Список компаний - Услуги архитекторов - промышленные здания и сооружения - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
51 компаний найдено
Услуги архитекторов - промышленные здания и сооружения
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Торгово-промислова палата Криму (Торгово-промышленная палата Крыма)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944707 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій; проектування житлових, громадських і промислових будівель і споруд; технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж. Постійно діючий третейський суд. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий; проектирование жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений; технический осмотр и оценка состояния строительных конструкций, зданий, сооружений и инженерных сетей. Постоянно действующий третейский суд. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Технический осмотр и инспектирование морских судов (услуги)...

Фішер Архітектори і Інженери, ТОВ (Фишер Архитекторы и Инженеры, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31499199 Розробка проектів житлових і громадських будівель (торгово-розважальні комплекси, адміністративно-офісні будівлі, цехи і склади, СТО, житлові будинки до 25 поверхів, спортивні і готельні комплекси, котеджі), мікрорайони і котеджні селища. Створення музейних експозицій. Узгодження проектів, введення в експлуатацію будівель. Геологічні і геодезичні роботи, ландшафтні роботи, благоустрій території. Дизайн інтер'єру. Разработка проектов жилых и общественных зданий (торгово-развлекательные комплексы, административно-офисные здания, цехи и склады, СТО, жилые дома до 25 этажей, спортивные и гостиничные комплексы, коттеджи), микрорайоны и коттеджные поселки. Создание музейных экспозиций. Согласование проектов, ввод в эксплуатацию зданий. Геологические и геодезические работы, ландшафтные работы, благоустройство территории. Дизайн интерьера. Узаконивание проектов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Продукты земледелия и лесное хозяйство
 • Услуги ландшафтной архитектуры, благоустройства территории, озеленения и ухода за зелеными насаждениями
 • Услуги ландшафтного дизайна...

Укрпроектбудсервіс, інститут, ТОВ (Укрпроектстройсервис, институт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33288096 Проектні роботи в області будівництва, архітектури і дизайну: інтер'єри житлових і громадських будівель, котеджів, садибних будинків, готелів, ресторанів, бутиків; сакральні об'єкти; архітектурні об'єкти. Проектування, авторський нагляд, консультації, технічні висновки. Проектные работы в области строительства, архитектуры и дизайна: интерьеры жилых и общественных зданий, коттеджей, усадебных домов, гостиниц, ресторанов, бутиков; сакральные объекты; архитектурные объекты. Проектирование, авторский надзор, консультации, технические заключения. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Архитектурные мастерские, архитекторы (услуги)
 • Услуги архитекторов - разработка архитектурных планов и проектов
 • Услуги архитекторов - жилые здания...

Екозон, ТОВ (Экозон, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37428207 Торгові постачання, монтаж: енергозбережні системи автономного і резервного безперебійного тепло- та електропостачання на основі альтернативних джерел енергії (вітрогенератори, сонячні батареї, сонячні колектори, теплові насоси); системи автоматичного керування "Розумний будинок". Імпорт: сонячні батареї; комплектуючі до геліосистем. Послуги: архітектурне проектування об'єктів житлового, громадського і промислового призначення; дизайн інтер'єру, ландшафтний дизайн; монтаж систем опалення, водопостачання і каналізації. Торговые поставки, монтаж: энергосберегающие системы автономного и резервного бесперебойного тепло- и электроснабжения на основе альтернативных источников энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи, солнечные коллекторы, тепловые насосы); системы автоматического управления "Умный дом". Импорт: солнечные батареи; комплектующие к гелиосистемам. Услуги: архитектурное проектирование объектов жилого, общественного и промышленного назначения; дизайн интерьера, ландшафтный дизайн; монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Продукты земледелия и лесное хозяйство
 • Услуги ландшафтной архитектуры, благоустройства территории, озеленения и ухода за зелеными насаждениями
 • Услуги ландшафтного дизайна...

Skuratovskyi, проектна майстерня (Скуратовський Ю.В., ФОП) (Skuratovskyi, проектная мастерская (Скуратовский Ю.В., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 3031018137 Професійне будівельне проектування і реконструкція промислових об'єктів, аграрних комплексів, заводів, складських, промислових, громадських і житлових об'єктів в Україні. Розробка проектів в металевих і залізобетонних конструкціях і здійснення авторського нагляду. Профессиональное строительное проектирование и реконструкция промышленных объектов, аграрных комплексов, заводов, складских, промышленных, общественных и жилых объектов в Украине. Разработка проектов в металлических и железобетонных конструкциях и осуществление авторского надзора. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Архитектурные мастерские, архитекторы (услуги)
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Услуги архитекторов - коммерческие (административные, офисные) здания...

