Список компаний - Услуги и консультации по экспорту - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
381 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

УКР Експорт Імпорт, ТОВ (УКР Экспорт Импорт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38644595 Брокерські послуги: пошук покупців для продавців товарів, пошук продавців для покупців товарів, проведення переговорів з метою висновку контрактів від імені покупців/продавців, вручення угод купівлі-продажу • участь в торгах. Дилерські послуги: реалізація товарів від імені продавця, закупівля і реалізація товарів від власного імені, оптова і роздрібна торгівля, здійснення угод купівлі-продажу, участь в торгах. Митні послуги: митне оформлення вантажів усіх типів, митні послуги з очищенню вантажу, декларування усіх вантажів, які йдуть різними видами транспорту, оцінка нетарифного і тарифного регулювання, послуги зі складання повного розрахунку митних платежів, з обліком усіх додаткових видатків (вирахування), отримання державних сертифікатів, ліцензій, отримання дозвільних документів Брокерские услуги: поиск покупателей для продавцов товаров, поиск продавцов для покупателей товаров, проведение переговоров с целью заключения контрактов от имени покупателей/продавцов, совершение сделок купли-продажи • участие в торгах. Дилерские услуги: реализация товаров от имени продавца, закупка и реализация товаров от собственного имени, оптовая и розничная торговля, совершения сделок купли-продажи, участие в торгах. Таможенные услуги: таможенное оформление грузов всех типов, таможенные услуги по очистке груза, декларирование всех грузов, которые следуют различными видами транспорта, оценка нетарифного и тарифного регулирования, услуги по составлению полного расчета таможенных платежей, с учетом всех дополнительных расходов (калькуляция), получение государственных сертификатов, лицензий, получение разрешительных документов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Услуги таможенного оформления и очистки для морских грузов...

Київська торгово-промислова палата (Киевская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944691 Установлення ділових контактів між українськими і закордонними організаціями; освоєння нових форм співробітництва; участь у здійсненні міжнародних програм і проведенні ділових зустрічей, бізнес-місій, конференцій і презентацій. Послуги третейського суду. Установление деловых контактов между украинскими и зарубежными организациями; освоение новых форм сотрудничества; участие в осуществлении международных программ и проведении деловых встреч, бизнес-миссий, конференций и презентаций. Услуги третейского суда. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги таможенного оформления и очистки для морских грузов
 • Услуги таможенного оформления и очистки для железнодорожных грузов...

Державне підприємство Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків (ДП Держзовнішінформ) (Государственное предприятие Информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков (ГП Держзовнишинформ))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 20062351 ДП «Держзовнішінформ» займаеться професійними дослідженнями кон'юнктури ринків. Результати цих досліджень будуть корисними під час планування та прийняття стратегічних управлінських рішень. Цінові довідки, цінові експертизи. Цінова довідка на товар. Перевірка тендерної пропозиції. Цінова довідка на нові автомобілі. Цінова довідка на вживані автомобілі. Висновок щодо вартості товарів за контрактом. Трансфертне ціноутворення. Визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, коду послуги згідно з ДКПП. Висновок щодо вартості операцій з переробки (давальницька сировина). Висновок щодо учасників фінансової операції, їх діяльність, ділову репутацію. Висновок стосовно суті та мети фінансової операції. Висновок щодо економічної доцільності фінансової операції. Висновок про відповідність суті фінансової операції змісту діяльності її учасників. Висновок щодо відсоткової ставки за кредитними угодами. Дослідження, аналіз, мониторінги. Моніторинг цін на АЗС. Калькулятор зміни ціни нафтопродуктів. Маркетингові та кабінетні дослідження. Аналіз ринків товарів і послуг. Проектні розробки. Підвищення ефективності закупівель. Бізнес-планування. Розробка документації системи менеджменту якості ISO 9001:2015. Конференції, семінари, тренинги: послуги для проведення Информационно-аналитические услуги в сфере внешней торговли. Маркетинговые исследования. Организация выставок и семинаров. Издательская деятельность: ежемесячный бюллетень "Обзор цен украинского и мирового товарных рынков" (укр.); каталоги "Импортеры и Экспортеры Украины"+СД (на 8 языках), «Товарний монітор. Україна» (укр., англ.) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Издательские услуги, издание книг
 • Издание каталогов
 • Издание: справочники, каталоги, реестры, регистры...

