Список компаний - Услуги и консультации по финансовому управлению - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
3 777 компаний найдено
Услуги и консультации по финансовому управлению
Познакомьтесь с проверенными компаниями

ATLANT FINANCE, консалтингова компанія (ATLANT FINANCE, консалтинговая компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35995684 Послуги: розробка стратегії і визначення перспективних напрямів розвитку бізнесу; консалтинг з питанням: організації, розвитку, розширення, інвестування, кредитування і оптимізації оподаткування. Услуги: разработка стратегии и определение перспективных направлений развития бизнеса; консалтинг по вопросам: организации, развития, расширения, инвестирования, кредитования и оптимизации налогообложения; бизнес-консалтинг; консалтинг по всем вопросам связанными с недвижимостью и земельными участками; оптимизация деятельности и повышение эффективности работы компании; разработка стратегии повышения стоимости бизнеса (брендинг); создание стратегического плана PR-продвижения компании; оптимизация структуры управления и реорганизация; кадровый консалтинг, оценка и аттестация, системы мотивации персонала; оптимизация бизнес-процессов и информационных потоков. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности...

Окриляємо успіхом, консалтингова компанія, ПП, Сімферопольська філія (Окрыляем успехом, консалтинговая компания, ЧП, Симферопольский филиал)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37750767 Послуги: бізнес-навчання, бізнес-тренінги, коучинг по різних напрямах - стратегія розвитку компанії, управління персоналом, маркетинг для компанії, міжнародні стандарти фінансової звітності, ефективні продажі, ведення ділових переговорів; рекрутинг, пошук і підбір персоналу всіх рівнів; маркетингові дослідження (організація і проведення акції "Таємний покупець", проведення промоакцій, аналіз ринку праці, аналіз ринку зарплат та ін.). Услуги: бизнес-обучение, бизнес-тренинги, коучинг по различным направлениям (стратегия развития компании, управление персоналом, маркетинг для компании, международные стандарты финансовой отчетности, эффективные продажи, ведение деловых переговоров); рекрутинг, поиск и подбор персонала всех уровней; маркетинговые исследования (организация и проведение акции "Тайный покупатель", проведение промоакций, анализ рынка труда, анализ рынка зарплат и др.). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Курсы обучения в сфере управления и людских ресурсов
 • Курсы обучения по бизнес-коучингу (индивидуальному бизнес-тренингу)
 • Курсы обучения методике и технике рекрутинга (набора персонала)...

Інтер Бізнес-Форум (Давидова І.І., ФОП) (Интер Бизнес-Форум (Давыдова И.И., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34389438 Послуги консультантів: управлінський консалтинг, консалтинг в області політичного і бізнес-іміджу (іміджмейкери), розвиток і навчання персоналу, розробка і впровадження бізнес-проектів і бізнес-процесів; антикризове керування організаціями. Управленческий консалтинг - оптимизация системы управления компанией, маркетинговая стратегия; управление проектами, управление персоналом; аудит финансово-хозяйственной деятельности компании, логистика (производственная, транспортная, складская), финансовое управление (управленческий учет, бюджетирование, финанализ и др.), разработка бизнес-планов, автоматизация систем управления (производство, торговля, ЖКХ,логистика, CRM, документооборот), рекламное позиционирование и др.). Обучение и развитие персонала (семинары, тренинги, коучинги): управление проектами, менеджмент; управление персоналом; системы мотивации; лидерство, командообразование, тайм-менеджмент; финансовое управление (в т.ч. бюджетирование и управленческий учет); организация маркетинга; продажи, переговоры и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги управления проектами
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

Авеста-Україна, ТОВ (Авеста-Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 23516373 Інформаційні бізнес-довідки про компанії всього світу і України: кредитні звіти про діяльність підприємств, оцінка платоспроможності і кредитоспроможності, кредитні рейтинги підприємств. Маркетингові дослідження. Юридичні послуги, повернення боргів (колекторські послуги). Комплексні послуги директ-мейлу (direct mail). Информационные бизнес-справки о компаниях всего мира и Украины: кредитные отчеты о деятельности предприятий, оценка платежеспособности и кредитоспособности, кредитные рейтинги предприятий. Маркетинговые исследования. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: D&B (US) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по управлению рисками
 • Услуги и консультации по финансовому управлению...

