Список компаний - Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
204 компаний найдено
Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Чорномортеплоенерго, Одеська філія корпорації Укртеплоенерго (Черномортеплоэнерго, Одесский филиал корпорации Укртеплоэнерго)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Обстеження і енергоаудит. Випуск і узгодження робочого проекту індивідуального теплового пункту різної степені складності; котельні, насосної станції, систем вентиляції і кондиціонування, систем опалення і водопостачання. Обследование и энергоаудит. Выпуск и согласование рабочего проекта индивидуального теплового пункта различной степени сложности; котельной, насосной станции, систем вентиляции и кондиционирования, систем отопления и водоснабжения. Расчет пластинчатых теплообменных аппаратов, модульных блоков, насосных станций и насосов. Торговля: теплообменное, насосное и котельное оборудование, щиты автоматизации Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Насосы для двигателей внутреннего сгорания
 • Двигатели и механизмы
 • Насосы водяные двигателя внутреннего сгорания...

Енергія України, ТОВ (Энергия Украины, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34528630 Українська енергосервісна компанія, яка створена для надання комплексних послуг з енергоефективності і енергозбереження: проведення енергоаудитів; модернізації промислових підприємств металургійного і енергетичного комплексів України і сприяння впровадженню системи енергоменеджмента на промислових об'єктах Украинская энергосервисная компания, которая создана для предоставления комплексных услуг по энергоэффективности и энергосбережению: проведение энергоаудитов; модернизация промышленных предприятий металлургического и энергетического комплексов Украины и содействие внедрению системы энергоменеджмента на промышленных объектах; комплекс услуг по строительству: проектирование и инжениринг, техническое консультирование, строительно-монтажные работы; комплексные работы по созданию новых и модернизации существующих систем автоматизированного управления; импорт и поставка европейского газа для крупнейших украинских промышленных предприятий. Импорт климат-панелей Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: EFFI Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Системы автоматизации и следящие системы (сервосистемы)
 • Системы автоматизации и сервомеханизмы для литейного производства и прокатных станов
 • Системы автоматизации и сервомеханизмы для автоматических линий штамповки металла...

DMCC Engineering, ТОВ (DMCC Engineering, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Консалтингові послуги, незалежна експертна оцінка проектів будівництва і реконструкції енергооб'ектів з метою зниження ризиків при їх реалізації; надання інжинірингових послуг в області моделювання, концептуального проектування, розрахунків і аналізу складних енергетичних систем, аудиту відшкодування електроенергії. Консалтинговые услуги, независимая экспертная оценка проектов строительства и реконструкции энергообъектов с целью снижения рисков при их реализации; оказание инжиниринговых услуг в области моделирования, концептуального проектирования, проектирования, расчетов и анализа сложных энергетических систем, аудита потерь электроэнергии. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: DIgSILENT GmbH Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Услуги энергоаудита, аудита энергопотребления (рациональности расходования энергии)...

Спеценергокомплекс, ТОВ (Спецэнергокомплекс, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37617639 Аудит, експертиза, консалтинг в сфері екології. Комплексні екологічні послуги з розробки та оформлення науково-технічної документації дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища та її узгодження з державними органами екологічного контролю. Компанія SEC ecology професійно займається розробкою науково – технічної документації та виконує повний супровід робіт для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря,спецводокористування, а також проводить повний розрахунок оцінки впливу на довкілля за допомогою найсучасніших приладів Аудит, экспертиза, консалтинг в сфере экологии. Комплексные экологические услуги по разработке и оформлению научно-технической документации разрешительного характера в сфере охраны окружающей природной среды и ее согласование с государственными органами экологического контроля. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Услуги проведения экологического аудита, ревизий...

ІНПРОЕКТСЕРВІС, ПрАТ (ИНПРОЕКТСЕРВИС, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14307506 Інженерно-геологічні вишукування (в т. ч. на акваторіях водоймищ), включаючи лабораторні випробування ґрунтів, а також статичні випробування паль в польових умовах. Инженерно-геологические изыскания (в т.ч. на акваториях водоемов), включая лабораторные испытания грунтов, а также статические испытания свай в полевых условиях. Замеры, разработка нормативов предельно-допустимых выбросов, экологических паспортов в области экологии в рамках государственного метрологического надзора силами аккредитованной измерительной лаборатории. Комплексное проектирование строительства, реконструкция, техперевооружение объектов промышленных предприятий в области машино- и судостроительного производства, металлургии, энергетического хозяйства, агропромышленного комплекса, береговой инфраструктуры портов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Подрядчики по землеройным работам, выемке грунта, устройству фундамента и проходке туннелей в строительстве
 • Подрядчики гражданского и морского строительства
 • Подрядчики по инженерно-геологическим обследованиям грунтов...

АМСТОР Інтернешнл Груп, ПП (АМСТОР Интернешнл Групп, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35938830 Розробка, реалізація "під ключ" високоефективних проектів в енергетиці та енергозбереженні (біогазові установки, електричні системи опалення будівель для виробничих приміщень), розробка техніко-економічного обгрунтування та технологічних схем енергетичних проектів, виконання енергетичних проектів "під ключ", проведення енергетичного аудиту та розробка програм по енергозбереженню для підприємств, організацій та установ. Разработка, реализация "под ключ" высокоэффективных проектов в энергетике и энергосбережении (биогазовые установки, электрические системы отопления зданий для производственных помещений), разработка технико-экономического обоснования и технологических схем энергетических проектов, выполнение энергетических проектов "под ключ", проведение энергетического аудита и разработка программ по энергосбережению для предприятий, организаций и учреждений. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, зеленой энергетике
 • Консультанты по управлению энергопотреблением, энергосбережению
 • Консультанты по эффективности использования и утилизации энергии...

