Список компаний - Системы компьютерные интегрированные для планирования и управления производственными и финансовыми ресурсами предприятия (ERP) - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
71 компаний найдено
Системы компьютерные интегрированные для планирования и управления производственными и финансовыми ресурсами предприятия (ERP)
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Банкомз'язок, ВАТ (Банкомсвязь, ОАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 19353391 Управлінський і технологічний консалтинг, впровадження систем керування підприємством, системна інтеграція в області побудови корпоративних інформаційних систем (проектування і монтаж структурованих кабельних систем, розробка програмного забезпечення, IT-дистрибуція, сервісні послуги). Торгові поставки: комп'ютерне, мережеве і периферійне обладнання, комплектуючі і витратні матеріали. Консалтинг в області керування, стратегій упровадження сучасних інформаційних технологій: розробка, впровадження і супровід комплексних рішень для керування підприємством; автоматизація обліку і керування підприємством на основі програмних продуктів "Облiк". Управленческий и технологический консалтинг, внедрение систем управления предприятием, системная интеграция в области построения корпоративных информационных систем (проектирование и монтаж структурированных кабельных систем, разработка программного обеспечения, IT-дистрибуция, сервисные услуги). Торговые поставки: компьютерное, сетевое и периферийное оборудование, комплектующие и расходные материалы. Консалтинг в области управления, стратегий внедрения современных информационных технологий: разработка, внедрение и сопровождение комплексных решений для управления предприятием; автоматизация учета и управления предприятием на основе программных продуктов "Облiк". Операторская деятельность по передаче с высоким качеством коротких трансакций для электронных платежных систем, онлайновых лотерей, охранных сигнализаций, телеметрии на основе пакетной радиосети. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: WATSON; SAGEM LINK; MEGAPAC Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Оборудование для цифровых сетей связи
 • Системы цифровой радиорелейной связи
 • Компьютеры персональные...

IBA Україна, ТОВ (IBA Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38124281 ERP-системи: SAP, Axapta, 1C. Замовлена розробка З: Java, Lotus Notes, З++, бази даних (DB2, Oracle, MS SQL). Інтеграційні рішення (SOA): на базі продуктів IBM і SAP. Аналітичні системи (BI), звітність: IBM Cognos, SAP Business Objects, Brio, Crystal Reports. Портальні технології: IBM WebSphere Portal Server, SAP Portal, Lotus Domino, MS SharePoint Portal Server. Складні архітектурні рішення з застосовуванням: Mainframe, AS/400, Tivoli Storage Manager, сховищ DB2. Електронний документообіг: IBM FileNet, Канцлер (kancler. by) - продукт з управління документообігом на базі Lotus Notes. CAD/CAM/CAE і PDM/PLM системи на базі продуктів PTC Pro/ENGINEER і Windchill. Системи інформаційної безпеки. Банківські системи (інфокіоски, платіжні термінали). Послуги щодо міграції, інтеграції, супроводу та технічної підтримки інформаційних систем (IС) замовника ERP-системы: SAP, Axapta, 1C. Заказная разработка ПО: Java, Lotus Notes, С++, базы данных (DB2, Oracle, MS SQL). Интеграционные решения (SOA): на базе продуктов IBM и SAP. Аналитические системы (BI), отчетность: IBM Cognos, SAP Business Objects, Brio, Crystal Reports. Портальные технологии: IBM WebSphere Portal Server, SAP Portal, Lotus Domino, MS SharePoint Portal Server. Сложные архитектурные решения с применением: Mainframe, AS/400, Tivoli Storage Manager, хранилищ DB2. Электронный документооборот: IBM FileNet, Канцлер (kancler.by) - продукт по управлению документооборотом на базе Lotus Notes. CAD/CAM/CAE и PDM/PLM системы на базе продуктов PTC Pro/ENGINEER и Windchill. Системы информационной безопасности. Банковские системы (инфокиоски, платежные терминалы). Дистрибуция ПО и компьютерного оборудования. Услуги по системной интеграции Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: IBA Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Операционные системы
 • Операционные системы для серверов...

