Список компаний - Услуги землеустроителей (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
52 компаний найдено
Услуги землеустроителей (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Фінансово-правовий консалтинг, ПП (Финансово-правовой консалтинг, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35245761 Послуги: оформлення кадастрових номерів; приватизація земельних ділянок; оформлення договорів оренди на землю; землеоцінювальні роботи (експертна оцінка, нормативна грошова оцінка); землевпорядні роботи (оформлення технічної документації і проектів землевпорядження); пошук земельних ділянок для придбання; консультативно-інформаційні послуги. Услуги: кадастровый номер; приватизация земели; оформление договора аренды земли; оценка земли; оценка недвижимости; землеустроительные работы (оформление технической документации и проектов землеустройства); поиск земельных участков для приобретения; узаконение самостроя; приватизация жилья; получение выписок и справок; консультативно-информационные услуги. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги по информационному менеджменту и управлению информационными потоками
 • Услуги составления, редактирования и корректуры технической документации...

Енергокомплекс, ПВФ, ПП (Энергокомплекс, ППФ, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33920690 Виконуємо проектування, будівництво і введення в експлуатацію зовнішніх електричних мереж з оформленням пакета дозвільних документів. Організація і проведення вишукувальних робіт; отримання технічних умов; проведення топографо-геодезичні зйомки; здійснення проектних робіт; будівельні, електромонтажні, пусконалагоджувальні роботи; інші роботи з погодженню з замовником Выполняем проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию наружных электрических сетей с оформлением пакета разрешительных документов. Организация и проведение изыскательских работ; получение технических условий; проведение топографо-геодезические съемки; осуществление проектных работ; строительные, электромонтажные, пусконаладочные работы; прочие работы по согласованию с заказчиком. За время работы мы завоевали репутацию надежного партнера, готовы реализовать самые сложные проекты. Нами наработан большой опыт в проведении электромонтажных работ на строительстве промышленных и гражданских объектов в Запорожской области. Лицензии на проведение всех видов работ, гарантийное обслуживание. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги монтажа, пусконаладки и технического обслуживания деревообрабатывающего оборудования
 • Услуги установки, наладки и технического обслуживания медицинского оборудования
 • Услуги монтажа, пусконаладки и технического обслуживания гигиенического и чистящего оборудования...

Агні Набат, ТОВ (Агни Набат, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33897410 Розробка і узгодження проектів землевпорядження з відводу земельної ділянки. Розробка і узгодження технічних документацій з землеустрою зі складанням документів на земельні ділянки. Разработка и согласование проектов землеустройства по отводу земельного участка. Разработка и согласование технических документаций по землеустройству по составлению документов на земельные участки. Разработка и согласование технических документаций по землеустройству по переоформлению права собственности на земельные участки. Кадастровые съемки для присвоения кадастрового номера земельным участкам. Вынос в натуру (на местность) границ земельных участков. Решение земельных споров и правовое сопровождение. Топо-геодезические съемки и изыскания. Исполнительные съемки. Кадастровые съемки. Поиск транспортных средств. Поиск грузов. Железнодорожные изыскания. Составление технических паспортов на железнодорожные пути. Составление инструкций на подачу и уборку вагонов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Услуги транспортных и экспедиторских агентств национальных...

Вінницька торгово-промислова палата (Винницкая торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944805 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення; пошук ділових партнерів; маркетингові дослідження ринку; консультації і моніторинг у сфері фондових, фінансових, сировинних і товарних ринків; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; третейський суд; міжнародний арбітраж; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; реєстрація, охорона й оцінка об'єктів інтелектуальної власності - торгові марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні (фірмові) назви, об'єкти авторського права і суміжних прав; організація семінарів, бізнес-тренінгів, виставок, конференцій і ділових місій. Туристичні послуги. Услуги: справочно-информационное обеспечение; поиск деловых партнеров; маркетинговые исследования рынка; консультации и мониторинг в сфере фондовых, финансовых, сырьевых и товарных рынков; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; третейский суд; международный арбитраж; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; регистрация, охрана и оценка объектов интеллектуальной собственности - торговые марки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, коммерческие (фирменные) названия, объекты авторского права и смежных прав; организация семинаров, бизнес-тренингов, выставок, конференций и деловых миссий. Туристические услуги. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства для сети Интернет и Интранет
 • Программные средства для верстки, корректуры и дизайна для настольных издательских систем (DTP)...