Бі Джі Ес, ТОВ (Би Джи Эс, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38779188 ІТ рішення для бізнесу. Повний спектр послуг по автоматизації підприємств на базі програмного комплексу "1С:Підприємство 8", розробка і впровадження інформаційних систем обліку і керування підприємством: комплексне управління підприємством, управління виробництвом, управління фінансами, управління взаєминами з клієнтами, бухгалтерія підприємства, електронний документообіг; автоматизація автотранспортних підприємств, управління перевезеннями, управління автобізнесом (автосалони, автосервіс, автозапчастини); управління складом, складська логістика. Консультування по питаннях використання систем "1С", оновлення конфігурацій, супровід. Навчання користувачів програмним продуктам "1С". Послуги управлінського консалтингу (операційний консалтинг, фінансовий консалтинг, ІТ-консалтинг). ІТ решения для бизнеса. Полный спектр услуг по автоматизации предприятий на базе программного комплекса "1С:Предприятие 8", разработка и внедрение информационных систем учета и управления предприятием: комплексное управление предприятием, управление производством, управление финансами, управление взаимоотношениями с клиентами, бухгалтерия предприятия, электронный документооборот; автоматизация автотранспортных предприятий, управление перевозками, управление автобизнесом (автосалоны, автосервис, автозапчасти); управление складом, складская логистика. Консультирование по вопросам использования систем "1С", обновление конфигураций, сопровождение. Обучение пользователей программным продуктам "1С". Услуги управленческого консалтинга (операционный консалтинг, финансовый консалтинг, ІТ-консалтинг). Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: 1C; BAS ERP; BGS Solutions Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для офиса
 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Программные средства управления контактами с клиентами...

West to East Business Solutions, LLC (West to East Business Solutions, LLC)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Відкриття банківських рахунків в США дистанційно, нерезидентам цієї країни (без наявності SSN), як фізичним, так і юридичним особам. Сприяння в отриманні ITIN (індивідуального податкового номери) в IRS. Реєстрація компаній і представництв іноземних компаній на території США. Бухгалтерське супровід і аудит бізнесу в США. Маркетингові дослідження ринків США. Просування на них товарів і послуг іноземних компаній. Пошук готового бізнесу на території США. Розробка і проведення презентацій для іноземних товарів і послуг в США. Сприяння в участі в виставках і організації рекламних кампаній на території США. Залучення стратегічних партнерів на території США. Імпорт і експорт товарів або послуг на території США. Просування телекомунікаційних і СМС-сервісів на території США. Поставки серверного устаткування для комп'ютерних мереж (IBM, h/p, DELL, Kodak, …, і ін. ). Сприяння в оренді або придбанні нерухомості на території США. Открытие банковских счетов в США дистанционно, нерезидентам этой страны (без наличия SSN), как физическим, так и юридическим лицам. Содействие в получении ITIN (индивидуального налогового номера) в IRS. Регистрация компаний и представительств иностранных компаний на территории США. Бухгалтерское сопровождение и аудит бизнесов в США. Маркетинговые исследования рынков США. Продвижение на них товаров и услуг иностранных компаний. Поиск готового бизнеса на территории США. Разработка и проведение презентаций для иностранных товаров и услуг в США. Содействие в участии в выставках и организации рекламных кампаний на территории США. Брокерские/агентские услуги: Приобретение готового бизнеса на территории США. Привлечение стратегических партнеров по бизнесу на территории США. Импорт и экспорт товаров или услуг на территории США. Продвижение телекоммуникационных и СМС-сервисов на территории США. Поставки серверного оборудования для компьютерных сетей (IBM, h/p, DELL, Kodak,…, и др.). Содействие в аренде или приобретении недвижимости на территории США. Разовые консультации по различным вопросам. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