АРБІСІ ГРУП, ТОВ (АРБИСИ ГРУПП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35647766 Послуги консалтингу з управління підприємством на основі рішень ERP і BI; ІТ-консалтинг: впровадження ERP і BI-систем, інтеграція ІТ-систем, адаптація систем під вимоги клієнтів і законодавства; вироблення рішень з оптимізації системи керування на базі сучасних інформаційних систем; оптимізація організаційних структур керування; побудова системи ключових показників діяльності (KPI); автоматизація планування і керування продажами, виробництвом, запасами і ланцюжками поставок з використанням сучасних методик; управління фінансами, консолідація, корпоративні розподіли; одночасне ведення бухгалтерського, податкового і управлінського обліків з однократним вводом первинних даних. Навчання фахівців Замовника впровадженню і практичному використанню ERP- і BI-систем, проведення тренінгів; розробка і створення навчальних програм, практичних вправ і тестів для сертифікації фахівців Замовника. Услуги консалтинга по управлению предприятием на основе решений ERP и BI; ИТ-консалтинг: внедрение ERP и BI-систем, интеграция ИТ-систем, адаптация систем под требования клиентов и законодательства; выработка решений по оптимизации системы управления на базе современных информационных систем; оптимизация организационных структур управления; построение системы ключевых показателей деятельности (KPI); автоматизация планирования и управления продажами, производством, запасами и цепочками поставок с использованием современных методик; управление финансами, консолидация, корпоративные распределения; одновременное ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учетов с однократным вводом первичных данных. Обучение специалистов Заказчика внедрению и практическому использованию ERP- и BI-систем, проведение тренингов; разработка и создание учебных программ, практических упражнений и тестов для сертификации специалистов Заказчика. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: RBC Group; Qlik Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по стратегическому управлению компанией с использованием карт сбалансированной оценки (BSC)
 • Консультанты по эталонному тестированию деятельности компаний и отраслей, бенчмаркингу...

АГЕЛЕС, ТОВ (АГЕЛЕС, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34426956 Просування продуктів SAP і реалізація проектів побудови комплексних інтегрованих систем для клієнтів роздрібної торгівлі на основі рішень SAP в Україні і за кордоном. Організація "Центру компетенції клієнта" (Customer Competence Center). Реалізація більше 100 успішних проектів на базі рішень SAP для великих компаній в Україні і за кордоном. АГЕЛЕС – сертифікований SAP Silver Partner. Основні напрями діяльності: продаж програмного забезпечення SAP; консалтингові послуги по впровадженню, тиражуванню (Roll-out) і розвитку рішень SAP, а також індивідуальні ABAP-розробки; послуги підтримки рішень за допомогою власного партнерського центру експертизи (PCoE): SAP Enterprice Support і SAP Standard Support; індивідуальні консалтингові тренинги по SAP, а також консалтинг в області системній інтеграції і автоматизації керування підприємством. Весь досвід упровадження проектів в галузі роздрібної торгівлі і дистрибуції серед партнерів SAP в Україні. AGELESS (ООО АГЕЛЕС) - ведущая консалтинговая компания в сфере предоставления современных решений для эффективного управления бизнесом. Оказывает полный спектр услуг по построению комплексных систем управления предприятием на базе SAP. Основные направления деятельности: продажа программного обеспечения SAP; консалтинговые услуги по внедрению, тиражированию (Roll-out) и развитию решений SAP, а также индивидуальные ABAP-разработки; услуги поддержки решений посредством собственного партнерского центра экспертизы (PCoE): SAP Enterprice Support и SAP Standard Support; индивидуальные консалтинговые тренинги по SAP, а также консалтинг в области системной интеграции и автоматизации управления предприятием. Наибольший опыт внедрения проектов в отрасли розничной торговли и дистрибуции среди партнёров SAP в Украине. Продвижение продуктов SAP и реализация проектов построения комплексных интегрированных систем для клиентов розничной торговли на основе решений SAP в Украине и за рубежом. Организация "Центра компетенции клиента" (Customer Competence Center). Реализация более 100 успешных проектов на базе решений SAP для крупных компаний в Украине и за рубежом. AGELESS – сертифицированный SAP Silver Partner. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: SAP Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Информационные технологии и Интернет
 • Системы компьютерные интегрированные для обработки и контроля денежных операций...