Комерційний відділ посольства Республіки Корея (КОТРА) (Коммерческий отдел посольства Республики Корея (КОТРА))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 553512175 Послуги торгового представництва Республіки Корея. Сприяння розвитку торгово-економічних відносин між Україною і Південною Кореєю. Функції комерційного відділу: інформування українських бізнесменів про виробників якісної продукції з Південної Кореї; інформація про південнокорейські компанії, які шукають партнерів в Україні; інформація про найближчі виставки в Південній Кореї; інформація про найближчі заходи, які організовує КОТРА; інформація про відкриті вакансії для роботи в Південній Кореї. Услуги торгового представительства Республики Корея. Содействие развитию торгово-экономических отношений между Украиной и Южной Кореей. Функции коммерческого отдела: информирование украинских бизнесменов о производителях качественной продукции из Южной Кореи; информация о южнокорейских компаниях, которые ищут партнеров в Украине; информация о ближайших выставках в Южной Корее; информация о ближайших мероприятиях, которые организовывает КОТРА; информация об открытых вакансиях для работы в Южной Корее. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги и консультации по экспорту
 • Консалтинг, консультанты по развитию торговли и зарубежным контактам
 • Консультанты по международной торговле...

Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства Республіки Польща (Отдел содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польша)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Сприяння розвитку економічних зв'язків між Польщею і Україною, підтримка і розвиток взаємовигідного співробітництва польських підприємців з партнерами з України. Організація промо заходів, виставок і ярмарків, торгових місій, ділових візитів, семінарів і рекламних конференцій. Обслуговування Порталу просування експорту; консультації з експорту і інвестицій, пошук потенційних партнерів в Україні. Содействие развитию экономических связей между Польшей и Украиной, поддержка и развитие взаимовыгодного сотрудничества польских предпринимателей с партнерами с Украины. Организация промо мероприятий, выставок и ярмарок, торговых миссий, деловых визитов, семинаров и рекламных конференций. Обслуживание Портала продвижения экспорта; консультации по экспорту и инвестициям, поиск потенциальных партнеров в Украине. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги и консультации по экспорту
 • Консультанты по международной торговле
 • Услуги по тематической информации и документации...

Austriantrade, Торговий відділ посольства Австрії (Austriantrade, Торговый отдел посольства Австрии)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги австрійського торгового представництва. Сприяння розвитку торгово-економічних відносин між Україною і Австрією. Широкий спектр послуг з розвитку бізнесу для австрійських компаній та їхніх українських партнерів; допомога українським бізнесменам в пошуку австрійських постачальників та бізнес-партнерів; організація заходів задля налагодження ділових контактів; ознайомлення з австрійськими компаніями, що шукають імпортерів, дистрибьюторів та торгових представиників; надання докладної інформації про Австрію, як про ділове середовище і про вихід українських товарів на австрійський ринок. Услуги австрийского торгового представительства. Содействие развитию торгово-экономических отношений между Украиной и Австрией. Функции торгового отдела: широкий спектр услуг по развитию бизнеса для австрийских компаний и их украинских партнеров; помощь украинским бизнесменам в поиске австрийских поставщиков и бизнес-партнеров; организация мероприятий для налаживания деловых контактов; знакомство с австрийскими компаниями, ищущими импортеров, дистрибьюторов и торговых представителей; предоставление подробной информации об Австрии, как о деловой среде и о выходе украинских товаров на австрийский рынок. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги и консультации по экспорту
 • Консалтинг, консультанты по развитию торговли и зарубежным контактам
 • Консультанты по международной торговле...

Кіровоградська регіональна торгово-промислова палата (Кировоградская региональная торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944863 Послуги для суб'єктів господарської діяльності: зовнішньоекономічні, юридичні, інформаційні; експертиза і сертифікація товарів. Підтримка підприємництва. Пошук ділових партнерів. Організація ділових зустрічей і виставок. Услуги для субъектов хозяйственной деятельности: внешнеэкономические, юридические, информационные; экспертиза и сертификация товаров. Поддержка предпринимательства. Поиск деловых партнеров. Организация деловых встреч и выставок. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги таможенного оформления и очистки для железнодорожных грузов
 • Услуги таможенного оформления и очистки для автомобильных грузов...