ІН-ФОРС, ТОВ (REARDEN GROUP) (ИН-ФОРС, ООО (REARDEN GROUP))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40893949 Послуги: постачання, впровадження та супровід програмних рішень "1С:Підприємство" і BAS, постачання програмного забезпечення "M.E.Doc", "Бітрікс", іншого ліцензійного ПЗ; обслуговування, навчання, налаштування та доробки, консультаційна підтримка; консалтинг у галузі управління, бухгалтерського обліку й оподаткування; сервісне обслуговування комп'ютерного устаткування. Услуги: поставка, внедрение и сопровождение программных решений "1С:Підприємство" и BAS, поставка программного обеспечения "M.E.Doc", "Битрикс", другого лицензионного ПО; обслуживание, обучение, настройка и доработки, консультационная поддержка; консалтинг в области управления, бухгалтерского учета и налогообложения; сервисное обслуживание компьютерного оборудования. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для компьютерной безопасности
 • Программные средства антивирусные...

Глобал Україна, аудиторська фірма, ТОВ (Глобал Украина, аудиторская фирма, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38814611 Консалтингові послуги, аудит. Бухгалтерський аутсорсинг (ведення бухгалтерського обліку). Консультації з податкового планування, бухгалтерського обліку, управління. Юридичні послуги, реєстрація підприємств. Сприяння в отриманні ліцензій і дозволів. Інвентаризація. Операції з цінними паперами. Купівля-продаж бізнесу. Консалтинговые услуги, аудит. Бухгалтерский аутсорсинг (ведение бухгалтерского учета). Консультации по налоговому планированию, бухгалтерскому учету, управлению. Юридические услуги, регистрация и реорганизация предприятий. Содействие в получении лицензий и разрешений. Трансформация по международным стандартам. Инвентаризация. Операции с ценными бумагами. Покупка-продажа бизнеса. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по рационализации, реорганизации и санации компаний...

НІКРУС, інформаційно-юридична компанія (НИКРУС, информационно-юридическая компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36821852 Юридичні послуги: складання заяв, претензій, скарг, договорів Юридические услуги: составление заявлений, претензий, жалоб, договоров; подготовка жалоб в Европейский суд по правам человека; помощь по гражданским, уголовным и административным делам; представление интересов в хозяйственном суде; регистрация предпринимателей (СПД ФЛ), юридических лиц; услуги по взысканию долгов, представительство в ОГИС; разрешение имущественных споров, оформление наследства; содействие в разрешении проблем с контролирующими и правоохранительными органами; услуги семейного адвоката. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

Maxximum, Медійно-комунікаційна група, ТОВ (Maxximum, Медийно-коммуникационная группа, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38321739 Послуги: розробка і реалізація пакетів маркетингових, комунікаційних, креативних, медійних рішень для максимально ефективного і швидкого впливу на цільові групи; просування торгових марок (консалтинг в сфері маркетингу і медіа, медіабаїнг, медіааудтт, медіасейлз в сфері телереклами Услуги: разработка и реализация пакетов маркетинговых, коммуникационных, креативных, медийных решений для максимально эффективного и быстрого воздействия на целевые группы; продвижение торговых марок (консалтинг в сфере маркетинга и медиа, медиабаинг, медиааудит, медиасейлз в сфере телерекламы, разработка стратегии позиционирования и коммуникации, исследования, разработка комплексных креативных решений, брендинг; связи с общественностью, BTL-услуги, Event). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные технологии и Интернет
 • Аудиторские и консалтинговые услуги в области информационных технологий
 • Услуги консультантов по Web-сайтам...