Кібернетичні Інтелектуальні Системи, IT-компанія (Кибернетические Интеллектуальные Системы, IT-компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38312678 Разработка программного обеспечения; продажа, установка и обслуживание лицензионного программного обеспечения (ПО); создание, поддержка и раскрутка сайтов; размещение информации на специализированных сайтах; проведение рекламных кампаний в сети Интернет; защита брендов в сети Интернет; услуги хостинга; создание flash-презентаций, экранных заставок, CD-визиток, мультимедийных каталогов; комплексная автоматизация бизнес-процессов; интеграция и автоматизация домашних инженерных систем (отопление, освещение, охрана, полив, бассейн и др.); проектирование и установка гелиосистем. Торговля: оборудование для автоматизации. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Противокражные системы, устройства против краж и незаконного завладения
 • Оборудование обеспечения безопасности и защиты
 • Системы охранно-сигнальные против взлома электрические...

КомАрх, ТОВ, Львівський офіс (КомАрх, ООО, Львовский офис)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32918282 Торгові поставки: ERP-програмне забезпечення Comarch является глобальным поставщиком современного програмного обеспечения и комплексных IT-решений для предприятий из ключевых секторов экономики. Бoльшая часть решений, предлагаемых компанией Comarch, является авторскими разработками. Одной из групп решений компании являються решения для електронного обмена документами между бизнес-партнерами, решения для піддержки мобильных продаж, системы ERP и CRM. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: COMARCH Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Информационные технологии и Интернет
 • Системы компьютерные интегрированные для планирования и управления производственными и финансовыми ресурсами предприятия (ERP)...

Проектні Рішення, ТОВ (Корпорація ПАРУС) (Проектные Решения, ООО (Корпорация ПАРУС))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35757671 Розробка, просування і впровадження програмного забезпечення для автоматизації керування підприємствами на різних рівнях: програмні продукти для автоматизації управління підприємствами малого і середнього бізнесу; програмні продукти, що автоматизують управління організаціями, які перебувають на державному бюджеті; програмні продукти для автоматизації управління великими підприємствами, корпораціями і холдингами, у тому числі підприємствами паливно-енергетичного комплексу, підприємствами телекомунікацій і зв'язку. Разработка, продвижение и внедрение программного обеспечения для автоматизации управления предприятиями на различных уровнях: программные продукты для автоматизации управления предприятиями малого и среднего бизнеса; программные продукты, автоматизирующие управление организациями, состоящими на государственном бюджете; программные продукты для автоматизации управления крупными предприятиями, корпорациями и холдингами, в том числе предприятиями топливноэнергетического комплекса, предприятиями телекоммуникаций и связи. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: R-Keeper Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Программные средства коммуникационные
 • Приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для офиса
 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)...

Енабеа, ТОВ (Энабеа, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35552858 Послуги: створення, оптимізація, підтримка і просування сайтів в мережі Інтернет; розробка WEB-проектів; розробка логотипів і банерів; установка ліцензійного програмного забезпечення; автоматизація супермаркетів і мінімаркетов, готелів, ресторанів, кафе; POS обладнання, erp crm системи. Услуги: создание, оптимизация, поддержка и продвижение сайтов в сети Интернет; разработка WEB-проектов; разработка логотипов и баннеров; установка лицензионного программного обеспечения; автоматизация супермаркетов и минимаркетов, отелей, ресторанов, кафе; POS оборудование, erp crm системы. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ENABEA Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Рекламные панели
 • Полиграфическое оборудование. Машины и оборудование для офисов и магазинов
 • Доски для объявлений...

