Список компаний - Услуги патентных агентств - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
31 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Інвента, патентно-правова фірма, ТОВ (Инвента, патентно-правовая фирма, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32950106 Для зарубіжних і українських клієнтів - підготовка документів на реєстрацію прав (патентів) на: винаходи, торговельні марки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем; комп'ютерні програми, бази даних; твори літератури, мистецтва і науки. Патентний повірений України. Інтелектуальна власність (юридичний захист і комерціалізація). Для зарубежных и украинских клиентов - подготовка документов на регистрацию прав (патентов) на: изобретения, торговые марки, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, топографии интегральных микросхем; компьютерные программы, базы данных; произведения литературы, искусства и науки. Патентный поверенный Украины. Интеллектуальная собственность (юридическая защита и коммерциализация). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Разработка рекламы и художественного оформления (услуги)
 • Услуги оформления рекламных материалов для прямой почтовой рассылки
 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)...

Патент-сервіс, Агенція патентного повіреного України, ПП (Патент-сервис, Агентство патентного поверенного Украины, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 13961333 Повний комплекс послуг з оформлення, правового забезпечення комерційної реалізації і захисту прав інтелектуальної власності. Усі види юридичних послуг. Оформлення авторських і майнових прав на торгові марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комп'ютерні програми, твори науки, літератури і мистецтва та ін. Продаж і придбання патентів і ліцензій. Досудовий і судовий захист від недобросовісної конкуренції. Оцінка вартості майнових прав інтелектуальної власності. Франчайзинг, юридичне оформлення на усіх етапах - комерційної пропозиції (підготовки франшизи); висновки і реєстрації договору комерційної концесії (франчайзингу); контролю виконання договору франчайзингу. Полный комплекс услуг по оформлению, правовому обеспечению коммерческой реализации и защите прав интеллектуальной собственности. Все виды юридических услуг. Оформление авторских и имущественных прав на торговые марки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компьютерные программы, произведения науки, литературы и искусства и др. Продажа и приобретение патентов и лицензий. Досудебная и судебная защита от недобросовестной конкуренции. Оценка стоимости имущественных прав интеллектуальной собственности. Франчайзинг, юридическое оформление на всех этапах - коммерческого предложения (подготовки франшизы); заключения и регистрации договора коммерческой концессии (франчайзинга); контроля выполнения договора франчайзинга. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги патентных агентств
 • Консалтинг, консультанты по обеспечению и охране авторских прав...

Брагарник О.М., патентний повІрений (Брагарник А.Н., патентный поверенный)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2763411873 Патентне бюро «Брагарник та Партнери» розпочало свою діяльність у 2008 році. Сьогодні «Брагарник та Партнери» є одним з провідних бюро в Україні, яке має значний досвід у галузі інтелектуальної власності, патентування фармацевтичних препаратів, біотехнологій, біомедицини та медичних виробів, а також надає високоякісні патентно-інформаційні послуги. Наш унікальний підхід до IP-консалтингу включає як юридичну експертизу, так і використання останніх пошукових систем для торговельних марок і патентів, що дозволяє нам залишатися серед лідерів у галузі. Відповідно до потреб клієнтів B&P IP пропонує широкий спектр стандартних послуг з фіксованим бюджетом і в найкоротші терміни, а також індивідуально розроблені продукти, орієнтовані на вимоги замовника, що дозволяє контролювати процес і вносити корективи в процес на основі проміжних результатів. Партнери фірми беруть активну участь у професійних спільнотах, як Міжнародна асоціація торговельних марок (INTA), Група фармацевтичних торговельних марок (PTMG), Група користувачів патентної інформації (PIUG). Існують три ключові речі, які відрізняють наше Бюро серед інших: глибокі знання галузі, високий рівень обслуговування клієнтів і наших людей. Компанія B&P IP зосереджена на захисті інтелектуальної власності в усьому світі та комерціалізації наукових продуктів. Головною особливістю його послуг є комплекс послуг, починаючи з консультацій з НДДКР на ранніх стадіях, до моніторингу прав ІВ. Защита прав на торговые марки и изобретения. Патентные исследования. Поиск торговых марок. Абонентское обслуживание. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Bragarnyk & Partners Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления инновациями...

IN intellect (Патентні Повірені), ПП (IN intellect (Патентные Поверенные), ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги патентних повірених. Реєстрація і захист прав в Україні і за її межами. Торгові марки (логотип, бренд, TM, ®), винаходи, корисні моделі, промислові зразки (зовнішній вигляд виробів), авторське право ©, юридичні послуги Услуги патентных поверенных. Регистрация и защита прав в Украине и за ее пределами. Торговые марки (логотип, бренд, TM, ®), изобретения, полезные модели, промышленные образцы (внешний вид изделия), авторское право ©, юридические услуги Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: IN intellect Law and Patent Attorneys (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

Вінницька торгово-промислова палата (Винницкая торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944805 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення; пошук ділових партнерів; маркетингові дослідження ринку; консультації і моніторинг у сфері фондових, фінансових, сировинних і товарних ринків; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; третейський суд; міжнародний арбітраж; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; реєстрація, охорона й оцінка об'єктів інтелектуальної власності - торгові марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні (фірмові) назви, об'єкти авторського права і суміжних прав; організація семінарів, бізнес-тренінгів, виставок, конференцій і ділових місій. Туристичні послуги. Услуги: справочно-информационное обеспечение; поиск деловых партнеров; маркетинговые исследования рынка; консультации и мониторинг в сфере фондовых, финансовых, сырьевых и товарных рынков; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; третейский суд; международный арбитраж; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; регистрация, охрана и оценка объектов интеллектуальной собственности - торговые марки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, коммерческие (фирменные) названия, объекты авторского права и смежных прав; организация семинаров, бизнес-тренингов, выставок, конференций и деловых миссий. Туристические услуги. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства для сети Интернет и Интранет
 • Программные средства для верстки, корректуры и дизайна для настольных издательских систем (DTP)...

