Список компаний - Услуги землеустроителей дипломированных (сертифицированных) (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
36 компаний найдено
Услуги землеустроителей дипломированных (сертифицированных) (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Агні Набат, ТОВ (Агни Набат, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33897410 Розробка і узгодження проектів землевпорядження з відводу земельної ділянки. Розробка і узгодження технічних документацій з землеустрою зі складанням документів на земельні ділянки. Разработка и согласование проектов землеустройства по отводу земельного участка. Разработка и согласование технических документаций по землеустройству по составлению документов на земельные участки. Разработка и согласование технических документаций по землеустройству по переоформлению права собственности на земельные участки. Кадастровые съемки для присвоения кадастрового номера земельным участкам. Вынос в натуру (на местность) границ земельных участков. Решение земельных споров и правовое сопровождение. Топо-геодезические съемки и изыскания. Исполнительные съемки. Кадастровые съемки. Поиск транспортных средств. Поиск грузов. Железнодорожные изыскания. Составление технических паспортов на железнодорожные пути. Составление инструкций на подачу и уборку вагонов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Услуги транспортных и экспедиторских агентств национальных...

Вінницька торгово-промислова палата (Винницкая торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944805 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення; пошук ділових партнерів; маркетингові дослідження ринку; консультації і моніторинг у сфері фондових, фінансових, сировинних і товарних ринків; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; третейський суд; міжнародний арбітраж; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; реєстрація, охорона й оцінка об'єктів інтелектуальної власності - торгові марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні (фірмові) назви, об'єкти авторського права і суміжних прав; організація семінарів, бізнес-тренінгів, виставок, конференцій і ділових місій. Туристичні послуги. Услуги: справочно-информационное обеспечение; поиск деловых партнеров; маркетинговые исследования рынка; консультации и мониторинг в сфере фондовых, финансовых, сырьевых и товарных рынков; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; третейский суд; международный арбитраж; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; регистрация, охрана и оценка объектов интеллектуальной собственности - торговые марки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, коммерческие (фирменные) названия, объекты авторского права и смежных прав; организация семинаров, бизнес-тренингов, выставок, конференций и деловых миссий. Туристические услуги. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства для сети Интернет и Интранет
 • Программные средства для верстки, корректуры и дизайна для настольных издательских систем (DTP)...

Авеленго, ТОВ (Авеленго, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38327684 Землевпоряджувальні послуги: розробка технічної документації з землеустрою (приватизація земельних ділянок; відновлення, встановлення меж); розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (у власність, користування, оренду); зміна цільового призначення земельних ділянок або їх частин; присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам; експертна грошова оцінка земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земель населених пунктів; поділ, об’єднання земельних ділянок; виготовлення схеми поділу земельних ділянок, схем розташування, тематичних планів (для вчинення нотаріальних дій, як додаток до договору тощо); виготовлення кадастрових планів; підготовка документів для заключення договорів оренди земельних ділянок; виконання топографо-геодезичних робіт: винесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість); проведення кадастрових зйомок (для визначення площі земельних ділянок тощо); топографічна зйомка різних масштабів, топографічна зйомка для ландшафтного дизайну (подеревна зйомка); надання консультаційних послуг щодо оформлення державних актів, документів, які потрібні для виконання землевпорядних робіт, перевірки земельної ділянки перед її придбанням. Торгівля: м'ясо охолоджене і заморожене (свинина, яловичина); електрокабелі. Землеустроительные услуги: разработка технической документации по землеустройству (приватизация земельных участков; возобновление, установление пределов); разработка проектов землеустройства относительно отведения земельных участков (в собственность, пользование, аренду); изменение целевого назначения земельных участков или их частей; присвоение кадастровых номеров земельным участкам; экспертная денежная оценка земельных участков, нормативная денежная оценка земельных участков, нормативная денежная оценка земель населенных пунктов; разделение, объединение земельных участков; изготовление схемы разделения земельных участков, схем расположения, тематических планов (для совершения нотариальных действий, как приложение к договору и тому подобное); изготовление кадастровых планов; подготовка документов для заключения договоров аренды земельных участков; выполнение топографо-геодезических работ - вынесение пределов земельных участков в натуру (на местность); проведение кадастровых съемок (для определения площади земельных участков и тому подобное); топографическая съемка разных масштабов, топографическая съемка для ландшафтного дизайна (подеревная съемка); предоставление консультационных услуг относительно оформления государственных актов, документов, которые нужны для выполнения землеустроительных работ, проверки земельного участка перед ее приобретением. Торговля: мясо охлажденное и замороженное (свинина, говядина); электрокабели. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
 • Услуги землеустроителей (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности
 • Услуги землеустроителей дипломированных (сертифицированных) (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности...

Едем 2000, ТОВ (Эдем 2000, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35421807 Топографо-геодезические съемки всех масштабов; топографическая съемка улиц для прокладки водопроводов, электрокабелей, кабелей связи, газификации; разбивка осей зданий и сооружений. Землеустроительные работы (определение границ объектов землеустроительства; инвентаризация объектов недвижимости – земли, зданий и сооружений; оформление и согласование государственных актов, документации по отводу земельных участков). Экспертная и нормативная оценка земельных участков. Топографо-геодезические съемки всех масштабов; топографическая съемка улиц для прокладки водопроводов, электрокабелей, кабелей связи, газификации; разбивка осей зданий и сооружений. Землеустроительные работы (определение границ объектов землеустроительства; инвентаризация объектов недвижимости – земли, зданий и сооружений; оформление и согласование государственных актов, документации по отводу земельных участков). Экспертная и нормативная оценка земельных участков. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги по информационному менеджменту и управлению информационными потоками
 • Услуги составления, редактирования и корректуры технической документации
 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)...

