Список компаний - Торговые и промышленные комиссии, организации содействия развитию промышленности и торговли - Украина

Сузить поиск
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Українсько-словацький центр партнерства, ГО (Украинско-словацкий центр партнерства, ОО)

Асоціація міжнародних експедиторів України (Ассоциация международных экспедиторов Украины)

Інформаційні Технології України, асоціація (Информационные Технологии Украины, ассоциация)

Матек, Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній, ГО (Матек, Международная ассоциация термоэнергетических компаний, ОО)

UA-IX, Українська мережа обміну трафіком, ДчП Інтернет Асоціації України (UA-IX, Украинская сеть обмена трафиком, ДчП Интернет Ассоциации Украины)

Спілка зброярів, громадська організація (Союз оружейников, общественная организация)

АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА (АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

Austriantrade, Торговий відділ посольства Австрії (Austriantrade, Торговый отдел посольства Австрии)

Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства Республіки Польща (Отдел содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польша)

Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі (Ukraine Investment & Trade Facilitation Center) (Украинский центр содействия инвестициям и торговле (Ukraine Investment & Trade Facilitation Center))

Укрм'ясо, національна асоціація виробників м'ясопродуктів України (Укрмясо, национальная ассоциация производителей мясопродуктов Украины)

Торгівельно-економічний відділ при посольстві КНР (Торгово-экономический отдел при посольстве КНР)

Комерційний відділ посольства Республіки Корея (КОТРА) (Коммерческий отдел посольства Республики Корея (КОТРА))

Торгове представництво Республіки Таджикистан (Торговое представительство Республики Таджикистан)

Finpro Ukraine, Фінський торговельний центр при посольстві Фінляндії (Finpro Ukraine, Финский торговый центр при посольстве Финляндии)

Союз українських квіткарів (Союз украинских цветоводов)

Тайвань Трейд Сенте Інк., представництво в Україні (Тайвань Трейд Сенте Инк., представительство в Украине)

Укркондпром, Ассоціація (Укркондпром, Ассоциация)

Український клуб аграрного бізнесу, асоціація, громадська організація (Украинский клуб аграрного бизнеса, ассоциация, общественная организация)

УСПП, регіональне відділення у Волинській області (УСПП, региональное отделение в Волынской области)

Торговельний відділ Посольства Королівства Бельгія (Торговый отдел Посольства Королевства Бельгия)

Спілка кабельного телебачення України (Союз кабельного телевидения Украины)

Спілка орендарів і підприємців України (Союз арендаторов и предпринимателей Украины)

Товариство зварювальників України, громадська організація (Общество сварщиков Украины, общественная организация)

Союз портових операторів, асоціація (Союз портовых операторов, ассоциация)

Укрсудпром, Асоціація суднобудівників України (Укрсудпром, Ассоциация судостроителей Украины)

Житомирський регіональний союз підприємців, громадська організація (Житомирский региональный союз предпринимателей, общественная организация)

Інноваційне фермерство і кооперація, громадська спілка (Ягідництво України, асоціація) (Инновационное фермерство и кооперация, общественный союз)

Українська Асоціація кераміки (Украинская Ассоциация керамики)

Союз промисловців і підприємців Хмельницької області (Союз промышленников и предпринимателей Хмельницкой области)

Асоціація хмелярів України (Ассоциация хмелеводов Украины)

АссоМ, Ассоциация механиков (АссоМ, Асоціація механіків)

Союз геологів України, Всеукраїнська громадська організація (Союз геологов Украины, Всеукраинская общественная организация)

Українська асоціація виробників (Украинская ассоциация производителей)

Тварінпром, Українська корпорація з виробництва м'яса на промисловій основі (Тваринпром, Украинская корпорация по производству мяса на промышленной основе)

Українська Асоціація Деревообробного Обладнання (Украинская Ассоциация Деревообрабатывающего Оборудования)

ICC Україна (Український національний комітет Міжнародної торгівельної палати) (ICC Украина (Украинский национальный комитет Международной торговой палаты))

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (Федерация аудиторов, бухгалтеров и финансистов АПК Украины)

Укрпорт, Асоціація портів України (Укрпорт, Ассоциация портов Украины)

Фумігаційна асоціація, ГО (Фумигационная ассоциация, ОО)

Союз професіоналів СПА, готелів і Welness-об`єктів України (Союз профессионалов СПА, отелей и Welness-объектов Украины)