Софт-Рейтинг Консалт, ТОВ (Софт-Рейтинг Консалт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24744202 Комплексні послуги з оптимізації бізнес-процесів підприємств, впровадження, супроводження і розвитку широкого спектра продуктів SAP, а також зі створення комп'ютерних ландшафтів для SAP-систем Комплексные услуги по оптимизации бизнес-процессов предприятий, внедрению, сопровождению и развитию широкого спектра продуктов SAP, а также по созданию компьютерных ландшафтов для SAP-систем. Издание жрунала «ИТМ. Информационные технологии для менеджмента», ориентированного на потребности руководителей в применении информационных технологий (ИТ) для управленческой деятельности и личной работы с ИТ. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: SAP AG Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Печать и издательство
 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов компьютерных...

Борлас Україна, ТОВ (Борлас Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30636241 Послуги з розробці стратегії розвитку інформаційних систем, упровадження і супроводу комплексних систем керування підприємством. Рішення для управління життєвим циклом виробу (PLM системи). Системи управління даними про виріб від концепції, проектування та виробництва, до післяпродажного обслуговування та утилізації. Консультування та автоматизація процесів проектування і підготовки виробництва. Системи для отримання і організації завдань, розподілу роботи і для загального перегляду активності (JIRA). Системи управління інформаційними процесами в компанії, починаючи з постановки та контролю завдань і закінчуючи глибокою інтеграцією в зовнішні системи, а також організації проектного управління. Системи для організації підтримки кінцевих користувачів (JIRA Service Desk). Системи обміну інформацією - корпоративні wiki, які дозволяє організувати в компанії єдине середовище, накопичення знань і ведення повноцінного документообігу (Confluence) Услуги по разработке стратегии развития информационных систем, внедрения и сопровождения комплексных систем управления предприятием, создания единой серверно-сетевой инфраструктуры Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ORACLE; Atlassian;Siemens Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства управления электронными документами (EDMS) и электронного документооборота...

Комарх, ТОВ (Комарх, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32918282 Торгові поставки: банківські і страхові інформаційні системи, системи керування активами і обслуговування кредитів, системи IT для сектора адміністрації, для компаній, що займаються роздрібним бізнесом, і виробничих фірм. Торговые поставки: банковские и страховые информационные системы, системы управления активами и обслуживания кредитов, системы IT для сектора администрации, для компаний, занимающихся розничным бизнесом, и производственных фирм. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: COMARCH; ECOD (PL) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для офиса
 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)...

Інформаційно-правові системи управління (Информационно-правовые системы управления)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2787914418 Торгівля і обслуговування: ліцензійне програмне забезпечення для юристів, адвокатів, бухгалтерів, банкірів, аудиторів, суддів, кадровиків, підприємців, керівників підприємств (НАУ-Експерт, НАУ-Російськомовна, LAN-НАУ, WAN-НАУ, МЕГА-НАУ, Аверс-Бухгалтерія, Система Галактика ERP, USB-Flash-версія НАУ і ін.) Торговля и обслуживание: лицензионное программное обеспечение для юристов, адвокатов, бухгалтеров, банкиров, аудиторов, судей, кадровиков, предпринимателей, руководителей предприятий (НАУ-Эксперт, НАУ-Русскоязычная, LAN-НАУ, WAN-НАУ, МЕГА-НАУ, Аверс-Бухгалтерия, Система Галактика ERP, USB-Flash-версия НАУ и др.) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для офиса
 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)...