Дельфін, Творчий бізнес-клуб (Дельфин, Творческий бизнес-клуб, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Маркетингові і консалтингові послуги; інформаційне забезпечення з питань експортних та імпортних товарів; реєстрація іноземних представництв на території України. Туристичні послуги. Торгівля: антикваріат, картини; радіокеровані моделі вертольотів; художні фільми на DVD. Маркетинговые и консалтинговые услуги; информационное обеспечение по вопросам экспортных и импортных товаров; регистрация иностранных представительств на территории Украины. Туристические услуги. Торговля: антиквариат, картины; радиоуправляемые модели вертолетов; художественные фильмы на DVD. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Dolphin (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Снаряжение, экипировка и инвентарь для спорта и отдыха
 • Игрушки и игры электрические, электронные и компьютерные
 • Игрушки с дистанционным управлением...

Фелікс, юридична фірма, ПП (Феликс, юридическая фирма, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37093352 Юридичні послуги: комплексне правове обслуговування бізнесу; консультації в сферах оподаткування, господарського права, ЗЕД, інвестицій; підготовка і супровід угод, участь в переговорах, правове забезпечення інвестиційних проектів, аудит податкових ризиків, Due diligence (дью діліженс), представництво інтересів в судах і контролюючих органах, навчальні заняття для персоналу. Юридические услуги: комплексное правовое обслуживание бизнеса; консультации в сферах налогообложения, хозяйственного права, ВЭД, инвестиций; подготовка и сопровождение сделок, участие в переговорах, правовое обеспечение инвестиционных проектов, аудит налоговых рисков, Due diligence (дью дилиженс), представительство интересов в судах и контролирующих органах, обучающие занятия для персонала. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: FELIX (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги и консультации по экспорту
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), импорту и экспорту...

Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, ДП (Институт государства и права им.В.М.Корецкого НАН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05417130 Наукові дослідження актуальних проблем державного і правового устрою в Україні, проблем міжнародного права. Научные исследования актуальных проблем государственного и правового устройства в Украине, проблем международного права. Институт осуществляет фундаментальные теоретико-методологические и прикладные исследования актуальных проблем государственно-правового строительства в Украине; координирует фундаментальные научные разработки соответствующих проблем; готовит кадры высшей квалификации - докторов и кандидатов юридических наук; проводит научные и научно-практические конференции; выдает юридическую литературу; предоставляет экспертную и научно-консультативную помощь Верховной Раде Украины, Секретариата Президента Украины, Кабинета Министров Украины, судебным органам, Генеральной прокуратуре Украины, другим органам государственной власти и органам местного самоуправления. Кроме того, институт предоставляет экспертные научные и правовые выводы. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги и консалтинг по связям с общественностью, PR-консультанты
 • Консалтинг, консультанты по связям с правительством, органами государственного управления
 • Культурные и научные ассоциации и общества...

MIRRO, офіс в Україні (MIRRO, офис в Украине)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Доставка вантажів з Китаю під ключ. Компания Мирро была основана в 2007 г. в Украине в г. Харькове как торгующая организация, занимающаяся импортом широкого спектра товаров из Китая. Полученный опыт в работе с импортом мы смогли воплотить в новом направлении – доставка грузов из Китая под ключ. Теперь нашим клиентам очень просто заказывать товар в Китае, оплачивать его и осуществлять доставку в Украину. Доставка под ключ предполагает транспортировку коммерческих партий любой товарной группы из Китая в Украину с таможенным оформлением, при этом весь груз оформляется на нашу Компанию. Наличие разных видов доставки — авиа и морской, позволяют доставлять не только товары различных габаритов, но и регулировать стоимость и срок доставки. Наши сотрудники непосредственно находятся в Китае, что позволяет контролировать получение груза на складе, оперативно решать любые вопросы по оплатам и внутренним доставкам. Также у наших клиентов есть возможность производить поиск партнеров и потенциальных поставщиков, посещения выставок и фабрик не покидая своего офиса – менеджеры нашей компании, находясь в Китае, смогут найти любую интересующую Вас информацию Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Услуги транспортных и экспедиторских агентств международных...