Бізнес-Рост, адвокатсько-аудиторське об'єднання (Бизнес-Рост, адвокатско-аудиторское объединение)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги: консультаційні, юридичні, адвокатські, аудиторські, бухгалтерські (оптимізація і мінімізація оподаткування; створення стабільної прибуткової моделі бізнесу, збільшення прибутку; ліквідація, банкрутство і продаж фірм; послуги арбітражного керівника; аутсорсинг персоналу; виконавче виробництво; розмитнення вантажів; консультації з ЗЕД, відкриття офшорних компаній; розорення і витіснення конкурентів; операції з векселями, акціями, податковими облігаціями; накладення і зняття арешту, запоруки з майна). Услуги: консультационные, юридические, адвокатские, аудиторские, бухгалтерские (оптимизация и минимизация налогообложения; создание стабильной прибыльной модели бизнеса, увеличение прибыли; ликвидация, банкротство и продажа фирм; услуги арбитражного управляющего; аутсорсинг персонала; исполнительное производство; растаможивание грузов; консультации по ВЭД, открытие оффшорных компаний; разорение и вытеснение конкурентов; операции с векселями, акциями, налоговыми облигациями; наложение и снятие ареста, залога с имущества). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные технологии и Интернет
 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

Торгово-промислова палата України (Торгово-промышленная палата Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00016934 Торгово-промислова палата України в грудні 2017 року відсвяткувала своє 45-річчя. ТПП України сприяє розвитку міжнародних економічних зв'язків, інтеграції української економіки у світову економічну систему, сприяє створенню сприятливих умов для діяльності вітчизняних підприємців, допомагає в пошуку партнерів і інвесторів в Україні і за кордоном. Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг, правова експертиза контрактів і угод, підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; видача карнетів ATA (уніфікований міжнародний митний документ для оформлення тимчасового ввезення/вивезення виставкових вантажів, товарних зразків, професійного устаткування і деяких інших категорій товарів); мовні переклади; легалізація прав інтелектуальної власності та їх захист; арбітражний суд; оцінка рухомого і нерухомого майна, матеріальних і нематеріальних об'єктів, землі, інтелектуальної власності. Торгово-промышленная палата Украины в декабре 2017 года отпраздновала свое 45-летие. ТПП Украины содействует развитию международных экономических связей, интеграции украинской экономики в мировую экономическую систему, способствует созданию благоприятных условий для деятельности отечественных предпринимателей, помогает в поиске партнеров и инвесторов в Украине и за рубежом. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг, правовая экспертиза контрактов и соглашений, подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; выдача карнетов ATA (унифицированный международный таможенный документ для оформления временного ввоза/вывоза выставочных грузов, товарных образцов, профессионального оборудования и некоторых других категорий товаров); языковые переводы; легализация прав интеллектуальной собственности и их защита; арбитражный суд; оценка движимого и недвижимого имущества, материальных и нематериальных объектов, земли, интеллектуальной собственности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)...

Кампіо Груп, Міжнародна юридична компанія, ТОВ (Кампио Груп, Международная юридическая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36519282 CAMPIO GROUP – міжнародна юридична компанія, предоставляющая послуги в області міжнародного і українського права з 2005 року. Основні напрями діяльності компанії: реєстрація і супровід оффшорних компаній, компаній в ЕС, США і інших країнах миру; відкриття рахунків в закордонних банках; юридичні послуги по українському законодавству. Свої послуги ми надаємо практично в усьому світі. Серед найбільш популярних юрисдикцій: Україна, Кіпр, Росія, Англія, США, Швейцарія, Австрія, Панама, Британські Віргінські Острови, Люксембург, Німеччина і ін. Наші клієнти – українські, російські і закордонні компанії, приватні особи. Campio Group підтримує партнерські відносини з провідними міжнародними юридичними, фінансовими компаніями, міжнародними банками і іншими організаціями в різних сферах діяльності по всьому світу Campio Group рекомендують сотні клієнтів, колег і партнерів, як одну з кращих компаній в сфері податкового консалтингу. Основна ворота Campio Group: вдіяти так, до податки були зручними, відповідальність – мінімальна, дієвість і результат – найкращими. CAMPIO GROUP – международная юридическая компания, предоставляющая услуги в области международного и украинского права с 2005 года. Основные направления деятельности компании: регистрация и сопровождение оффшорных компаний, компаний в ЕС, США и других странах мира; открытие счетов в зарубежных банках; юридические услуги по украинскому законодательству. Свои услуги мы предоставляем практически во всём мире. Среди наиболее популярных юрисдикций: Украина, Кипр, Россия, Англия, США, Швейцария, Австрия, Панама, Британские Виргинские Острова, Люксембург, Германия и др. Наши клиенты – украинские, российские и зарубежные компании, частные лица. Campio Group поддерживает партнерские отношения с ведущими международными юридическими, финансовыми компаниями, международными банками и другими организациями в различных сферах деятельности. Ежегодно по всему миру Campio Group рекомендуют сотни клиентов, коллег и партнеров, как одну из лучших компаний в сфере налогового консалтинга. Основная задача Campio Group: сделать так, чтобы налоги были удобными, ответственность – минимальна, эффективность и результат – наивысший, вне зависимости от страны ведения бизнеса. И среди многочисленных вариантов решения задачи показать путь, который приведет к достижению поставленных целей и желаемому результату. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: CAMPIO GROUP Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний
 • Услуги и консультации по финансовому управлению...