Енергозберигаючі технології плюс, ТОВ (Энергосберегающие технологии плюс, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32722431 Проведення вимірів, розрахунок і настроювання режимів енергоспоживання, складання програм з енергозбереження Проведение замеров, расчет и настройка режимов энергопотребления, составление программ по энергосбережению - экономия от 10 до 16%, консультации по составлению энергетических паспортов предприятий. Монтаж, наладка со сдачей под "ключ" энергосберегающего оборудования, индивидуальных отопительных систем, освещения Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Услуги энергоаудита, аудита энергопотребления (рациональности расходования энергии)
 • Консультанты по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, зеленой энергетике...

Львівдіпронафтохім, інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств, ДП (Львовгипронефтехим, Львовский институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00150113 Проектні і проектно-дослідницькі роботи в області нафтопереробки і нафтохімічного виробництва; одержання змащень, олій і присадок до них; охорони навколишнього середовища. Генеральне проектування, реконструкція, технічне переоснащення заводів, об'єктів загальнозаводського господарства та АЗС. Проектные и проектно-изыскательские работы в области нефтепереработки и нефтехимического производства; получения смазок, масел и присадок к ним; охраны окружающей среды. Генеральное проектирование, реконструкция, техническое переоснащение заводов, объектов общезаводского хозяйства и АЗС. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Информационные услуги по проблемам охраны окружающей среды и экологии
 • Консультанты по загрязнению воздушной среды и управлению выбросами...

Інститут біології південних морів ім.Ковалевського, ДП (Институт биологии южных морей им.Ковалевского, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 03534357 Комплексні дослідження структури і функціонування морських екосістем і їх компонентів, вивчення антропогенного впливу на морські екосістеми, розробка нових інформаційних технологій і систем накопичування, обробки і аналізу даних. Видання: "Морський екологічний журнал" і "Екологія моря" Комплексные исследования структуры и функционирования морских экосистем и их компонентов, изучение антропогенного влияния на морские экосистемы, разработка новых информационных технологий и систем накопления, обработки и анализа данных. Издание: "Морской экологический журнал" и "Экология моря" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Информационные услуги по проблемам охраны окружающей среды и экологии
 • Консультанты по загрязнению водной среды...

Український НДІ водогосподарсько-екологічних проблем, ТДВ (Украинский НИИ водохозяйственно-экологических проблем, ОДО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 04759124 Наукове забезпечення розвитку водного господарства Научное обеспечение развития водного хозяйства, водохозяйственная экология, природопользование, устойчивое развитие. Управление использованием, охраной и возобновлением водных ресурсов, расчет допустимых антропогенных нагрузок на водные экосистемы и отборов воды из рек. Комплексная экологическая оценка воды и территорий. Экологическое обоснование возможностей возобновления и реконструкции малых ГЭС. Экологическая экспертиза проектов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по загрязнению водной среды
 • Консультанты по ливневым, канализационным и производственным сточным водам
 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике...

МЦФЕР-Україна, міжнародний центр фінансово-економічного розвитку-Україна, ТОВ (МЦФЭР-Украина, Международный центр финансово-экономического развития-Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33542497 Издание: деловая и специализированная литература; журнал "Управление заведением охраны здоровья". Проведение краткосрочных образовательных программ, консалтинг. Проведение краткосрочных образовательных программ. Издание специализированной литературы; журналы "Управління закладом охорони здоров'я", "Довідник спеціаліста з охорони праці", "Довідник секретаря та офіс-менеджера", "Головбух", "Бібліотека Головбуха", "Головбух: Праця та зарплата", "Головбух:Бюджет", "Податковий кодекс 3D" (сборник в формате "актуальні сторінки"), "Кадровик. Трудове право і управління персоналом", "Практика управління закладом освіти", "Практика управління дошкільним закладом", "Вихователь-методист дошкільного закладу", "Заступник директора школи", "Музичний керівник", "Медична сестра дошкільного закладу", "Шаблоны документів закладу освіти" (на CD) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов технических, по специальным отраслям знаний
 • Издание иллюстрированных журналов о здоровье и здоровом образе жизни...

ВотерНет, Українське Водне Товариство, громадська організація (ВотерНет, Украинское Водное Общество, общественная организация)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37289893 Видання: журнали "Вода і водоочисні технології", "Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті". Послуги: освітня діяльність в галузі водопідготовки; експертна незалежна оцінка технічних і комерційних пропозицій з побутової, комерційної і промислової водопідготовки; проведення виставки-форуму "WaterNet international forum" з водопідготовки, очищення води і стічних вод. Издание: журналы "Вода и водоочистные технологии", "Вода и водоочистные технологии. Научно-технические вести". Услуги: образовательная деятельность в области водоподготовки; экспертная независимая оценка технических и коммерческих предложений по бытовой, коммерческой и промышленной водоподготовке; проведение выставки-форума "WaterNet international forum" по водоподготовке, очистке воды и сточных вод. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: WaterNet (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Печать и издательство
 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов технических, по специальным отраслям знаний...

Інститут титана, ПАТ (Институт титана, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00201081 Вироблення технологій виробництва титанових шлаків, тетрахлоріда титана, губчастого титана, пористих спеченних титанових виробів; глибокій зрізування тетрахлоріда титана; настанови для одержання губчастого титана; монокрісталліческого і полікрісталліческого кремнію; тріхлорсілана; високочістого кремнію; настанови для виробництва пігменту діоксіда титана; одержання магнію із хлормагніевих розчинів: бездіафрагменного магнієвого електролізера; безупинного рафінірованія магнію; гранульованого магнію; десульфураціі чавуна магнієм Разработка технологий, оборудования и проектирование производств: титановых шлаков, тетрахлорида титана, губчатого титана, титановых порошков; пигментного диоксида титана; электролитического получения магния из хлормагниевых растворов; непрерывного рафинирования магния; гранулированного магния; десульфурации чугуна гранулированным магнием; нержавеющей стали методом газокислородного рафинирования (ГКР); производство ферросплавов. Комплекс работ по технической экологии. Сертификация, стандартизация, метрология и аналитический контроль. Производство титановых порошков и изделий из них; производство пористых спеченных титановых изделий; производство титановых порошков из легированного губчатого титана; производство гидрида титана; переработка лома титана и титановых сплавов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Соединения титана
 • Соединения титана не указанные в другом месте
 • Порошки, нанопорошки и пудры металлические...