Авеленго, ТОВ (Авеленго, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38327684 Землевпоряджувальні послуги: розробка технічної документації з землеустрою (приватизація земельних ділянок; відновлення, встановлення меж); розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (у власність, користування, оренду); зміна цільового призначення земельних ділянок або їх частин; присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам; експертна грошова оцінка земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земель населених пунктів; поділ, об’єднання земельних ділянок; виготовлення схеми поділу земельних ділянок, схем розташування, тематичних планів (для вчинення нотаріальних дій, як додаток до договору тощо); виготовлення кадастрових планів; підготовка документів для заключення договорів оренди земельних ділянок; виконання топографо-геодезичних робіт: винесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість); проведення кадастрових зйомок (для визначення площі земельних ділянок тощо); топографічна зйомка різних масштабів, топографічна зйомка для ландшафтного дизайну (подеревна зйомка); надання консультаційних послуг щодо оформлення державних актів, документів, які потрібні для виконання землевпорядних робіт, перевірки земельної ділянки перед її придбанням. Торгівля: м'ясо охолоджене і заморожене (свинина, яловичина); електрокабелі. Землеустроительные услуги: разработка технической документации по землеустройству (приватизация земельных участков; возобновление, установление пределов); разработка проектов землеустройства относительно отведения земельных участков (в собственность, пользование, аренду); изменение целевого назначения земельных участков или их частей; присвоение кадастровых номеров земельным участкам; экспертная денежная оценка земельных участков, нормативная денежная оценка земельных участков, нормативная денежная оценка земель населенных пунктов; разделение, объединение земельных участков; изготовление схемы разделения земельных участков, схем расположения, тематических планов (для совершения нотариальных действий, как приложение к договору и тому подобное); изготовление кадастровых планов; подготовка документов для заключения договоров аренды земельных участков; выполнение топографо-геодезических работ - вынесение пределов земельных участков в натуру (на местность); проведение кадастровых съемок (для определения площади земельных участков и тому подобное); топографическая съемка разных масштабов, топографическая съемка для ландшафтного дизайна (подеревная съемка); предоставление консультационных услуг относительно оформления государственных актов, документов, которые нужны для выполнения землеустроительных работ, проверки земельного участка перед ее приобретением. Торговля: мясо охлажденное и замороженное (свинина, говядина); электрокабели. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
 • Услуги землеустроителей (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности
 • Услуги землеустроителей дипломированных (сертифицированных) (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности...

Едем 2000, ТОВ (Эдем 2000, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35421807 Топографо-геодезические съемки всех масштабов; топографическая съемка улиц для прокладки водопроводов, электрокабелей, кабелей связи, газификации; разбивка осей зданий и сооружений. Землеустроительные работы (определение границ объектов землеустроительства; инвентаризация объектов недвижимости – земли, зданий и сооружений; оформление и согласование государственных актов, документации по отводу земельных участков). Экспертная и нормативная оценка земельных участков. Топографо-геодезические съемки всех масштабов; топографическая съемка улиц для прокладки водопроводов, электрокабелей, кабелей связи, газификации; разбивка осей зданий и сооружений. Землеустроительные работы (определение границ объектов землеустроительства; инвентаризация объектов недвижимости – земли, зданий и сооружений; оформление и согласование государственных актов, документации по отводу земельных участков). Экспертная и нормативная оценка земельных участков. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги по информационному менеджменту и управлению информационными потоками
 • Услуги составления, редактирования и корректуры технической документации
 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)...

Сервіор, ТОВ (Сервиор, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35124650 Геодезичні роботи, проекти землевпорядження, технічна документація оформлення землі (спадковість, купівля-продаж, і ін.), інституція (відбудова) границь земельних наділів, переносу меж на місцевості, договору оренди землі (підготовка до реєстрації), агрохімічний аналіз ґрунтів, довідка про якість ґрунтів. Геодезические работы, проекты землеустройства, техническая документация оформления земли (наследство, купля-продажа, и др.), установление (восстановление) границ земельных участков, переноса границ на местность, договора аренды земли (подготовка к регистрации), агрохимический анализ грунтов, агрохимичкские паспорта на землю. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по недвижимой собственности
 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
 • Услуги землеустроителей (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности...

УКРЗЕМТРАНС, ТОВ (УКРЗЕМТРАНС, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39396649 Розробка і виготовлення технічної документації (техпаспорти під'їзних шляхів; інструкції про порядок обслуговування і організації руху на під'їзних коліях; інструкції з експлуатації і обслуговування маневрових приладів, пристроїв, лебідок). Будь-які види геодезичних і землевпорядних робіт. Транспортно-експедиційні послуги на залізничному транспорті. Консультаційні послуги в області перевезень, вантажної і комерційної роботи на залізничному транспорті. Разработка и изготовление технической документации (техпаспорта подъездных путей; инструкции о порядке обслуживания и организации движения на подъездных путях; инструкции по эксплуатации и обслуживанию маневровых приборов, устройств, лебедок). Любые виды геодезических и землеустроительных работ. Транспортно-экспедиционные услуги на железнодорожном транспорте. Консультационные услуги в области перевозок, грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Здравоохранение, медицина и фармацевтика
 • Оборудование для медицинского осмотра и обследования
 • Приборы для исследования костного мозга...