3e consultants, консалтингова компанія (3e consultants, консалтинговая компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги: бізнес-консалтинг в області логістики, управління ланцюгами поставок, дистрибуції і роздрібної торгівлі (рітейлу); поширення кращих практик в сфері логістики, управління ланцюгами поставок, дистрибуції і роздрібної торгівлі, застосовуваних успішними вітчизняними і закордонними компаніями; проведення майстер-класів і семінарів на різні практичні теми, що стосуються логістики або суміжних управлінських компетенцій. Основні послуги компанії "3e consultants": операційні поліпшення, представництво інтересів, стратегічний консалтинг і кадрові (HR) рішення. Услуги: бизнес-консалтинг в области логистики, управления цепями поставок, дистрибуции и розничной торговли (ритейла); распространение лучших практик в сфере логистики, управления цепями поставок, дистрибуции и розничной торговли, применяемых успешными отечественными и зарубежными компаниями; проведение мастер-классов и семинаров на различные практические темы, относящиеся к логистике или смежным управленческим компетенциям. Основные услуги компании "3e consultants": операционные улучшения, представительство интересов, стратегический консалтинг и кадровые (HR) решения. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги в управлении материальными потоками, закупками, поставками и снабжением, услуги в логистике
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Услуги третьей стороны в управлении логистикой (3PL)...