АСТОР-Україна, ТОВ (АСТОР-Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35900000 Послуги: комплексна автоматизація підприємств роздрібної торгівлі, ресторанного бізнесу, сфери розваг і складських комплексів; системне інтегрування сучасних технологічн галузевих ERP-рішень (ТОР) для керування і обліку; консультації з питаннь керування і оптимізації бізнес-процесів. Торгові поставки: торгове обладнання. Услуги: комплексная автоматизация предприятий розничной торговли, ресторанного бизнеса, сферы развлечений и складских комплексов; системное интегрирование современных технологичных отраслевых ERP-решений (ТОР) для управления и учета; консультации по вопросам управления и оптимизации бизнес-процессов. Торговые поставки: торговое оборудование. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Информационные технологии и Интернет
 • Оборудование взвешивающее с процессором и принтером для обработки данных...

Бізнес Сервіс, ТОВ (Бизнес Сервис, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30435915 Консультаційні послуги з ведення фінансового обліку і комплексні рішення для одночасного ведення і інтеграції національного бухгалтерського, податкового, міжнародного і управлінського обліку. Консультационные услуги по ведению финансового учета и комплексные решения для одновременного ведения и интеграции национального бухгалтерского, налогового, международного и управленческого учета. Разработка комплексных интегрированных решений управления предприятием и автоматизации отраслей Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Информационные технологии и Интернет
 • Системы компьютерные интегрированные для планирования и управления производственными и финансовыми ресурсами предприятия (ERP)...

ПромІТ, ТОВ (ПромИТ, НПО, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35822771 Комплексна автоматизація технічної підготовки виробництва промислових підприємств. Виконання повного комплексу послуг по постачанню, упровадженню, адаптації, супроводові ПЗ і навчанню користувачів. Комплексная автоматизация технической подготовки производства промышленных предприятий на базе ERP & MES Технокласс, CAD/CAM/CAE/PDM/CAPP T-Flex, Отливка, LWMFlow, E3.Series, HTE, Altium Designer, OrCAD, и др. Поставка программно-аппаратных комплексов для группового управления станками с ЧПУ - DNC и мониторинга работы промышленного оборудования - MDC. Выполнение полного комплекса услуг по поставке, внедрению, адаптации, сопровождению ПО и обучению пользователей. Ремонт промышленного оборудования. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: T-FLEX (RU); E3.Series (DE); Altium Designer Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Операционные системы
 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства для архивирования изображений (фотобиблиотек)...

САП Україна, ТОВ (САП Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31242924 Торгові поставки: програмні рішення для керування бізнес-процесами підприємств. SAP - один зі світових лідерів на ринку корпоративних додатків, який допомагає організаціям будь-якого розміру і різної спеціалізації ефективніше управляти своїм бізнесом. Будь то допоміжні служби або рада директорів, склад або магазин, настільні або мобільні додатки - рішення SAP дозволяють підвищити ефективність взаємодії окремих співробітників і організацій в цілому, сформувати глибоке розуміння бізнесу і створити конкурентну перевагу. Рішеннями і сервісами SAP користуються понад 440 000 клієнтів (в тому числі і системи SuccessFactors), передові технології цієї компанії гарантують високу рентабельність, сприяють безперервній адаптації та сталому розвитку. На український ринок компанія SAP вийшла в 1995 році. В Україні її клієнтами є понад 250 державних організацій, а також підприємства нафтогазового, енергетичного, металургійного сектора. SAP активно бере участь у розвитку національних IТ-кадрів України, співпрацюючи з провідними вузами країни в рамках глобальної програми "Університетський Альянс". Торговые поставки: программные решения для управления бизнес-процессами предприятий. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: SAP Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Системы компьютерные интегрированные для планирования и управления производственными и финансовыми ресурсами предприятия (ERP)
 • Аудиторские и консалтинговые услуги в области информационных технологий...

