Список компаний - Услуги логистики и управления материальными потоками - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
3 298 компаний найдено
Услуги логистики и управления материальными потоками
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Київський центр підтримки і розвитку бізнесу, ТОВ (Киевский центр поддержки и развития бизнеса, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35791210 Послуги: консалтинг у сфері права і бухгалтерського обліку; проведення тренінгів і семінарів. Портал підтримки і розвитку бізнесу WWW.KIEVBUSINESSCENTRE.COM.UA: інформаційне забезпечення бізнесу, правова підтримка підприємств і підприємців, бізнес-планування; консультації у сфері податкового законодавства, бухгалтерського обліку, ведення кадрової документації підвищення кваліфікації, схем фінансування бізнесу (банківське кредитування, лізинг, залучення інвестицій); безкоштовні послуги Гарячої лінії для представників малого бізнесу. Услуги: консалтинг в сфере права и бухгалтерского учета; проведение тренингов и семинаров. Портал поддержки и развития бизнеса WWW.KIEVBUSINESSCENTRE.COM.UA: информационное обеспечение бизнеса, правовая поддержка предприятий и предпринимателей, бизнес-планирование; консультации в сфере налогового законодательства, бухгалтерского учета, ведения кадровой документации, повышения квалификации, схем финансирования бизнеса (банковское кредитование, лизинг, привлечение инвестиций); бесплатные услуги Горячей линии для представителей малого бизнеса. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

GetUp.kiev.ua, комп'ютерний сервіс, ПП (GetUp.kiev.ua, компьютерный сервис, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Установка і адміністрування системи екстреного блокування доступу к данним/програмам: захист сервера 1С; система екстреної блокування доступу к базам 1С (неможливо отримати доступ к інформації без ключа відновлення) – гарантія захисту інформації навіть в випадку крадіжки або незаконній конфіскації устаткування; забезпечення анонімного доступу в Інтернет; захист Інтернет-банкинга і бухгалтерії; захист особистих комп'ютерів керівників; установка тривожних кнопок екстреного блокування доступу. Розробка і впровадження системи обліку. Супровід 1С: адміністрування сервера; установка відновлень; захист даних від незаконній конфіскаціі/кражі; доопрацювання функціонала конфігурацій інформаційних баз; автоматична щодобове резервне копіювання баз даних в видалені захищені сховища. Система щоденного резервного копіювання баз даних в видалені захищені сховища. Відновлення доступа/данних: жорсткі диски; флеш-накопичувачі; облікові записи користувачів Windows/Linux; захищені паролем документи Word/Excel; аккаунти в соцмережах і поштові сервіси. Абонентське обслуговування організацій: установка/настройка програм; розграничення доступу; захист від вірусів і шпигунських програм; оптимізація швидкодії комп'ютерів; поддержка/консультаціі користувачів; очищення системних блоків від пилу (за окрему плату). Підготовка к перевіркам обліку і ліцензіонності програмного забезпечення: відведення неліцензійного програмного забезпечення (ПО) і слідів його використання; переклад організації на використання безкоштовного ПО; консультації (безкоштовно). Установка и администрирование системы экстренной блокировки доступа к данным/программам: защита сервера 1С:Предприятие; система экстренной блокировки доступа к базам 1С:Предприятие (невозможно получить доступ к информации без ключа восстановления) –гарантия защиты информации даже в случае кражи или незаконной конфискации оборудования; обеспечение анонимного доступа в Интернет; защита Интернет-банкинга и бухгалтерии; защита личных компьютеров руководителей; установка тревожных кнопок экстренной блокировки доступа. Разработка и внедрение системы учета. Сопровождение 1С:Предприятие: администрирование сервера; установка обновлений; защита данных от незаконной конфискации/кражи; доработка функционала конфигураций информационных баз; автоматическое ежесуточное резервное копирование баз данных в удаленные защищенные хранилища. Система ежедневного резервного копирования баз данных (1С:Предприятие или любые другие) в удаленные защищенные хранилища. Восстановление доступа/данных: жесткие диски; флеш-накопители; базы 1С:Предприятие; учетные записи пользователей Windows/Linux; защищенные паролем документы Word/Excel; аккаунты в соцсетях и почтовые сервисы. Абонентское обслуживание организаций: установка/настройка программ; разграничение доступа; защита от вирусов и шпионских программ; оптимизация быстродействия компьютеров; поддержка/консультации пользователей; очистка системных блоков от пыли (за отдельную плату). Подготовка к проверкам учета и лицензионности программного обеспечения: удаление нелицензионного программного обеспечения (ПО) и следов его использования; перевод организации на использование бесплатного ПО; консультации (бесплатно). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Компьютеры персональные
 • Компьютеры персональные настольные
 • Компьютеры промышленные...