Київський центр енергоефективних технологій, НВК (Киевский центр энергоэффективных технологий, НПК)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36581942 Розробка комплексних енергоефективних рішень і впровадження енергозбережних технологій "під ключ" (від енергетичного аудиту до введення готового об'єкту в експлуатацію); впровадження енергозбережних проектів і систем енергоменеджменту, оптимізація управління споживанням енергоносіїв з метою їх максимально ефективного використання. Торгівля: енергоефективне устаткування і технології - електричні котли і теплопункти, котли на твердому паливі, водонагрівачі проточної води; кабельні муфти з'єднувальні і кінцеві та ін. Разработка комплексных энергоэффективных решений и внедрение энергосберегающих технологий "под ключ" (от энергетического аудита до введения готового объекта в эксплуатацию); внедрение энергосберегающих проектов и систем энергоменеджмента, оптимизация управления потреблением энергоносителей с целью их максимально эффективного использования. Торговля: энергоэффективное оборудование и технологии - электрические котлы и теплопункты, твердотопливные котлы, водонагреватели проточной воды; кабельные муфты соединительные и концевые и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Изделия из пластика для электротехнической и электронной промышленности
 • Изделия из пластиков
 • Зажимы и муфты соединительные из пластика для кабелей и проводов...

Екосистема Плюс, НТЦ (Экосистема Плюс, НТЦ, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37059270 Проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та розробка документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин. Проведення інструментальних замірів викидів забруднюючих речовин та складання протоколів. Проектування вентиляційний, аспіраційних та пилогазоочисних установок. Розробка гранично-допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин Проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и разработка документов, в которых обосновываются объемы выбросов загрязняющих веществ. Проведение инструментальных замеров выбросов загрязняющих веществ и составление протоколов. Проектирование вентиляционный, аспирационных и гаоочистных установок. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг в геологии, геотехнике и геохимии (услуги)
 • Консультанты, проектные и инженерно-технические разработки в геологии
 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике...

Павлоградтепло, ПП (Павлоградтепло, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35527673 Торгові постачання: системи енергозбережного газового інфрачервоного опалювання "SBM" з керамічними обігрівачами. Послуги: енергоаудит; проектування, монтаж, пуско-налагодження, гарантійне і сервісне обслуговування інфрачервоних керамічних систем опалення (промислові, тваринницькі, технічні комплекси; сільськогосподарські підприємства; вуличні тераси кафе; спортивні і культурні споруди, виставкові зали та інші об'єкти). Офіційний представник французької фірми "SBM International" на всій території України). Торговые поставки: системы энергосберегающего газового инфракрасного отопления "SBM" с керамическими обогревателями. Услуги: энергоаудит; проектирование, монтаж, пуско-наладка, гарантийное и сервисное обслуживание инфракрасных керамических систем отопления (промышленные, животноводческие, технические комплексы; сельскохозяйственные предприятия; уличные террасы кафе; спортивные и культурные сооружения, выставочные залы и другие объекты). Официальный представитель французской фирмы "SBM International" на всей территории Украины. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: SBM International (FR); METHEOR; MARK; EBERLE Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Подрядчики по установке, монтажу и техническому обслуживанию сантехоборудования, систем газоснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования в строительстве
 • Подрядчики по установке теплоизлучающих систем отопления помещений с нагревом горячим воздухом и газом
 • Импортеры и/ или экспортеры...

Нова Лайт, Інжинірингова Компанія, ТОВ (Нова Лайт, Инжиниринговая Компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37035128 Розробка і реалізація комплексних рішень в області електротехнічного і світлотехнічного забезпечення і обслуговування об'єктів нерухомості. Оптова торгівля електротехнічним і світлотехнічним устаткуванням (електроавтоматика, кабельно-провідникова продукція, системи прокладки кабелю, матеріали для інсталяції, світильники, прожектори, лампи, комплектуючі для світлотехніки, LED освітлення). Підбір і постачання оптимального набору устаткування. Виробництво індивідуального і стандартного щитового устаткування. Проведення енергоаудиту. Розробка концепції енергопостачання і освітлення. Світлотехнічне проектування і розрахунок освітленості. Проведення електромонтажних робіт (до 35 квт). Комплексне електрообслуговування різних об'єктів нерухомості: рішення для продуктових і непродуктових магазинів і супермаркетів, крамниць модного одягу і спорттоварів, торгових і офісних центрів, розважальних центрів, логістичних комплексів і складів, магазинів електроніки і побутової техніки, аптек і магазинів побутової хімії, супермаркетів DIY, промислових об'єктів. Разработка и реализация комплексных решений в области электротехнического и светотехнического обеспечения и обслуживания объектов недвижимости. Оптовая торговля электротехническим и светотехническим оборудованием (электроавтоматика, кабельно-проводниковая продукция, системы прокладки кабеля, материалы для инсталляции, светильники, прожекторы, лампы, комплектующие для светотехники, LED освещение). Подбор и поставка оптимального набора оборудования. Производство индивидуального и стандартного щитового оборудования. Проведение энергоаудита. Разработка концепции энергоснабжения и освещения. Светотехническое проектирование и расчет освещенности. Проведение электромонтажных работ (до 35 кВт). Комплексное электрообслуживание различных объектов недвижимости: решения для продуктовых и непродуктовых магазинов и супермаркетов, магазинов модной одежды и спорттоваров, торговых и офисных центров, развлекательных центров, логистических комплексов и складов, магазинов электроники и бытовой техники, аптек и магазинов бытовой химии, супермаркетов DIY, промышленных объектов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Трубы, трубки, каналы, желоба, коробки, трубопроводы из черных металлов и сплавов классифицированные по области применения
 • Металлические трубы, трубки, клапаны и контейнеры
 • Каналы, короба кабельные из черных металлов для прокладки электрической проводки...