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ГП (КИЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00699773 Державне підприємство "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" відповідно до Статуту підприємства є головною регіональною проектною організацією із землеустрою серед суб'єктів підприємницької діяльності в Київській області. Государственное предприятие "Киевский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" является главной региональной проектной организацией землеустройства для субъектов предпринимательской деятельности в Киевской области. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Услуги землеустроителей (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности...

Курільчук С.В., ФОП (Курильчук С.В., ФЛП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Більше десяти років ми спеціалізуємося на проведенні інженерно-геологічних вишукувань (геологія ділянки) і інженерно-геодезичних вишукувань (геодезія ділянки, винос кордонів) для будівництва. Более десяти лет мы специализируемся на проведении инженерно-геологических изысканий (геология участка) и инженерно-геодезических изысканий (геодезия участка, вынос границ) для строительства. Наши изыскания проводятся командой сертифицированных специалистов и основаны на опыте, накопленном в течении более чем десятилетней деятельности. Все работы производятся в соответствии с действующими нормативными документами. При всех видах инженерно-геологических изысканий производится отбор проб грунта (нарушенной, либо ненарушенной структуры) и проб подземных вод для исследования в сертифицированной, одной из крупнейших в г. Одессе, геотехнической лаборатории. При всех видах инженерно-геодезических изысканий используется оборудование, сертифицированное в установленном порядке и имеющее метрологические аттестаты. За время профессиональной деятельности произведены инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания не только для частного малоэтажного строительства, но и для многих крупных строительных компаний, со значительными инвестициями в строящиеся сооружения. Мы приглашаем всех, кто планирует строительство, использовать наши услуги. Не ждите - закажите инженерно-геологические изыскания (геология участка, грунтовые условия) и инженерно-геодезические изыскания (геодезия участка, топосъёмка, 1:500, 1:2000, вынос границ) прямо сейчас. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Услуги землеустроителей дипломированных (сертифицированных) (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности...

Альфа-Зем, ТОВ (Альфа-Зем, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40303463 ТОВ "АЛЬФА-ЗЕМ" надає професійні і якісні послуги в сфері землевпорядження, геодезії і оформлення прав на землю ООО "АЛЬФА-ЗЕМ" предоставляет профессиональные и качественные услуги в сфере землеустройства, геодезии и оформления прав на землю, а именно: - присвоение кадастрового номера земельному участку; - разработка проектов землеустройства по отводу земельного участка; - смена вида использования и целевого назначения земли; - разработка технических документаций по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности); - раздел и объединение участков; - геодезия (топографические и кадастровые съемки любых масштабов, вынос границ земельного участка); - регистрация недвижимого имущества; - сбор документов для гражданско-правовых сделок по земле; - оценка недвижимости; - узаконивание самовольных построек; - ввод в эксплуатацию объектов недвижимого имущества. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Услуги оценщиков в области имущества и недвижимой собственности...

СУМСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР, ТОВ (Сумской земельный кадастр, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34592910 Топографо-геодезичні роботи та картографічні роботи. Інвентаризація земель усіх категорій. Земельно-оціночні роботи. Оформлення документів на землю для реєстрації. Присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам. Підготовка пакету документів для укладення договорів оренди на земельні частки (паї та землі ОСГ) Топографо-геодезические работы и картографические работы. Инвентаризация земель всех категорий. Земельно-оценочные работы. Оформление документов на землю для регистрации. Присовение кадастровых номеров земельным участкам. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
 • Услуги землеустроителей (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности
 • Услуги землеустроителей дипломированных (сертифицированных) (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности...

Центр землеустрою та нерухомості (Центр землеустройства и недвижимости)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Виконуємо широкий спектр землевпорядних та геодезичних робіт: виготовлення проектів землеустрою (відведення земельних ділянок у власність (приватизація), користування, зміна цільового призначення і т.д.); розроблення технічних документацій (встановлення меж, поділу, об’єднання земельних ділянок, присвоєння кадастрового номеру, інвентаризація); виготовлення ХМL-файлів; експертна оцінка; інші геодезичні роботи (топографічна та кадастрова зйомка, винесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість)). Выполняем широкий спектр землеустроительных и геодезических работ Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Услуги риэлторских компаний, компаний по операциям с недвижимостью...

ГЕОСПЕКТР-7, ТОВ (ГЕОСПЕКТР-7, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40485820 Проектно-інженерна компанія «Геоспектр-7» одна з провідних українських приватних організація, яка більше 9 років спеціалізується на виконанні всього комплексу топографо-геодезичних, геологічних, землевпорядних робіт, комплексних інженерних вишукуваннях, проектуванні, технічному обстеженні будівель і споруд, цифровий аерофотозйомки, оцінки земель і об’єктів нерухомості. Проектно-инженерная компания, предоставляющая широкий спектр услуг в геодезии и геологии, проектировании, землеустройстве. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Подрядчики по землеройным работам, выемке грунта, устройству фундамента и проходке туннелей в строительстве
 • Подрядчики гражданского и морского строительства
 • Подрядчики по инженерно-геологическим обследованиям грунтов...

Азовська геодезична компанія, ТОВ (АЗОВГЕОКОМ) (Азовская геодезическая компания, ООО (АЗОВГЕОКОМ))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 42726474 Компанія виконує усі види землевпорядних робіт Компания выполняет все виды землеустроительных работ в соответствии со ст.25 ЗУ «О землеустройстве», в частности работы по разработке проектов землеустройства по отводу земли в собственность или аренду, изменение целевого назначения земли, эколого-экономическое обоснование севооборота, снятие (перемещение, складирование) плодородного слоя почвы, разработка технической документации на землю (установление границ в натуре, раздел/объединение земельных участков, присвоение кадастровых номеров. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Услуги землеустроителей (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности...
Назад наверх