Подільська агенція регіонального розвитку, ГО (Подольское агентство регионального развития, ОО)

Українсько-азербайджанська бізнес рада (Украинско-азербайджанский бизнес совет)

УкрАО, Українські акредитовані органи з оцінки відповідності, асоціація (УкрАО, Украинские аккредитованные органы по оценке соответствия, ассоциация)

Укррудпром, асоціація (Укррудпром, ассоциация)

Асоціація ювелірів України (Ассоциация ювелиров Украины)

Клуб Ділових Людей (Клуб Деловых Людей)

Британський бізнес-клуб в Україні (Британский бизнес-клуб в Украине)

Український союз промисловців і підприємців (Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП))

Приватні інвестори України, асоціація (Частные инвесторы Украины, ассоциация)

УкрФА, Українська Аслціація виробників ферросплавів (УкрФА, Украинская Ассоциация производителей ферросплавов)

Українська асоціація виробників альтернативного твердого палива (Украинская ассоциация производителей альтернативного твердого топлива)

Укрхлібпром, об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості (Укрхлебпром, объединение предприятий хлебопекарной промышленности)

Міжнародний союз польських підприємців в Україні (Международный союз польских предпринимателей в Украине)

Всеукраїнський союз виробників посадкового матеріалу, ГО (Всеукраинский союз производителей посадочного материала, ОО)

Міжнародний Торговий Центр, офіс в Україні (Международный Торговый Центр, офис в Украине)

Укрпиво, ПрАТ (Укрпиво, ЧАО)

Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів і курортологів (Всеукраинская ассоциация физиотерапевтов и курортологов)

Українська зернова асоціація (Украинская зерновая ассоциация)

Міжнародна асоціація маркетингових ініціатив (Международная ассоциация маркетинговых инициатив)

Асоціація технологів-машинобудівників України (Ассоциация технологов-машиностроителей Украины)

Органічна Україна, громадська спілка (Органическая Украина, общественный союз)

USAID Public Private Partnership Development Program (USAID Public Private Partnership Development Program)

Розвиток органічного ринку в Україні (2012-2016), швейцарско-український проект Дослідного інститута органічного сільського господарства (FiBL) (Развитие органического рынка в Украине (2012-2016), швейцарско-украинский проект Опытного института органического сельского хозяйства (FiBL))

Асоціація учасників ринку бездротових мереж передачі даних (Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных)

Українська Асоціація Користувачів та Розробників Вільного та Відкритого Програмного Забезпечення (УАСОПО, Украинская Ассоциация Пользователей и Разработчиков Свободного и Открытого Программного Обеспечения (UAFOSS))

Укрспецтехпром, асоціація виробників спеціальної техніки України (Укрспецтехпром, ассоциация производителей специальной техники Украины)

Асоціація підприємств промислової автоматизації України (Ассоциация предприятий промышленной автоматизации Украины)

Газові трейдери України, асоціація (Газовые трейдеры Украины, ассоциация)

Американська комерційна служба Департаменту торгівлі США (Американская коммерческая служба Департамента торговли США)

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (Федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины)

АПІТУ, Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПИТУ, Ассоциация предприятий информационных технологий Украины)

Українська асоціація видавців періодичної преси (Украинская ассоциация издателей периодической прессы)

Інститут Зовнішньої Торгівлі Італії (Институт Внешней Торговли Италии)

Українська асоціація інвестиційного бізнесу (Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса)

Українська асоціація виробників теплоізоляційних матеріалів, громадський союз (ГС УКРІМА) (Украинская ассоциация производителей теплоизоляционных материалов, общественный союз (ОС УКРИМА))

Науково-технічна спілка енергетиків і електротехників України, громадська організація (Научно-технический союз энергетиков и электротехников Украины, общественная организация)

Торговий відділ Генерального консульства Греції в м.Одеса (Торговый отдел Генерального консульства Греции в г.Одесса)

АСОЦІАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ УКРАЇНИ (АСОЦІАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ УКРАЇНИ)

УКРЛЕГПРОМ (Українська асоціація підприємств легкої промисловості) (УКРЛЕГПРОМ (Украинская ассоциация предприятий легкой промышленности))

The Foreign Agricultural Service (FAS), офіс в Україні (The Foreign Agricultural Service (FAS), офис в Украине)

Назад наверх