Український НДПКІ будівельних матеріалів і виробів, ДП (Украинский НИПКИ строительных материалов и изделий, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00294349 Випробування будівельних матеріалів. Проектування промислових будівель. Видавнича і рекламна діяльність (журнали, каталоги, довідники). Видання журналу "Будівельні матеріали і вироби" і каталогу "Будматеріали". Испытание строительных материалов. Проектирование промышленных зданий. Издательская и рекламная деятельность (журналы, каталоги, справочники). Издание журнала "Строительные материалы и изделия" и каталога "Будматериалы". Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Архитектурные мастерские, архитекторы (услуги)
 • Услуги архитекторов - промышленные здания и сооружения
 • Консалтинг, консультанты по промышленному проектированию, промышленному дизайну...

Харківський ПромбудНДІпроект, проектний і науково-дослідний інститут, ПрАТ (Харьковский ПромстройНИИпроект, проектный и научно-исследовательский институт, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33412963 Архітектурно-будівельне проектування підприємств, будівель, споруд, інженерних мереж і систем. Розробка проектів для нового будівництва і реконструкції, обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд, експертиза проектної документації. Архитектурно-строительное проектирование предприятий, зданий, сооружений, инженерных сетей и систем. Разработка проектов для нового строительства и реконструкции, обследование и оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, экспертиза проектной документации. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Архитектурные мастерские, архитекторы (услуги)
 • Услуги архитекторов - разработка архитектурных планов и проектов
 • Услуги архитекторов - промышленные здания и сооружения...

Лугстройексперт, НВФ, ТОВ (Лугстройэксперт, НПФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33241854 Архітектурно-будівельне проектування будівель і споруд промислового і цивільного призначення. Проектування мереж і комунікацій. Проведення обстеження технічного стану будівель і споруд (експертиза технічного стану). Архитектурно-строительное проектирование зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения. Проектирования сетей и коммуникаций. Проведение обследования технического состояния зданий и сооружений (экспертиза технического состояния). Разработка раздела ОВОС. Тепловизионное обследование зданий. Все виды строительно-монтажных работ. Услуги по решению вопросов энерго- и ресурсосбережения. Технический надзор Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Архитектурные мастерские, архитекторы (услуги)
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Услуги архитекторов - разработка архитектурных планов и проектов...

МИКОС- МЕТ, ПП (МИКОС-МЕТ, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34462596 Проектні роботи для будівництва, капітального ремонту і реконструкції із застосуванням сучасних методів проектування і новітнього програмного забезпечення; технічне обстеження та паспортизація будівель та споруд; інженерні геодезичні та геологічні вишукування; енергетичний аудит; авторський нагляд; супровід проекту на всіх стадіях будівництва; випробування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій Проектные работы для строительства, капитального ремонта и реконструкции с применением современных методов проектирования и новейшего программного обеспечения Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Подрядчики по землеройным работам, выемке грунта, устройству фундамента и проходке туннелей в строительстве
 • Подрядчики гражданского и морского строительства
 • Подрядчики по инженерно-геологическим обследованиям грунтов...

Стереобат, Творча майстерня, ТОВ (Творческая мастерская СТЕРЕОБАТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36356741 Архітектурно-будівельне проектування. Проектні роботи для будівництва об'єктів і споруд в Україні і за кордоном. Виконання передпроектніх проработок, стадій проектування. Ескізний проект, техніко-економічне обгрунтування, техніко-економічний розрахунок, робітничий проект, робоча документація в повнім об'ємі. Надання послуг в зборі вихідних даних для проектування, проходження погоджень і стверджень в органах місцевого самоврядування. Авторський нагляд за будівництвом. Архитектурно-строительное проектирование. Проектные работы для строительства объектов и сооружений в Украине и за рубежом. Выполнение передпроектних проработок, стадий проектирования. Эскизный проект, технико-экономическое обоснование, технико-экономический расчет, рабочий проект, рабочая документация в полном объеме. Предоставление услуг в сборе исходных данных для проектирования, прохождения согласований и утверждений в органах местного самоуправления. Авторский надзор за строительством. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги ландшафтной архитектуры, благоустройства территории, озеленения и ухода за зелеными насаждениями
 • Услуги ландшафтной архитектуры площадок для отдыха и спорта
 • Услуги проектирования садов на крышах и живых зеленых крыш...

Головне Архітектурне Виробництво Ольги Піхтярьової (Главное Архитектурное Производство Ольги Пихтяревой)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Розробка проектів будівництва і дизайну інтер'єру: котеджів; житлових будинків і комплексів; громадських будівель; промислових будівель. Розробка концепції і аналізу забудови, демонстраційних матеріалів, авторський нагляд. Разработка проектов строительства и дизайна интерьера: коттеджей; жилых домов и комплексов; общественных зданий; промышленных зданий. Разработка концепции и анализа застройки, демонстрационных материалов, авторский надзор. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Архитектурные мастерские, архитекторы (услуги)
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Услуги архитекторов - разработка архитектурных планов и проектов...
Назад наверх