Київські Енергетичні Послуги, ТОВ (YASNO) (Киевские Энергетические Услуги, ООО (YASNO))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 41916045 YASNO - постачальник електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 млн українських сімей. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування. Для зменшення витрат клієнтів на електроенергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід. YASNO - поставщик электроэнергии, решений по энергоэффективности, зарядных станций для электромобилей Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: YASNO Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Распределение электроэнергии
 • Энергетика, топливо и вода
 • Умные сети электроснабжения, смарт-электросети...

Елпро-М, ТОВ (Элпро-М, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31642125 Проектирование, поставка, монтаж и настройка систем управления и электросбережения "под ключ" для энергогенерирующих объектов и промышленных предприятий. Торговые поставки: электротехническое оборудование, программное обеспечение. Услуги: инжениринг технологических и электротехнических систем. Проектирование, комплексные поставки, монтаж и настройка систем управления, электрообеспечения и электросбережения "под ключ" для энергогенерирующих объектов и промышленных предприятий. Производство: низковольтные и высоковольтные распределительные устройства; автоматические и статические установки компенсации реактивной мощности; лифтовые станции, крановые панели, комплектные приспособления для суден; АСУ ТП и др. Торговые поставки: электротехническое оборудование и комплектующие, программное обеспечение. Услуги: инжиниринг технологических и электротехнических систем, комплексная автоматизация и электрификация различных объектов; энергоаудит; внедрение энергосберегающих систем на базе восстанавливаемых источников энергии. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Siemens (DE); MKS-Technology; KBR; Circutor; Eastel (UA); Rade Koncar (MK); LSIS; ETI; Danfoss; Moeller; Tesar (IT); Asi Robicon; Comeco Omron; Rittal; Unitronics; Wonderware; KMB Systems Lapp Cabel; Endress+Huaser; HYUNDAI Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Подрядчики по установке и монтажу электрического оборудования (электромонтажу) на промышленных, транспортных, коммерческих и жилых объектах
 • Подрядчики по установке и монтажу электрического оборудования (электромонтажу) с собственными проектными подразделениями
 • Подрядчики по установке и монтажу электросилового оборудования и систем электроснабжения на промышленных объектах...

Екотаун Груп, ТОВ (Экотаун Груп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35819122 Послуги: архівація й утилізація документів; розробка природоохоронної документації (розрахунок ліміту водоспоживання і водовідведення, допомога в отриманні дозволів на утворення і розміщення відходів, дозволів на викид забруднюючих речовин в атмосферу та ін.); розробка і впровадження систем GPS-моніторингу для автотранспортних засобів. Услуги: архивация и утилизация документов; разработка природоохранной документации (расчет лимита водопотребления и водоотведения, помощь в получении разрешений на образование и размещение отходов, разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и др.); разработка и внедрение систем GPS-мониторинга для автотранспортных средств. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Carsat Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Бумага и картон
 • Целлюлозные, бумажные и картонные изделия формованные (литые)
 • Изделия из формованной (литой) картонной массы...

Сумський державний університет (СумДУ) (Cумской государственный университет (СумГУ))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05408289 Вища, професійна і професійно-технічна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, підготовка аспірантів та докторантів, наукова і науково-дослідницька робота, медична практика, діяльність в сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, бібліотечно-інформаційна діяльність, видавнича діяльність, інші види діяльності. Высшее, профессиональное и профессионально-техническое образование, последипломное образование, повышение квалификации, научная и научно-исследовательская работа, медицинская практика, деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем, архитектура и строительство, библиотечно-информационная деятельность, прочие виды деятельности. Службы университета: - полноценное издательство (с редакционными службами и собственной типографией), столярный цех, строительно-ремонтные подразделения, комплекс общественного питания, собственное Интернет-радио, службы производства мультимедийного видео-, аудио- и фото- и Интернет-контента, центр трудоустройства с электронной биржей труда, автошкола, центры и т.п. подразделения при кафедрах и факультетах (учебные, научные, ресурсные, консультационные, сертификационные и т.п.), загородный спортивно-оздоровительный центр, санаторий-профилакторий, 4 отдельных спортивных комплекса (лыжная база, гребная база, бассейн и отдельный спорткомплекс со спортивными и тренажерными залами), ИТ и телекоммуникационные подразделения, центр он-лайн обучения с разработкой и внедрением платформ обучения, электронных учебных материалов, виртуальных тренажеров. Сумской государственный университет (СумГУ) обладает мощным научным потенциалом, который способствует активному развитию в нем разноплановых научных направлений, имеет развитую материальную базу и научную инфраструктуру. Категории разработок: информационно-коммуникационные технологии; новые материалы и нанотехнологии; энергетика и энергоэффективность; отраслевое машиностроение; приборостроение; здравоохранение; рациональное природопользование. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Университеты, аспирантуры, технические университеты и высшие учебные заведения (институты)
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения сельскохозяйственные
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения дизайна...