Сигма Софтвеа, ТОВ (Сигма Софтвеа, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31935930 IT послуги в таких сферах, як електронний бізнес, документообіг, телекомунікації, військова галузь, авіаціонно-космічна промисловість, банківське справа, фінанси і нерухомість, а також в сфері туризму, індустрії розваг і розробки ігор: розробка і підтримка програмного забезпечення, розробка програмного забезпечення на замовлення, в том числі розробка рішень під мобільні пристрої, ІТ консалтинг в різних сферах, в частковості в сфері електронного бізнесу, документообігу і роботи з проблемною заборгованістю. IT услуги в таких сферах, как электронный бизнес, документооборот, телекоммуникации, военная отрасль, авиационно-космическая промышленность, банковское дело, финансы и недвижимость, а также в сфере туризма, индустрии развлечений и разработки игр: разработка и поддержка программного обеспечения, разработка программного обеспечения на заказ, в том числе разработка решений под мобильные устройства, ИТ консалтинг в различных сферах, в частности в сфере электронного бизнеса, документооборота и работы с проблемной задолженностью. Аутсорсинг Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Sigma Software Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации...

Ксиком, група компаній (Ксиком, группа компаний)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31744779 Розробка програмного забезпечення для економіки; розвиток базового проекту - Системи керування підприємством DeloPro; управлінський консалтинг, впровадження і супровід ПЗ, навчання персоналу. Разработка тиражируемого и заказного программного обеспечения для экономики; развитие базового проекта - Системы управления предприятием DeloPro; управленческий консалтинг, внедрение и сопровождение ПО, обучение персонала. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: XICOM; DeloPro Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для управления проектами и информацией...

Галактика-Дніпро, ТОВ (Галактика-Днепр, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32975356 Розробка інтегрованих систем автоматизованого керування підприємством (розроблені програмні рішення - "Керування матеріальними запасами", "Керування виробництвом", "Керування договорами", "Керування капітальними вкладеннями і будівництвом", "Керування транспортом", "Керування ремонтами", "Керування бюджетами і платіжний календар", "Бухгалтерський облік" та ін.). Разработка интегрированных систем автоматизированного управления предприятием (разработанные программные решения - "Управление материальными запасами", "Управление производством", "Управление договорами", "Управление капитальными вложениями и строительством", "Управление транспортом", "Управление ремонтами", "Управление бюджетами и платежный календарь", "Бухгалтерский учет" и др.). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства управления электронными документами (EDMS) и электронного документооборота...

Скелія Україна, ТОВ (Скелия Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36118784 Послуги: IT- аутсорсинг - розробка програмного забезпечення (Microsoft Development, Java Development, PHP Development); розробка вбудовуваних додатків, розробка для мобільних пристроїв; веб-програмування, веб-дизайн, Web CMS, QA і тестування, ERP, CRM, BI, СУБД; підтримка інженерів, Help Desk Агентів. Услуги: IT-аутсорсинг - разработка программного обеспечения (Microsoft Development, Java Development, PHP Development); разработка встраиваемых приложений, разработка для мобильных устройств; веб-программирование, веб-дизайн, Web CMS, QA и тестирование, ERP, CRM, BI, СУБД; поддержка инженеров, Help Desk Агентов. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Skelia (LU) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства для баз данных...

