Список компаний - Системы компьютерные интегрированные для медицинских приложений - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
16 компаний найдено
Системы компьютерные интегрированные для медицинских приложений
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Комп'ютерна Медицина, Українська асоціація (Украинская ассоциация Компьютерная Медицина, общественная организация)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 26281717 Впровадження нових медичних інформаційних технологій для створення електронної охорони здоров'я і реформування системи охорони здоров'я в Україні; розробка нових медичних програмних продуктів і біотехніческіх систем; участь в державних і міжнародних програмах з інформатизації охорони здоров'я в Україні; видання науково-методичній літератури - Журнал "Клінічна інформатика і Телемедицина; проведення з'їздів, симпозіумів, форумів, виставок і конкурсів; захист авторських прав; здійснення незалежного експертного контролю і підготовка матеріалів для отримання сертифікатів; підготовка і перепідготовка фахівців з метою підвищення їх кваліфікації; встановлення контактів з членами ІМІА, EFMI, HITM, закордонними науковими товариствами, університетами і іншими міжнародними неурядовими організаціями. Внедрение новых медицинских информационных технологий для создания электронного здравоохранения и реформирования системы здравоохранения в Украине; разработка новых медицинских программных продуктов и биотехнических систем; участие в государственных и международных программах по информатизации здравоохранения в Украине; издание научно-методической литературы - Журнал "Клиническая информатика и Телемедицина" (с 2004 г.); проведение съездов, симпозиумов, форумов, выставок и конкурсов; защита авторских прав; осуществление независимого экспертного контроля и подготовка материалов для получения сертификатов; подготовка и переподготовка специалистов с целью повышения их квалификации; установление контактов с членами ІМІА, EFMI, HITM, зарубежными научными обществами, университетами и другими международными неправительственными организациями. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: NeuroResearcher Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Печать и издательство
 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание медицинских обозрений...

ПромІТ, ТОВ (ПромИТ, НПО, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35822771 Комплексна автоматизація технічної підготовки виробництва промислових підприємств. Виконання повного комплексу послуг по постачанню, упровадженню, адаптації, супроводові ПЗ і навчанню користувачів. Комплексная автоматизация технической подготовки производства промышленных предприятий на базе ERP & MES Технокласс, CAD/CAM/CAE/PDM/CAPP T-Flex, Отливка, LWMFlow, E3.Series, HTE, Altium Designer, OrCAD, и др. Поставка программно-аппаратных комплексов для группового управления станками с ЧПУ - DNC и мониторинга работы промышленного оборудования - MDC. Выполнение полного комплекса услуг по поставке, внедрению, адаптации, сопровождению ПО и обучению пользователей. Ремонт промышленного оборудования. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: T-FLEX (RU); E3.Series (DE); Altium Designer Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Операционные системы
 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства для архивирования изображений (фотобиблиотек)...

ІСТИНА ВЕРІТАС, ТОВ (ИСТИНА ВЕРИТАС, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39405752 Медичні послуги: розробка і реалізація новітніх інноваційних медичних діагностичних і лікувальних технологій (оптичний комп'ютерний капіляроскоп "Мікропотік", гемодинамічна лабораторія "Макромікропотік", нейродинамічна лабораторія, метеолабораторія); nехнологія судинного скринbнгу "Angio Veritas micro", гемодинамічна лабораторія "Angio Veritas macro", нейродинамічна лабораторія, метеолабораторія; лікування в клініці. Торгівля: медичне діагностичне устаткування з унікальним програмним забезпеченням (ультразвукові сканери, капіляроскопи, доплерівські системи з програмами оцінки артеріальної і венозної ланки, устаткування для електрофізіологічних досліджень; електротерапевтичні та електрокардіологічні прилади). Додаткові послуги: гарантійне і післягарантійне обслуговування медичного устаткування і оновлення програмного забезпечення; навчання лікарів методології використання нового устаткування і методів, які покладені в основу розроблених медичних технологій. Медицинские услуги: разработка и реализация новейших инновационных медицинских диагностических и лечебных технологий (оптический компьютерный капилляроскоп "Микропоток", гемодинамическая лаборатория "Макромикропоток", нейродинамическая лаборатория, метеолаборатория); лечение в клинике. Торговля: медицинское диагностическое оборудование с уникальным программным обеспечением (ультразвуковые сканеры, оптические капилляроскопы, допплеровские системы с программами оценки артериального и венозного звена, оборудование для электрофизиологических исследований; электротерапевтические и электрокардиологические приборы). Дополнительные услуги: гарантийное и послегарантийное обслуживание медицинского оборудования и обновление программного обеспечения; обучение врачей методологии использования нового оборудования и методов, которые положены в основу разработанных медицинских технологий. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ESAOTE Biomedica (IT) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Оборудование ультрафиолетовое, инфракрасное и радиологическое для биологического и медицинского применения
 • Сканеры ультразвуковые медицинские диагностические
 • Оборудование ультразвуковое для биологического и медицинского применения...

EMCI Медичні інформаційні системи, ПП (EMCI Медицинские информационные системы, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ EMCI - бренд, що об'єднує лінійку продуктів для комплексної автоматизації установ системи охорони здоров'я і лабораторій будь-який спеціалізації. Медичні інформаційні системи (МІС) EMCImed і EMCImed+ вже сьогодні допомагають сотням медичних установ в Україні оптимизувати свої процеси і збільшити дієвість роботи дякуючи автоматизації. EMCI - бренд, объединяющий линейку продуктов для комплексной автоматизации учреждений системы здравоохранения и лабораторий любой специализации. Медицинские информационные системы (МИС) EMCImed и EMCImed+ уже сегодня помогают сотням медицинских учреждений в Украине ускорять свои процессы и повышать эффективность работы благодаря автоматизации. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для промышленности
 • Системы компьютерные интегрированные для медицинских приложений...
Назад наверх