Тернопільська торгово-промислова палата (Тернопольская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944751 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; оцінка рухомого і нерухомого майна; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; реєстрація торгових марок і товарних знаків; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій, навчань у системі державних закупівель Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; оценка движимого и недвижимого имущества; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; регистрация торговых марок и товарных знаков; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Переводческие услуги документальные, письменные...

Запорізька торгово-промислова палата (Запорожская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944840 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій, туристичних і ділових поїздок, бізнес-місій в Україні, у країни ближнього і далекого зарубіжжя. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций, туристических и деловых поездок, бизнес-миссий по Украине, в страны ближнего и дальнего зарубежья. Издание производственно-практического журнала "Содружество". Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов по бизнесу и финансам
 • Программные средства для промышленности...

Елефант-Ел.Ей.Сі, ТОВ (Элефант-Эл.Эй.Си, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37224345 Морський фрахт і послуги агента в усіх країнах світу; організація мультимодальних перевезень: експедирування в Одеському і Ільічевском порту, наземні авто- і залізничні перевезення. Букирование контейнеров, морской фрахт и услуги агента во всех странах мира; организация мультимодальных перевозок: экспедирование в Одесском и Ильичевском порту, наземная авто- и ж/д перевозка. Отслеживание местонахождения грузов в любой момент времени; таможенное оформление грузов в Украине; доставка и растаможка грузов малыми партиями из Китая (LCL); консультирование субъектов ВЭД по заключению внешнеэкономических договоров, а также по вопросам бухгалтерии, связанных с ВЭД; инструктирование контрагентов по оформлению товаротранспортных документов для облегчения оформления грузов на Украине; проведение переговоров с отправителями груза на английском языке для выяснения полной информации касательно маркировки, упаковки, описания комплектации по каждой партии товара для исключения ошибок в документах и минимизации расходов при таможенном оформлении грузов. аутсорсинг и посредничество во внешнеэкономической деятельности; выбор оптимального варианта таможенного оформления и доставки грузов для каждого клиента. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Железнодорожные перевозки грузовые и пассажирские (услуги)
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Услуги комбинированных (мультимодальных) автомобильно-железнодорожных перевозок...

УкрЕксімТранс, ПП (УкрЭксимТранс, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31186137 Послуги: міжнародні морські контейнерні перевезення вантажів, міжнародні автомобільні контейнерні вантажоперевезення, доставка вантажів "від двері к двері"; декларування і митне оформлення вантажів; послуги складської логістики і внутріпортового експедирування; страхування вантажів; система стеження за вантажем і оповіщення клієнтів; товарне кредитування; консультування в сфері ЗЕД; консолідація і формування збірних вантажів. Услуги: международные морские контейнерные перевозки грузов, международные автомобильные контейнерные грузоперевозки, доставка грузов "от двери к двери"; декларирование и таможенное оформление грузов; услуги складской логистики и внутрипортового экспедирования; сюрвейерские услуги; страхование грузов; система слежения за грузом и оповещения клиентов; товарное кредитование; консультирование в сфере ВЭД; консолидация и формирование сборных грузов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Геолокационное и геопозиционное оборудование
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Системы определения местонахождения, слежения и сопровождения транспортных средств автоматические, в т.ч. GPS навигаторы и трекеры, поисковые маяки...