Кривбасакадемінвест, ПП (Кривбассакадеминвест, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 20270992 Розробка, впровадження і технічний супровід програмного забезпечення, прикладних програм: геоінформаційна система "K-MINE®" (для формування цифрових моделей родовищ, генпланів гірничих підприємств, планування і проектування гірничих і буро-вибухових робіт, геолого-маркшейдерського забезпечення, інженерно-геологічних вишукувань, створення і ведення електронних карт і банків розподілених геопросторових даних та ін.); автоматизована система електронного документообігу "KAI®-Документообіг" для автоматизації електронного документообігу; медична інформаційна система "К-МІС" (для автоматизації роботи санаторно-курортних і медичних установ); комплексна система керування підприємством "KAI®-Підприємство" (ERP-система); диспетчерські системи; системи технологічного моніторингу. Геологічний супровід робіт. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин. Гірничо-геологічний аудит, геоекологічна оцінка. Охорона інтелектуальної власності. Проектування об'єктів виробничого призначення, гірничодобувних підприємств, інженерних мереж, гірничих відводів. Разработчик комплексных программных решений для горной промышленности на базе геоинформационной системы K-MINE. Более 25 лет на рынке IT-решений для горного производства. Более 500 партнеров в различных странах мира. Более 5500 переданных лицензий программного обеспечения K-MINE. На сегодня K-MINE – современный программный комплекс для всех этапов горного производства. Решает задачи от трехмерного моделирования месторождений и оценки их запасов до планирования, проектирования, управления горными работами и качественными показателями продукции на предприятиях с открытым и подземным способами добычи. В его составе – многообразие компьютерных модулей, которые работают под единой платформой. K-MINE – наиболее доступное комплексное решение на мировом рынке. Наши клиенты выбирают К-MINE для увеличения производительности, прибыли и помощи в принятии оптимальных управленческих решений. Сегодня K-MINE нашел широкое применение в горном деле, промышленной безопасности, экологии и строительстве. Популярен среди горных инженеров, геодезистов, маркшейдеров, геологов и других технических специалистов. Дополнительные услуги: Геологическое сопровождение работ. Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых. Горно-геологический аудит, геоэкологическая оценка. Охрана интеллектуальной собственности. Проектирование объектов производственного назначения, горнодобывающих предприятий, инженерных сетей, горных отводов. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: K-MINE; KAI Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства для технологий информационных хранилищ...

ОнтаргІТ, ТОВ (ОнтаргИТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36800062 OntargIT - консалтингова група, що надає ІТ-послуги та послуги управлінського консалтингу для підвищення ефективності управління, отримання конкурентних переваг компаній-клієнтів і досягнення ними нового рівня ефективності, коли мова йде про прийняття складних рішень. OntargIT поставляє кращі в своєму класі рішення для управління ресурсами підприємства на базі ERP системи Microsoft Dynamics AX OntargIT - консалтинговая группа, предоставляющая ИТ-услуги и услуги управленческого консалтинга для повышения эффективности управления, получения конкурентных преимуществ компаний-клиентов и достижения ими нового уровня эффективности, когда речь идет о принятии сложных решений. OntargIT поставляет лучшие в своем классе решения для управления ресурсами предприятия на базе ERP системы Microsoft Dynamics AX Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Microsoft Dynamics AX Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Информационные технологии и Интернет
 • Системы компьютерные интегрированные для планирования и управления производственными и финансовыми ресурсами предприятия (ERP)...

Комм ІТ, ТОВ (Комм ИТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36366716 Комплексні рішення для підприємств з використанням інформаційних систем: з технологічній підготовці виробництва; управління основними фондами, експлуатацією і ремонтамі. Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва: СПРУТ-ТП – автоматизоване проектування від конструкторській специфікації до виробничих документів; СПРУТ-ОКП – раціональне планування і контроль виробничого процесу на підприємстві; SprutCAM – розробка керуючих програм для верстатів з ЧПК. Управління основними фондами підприємства: TRIM-TM – інформаційна система керування основними фондами, тех. обслуговуванням і ремонтамі середніх і великих підприємств; TRIM-QMS – автоматизована система керування менеджменту якості (ISO-9001), екологічного (ISO-14001), професійної безпеки і здоров'я (OHSAS 18001); TRIM-Торговий майданчик – для організації торгово-закупівельній діяльності в мережі Інтернет (процедури B2B, B2G) Комплексные решения для предприятий с использованием информационных систем: по технологической подготовке производства; управлению основными фондами, эксплуатацией и ремонтами. Конструкторско-технологическая подготовка производства: СПРУТ-ТП – автоматизированное проектирование от конструкторской спецификации до производственных документов; СПРУТ-ОКП – рациональное планирование и контроль производственного процесса на предприятии; SprutCAM – разработка управляющих программ для станков с ЧПУ. Управление основными фондами предприятия: TRIM-TM – информационная система управления основными фондами, тех. обслуживанием и ремонтами средних и крупных предприятий; TRIM-QMS – автоматизированная система управления менеджмента качества (ISO-9001), экологического (ISO-14001), профессиональной безопасности и здоровья (OHSAS 18001); TRIM-Торговая площадка – предназначено для организации торгово-закупочной деятельности в сети Интернет (процедуры B2B, B2G) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Информационные технологии и Интернет
 • Системы компьютерные интегрированные для планирования и управления производственными и финансовыми ресурсами предприятия (ERP)...

