Список компаний - Услуги калибровки, градуировки, поверки весов, устройств для взвешивания и балансировки - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
9 компаний найдено
Услуги калибровки, градуировки, поверки весов, устройств для взвешивания и балансировки
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Чернігівський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації, ДП (Черниговстандартметрология, Черниговский региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02568377 Перевірка засобів вимірювальної техніки. Сертифікація продукції і послуг. Екологічне маркування з ДСТУ ISO 14024. Консультаційні послуги з атестації лабораторій на право проведення перевірок технічного стану автомобілів. Сертифікація систем керування якістю (ISO 9001), систем керування безпекою харчових продуктів (НАССР), керування безпекою і гігієною праці (OHSAS 18001) Поверка средств измерительной техники. Сертификация продукции и услуг. Экологическая маркировка по ДСТУ ISO 14024. Консультационные услуги по аттестации лабораторий на право проведения проверок технического состояния автомобилей. Сертификация систем управления качеством (ISO 9001), систем управления безопасностью пищевых продуктов (НАССР), управления безопасностью и гигиеной труда (OHSAS 18001) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

  • Услуги калибровки, градуировки, поверки измерительных приборов и инструментов
  • Услуги калибровки, градуировки, поверки гирь и разновесов
  • Услуги калибровки, градуировки, поверки электростатических приборов и инструментов...

Харківстандартметрологія, Харківський регіональний НВЦ стандартизації, метрології та сертифікації, ДП (Харьковстандартметрология, Харьковский региональный НПЦ стандартизации, метрологии и сертификации, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 04725906 Послуги у сфері стандартизації, метрології, сертифікації продукції і послуг, оцінки відповідності, управління якістю; сертифікаційні випробування продукції; розробка і реєстрація технічних умов на продукцію; перевірка засобів вимірювальної техніки; здійснення державного нагляду за дотриманням стандартів, норм і правил; здійснення державного метрологічного контролю та нагляду відповідно до вимог законодавства України. Услуги в сфере стандартизации, метрологии, сертификации продукции и услуг, оценки соответствия, управления качеством; сертификационные испытания продукции; разработка и регистрация технических условий на продукцию; поверка средств измерительной техники; осуществление государственного надзора за соблюдением стандартов, норм и правил; осуществление государственного метрологического контроля и надзора в соответствии с требованиями законодательства Украины. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

  • Услуги анализа и обработки сточных вод и загрязненной водной среды
  • Услуги отбора (взятия) проб и анализа воды
  • Исследования, испытания, пробы, экспертиза материалов и изделий (услуги)...

Еталон-Проект-Сервіс, ТОВ (Эталон-Проект-Сервис, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36673839 Проектні, будівельно-монтажні, пуско-налагоджувальні роботи для вагонних тензометричних вагів. Додатковим напрямком в роботі компанії є реалізація ЗАПІРНО-ПЛОМБУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ («Варта-Універсал М», «Варта-Л») з подальшим нанесенням тексту на пломбі-шайбі. Проектные, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы для вагонных тензометрических весов. Дополнительным направлением в работе компании является реализация ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ («Варта-Универсал М», «Варта-Л») с дальнейшим нанесением текста на пломбе-шайбе. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

  • Оборудование обеспечения безопасности и защиты
  • Системы обнаружения несанкционированного проникновения и вторжения
  • Пломбы защитные и охранные...
Назад наверх