Динамо-Континент, ВТЦ, ТОВ (Динамо-Континент, ПТЦ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30460473 Виробництво: автоматичні системи керування для насосних агрегатів; станції автоматичного керування; мікропроцесорні прилади автоматичного захисту, контролю і керування електродвигунів МПЗК; станції автоматичного керування промисловими електродвигунами, двигунами насосного, вентиляційного та іншого устаткування (із потужністю приводів до 400 квт і більше із забезпеченням режимів прямого, плавного пуску, частотного регулювання -"КАСКАД-К", "КАСКАД-ПП", "КАСКАД-ПЧ", вирішенням питань енергозбереження промислових, комунальних та ін. підприємств). Торгові поставки: перетворювачі частоти; пристрої плавного пуску. Послуги: проектні роботи; механічний аудит в галузі енергоспоживання; монтаж і пусконалагодження устаткування; гарантійне і післягарантійне обслуговування. Офіційний дистриб'ютор компанії Danfoss. Производство: автоматические системы управления для насосных агрегатов; станции автоматического управления; микропроцессорные приборы автоматической защиты, контроля и управления электродвигателей МПЗК; станции автоматического управления промышленными электродвигателями, двигателями насосного, вентиляционного и другого оборудования (с мощностью приводов до 400 кВт и более с обеспечением режимов прямого, плавного пуска, частотного регулирования - "КАСКАД-К", "КАСКАД-ПП", "КАСКАД-ПЧ", решением вопросов энергосбережения промышленных, коммунальных и др.предприятий). Торговые поставки: преобразователи частоты; устройства плавного пуска. Услуги: проектные работы; технический аудит в области энергопотребления; монтаж и пусконаладка оборудования; гарантийное и послегарантийное обслуживание. Официальный дистрибьютор компании Danfoss. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Danfoss Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Насосы гидравлические
 • Двигатели и механизмы
 • Насосы шестеренные...

Грін-Порт, ТОВ (Грин-Порт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30747669 Послуги зі збору, вивезення і захоронення твердих побутових відходів підприємств і населення. Благоустрій територій. Екологічний сервіс в портах. Відведення медичних відходів лікувально-профілактичних установ. Відведення нафтозмістуючих відходів, неякісних харчових відходів, відходів хімчіщення, неякісної парфумерної продукції. Митне знищення залежаних вантажів. Екологічний консалтинг Услуги по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов предприятий и населения. Благоустройство территорий. Экологический сервис в портах. Удаление медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений. Удаление нефтесодержащих отходов, некачественных пищевых отходов, отходов химчисток, некачественной парфюмерной продукции. Таможенное уничтожение залежалых грузов. Экологический консалтинг Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по управлению сбором, обработкой и удалением бытовых и промышленных отходов
 • Консультанты по утилизации и удалению отходов
 • Подрядчики в ядерной индустрии...

Харківське державне відділення комплексних досліджень і оцінки впливу на довколишне середовище ДП УкрНДІНТІЗ (Харьковское государственное отделение комплексных исследований и оценки воздействия на окружающую среду ГП УкрНИИНТИЗ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 25859522 Інженерно-будівельне проектування в частини забезпечення безпеки життя і здоров'я людини; захисту довколишньої природної середи (кваліфікаційний сертифікат серії АР №010994, вид 30. 04. 2015); вишукування для раціонального використання довколишньої середи при створенні об'єктів архітектури. Звітна і проектна документація в частини забезпечення безпеки життя і здоров'я людини; захисту довколишньої природної середи при створенні об'єктів архітектури. Инженерно-строительное проектирование в части обеспечения безопасности жизни и здоровья человека; защиты окружающей природной среды (квалификационный сертификат серии АР №010994, от 30.04.2015); изыскания для рационального использования окружающей среды при создании объектов архитектуры. Отчетная и проектная документация в части обеспечения безопасности жизни и здоровья человека; защиты окружающей природной среды при создании объектов архитектуры. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по загрязнению воздушной среды и управлению выбросами
 • Консультанты по загрязнениям воздушной среды
 • Консультанты по загрязнению водной среды...

Дніпропетровська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Днепропетровская региональная государственная лаборатория Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00693517 Відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) в сфері: Відбір зразків, органолептичні, хіміко-мікотоксикологічні, радіологічні, мікробіологічні випробування та визначення генетично модифікованих організмів в харчових продуктах та харчовій сировині тваринного та рослинного походження, води (питної, підземної, грунтової, води для тваринництва), грунтів, алкогольних та безалкогольних напоїв, комбікормів та комбікормової сировини; мікробіологічні випробування косметичних та піно мийних засобів, змивів з об’єктів навколишнього середовища та пакувальної тари, дослідження санітарного стану об’єктів навколишнього середовища (повітря закритих приміщень та робочої зони), іммунологічні, паразитологічні, вірусологічні випробування біологічного матеріалу тваринного походження; бактеріологічні, молекулярно-генетичні, паталогоанатомічні випробування трупів та ізольованих органів усіх видів тварин та птиці, патоморфологічні дослідження; визначення фізичних факторів навколишнього середовища; ветеринарно-санітарна експертиза на ринках (ДЛВСЕ) зразків харчової продукції, сировини тваринного та рослинного походження. Выбор образцов, органолептические, химико-микотоксикологические, радиологические, микробиологические злоключения и определение генетически модифицированных организмов в пищевых продуктах и пищевом сырье животного и растительного происхождения, воды, почв, алкогольных и безалкогольных напитков, комбикормов. Св-во плательщика НДС 006935104659 Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги контроля и анализа загрязненности воздушной среды
 • Услуги отбора (взятия) проб и анализа загрязненности воздуха
 • Услуги анализа и обработки сточных вод и загрязненной водной среды...

КМТ-Енергія, ТОВ (КМТ-Энергия, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33818962 Энергосервисные услуги, обеспечение энергетической эффективности производств. Проведение энергетического аудита промышленных предприятий и коммунальных объектов, разработка и реализация программ энергосбережения, термографическая диагностика. Разработка и сопровождение инвестиционных проектов (инжиниринг), консалтинг в энергетике. Внедрение когенерационных технологий (мини-ТЭЦ) на предприятиях “под ключ”, обучение персонала и дальнейшее сервисное сопровождение данных объектов. Поставка (разработка) энергетического оборудования. Адресная поставка электрической энергии по нерегулируемому тарифу. Разработка "Энергетического паспорта предприятия". Разработка "Норм удельного расхода топливо-энергетических ресурсов (ТЭР)". Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Электростанции, производство электроэнергии
 • Энергетика, топливо и вода
 • Электростанции тепловые, теплоэлектростанции...