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ГП (КИЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00699773 Державне підприємство "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" відповідно до Статуту підприємства є головною регіональною проектною організацією із землеустрою серед суб'єктів підприємницької діяльності в Київській області. Государственное предприятие "Киевский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" является главной региональной проектной организацией землеустройства для субъектов предпринимательской деятельности в Киевской области. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Услуги землеустроителей (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности...

Альфа-Зем, ТОВ (Альфа-Зем, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40303463 ТОВ "АЛЬФА-ЗЕМ" надає професійні і якісні послуги в сфері землевпорядження, геодезії і оформлення прав на землю ООО "АЛЬФА-ЗЕМ" предоставляет профессиональные и качественные услуги в сфере землеустройства, геодезии и оформления прав на землю, а именно: - присвоение кадастрового номера земельному участку; - разработка проектов землеустройства по отводу земельного участка; - смена вида использования и целевого назначения земли; - разработка технических документаций по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности); - раздел и объединение участков; - геодезия (топографические и кадастровые съемки любых масштабов, вынос границ земельного участка); - регистрация недвижимого имущества; - сбор документов для гражданско-правовых сделок по земле; - оценка недвижимости; - узаконивание самовольных построек; - ввод в эксплуатацию объектов недвижимого имущества. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Услуги оценщиков в области имущества и недвижимой собственности...

СУМСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР, ТОВ (Сумской земельный кадастр, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34592910 Топографо-геодезичні роботи та картографічні роботи. Інвентаризація земель усіх категорій. Земельно-оціночні роботи. Оформлення документів на землю для реєстрації. Присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам. Підготовка пакету документів для укладення договорів оренди на земельні частки (паї та землі ОСГ) Топографо-геодезические работы и картографические работы. Инвентаризация земель всех категорий. Земельно-оценочные работы. Оформление документов на землю для регистрации. Присовение кадастровых номеров земельным участкам. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
 • Услуги землеустроителей (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности
 • Услуги землеустроителей дипломированных (сертифицированных) (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности...

Центр землеустрою та нерухомості (Центр землеустройства и недвижимости)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Виконуємо широкий спектр землевпорядних та геодезичних робіт: виготовлення проектів землеустрою (відведення земельних ділянок у власність (приватизація), користування, зміна цільового призначення і т.д.); розроблення технічних документацій (встановлення меж, поділу, об’єднання земельних ділянок, присвоєння кадастрового номеру, інвентаризація); виготовлення ХМL-файлів; експертна оцінка; інші геодезичні роботи (топографічна та кадастрова зйомка, винесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість)). Выполняем широкий спектр землеустроительных и геодезических работ Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Услуги риэлторских компаний, компаний по операциям с недвижимостью...

ГЕОСПЕКТР-7, ТОВ (ГЕОСПЕКТР-7, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40485820 Проектно-інженерна компанія «Геоспектр-7» одна з провідних українських приватних організація, яка більше 9 років спеціалізується на виконанні всього комплексу топографо-геодезичних, геологічних, землевпорядних робіт, комплексних інженерних вишукуваннях, проектуванні, технічному обстеженні будівель і споруд, цифровий аерофотозйомки, оцінки земель і об’єктів нерухомості. Проектно-инженерная компания, предоставляющая широкий спектр услуг в геодезии и геологии, проектировании, землеустройстве. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Подрядчики по землеройным работам, выемке грунта, устройству фундамента и проходке туннелей в строительстве
 • Подрядчики гражданского и морского строительства
 • Подрядчики по инженерно-геологическим обследованиям грунтов...

Азовська геодезична компанія, ТОВ (АЗОВГЕОКОМ) (Азовская геодезическая компания, ООО (АЗОВГЕОКОМ))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 42726474 Компанія виконує усі види землевпорядних робіт Компания выполняет все виды землеустроительных работ в соответствии со ст.25 ЗУ «О землеустройстве», в частности работы по разработке проектов землеустройства по отводу земли в собственность или аренду, изменение целевого назначения земли, эколого-экономическое обоснование севооборота, снятие (перемещение, складирование) плодородного слоя почвы, разработка технической документации на землю (установление границ в натуре, раздел/объединение земельных участков, присвоение кадастровых номеров. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Услуги землеустроителей (изыскателей, геодезистов, топографов и т.п.) для земельной собственности...
Назад наверх