BFM Group Ukraine (BFM Group Ukraine)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32528293 Послуги: передінвестиційні дослідження і розробка бізнес-планів індустріальних інвестиційних проектів; технологічний інжиніринг; промисловий і b2c-маркетинг; оцінка інвестиційної привабливості підприємств і передпродажна підготовка готового бізнесу та об'єктів промислової нерухомості; розрахунок витрат і експертиза кошторисів об'єктів капітального будівництва; керування проблемними активами; Fee-девелопмент та ін. Услуги: предынвестиционные исследования и разработка бизнес-планов индустриальных инвестиционных проектов; технологический инжиниринг; промышленный и b2c-маркетинг; оценка инвестиционной привлекательности предприятий и предпродажная подготовка готового бизнеса и объектов промышленной недвижимости; расчет издержек и экспертиза смет объектов капитального строительства; управление проблемными активами; Fee-девелопмент и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Ай Ті Артіль, ТОВ (Ай Ти Артель, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 41605928 Послуги абонентського супроводу програм 1С/BAS підприємств і ІТ-аутсорсингу. Постановка фінансового обліку і автоматизація фінансових процесів (казначейство, бюджетування, МСФЗ - Міжнародні стандарти фінансової звітності, договірна робота). Настроювання і автоматизація бізнес-процесів. Автоматизація оперативного, бухгалтерського, податкового, управлінського обліку. Створення систем для побудови клієнт-орієнтованої роботи компаній; створення професійної BI-системи на платформі "1С/BAS "; побудова математичних моделей для організації планування бізнесу, створення систем інтегрованої роботи облікових систем на платформі "1С/BAS" з відомими закордонними системами ERP-класу. Автоматизація роботи автодистриб'юторів і автодилерів; локалізація галузевих рішень для СТО. Автоматизація обліку в державних структурах. Розробка і впровадження оригінальних рішень на платформах "1С/BAS. Навчання роботі з програмними продуктами "1С/BAS". Підбір, продаж, оновлення і супровід програмного забезпечення "1С/BAS". Продаж та інтеграція торгового і складського устаткування. Офіційний партнер САБ. Услуги абонентского сопровождения предприятий и ИТ-аутсорсинга. Постановка финансового учета и автоматизация финансовых процессов (казначейство, бюджетирование, МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности, договорная работа). Настройка и автоматизация бизнес-процессов. Автоматизация оперативного, бухгалтерского, налогового, управленческого учета. Создание систем для построения клиент-ориентированной работы компаний; создание профессиональной BI-системы на платформе "1С:Предприятие"; построение математических моделей для организации планирования бизнеса, создания систем интегрированной работы учетных систем на платформе "1С:Предприятие" с известными зарубежными системами ERP-класса. Автоматизация работы автодистрибьюторов и автодилеров; локализация отраслевых решений для СТО. Автоматизация учета в государственных структурах. Разработка и внедрение оригинальных решений на платформах “1С: Предприятие”. Обучение работе с программными продуктами “1С”. Подбор, продажа, обновление и сопровождение программного обеспечения “1С”. Продажа и интеграция торгового и складского оборудования. Официальный партнер фирмы "1С" в Украине - "1С:Франчайзи"; участник программы "1С:Консалтинг"; Центр сертифицированного обучения фирмы "1С". Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги системной интеграции и автоматизации офиса
 • Услуги информационной и технической поддержки в области информационных технологий (службы техподдержки)...

Капітал Таймс, ТОВ (Капитал Таймс, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34431730 Wealth Management - надання комплексу послуг з управління добробутом приватних і інституціональних інвесторів. Mergers and Acquisitions - повний спектр консультаційних послуг в області зливань і поглинань, в том числі купівля і продаж бізнесів або їх частин. Допомога в реструктуризації проблемних активів і бізнесу, а також стратегічний консалтинг. Wealth Management - предоставление комплекса услуг по управлению благосостоянием частных и институциональных инвесторов. Mergers and Acquisitions - полный спектр консультационных услуг в области слияний и поглощений, в том числе покупка и продажа бизнесов или их частей. Помощь в реструктуризации проблемных активов и бизнеса, а также стратегический консалтинг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по корпоративным стратегиям...

Альянс-Облік, ПП (Альянс-Учет, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Бухгалтерські послуги Бухгалтерские услуги (восстановление бухгалтерского и налогового учета, ведение бухгалтерского и налогового учета; юридическое обслуживание и консультации; регистрация, перерегистрация, ликвидация ФЛП, ЧП, ООО; подготовка всех учредительных документов (УД), внесение изменений в УД, регистрация УД; разработка всех видов договоров; делопроизводство; административные услуги - сдача отчетности и оформление документов в органах газо-, тепло-, энерго-водоснабжений; курьерская доставка документов; кадровое обслуживание - подбор сотрудников на постоянную работу в сфере бухгалтерского учета). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

Інститут трансформації суспільства (Институт трансформации общества)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21693680 Сприяння побудові вільної, незалежної, демократичної, християнської України; вироблення та впровадження механізмів реалізації євроатлантичної моделі розвитку України; формування українсько-російських відносин на принципах мирного співіснування та партнерства; утворення Балто-Чорноморського економічного Альянсу; розвитку стратегічних стосунків між Україною і країнами Вишеградської групи, у т.ч. на рівні міст та регіонів; підтримка соціально-економічних і політичних реформ в Україні Содействие созданию свободной, независимой, демократической, христианской Украины; разработка и внедрение механизмов реализации евроатлантической модели развития Украины; построение украинско-российских отношений на принципах мирного сосуществование и партнерства; создание Балто-Черноморского экономического Альянса; развитие стратегических связей между Украиной и странами Вышеградской группы, в т. ч. на уровне городов и регионов; поддержка социально-экономических и политических реформ в Украине Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Печать и издательство
 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание юридических, общественно-социальных и налоговых информационных обозрений...