Сатер, АК, ПАТ (Сатэр, АК, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 19015984 Проведення комплексу проектних, монтажних, ремонтних і пуско-налагоджувальних робіт для забезпечення експлуатації енергетичного і енерготехнологічного устаткування в цукровій, спиртовій, кондитерській, масложировій і інших галузях промисловості; ремонт і реконструкція парових і водогрійних котлів з метою збільшення їх паропродуктивності і переводу з рідкого на газоподібне паливо; перевод газових котелен на альтернативне тверде паливо (пеллети); монтаж, пуск і наладка систем автоматизації енергетичного і енерготехнологічного устаткування промислових підприємств, а також вузлів комерційного обліку теплоносіїв; монтаж турбоагрегатів; автоматизація парових котлів; встановлення і реконструкція устаткування водопідготовки промислових ТЕЦ і котельних, очищення стічних вод; енерготехнологічний аудит теплових і технологічних схем промислових підприємств та ін. Виробництво: твердопаливні парові і водогрійні котли, елементи і вузли до них. Проведение комплекса проектных, монтажных, ремонтных и пусконаладочных работ для обеспечения эксплуатации энергетического и энерготехнологического оборудования в сахарной, спиртовой, кондитерской, масложировой и других отраслях промышленности; ремонт и реконструкция паровых и водогрейных котлов с целью увеличения их паропроизводительности и перевода с жидкого на газообразное топливо; перевод газовых котелен на альтернативное твердое топливо (пеллеты); монтаж, пуск и наладка систем автоматизации энергетического и энерготехнологического оборудования промышленных предприятий, а также узлов коммерческого учета теплоносителей; монтаж турбоагрегатов; автоматизация паровых котлов; установка и реконструкция оборудования водоподготовки промышленных ТЭЦ и котельных, очистка сточных вод; энерготехнологический аудит тепловых и технологических схем промышленных предприятий и др. Производство: твердотопливные паровые и водогрейные котлы, элементы и узлы к ним. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Древесина, лесоматериалы, пиломатериалы, деревянные изделия, машины и оборудования для деревообрабатывающей промышленности
 • Услуги монтажа, пусконаладки и технического обслуживания деревообрабатывающего оборудования
 • Здравоохранение, медицина и фармацевтика...

Енергоресурс-Інвест, корпорація (Энергоресурс-Инвест, корпорация)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30336890 Виробництво: теплоізольовані пінополіуретаном труби і елементи теплових мереж та мереж гарячого водопостачання з використанням комплектуючих власного виробництва, теплоізоляційні конструкції для діючих трубопроводів, напірні труби з поліетилену, компактні теплові вузли, система дистанційного контролю і моніторингу (Нордік). Енергоаудит, проектування, доставка, монтаж. Производство: теплоизолированные пенополиуретаном трубы и элементы тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с использованием комплектующих собственного производства, теплоизолированные конструкции для действующих трубопроводов, напорные трубы из полиэтилена, компактные тепловые узлы, система дистанционного контроля и мониторинга (Нордик). Энергоаудит, проектирование, доставка, монтаж. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Трубы, патрубки, трубопроводы и шланги из пластика
 • Трубы и трубки из полиэтилена
 • Трубы и трубки из пластика большого диаметра...

ЮКАС, корпорація, ТОВ (ЮКАС, корпорация, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30739045 Послуги в сфері поводження з широким спектром небезпечних відходів, екологічні послуги, розробка і узгодження екологічних документів, вторсировина. Ліцензія Міністерства екології і природних ресурсів України на здійснення операцій в сфері поводження з небезпечними відходами АЕ № 199207 Услуги в сфере обращения с широким спектром опасных отходов, экологические услуги, разработка и согласование экологических документов, вторсырье. Лицензия Министерства экологии и природных ресурсов Украины на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами АЕ № 199207 Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) бумажных и древесных отходов
 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) макулатуры, бумаги и бумажных отходов...

Фельдман Екопарк, ЧП (Фельдман Экопарк, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 41058717 Територія для сімейного відпочинку з розвагами і контактним зоопарком. Территория для семейного отдыха с развлечениями и контактным зоопарком. Оказание социально-психологической помощи детям с особыми потребностями. Сохранение и развитие фауны и флоры Слобожанского региона. Интегрирование Харьковского региона в международные природоохранные программы. Создание условий для развития научно-исследовательской и образовательной базы Украины в сфере экологии Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Feldman Ecopark Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Информационные услуги по проблемам охраны окружающей среды и экологии...

ЕНЕРГОСТАЛЬ, Український науково-технічний центр металургійної промисловості, ДП (ЭНЕРГОСТАЛЬ, Украинский научно-технический центр металлургической промышленности, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31632138 Український науково-технічний центр металургійної промисловості "ЕНЕРГОСТАЛЬ" - найбільший в СНД інжиніринговий комплекс, який вирішує актуальні проблеми створення, реконструкції і розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) та інших галузей промисловості: від розробки й освоєння нових технологій, проектування, виготовлення, постачання устаткування до введення промислових об'єктів в експлуатацію. Центр об'єднує відомі старі бренди: "Енергосталь" - 1967г., "УкрНДІМет" - 1928г., "Діпросталь" - 1928г. Комплексне проектування промислових підприємств по усьому виробничому циклу, у тому числі генеральне проектування. Створення нових і реконструкція діючих промислових підприємств і металургійних об'єктів, у тому числі комплексний інжиніринг, постачання та освоєння устаткування. Наукові дослідження, розробка, створення і промислове освоєння сучасних технологій і устаткування в галузі металургії, захисту повітряного і водного басейнів, утилізації відходів, ресурсо- й енергозбереження. Створення і модернізація газовідвідних трактів технологічних агрегатів, систем очищення стічних вод і оборотного водопостачання. Виготовлення і постачання сучасного технологічного, екологічного та енергозбережного устаткування. Створення та освоєння підприємств і устаткування по знешкодженню і утилізації промислових і побутових відходів. Реалізація положень Кіотського протоколу на підприємствах ГМК та інших базових галузей промисловості. Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "ЭНЕРГОСТАЛЬ" - крупнейший в СНГ инжиниринговый комплекс, который решает актуальные проблемы создания, реконструкции и развития предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) и других отраслей промышленности: от разработки и освоения новых технологий, проектирования, изготовления, поставки оборудования до ввода промышленных объектов в эксплуатацию. Центр объединяет известные старейшие бренды: "Энергосталь" - 1967г., "УкрНИИМет" - 1928г., "Гипросталь" - 1928г. Комплексное проектирование промышленных предприятий по всему производственному циклу, в том числе генеральное проектирование. Создание новых и реконструкция действующих промышленных предприятий и металлургических объектов, в том числе комплексный инжиниринг, поставка и освоение оборудования. Научные исследования, разработка, создание и промышленное освоение современных технологий и оборудования в области металлургии, защиты воздушного и водного бассейнов, утилизации отходов, ресурсо- и энергосбережения. Создание и модернизация газоотводящих трактов технологических агрегатов, систем очистки сточных вод и оборотного водоснабжения. Изготовление и поставка современного технологического, экологического и энергосберегающего оборудования. Создание и освоение предприятий и оборудования по обезвреживанию и утилизации промышленных и бытовых отходов. Реализация положений Киотского протокола на предприятиях ГМК и других базовых отраслей промышленности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Абразивные инструменты
 • Конусы абразивные
 • Абразивные и шлифовальные диски...

