Список компаний - Услуги банковские - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
171 компаний найдено
Услуги банковские
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Українська біржа дорогоцінних металів, консалтингова компанія (Украинская биржа драгоценных металлов, консалтинговая компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Консалтинг в області продажу і придбання дорогоцінних металів: придбання і продаж банківських металів в будь-якому регіоні України; відкриття металевих рахунків для юридичних і фізичних осіб України; відкриття депозитних металевих рахунків для юридичних і фізичних осіб України. Консалтинг в области продажи и приобретения драгоценных металлов: приобретение и продажа банковских металлов в любом регионе Украины; открытие металлических счетов для юридических и физических лиц Украины; открытие депозитных металлических счетов для юридических и физических лиц Украины. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги и консультации по финансовому управлению
 • Консалтинг, консультанты по международным финансам и курсам иностранных валют...

Лопатка М.І., ФОП (Лопатка Н.И., ФЛП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2643101553 Правовий, консультаційний і практичний супровід господарської діяльності підприємства. Захист інтересів підприємства при взаєминах з контролюючими органами. Претензіонно-позовна робота, робота з боржниками, представництво в судах, виконавче виробництво. Підготовка проектів різних юридичних і управлінських документів, отримання ліцензій і дозволів. Консультації по юридичним і управлінським питанням, проекти документів і рішень Правовое, консультационное и практическое сопровождение хозяйственной деятельности предприятия. Защита интересов предприятия при взаимоотношениях с контролирующими органами. Претензионно-исковая работа, работа с должниками, представительство в судах, исполнительное производство. Подготовка проектов различных юридических и управленческих документов, получение лицензий и разрешений. Консультации по юридическим и управленческим вопросам, проекты документов и решений - вне расстояния и территорий! Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги печати с плоских форм высоким способом и офсетным фотолитографическим (с фотомеханических форм) способом
 • Печать и издательство
 • Услуги печати юридических формуляров и бланков...

Південний, банк, ПАТ (Пивденный, банк, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 20953647 Прийом вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб. Відкриття і ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, в т. ч. переклад грошових засобів з рахунків з допомогою платіжних інструментів і зарахування засобів на них. Розміщення залучених засобів від свого імені, на власних умовах і на свій ризик. Операції по грошовим вимогам, надання гарантій і поручительств по грошовим зобов'язанням. Фінансування під поступку права грошового вимоги (факторинг) і зв'язане з них ведення обліку грошових вимог клієнтів к боржникам, виклад к оплаті грошових вимог від особи клієнтів або від свого імені, а також інші операції, направлені на отримання засобів від боржника. Лізинг. Прием вкладов (депозитов) от юридических и физических лиц. Открытие и ведение текущих счетов клиентов и банков-корреспондентов, в т.ч. перевод денежных средств со счетов с помощью платежных инструментов и зачисление средств на них. Размещение привлеченных средств от своего имени, на собственных условиях и на свой риск. Операции по денежным требованиям, предоставление гарантий и поручительств по денежным обязательствам. Финансирование под уступку права денежного требования (факторинг) и связанное с ним ведение учета денежных требований клиентов к должникам, предъявление к оплате денежных требований от лица клиентов или от своего имени, а также другие операции, направленные на получение средств от должника. Лизинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Коммерческие банки (услуги)
 • Услуги коммерческих и кредитных банков с акциями котируемыми на бирже
 • Торговые и инвестиционные банки (услуги)...

Кредобанк, ПАТ (Кредобанк, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 09807862 Банківські послуги. Послуги електронного переводу грошових коштів "Bank on-line". Обслуговування за зарплатними і корпоративними пластиковими картками. Послуги акредитиву. Ліцензія НБУ N43 від 17.04.2002р. ПАТ «Кредобанк», заснований у Львові в 1990 році, є найбільшим банком Західної України. Його стратегічним інвестором є PKO Bank Polski S.A., чия частка у структурі акціонерного капіталу банку складає 100%. Банк пропонує повний спектр послуг для роздрібних клієнтів, підприємств малого, середнього та великого бізнесу в 22-х областях України та Києві. KredoBank впровадив окрему методику роботи з агроклієнтами з 2013 року та нині пропонує спеціальні продукти для аграрного бізнесу. Банковские услуги. Система дистанционного обслуживания "KredoDirect". Обслуживание по зарплатным и корпоративным пластиковым карточкам. Услуги аккредитива. Лицензия НБУ №43 від 11.10.2011 г. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: KredoBank (PL) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Коммерческие банки (услуги)
 • Услуги коммерческих и кредитных банков с акциями котируемыми на бирже
 • Торговые и инвестиционные банки (услуги)...

Ізі Софт, ТОВ (Изи Софт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34817577 Розробка програмного забезпечення для прийому платежів через термінали. Організація обліку і аналізу прийнятих платежів і проданих товарів. Створення і розміщення реклами на платіжних терміналах. Послуги миттєвої оплати послуг усіх мобільних операторів, Інтернет-провайдерів, кабельного і супутникового телебачення, IP-телефонії, житлово-комунальних послуг, погашення кредитів, оплата відсотків, страхових платежів. Разработка программного обеспечения для приема платежей через терминалы. Организация учета и анализа принятых платежей и проданных товаров. Создание и размещение рекламы на платежных терминалах. Услуги мгновенной оплаты услуг всех мобильных операторов, Интернет-провайдеров, кабельного и спутникового телевидения, IP-телефонии, жилищно-коммунальных услуг, погашение кредитов, оплата процентов, страховых платежей. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: EasyPay Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для электронной коммерции (E-торговли), онлайновых продаж и торговли через Интернет-магазины
 • Программные средства управления платежами через Интернет...

Укрбізнесконсалт, ДчП ПАТ УБК (Укрбизнесконсалт, ДчП ПАО УБК)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32591449 Юридичний супровід бізнесу в Україні. Реєстрація підприємств; сприяння в одержанні ліцензій, необхідних дозволів, сертифікатів, патентів. Консалтингові послуги. Організація конференцій. Юридическое сопровождение бизнеса в Украине. Регистрация предприятий; содействие в получении лицензий, необходимых разрешений, сертификатов, патентов. Консалтинговые услуги. Организация конференций. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: NCN Consulting (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по управлению рисками
 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги...

ТАСКОМБАНК, ПАО (ТАСКОМБАНК, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 09806443 Банківські послуги. Послуги з обслуговування поточних, карткових і депозитних рахунків. Валюто-обмінні операції. Кредитні операції. Операції з цінними паперами. Послуги з продажу ювілейних монет. Прийом платежів від фізичних осіб на користь юридичних. Банковские услуги. Услуги по обслуживанию текущих, карточных и депозитных счетов. Валюто-обменные операции. Кредитные операции. Операции с ценными бумагами. Услуги по продаже юбилейных монет. Услуги по расчетно-кассовым операциям. Прием платежей от физических лиц в пользу юридических. Услуги по денежным переводом с помощью Western Union и АНЕЛІК Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Финансовые и страховые услуги
 • Услуги банковские
 • Услуги банковские по текущим и депозитным счетам...
Назад наверх