Федоренко Н.О., ФОП (Федоренко Н.А., ФЛП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2732204384 Послуги: проведення тренінгів, учбових семінарів і програм; підбір і підготовка персоналу; консалтинг у сфері управління персоналом і розвитку корпоративної культури, управління продажами; управління запасами і логістикою. Підбір і постачання: програмні продукти для підвищення ефективності менеджменту і діяльності команд. Услуги: проведение тренингов, учебных семинаров и программ; подбор и подготовка персонала; консалтинг в сфере управления персоналом и развития корпоративной культуры, управления продажами; управления запасами и логистикой. Подбор и поставка: программные продукты для повышения эффективности менеджмента и деятельности команд. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства управления контактами с клиентами...

Елефант-Ел.Ей.Сі, ТОВ (Элефант-Эл.Эй.Си, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37224345 Морський фрахт і послуги агента в усіх країнах світу; організація мультимодальних перевезень: експедирування в Одеському і Ільічевском порту, наземні авто- і залізничні перевезення. Букирование контейнеров, морской фрахт и услуги агента во всех странах мира; организация мультимодальных перевозок: экспедирование в Одесском и Ильичевском порту, наземная авто- и ж/д перевозка. Отслеживание местонахождения грузов в любой момент времени; таможенное оформление грузов в Украине; доставка и растаможка грузов малыми партиями из Китая (LCL); консультирование субъектов ВЭД по заключению внешнеэкономических договоров, а также по вопросам бухгалтерии, связанных с ВЭД; инструктирование контрагентов по оформлению товаротранспортных документов для облегчения оформления грузов на Украине; проведение переговоров с отправителями груза на английском языке для выяснения полной информации касательно маркировки, упаковки, описания комплектации по каждой партии товара для исключения ошибок в документах и минимизации расходов при таможенном оформлении грузов. аутсорсинг и посредничество во внешнеэкономической деятельности; выбор оптимального варианта таможенного оформления и доставки грузов для каждого клиента. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Железнодорожные перевозки грузовые и пассажирские (услуги)
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Услуги комбинированных (мультимодальных) автомобильно-железнодорожных перевозок...

F5, консалтингове агентство (Ухмановський О.М., ФОП) (F5, консалтинговое агентство (Ухмановский А.М., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги: маркетингові дослідження ринку (потреба в торгових точках; вивчення попиту, об'ємів і сегментації ринку та ін.), розробка маркетингових стратегій; розробка і проведення PR-кампаній та акцій (з метою формування позитивного іміджу організації, торгової марки у потенційного споживача), розробка і проведення внутрішніх PR-кампаній на підприємствах і організаціях (з метою формування іміджу компанії в очах співробітників); допомога в пошуку партнерів і побудові дилерської (дистрибутивної) мережі; проведення тренінгів. Услуги: маркетинговые исследования рынка (потребность в торговых точках; изучение спроса, объемов и сегментации рынка и др.), разработка маркетинговых стратегий; разработка и проведение PR-кампаний и акций (с целью формирования положительного имиджа организации, торговой марки у потенциального потребителя), разработка и проведение внутренних PR-кампаний на предприятиях и организациях (с целью формирования имиджа компании в глазах сотрудников); помощь в поиске партнеров и построении дилерской (дистрибутивной) сети; проведение тренингов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по юридическим вопросам
 • Услуги юридического обслуживания...

Скелія Україна, ТОВ (Скелия Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36118784 Послуги: IT- аутсорсинг - розробка програмного забезпечення (Microsoft Development, Java Development, PHP Development); розробка вбудовуваних додатків, розробка для мобільних пристроїв; веб-програмування, веб-дизайн, Web CMS, QA і тестування, ERP, CRM, BI, СУБД; підтримка інженерів, Help Desk Агентів. Услуги: IT-аутсорсинг - разработка программного обеспечения (Microsoft Development, Java Development, PHP Development); разработка встраиваемых приложений, разработка для мобильных устройств; веб-программирование, веб-дизайн, Web CMS, QA и тестирование, ERP, CRM, BI, СУБД; поддержка инженеров, Help Desk Агентов. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Skelia (LU) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства для баз данных...

Аладдін Прінт, ПП (Аладдин Принт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38279552 Копіювальні послуги, комп'ютерне роздруковування, переплетення, брошурування, сканування, ламінування, офсетний друк. Виготовлення: кольорова друкована продукція в малих тиражах (візитки, календарі, листівки та ін.), пластикові картки. Копировальные услуги, компьютерная распечатка, переплет, брошюровка, сканирование, ламинирование, офсетная печать. Изготовление: цветная печатная продукция в малых тиражах (визитки, календари, открытки и др.), пластиковые карты. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Aladdin Print Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги печати с плоских форм высоким способом и офсетным фотолитографическим (с фотомеханических форм) способом
 • Печать и издательство
 • Услуги офсетной печати с плоских форм...
Назад наверх