Екозахист, НВП, ТОВ (Экозащита, НПП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37024577 Послуги: оцінка впливу на довкілля, послуги екологічної лабораторії, екологічна експертиза, екологічний аудит; отримання дозволів на викиди, дозволів на утворення відходів, дозволів на спеціальне водокористування, санітарна експертиза, будівельна експертиза, розробка і узгодження містобудівної документації; складання технічних регламентів і нормативів; будівництво полігонів ТПВ і сміттєсортувальних комплексів; вирішення спірних питань з Держекоінспекцією та Держпродспоживслужбою. Экологические услуги: оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), экологическая экспертиза, экологический аудит; разработка и согласование градостроительной документации; составление технических регламентов и нормативов; строительство полигонов ТБО и мусоросортировочных комплексов; решение спорных вопросов с госэкоинспекцией. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по загрязнению воздушной среды и управлению выбросами
 • Консультанты по загрязнению водной среды
 • Консультанты по загрязнению почвы...

Інститут агроекологіі і економіки природокористування УААН (Институт агроэкологии и экономики природопользования УААН)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 13722479 Науково-дослідне установа з питань визначення принципів державної і науково-технічної політики в галузі агроекології, раціонального природокористування і охорони довколишнього середовища Научно-исследовательское учреждение по вопросам определения принципов государственной и научно-технической политики в отрасли агроэкологии, рационального природопользования и охраны окружающей естественной среды. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Услуги оценки экологических воздействий, проведения экологических экспертиз...

ТЕ ПЕ ЕФ Україна, ТОВ (ТЭ ПЭ ЭФ Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37656290 Послуги: консалтинг в галузі будівництва об'єктів нерухомості (промислове, логістичне, торгове і житлове будівництво), консалтинг в галузі будівництва об'єктів енергетики (електростанції і вітряні електростанції), консалтинг в галузі будівництва очисних споруд і споруд для переробки відходів, консалтинг в галузі будівництва об'єктів інфраструктури (автошляхи, дорожні розв'язки, тунелі, мости, автостанції, залізничні станції); архітектурно-проектні роботи; управління проектами, авторський нагляд за будівельними роботами; консалтинг в галузі агропромислового сектора і продуктів харчування; консалтинг в галузі логістики. Услуги: консалтинг в области строительства объектов недвижимости (промышленное, логистическое, торговое и жилищное строительство), консалтинг в области строительства объектов энергетики (электростанции и ветрянные электростанции), консалтинг в области строительства очистных сооружений и сооружений для переработки отходов, консалтинг в области строительства объектов инфраструктуры (автодороги, дорожные развязки, туннели, мосты, автостанции, железнодорожные станции); архитектурно-проектные роботы; управление проектами, авторский надзор за строительными работами; консалтинг в области агропромышленного сектора и продуктов питания; консалтинг в области логистики. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Механическая сборка, подрядчики
 • Подрядчики промышленные и индустриальные
 • Подрядчики по строительству и обустройству транспортной инфраструктуры...

НОМОС, Центр сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичної співпраці Чорноморського регіону (НОМОС, Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Аналітичні дослідження з геополітиці, євроатлантичної інтеграції, регіональній політиці економічної, військової і екологічної політиці, боротьбі з тероризмом Аналитические исследования по геополитике, евроатлантической интеграции, региональной политике экономической, военной и экологической политике, борьбе с терроризмом Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Информационные услуги по проблемам охраны окружающей среды и экологии...

Скіф-Аналіт, ТОВ (Скиф-Аналит, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 22904204 Проектування об'єктів ТЕК. Розробка, проектування, монтаж і обслуговування багаторівневих систем обліку і керування підприємств. Проектування і впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення людей в випадку їх появи. Розробка і виробництво приладів контролю кількості і якості нафтопродуктів. Метрологічне забезпечення вимірів, підготовка нормативній документації. Підбір, постачання, обслуговування і ремонт новітнього устаткування для підприємств ТЕК. Комплекс робіт з екологічної безпеки підприємств (підготовка документації, моніторинг викидів, енергоаудіту, економії енергоресурсів. Торгові поставки устаткування для АЗС і нафтобаз. Резервуари горизонтальні сталеві для зберігання нафтопродуктів. Будівництво АЗС. Проектирование объектов ТЭК. Разработка, проектирование, монтаж и обслуживание многоуровневых систем учета и управления предприятий. Проектирование и внедрение систем раннего выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае их появления. Разработка и производство приборов контроля количества и качества нефтепродуктов. Метрологическое обеспечение измерений, подготовка нормативной документации. Подбор, поставка, обслуживание и ремонт новейшего оборудования для предприятий ТЭК. Комплекс работ по экологической безопасности предприятий (подготовка документации, мониторинг выбросов, энергоаудиту, экономии энергоресурсов. Торговые поставки оборудования для АЗС и нефтебаз. Пробоотборники для отбора проб сжижженных углеводородных газов. Резервуары горизонтальные стальные для хранения нефтепродуктов. Строительство АЗС. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Резервуары, цистерны, баки, чаны из металла
 • Металлические трубы, трубки, клапаны и контейнеры
 • Резервуары, баки, цистерны металлические для бензина, нефти и топлива...