Стандарт Сервіс, ТОВ (Стандарт Сервис, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37985568 Послуги у сфері отримання дозвільної документації і сертифікації товарів і послуг. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (СЕС). Сертифікація відповідності продукції (на серію/на партію). Декларація відповідності продукції в системі УкрСепро (на серію/на партію). Рішення, відмовні листи про не сертифікацію, довідки про не декларування. Ліцензії Міністерства Екології, листи-роз'яснення про відсутність озоноруйнуючих речовин (на інвойс/на контракт). Висновок Держстандарту про метрологічну атестацію товару. Відписка зі служби контролю по наркотиках про відсутність прекурсорів в продукції. Експертний висновок підтвердження вартості товару для митних органів ТПП/Держзовнішінформ. Оформлення сертифікатів СТ-1. Рішення СБУ. Отримання гемологічних висновків. Отримання дозволів карантинної служби. Державна реєстрація МОЗ товарів медичного призначення, ліцензування і атестація медустанов. Реєстрація і розробка ТУ. Сертифікат ISO, сертифікат якості. Фітосанітарний сертифікат. Услуги в сфере получения разрешительной документации и сертификации товаров и услуг. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы (СЭС). Сертификация соответствия продукции (на серию/на партию). Декларация соответствия продукции в системе УкрСепро (на серию/на партию). Решения, отказные письма о не сертификации, справки о не декларировании. Лицензии Министерства Экологии, письма-разъяснения об отсутствии озоноразрушающих веществ (на инвойс/ на контракт). Заключение Госстандарта о метрологической аттестации товара. Отписка из службы контроля по наркотикам об отсутствии прекурсоров в продукции. Экспертное заключение подтверждения стоимости товара для таможенных органов ТПП/Госвнешинформ. Оформление сертификатов СТ-1. Решение СБУ. Получение геммологических заключений. Получение разрешений карантинной службы. Государственная регистрация МОЗ товаров медицинского назначения, лицензирование и аттестация медучреждений. Регистрация и разработка ТУ. Сертификат ISO, сертификат качества. Фитосанитарный сертификат. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги и консультации по экспорту
 • Услуги бизнесу
 • Услуги оформления и выдачи сертификатов происхождения товаров...

Тальман, ТОВ (Тальман, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33191601 Послуги в сфері ЗЕД, митного оформлення, повний комплекс логістичного обслуговування (у т.ч. складської логістики, складської обробки і передпродажної підготовки товарів, відповідального зберігання), дистриб'юції товарів, доставки товарів Клієнтам по всій території України. Експедиторські послуги і міжнародні автомобільні перевезення по всій Європі, країнах СНД і Азії. Услуги в сфере ВЭД, таможенного оформления, полный комплекс логистического обслуживания (в т.ч. складской логистики, складской обработки и предпродажной подготовки товаров, ответственного хранения), дистрибьюции товаров, доставки товаров Клиентам по всей территории Украины. Экспедиторские услуги и международные автомобильные перевозки по всей Европе, странам СНГ и Азии. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги транспортировки и логистики
 • Автомобильные перевозки штучных и тарных грузов (услуги)
 • Автомобильные перевозки классифицированные по видам грузов (услуги)...

Севастопольська торгово-промислова палата (Севастопольская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944917 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; реєстрація торгових марок; реєстрація авторського права; підтвердження форс-мажорних обставин; легалізація документів в міністерствах і іноземних посольствах; нострифікація документів про освіту; візова підтримка; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; регистрация торговых марок; регистрация авторского права; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; легализация документов в министерствах и иностранных посольствах; нострификация документов об образовании; визовая поддержка; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства для сети Интернет и Интранет
 • Программные средства для верстки, корректуры и дизайна для настольных издательских систем (DTP)...

Ворлдсервіс груп, ТОВ (Ворлдсервис групп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32158383 Послуги бізнес туризму: корпоративне обслуговування підприємств по плануванню і організації бізнес поїздок на території України і за її межами (включаючи візову підтримку і оформлення страхових полісів); конференц-сервіс - організація проведення конференцій, семінарів, тренінгів; бронювання і продаж авіаквитків, залізничних квитків; організація надання готельних послуг на території України і по всьому світу, бронювання готелів; транспортно-трансферні послуги, надання автомобіля в оренду, ВІП-зустрічі в аеропорту. Услуги бизнес туризма: корпоративное обслуживание предприятий по планированию и организации бизнес поездок на территории Украины и за ее пределами (включая визовую поддержку и оформление страховых полисов); конференц-сервис - организация проведения конференций, семинаров, тренингов; бронирование и продажа авиабилетов, железнодорожных билетов; организация предоставления гостиничных услуг на территории Украины и по всему миру, бронирование отелей; транспортно-трансферные услуги, предоставление автомобиля в аренду, ВИП-встречи в аэропорту. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: IATA; TUI; AnexTour Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бронирования и резервирования мест в гостиницах, отелях
 • Туроператоры, туристические агентства, бюро путешествий (услуги)
 • Услуги туроператоров по бизнес-турам и деловым поездкам...

