизация регламентированного и управленческого учета и отчетности. В нашем арсенале много готовых проектов по следующим направления автоматизации: Оптовая и розничная торговля, вендинг, интернет-магазины, учет по МСФО, документооборот, регламентированный учет, управление производством, складом, сервисным обслуживанием, отношениями с клиентами. НАШИ УСЛУГИ • Внедрение информационных систем • Техническая поддержка "под ключ" • Доработки и настройка типовых конфигураций «1С:Підприємство» • Автоматизация управления предприятием • Разработка учетных систем под заказ • Построение облачных и распределенных систем. Наши собственные разработки: • Вендинг 8.3 – система учета и планирования вендинговых операций • Обработки для автоматизации заполнения расчетов корректировки к налоговым накладным (РК/НН) • Модуль для ведения учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства распределенных баз данных...

ХЕВРОНСОФТ УКРАЇНА, ТОВ (ХЕВРОНСОФТ УКРАИНА, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 43028160 Комп'ютерне програмування та навчання Компания HebronSoft-IT, базирующаяся во Львове, Украина. Хеврон начал работать как ІТ-академия, прежде чем создать HebronSoft как программное обеспечение компании. Хевронская ИТ-академия является образовательной благотворительной организацией для детей-сирот и нуждающихся людей, которая обеспечивает бесплатное образование в области информатики и программирования. Академия «Хебронская» уделяет особое внимание воспитанию и интеграции молодежи в общество, лишенное родительской опеки. После окончания университета Хеврон помогает обеспечить студентов работой в украинских и зарубежных IT-компаниях. Специализация HebronSoft: Программное обеспечение PRODUCT развития: прототипирование, PoC, MVP, жизненный цикл продукта. Мобильная разработка: iOS, Android, кросс-платформенный развития.Пользователь опыт / пользовательский дизайн. Блокчейн: развитие гипервизора тканей. Встроенные программы и IoT: Аналоговые и цифровые схемы, Linux Kernel, сеть, VoIP Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Hebronsoft Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги разработки, интеграции и внедрения программных средств и программного обеспечения
 • Информационные технологии и Интернет...

Рокс, ПрАТ (Рокс, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 22966186 Розробка і виробництво: НВЧ (надвисокочастотні) вузли телекомунікаційного устаткування; базові станції МІТРІС, MVDDS, MMDS, UWMS; радіорелейні станції. Торгові поставки, монтаж, пусконалагодження: системи супутникового інтернету; системи супутникового телебачення різної конфігурації і ступеня складності, системи безпровідного відеоспостереження, системи охоронної сигналізації і відеоспостереження. Дистриб'ютор компанії Televes в Україні. Разработка и производство: СВЧ (сверхвысокочастотные) узлы телекоммуникационного оборудования; базовые станции МИТРИС, MVDDS, MMDS, UWMS; радиорелейные станции. Торговые поставки, монтаж, пусконаладка: системы спутникового интернета; системы спутникового телевидения различной конфигурации и степени сложности, системы беспроводного видеонаблюдения, системы охранной сигнализации и видеонаблюдения. Дистрибьютор компании Televes в Украине. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Televes (ES) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование обеспечения безопасности и защиты
 • Аварийные сигнализаторы и датчики дыма и пламени
 • Предупреждающие знаки, предупредительная и оповещающая световая сигнализация...
Назад наверх