ГросБі, НВФ, ТОВ (ГроссБи, НПФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 19342594 Розробка систем автоматизації обліку і керування підприємством (EPR). Повний комплекс послуг з впровадження і супроводження своєї системи оперативного керування підприємством "GrossBee XXI" (платформа для побудови корпоративних інформаційних систем). Разработка систем автоматизации учета и управления предприятием (EPR). Полный комплекс услуг по внедрению и сопровождению своей системы оперативного управления предприятием "GrossBee XXI" (платформа для построения корпоративных информационных систем). Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: GrossBee XXI (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Информационные технологии и Интернет
 • Системы компьютерные интегрированные для планирования и управления производственными и финансовыми ресурсами предприятия (ERP)...

ПАРУС-СПЕЦПРОЕКТ, ТОВ (ПАРУС-СПЕЦПРОЕКТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30860922 Розробка, просування і впровадження програмного забезпечення для автоматизації керування підприємствами на різних рівнях: програмні продукти для автоматизації управління підприємствами малого і середнього бізнесу; програмні продукти, що автоматизують управління організаціями, які перебувають на державному бюджеті; програмні продукти для автоматизації управління великими підприємствами, корпораціями і холдингами, у тому числі підприємствами паливно-енергетичного комплексу, підприємствами телекомунікацій і зв'язку. Разработка, продвижение и внедрение программного обеспечения для автоматизации управления предприятиями на различных уровнях: программные продукты для автоматизации управления предприятиями малого и среднего бизнеса; программные продукты, автоматизирующие управление организациями, состоящими на государственном бюджете; программные продукты для автоматизации управления крупными предприятиями, корпорациями и холдингами, в том числе предприятиями топливноэнергетического комплекса, предприятиями телекоммуникаций и связи. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства коммуникационные
 • Приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для офиса...

IT Svit, ПП (IT Svit, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Компанія IT Svit - провідний провайдер IT рішень і послуг для бізнесу. Ми є потужними системними інтеграторами з технологіями власної розробки, які допомагають істотно підвищити дієвість вашого бізнесу. Компания IT Svit - ведущий провайдер IT решений и услуг для бизнеса. Мы являемся мощными системными интеграторами с технологиями собственной разработки, которые помогают существенно повысить эффективность вашего бизнеса.Мы предоставляем следующие виды услуг: создание Web сайтов и сложных CRM решений; обслуживание серверов (nix, windows), CRM систем, поддержка существующих 1С решений; удаленное администрирование предприятий по всей Украине и с выездом админа в Харькове; техническую поддержку серверов с сайтами 24/7 (настройка мониторинга, резервное копирование); построение компьютерных систем на базе облачных, кластерных и контейнерных технологий; вынос в облако любых приложений клиентов, Кубернетес, AWS, GCE; оптимизация и/или автоматизация бизнес-процессов; полный цикл Web-разработки и дизайн. Одно из основных наших направлений - это наука о данных Big Data и Data Science, которая позволяет построить гибкую инфраструктуру для обработки и анализа большого объема данных. Налаженная коммуникация с разработчиками, высококачественные услуги, а также квалифицированная техническая поддержка помогают вам заниматься бизнесом, не отвлекаясь на технические вопросы. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Разработка рекламы и художественного оформления (услуги)
 • Услуги графического дизайна, художественного оформления для визуальной идентификации торговой марки или бренда, разработки логотипов, корпоративной и фирменной символики
 • Услуги графической разработки Web-сайтов, графического веб-дизайна...
Назад наверх