Брок-Трейд ЛТД, ТОВ (Брок-Трейд ЛТД, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40926649 Послуги перевезення вантажів усіма видами транспорту; митні послуги; консалтингові послуги (пошук покупця або продавця ваших товарів); комп'ютерні програми для ведення зовнішньоекономічної діяльності (в т. ч. законодавча). Біржа зовнішньоекономічних товарів. Наше предприятие является многопрофильным в сфере внешнеэкономической деятельности, а именно осуществляет от регистрации субьекта предпринимательской деятельности в государственном реестре до подачи отчетности в налоговые органы о проведенной операции включая: • Проведение всех необходимых операций с регистрацией субъекта предпринимательской деятельности в государственном реестре и таможенных органах по всей стране; • Подготовка всех сопроводительных документов и полное таможенное оформление различных грузов с составлением внешнеэкономического контракта, инвойса (счета-фактуры), упаковочного листа и т.д., а также перевод с/на английского языка; • Производим полное оформление всех разрешительных документов, необходимых для пересечения границы на экспорт/импорт/транзит товаров; • Осуществляем подготовку и оформление документов в области государственного экспортного контроля (в т.ч. на товары двойного назначения) на экспорт/импорт/транзит товаров; • Перевозка груза в международном сообщении различными видами транспорта: автомобильным, авиа, морским, железнодорожным видами транспорта в страны (из стран) Европы, Азии и СНГ; • Ведение налогового и бухгалтерского учета субьекта предпринимательской деятельности с подачей отчетностей в налоговые органы при различных формах налогообложения; • Продажа и сопровождение программных продуктов для ведения внешнеэкономической деятельности включая составления и подачу таможенных деклараций, подготовку и оформление сопроводительных документов, подачи отчетности по таможенным складам; • Маркетинговые услуги в сфере внешнеэкономической деятельности, экспорт/импорт товаров. Основная задача нашего предприятия - помочь клиентам в сфере внешнеэкономической деятельности с задачами любой сложности. Наши преимущества: • Работаем в сфере внешнеэкономической деятельности с 1995г. • Наличие прямых договоров с терминалами, собственниками и операторами подвижных составов • Представительства нашей компании в Киев, Николаев, Одесса, Днепр, Хмельницкий. Мы обеспечим оптимальное решение Ваших вопросов, своевременное профессиональное оформление всех необходимых документов и значительную экономию Ваших средств. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Радиоприемники
 • Электронное оборудование. Телекоммуникационное оборудование. Бытовая электроника
 • Радиоприемники спутниковые глобальной системы определения местоположения (GPS)...

Торгово-промислова палата Криму (Торгово-промышленная палата Крыма)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944707 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій; проектування житлових, громадських і промислових будівель і споруд; технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж. Постійно діючий третейський суд. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий; проектирование жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений; технический осмотр и оценка состояния строительных конструкций, зданий, сооружений и инженерных сетей. Постоянно действующий третейский суд. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Технический осмотр и инспектирование морских судов (услуги)...

Парамджіт Імпекс Груп, ТОВ (Парамджит Импекс Групп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35179102 Митно-брокерські послуги: акредитація підприємств і підприємців в митниці; митне оформлення експортно-імпортних вантажів морським і автодорожнім транспортом; організація імпортно-експортних операцій; послуги контрактоутримувача і комісіонера з імпорту продукції, прийом імпортних постачань у свою адресу; складання і редагування зовнішньоекономічних договорів; надання консультацій з міжнародних перевезень вантажів, оптимізації умов постачань і оплати, митної вартості, митних зборів, митного оформлення. Таможенно-брокерские услуги: аккредитация предприятий и предпринимателей в таможне; таможенное оформление экспортно-импортных грузов морским и автодорожным транспортом; организация импортно-экспортных операций, услуги контрактодержателя и комиссионера по импорту продукции, прием импортных поставок в свой адрес; составление и редактирование внешнеэкономических договоров; предоставление консультаций по международным перевозкам грузов, оптимизации условий поставок и оплаты, таможенной стоимости, таможенным пошлинам, таможенному оформлению. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Услуги таможенного оформления и очистки для морских грузов...
Назад наверх