Українська нерухомість, консалтингова компанія (Украинская недвижимость, консалтинговая компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33684078 Услуги: оценка бизнеса, пакетов акций, объектов интеллектуальной собственности, нематериальных активов, недвижимости, машин, оборудования, другого имущества предприятий; инвестиционное проектирование и разработка бизнес-планов; финансовый анализ деятельности предприятий; анализ различных отраслевых рынков. Услуги: оценка бизнеса, пакетов акций, объектов интеллектуальной собственности, нематериальных активов, недвижимости, машин, оборудования, другого имущества предприятий; инвестиционное проектирование и разработка бизнес-планов; финансовый анализ деятельности предприятий; анализ различных отраслевых рынков. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Луганська регіональна торгово-промислова палата (Луганская региональная торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944811 Послуги: проведення робіт з визначення країни походження товарів і послуг з видачею сертифікатів і висновків про походження; експертиза товарів, сировини й устаткування; захист прав інтелектуальної власності; оцінка майна; штрихове кодування; пошук іноземних ділових партнерів; підтримка при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; просування товарів і послуг на зовнішні ринки; мовні переклади; розробка проектно-кошторисної документації на будівництво будівель та споруд; організація та проведення конкурсних торгів (тендерів); надання юридичних, митних, освітніх і інформаційно-консультаційних послуг; організація виставок, семінарів, конференцій і ділових місій; курси навчання з питань держзакупівель; консультування по розробці і впровадженню системи менеджменту якості; послуги з проектування і обслуговування локальних мереж; послуги з розробки і просування веб-сайтів, послуги з проведення аудиту веб-сайтів. Услуги: проведение работ по определению страны происхождения товаров и услуг с выдачей сертификатов и заключений о происхождении; товароведческая экспертиза; штриховое кодирование; поиск иностранных деловых партнеров; поддержка при осуществлении внешнеэкономической деятельности; продвижение товаров и услуг на внешние рынки; языковые переводы; оказание юридических,, образовательных и информационно-консультационных услуг; засвидетельствование форс-мажорных обстоятельств; организация выставок, семинаров, конференций и деловых миссий; консультирование по разработке и внедрению системы менеджмента качества Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Переводческие услуги документальные, письменные
 • Услуги языкового перевода технических текстов, технической документации
 • Услуги языкового перевода экономических, коммерческих и финансовых текстов и документации...

Абпланалп Україна, ДчП (Абпланалп Украина, ДчП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24724151 Торгівля: обладнання для обробки металів і переробки пластмас, промислові лінії, запасні частини, витратні матеріали, різальний інструмент. Послуги: розробка і гарантійне і післягарантійне обслуговування. Торговля: оборудование для обработки металлов и переработки пластмасс, промышленные линии, запасные части, расходные материалы, режущий инструмент. Услуги: разработка и гарантийное и послегарантийное обслуживание. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ABPLANALP ENGINEERING AG (CH); HAAS (US); MITSUBISHI (JP); INGERSOLL (DE); CME (ES); LIECHTI (CH); PIEMME (IT); FINN-POWER (FI); GUIFIL (PT); SIMA SV (IT); POWERCO (FI); FICEP (IT); JON WAI; FERRY; EROWA; MATE; WILA; RIVADOSI Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Импортеры и/ или экспортеры
 • Оборудование подержанное и бывшее в употреблении (second-hand)
 • Шлифовальные станки бывшие в употреблении (second-hand) и отремонтированные...
Назад наверх