Ерідан, МП (Эридан, МП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24863208 Послуги: монтаж енергозбережних пристроїв, повітряних і підземних ліній електропостачання, ліній освітлення і силового електроустаткування промислових підприємств і виробничих цехів, вуличного освітлення; будівництво, ремонт трансформаторних підстанцій; електровимірювальні роботи (з видачею протоколів вимірювань); реконструкція мереж обліку електроенергії; перемотування, ремонт електродвигунів. Услуги: монтаж энергосберегающих устройств, воздушных и подземных линий электроснабжения, линий освещения и силового электрооборудования промышленных предприятий и производственных цехов, уличного освещения; строительство, ремонт трансформаторных подстанций; электроизмерительные работы (с выдачей протоколов измерений); реконструкция сетей учета электроэнергии; перемотка, ремонт электродвигателей. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Подрядчики по прокладке линий электропередачи и силовых кабелей
 • Подрядчики по прокладке воздушных линий электропередачи
 • Подрядчики по прокладке подземных линий электропередачи...

Слободенюк, ПП (Слободенюк, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2174222715 Виробництво вуличних мобільних туалетів, автономних туалетних блоків з усіма зручностями, автономних каналізаційних систем. Торгові поставки утилізатора відходів ЕПАРСІЛ, таблеток для знезаражування води АКВАТАБС, розчинів для туалетних кабін, портативних туалетів, пластикових понтонів, вуличних душових кабін. Производство уличных мобильных туалетов, автономных туалетных блоков со всеми удобствами, автономных канализационных систем. Торговые поставки утилизатора отходов ЭПАРСИЛ, хлорсодержащих таблеток для обеззараживания воды АКВАТАБС, растворов для туалетных кабин, портативных туалетов, пластиковых понтонов, уличных душевых кабин. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: THETFORD (NL); EPARCYL (FR); TOYKO (PL); Global Fliegenschmid GmbH (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Души и душевые поддоны
 • Душевые поддоны из пластика
 • Душевые кабины металлические...

Енергоочистка, інженерне ВП, ТОВ (Энергоочистка, инженерно-производственное предприятие, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14087298 Разработка экологической документации. Разработка экологической документации. Экологическое сопровождение предприятия. Оценка воздействия на окружающую среду к проекту строительства. Инвентаризация источников загрязнения атмосферы. Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Внедрение мероприятий по снижению выбросов и сбросов, включая комплектацию оборудования, изготовление нестандартного оборудования. Проектирование, монтаж, наладка систем вентиляции Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по загрязнению воздушной среды и управлению выбросами
 • Консультанты по загрязнениям воздушной среды
 • Консультанты по контролю за запахами и дымом загрязняющими воздушную среду...

Спецтехнологія-Груп, ТОВ (Спецтехнология-Групп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37901509 Виробництво і торгівля: електропалювальнее обладнання (іонні котли потужністю від 2 до 99 квт , V -від 40 до 2 700 м3), модульні електричні опалювальні установки на базі електродних котлів (потужністю до 2500 квт , V -до 150 000 м3) для опалення і гарячого водопостачання житлових, нежилих і виробничих приміщень під «ключ». Проведення попередніх обстежень і розробка техніко-економічного обґрунтування проектів; енергоаудіт; розробка оптімізірованних схем теплопостачання городові і населених пунктів України; допомога в розробці регіональних програм; розробка проектно-кошторисної документації; супровід проектів; загальнобудівельні роботи; реконструкція систем опалення; електротехнічні і сантехнічні роботи; заміна і установка силового устаткування. Производство и торговля: электроотопительное оборудование (ионные котлы мощностью от 2 до 99 кВт , V - от 40 до 2 700 м3), модульные электрические отопительные установки на базе электродных котлов (мощностью до 2500 кВт , V - до 150 000 м3) для отопления и горячего водоснабжения жилых, нежилых и производственных помещений под «ключ». Проведение предварительных обследований и разработка технико-экономического обоснования проектов; енергоаудит; изготовление оптимизированных схем теплоснабжения городов и населенных пунктов Украины; помощь в разработке региональных программ; разработка проектно-сметной документации; сопровождение проектов; общестроительные работы; реконструкция систем отопления; электротехнические и сантехнические работы; замена и установка силового оборудования. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Системы и установки обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, климатические системы HVAC и холодильное оборудование
 • Воздухонагреватели бытовые твердотопливные и жидкотопливные (на твердом или жидком топливе)
 • Обогревательное и нагревательное оборудование электрическое промышленное...

Коралл-Інвест Технології, ТОВ (Коралл-Инвест Технологии, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Пошук, вивчення, оцінка і розвиток екологічних проектів. Послуги лабораторних аналізів в сфері очищення води, і інших біологічних проектах, лабораторія з вивчення пластику і поліетилену, лабораторія перевірки результатів переробки гуми, лабораторія з вивчення нових оберточних матеріалів. Поиск, рассмотрение, оценка и развитие экологических проектов. Услуги лабораторных анализов в сфере очистки воды, и других биологических проектах, лаборатория по изучению пластика и полиэтилена, лаборатория проверки результатов переработки резины, лаборатория по изучению новых оберточных материалов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Технические услуги и подрядчики в экологии, охране окружающей среды не указанные в другом месте
 • Услуги оценки экологических воздействий, проведения экологических экспертиз...
Назад наверх