Список компаний - Торговые и инвестиционные банки (услуги) - Украина

Сузить поиск
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Кредобанк, ПАТ (Кредобанк, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 09807862 Банківські послуги. Послуги електронного переводу грошових коштів "Bank on-line". Обслуговування за зарплатними і корпоративними пластиковими картками. Послуги акредитиву. Ліцензія НБУ N43 від 17.04.2002р. ПАТ «Кредобанк», заснований у Львові в 1990 році, є найбільшим банком Західної України. Його стратегічним інвестором є PKO Bank Polski S.A., чия частка у структурі акціонерного капіталу банку складає 100%. Банк пропонує повний спектр послуг для роздрібних клієнтів, підприємств малого, середнього та великого бізнесу в 22-х областях України та Києві. KredoBank впровадив окрему методику роботи з агроклієнтами з 2013 року та нині пропонує спеціальні продукти для аграрного бізнесу. Банковские услуги. Система дистанционного обслуживания "KredoDirect". Обслуживание по зарплатным и корпоративным пластиковым карточкам. Услуги аккредитива. Лицензия НБУ №43 від 11.10.2011 г. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: KredoBank (PL) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Коммерческие банки (услуги)
 • Услуги коммерческих и кредитных банков с акциями котируемыми на бирже
 • Торговые и инвестиционные банки (услуги)...

Південний, банк, ПАТ (Пивденный, банк, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 20953647 Прийом вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб. Відкриття і ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, в т. ч. переклад грошових засобів з рахунків з допомогою платіжних інструментів і зарахування засобів на них. Розміщення залучених засобів від свого імені, на власних умовах і на свій ризик. Операції по грошовим вимогам, надання гарантій і поручительств по грошовим зобов'язанням. Фінансування під поступку права грошового вимоги (факторинг) і зв'язане з них ведення обліку грошових вимог клієнтів к боржникам, виклад к оплаті грошових вимог від особи клієнтів або від свого імені, а також інші операції, направлені на отримання засобів від боржника. Лізинг. Прием вкладов (депозитов) от юридических и физических лиц. Открытие и ведение текущих счетов клиентов и банков-корреспондентов, в т.ч. перевод денежных средств со счетов с помощью платежных инструментов и зачисление средств на них. Размещение привлеченных средств от своего имени, на собственных условиях и на свой риск. Операции по денежным требованиям, предоставление гарантий и поручительств по денежным обязательствам. Финансирование под уступку права денежного требования (факторинг) и связанное с ним ведение учета денежных требований клиентов к должникам, предъявление к оплате денежных требований от лица клиентов или от своего имени, а также другие операции, направленные на получение средств от должника. Лизинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Коммерческие банки (услуги)
 • Услуги коммерческих и кредитных банков с акциями котируемыми на бирже
 • Торговые и инвестиционные банки (услуги)...

Укрбізнесконсалт, ДчП ПАТ УБК (Укрбизнесконсалт, ДчП ПАО УБК)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32591449 Юридичний супровід бізнесу в Україні. Реєстрація підприємств; сприяння в одержанні ліцензій, необхідних дозволів, сертифікатів, патентів. Консалтингові послуги. Організація конференцій. Юридическое сопровождение бизнеса в Украине. Регистрация предприятий; содействие в получении лицензий, необходимых разрешений, сертификатов, патентов. Консалтинговые услуги. Организация конференций. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: NCN Consulting (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по управлению рисками
 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги...

Радабанк, АБ, ПАТ (Радабанк, АБ, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21322127 Банківські послуги. Постийно діюча виставка-продаж монет України. Банковские услуги. Постоянно действующая выставка-продажа монет Украины. ПАО «АБ «РАДАБАНК» - это универсальный коммерческий банк, предоставляющий полный комплекс финансовых решений, продуктов и услуг корпоративным клиентам, предпринимателям среднего и малого бизнеса и частным лицам. Банк обладает солидным практическим опытом, устойчивым финансовым положением, современной технологической базой и высококвалифицированной командой. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: - Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Коммерческие банки (услуги)
 • Услуги коммерческих и кредитных банков с акциями котируемыми на бирже
 • Услуги кооперативных банков...
Назад наверх