Рівненська торгово-промислова палата (Ривненская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944739 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; практична допомога і консультації для суб'єктів малого і середнього бізнесу, правова підтримка; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, форумів, конференцій, виставок, презентацій і ділових місій. Постійно діючий третейський суд. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; практическая помощь и консультации для субъектов малого и среднего бизнеса, правовая поддержка; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, форумов, конференций, выставок, презентаций и деловых миссий. Постоянно действующий третейский суд. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по инспектированию и контролю качества
 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)...

Михайлюк, Сороколат і Партнери, ТОВ (Михайлюк, Сороколат и Партнеры, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37431382 Компанія "Михайлюк, Сороколат і Партнери" - патентні повірені України. Повний комплекс послуг по отриманню і захисту (охороні) прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні, Росії та інших країнах СНД, а також в Європі, США і Китаї: консалтинг, підготовка документів, отримання охоронного документа і підтримання його в дії; патентування винаходів, промислових зразків, корисних моделей; реєстрація логотипів, товарних знаків, знаків для товарів і послуг; проведення всіх видів патентних досліджень; оплата патентних мит; виконання професійних перекладів патентної і іншої документації; судовий захист інтересів власників об'єктів інтелектуальної власності. Компания "Михайлюк, Сороколат и Партнеры" - патентные поверенные Украины. Полный комплекс услуг по получению и защите (охране) прав на объекты интеллектуальной собственности в Украине, России и других странах СНГ, а также в Европе, США и Китае: консалтинг, подготовка документов, получение охранного документа и поддержание его в действии; патентование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей; регистрация логотипов, товарных знаков, знаков для товаров и услуг; проведение всех видов патентных исследований; оплата патентных пошлин; выполнение профессиональных переводов патентной и иной документации; судебная защита интересов владельцев объектов интеллектуальной собственности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

ЕйПіЕл Патентс, юридично-патентна фірма, ТОВ (APL Patents, юридическо-экспертная компания (Прохоров-Лукин Г.В., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35691155 Послуги: реєстрація авторських прав, реєстрація торгових марок, в т. ч. з прискореною процедурою, патентування промислових зразків, винаходів і корисних моделей, супровід реєстрацій і надання охоронних документів, патентно-інформаційна діяльність в всім мирі, патентно-юридичний аудит, оцінка майнових прав інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності і припинення недобросовісної конкуренції, комплексні експертно-юридичні аналізи конфліктних ситуацій, складання договорів про передаванні прав і ліцензійних договорів, консалтинг в області інтелектуальної власності і судової експертизи, експертна підтримка юридичних компаній і фізичних осіб. Услуги: регистрация авторских прав, регистрация торговых марок, в т.ч. по ускоренной процедуре, патентование промышленных образцов, изобретений и полезных моделей, сопровождение регистраций и предоставление охранных документов, патентно-информационные поиски во всем мире, патентно-юридический аудит, оценка имущественных прав интеллектуальной собственности, защита прав интеллектуальной собственности и пресечение недобросовестной конкуренции, комплексные экспертно-юридические анализы конфликтных ситуаций, составление договоров о передаче прав и лицензионных договоров, консалтинг в области интеллектуальной собственности и судебной экспертизы, экспертная поддержка юридических компаний и физических лиц. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: APL Patents Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

КиївПат, патентна агенція, ТОВ (КиевПат, патентное агентство, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31027724 Реєстрація товарних знаків в Україні, країнах СНД і за кордоном, проведення інформаційних пошуків, патентування винаходів, корисних моделей і промислових зразків, складання і реєстрація ліцензійних договорів на об'єкти інтелектуальної власності, складання і реєстрація договорів передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності, підтримання патентів в силі, відновлення терміну дії свідоцтв на товарні знаки, внесення змін в охоронні документи, консультації в області захисту прав на інтелектуальну власність, переклад науково-технічної документації с/на англійську, німецьку і інші іноземні мови Регистрация товарных знаков в Украине, странах СНГ и за рубежом, проведение информационных поисков, патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, составление и регистрация лицензионных договоров на объекты интеллектуальной собственности, составление и регистрация договоров передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, поддержание патентов в силе, продление срока действия свидетельств на товарные знаки, внесение изменений в охранные документы, консультации в области защиты прав на интеллектуальную собственность, перевод научно-технической документации с/на английский, немецкий и другие иностранные языки Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Kievpat (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

Крилова і партнери, ТОВ (Крылова и партнеры, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21464301 Реєстрація торгових марок і товарних знаків. Послуги захисту інтелектуальної власності в Україні і за кордоном. Реєстрація доменов в зоні UA. Патентування. Захист авторських прав. Послуги з патентуванню сортів рослин і реєстрації топографій інтегральних мікросхем. Регистрация торговых марок и товарных знаков. Услуги защиты интеллектуальной собственности в Украине и за рубежом. Регистрация доменов в зоне UA. Патентование. Защита авторских прав. Услуги по патентованию сортов растений и регистрации топографий интегральных микросхем. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

ІСП Група, ТОВ (ИСП Группа, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30780748 Ми надаємо повний спектр послуг в області охорони прав інтелектуальної власності. Успішно працюємо в області придбання і захисту прав на товарні знаки, надаємо повний спектр юридичних послуг, щодо придбання (реєстрації) прав і їх захисту в Українському інституті промислової власності, Державної службі з інтелектуальної власності, судах, митницях і Антимонопольному комітеті. Мы предоставляем полный спектр услуг в области охраны прав интеллектуальной собственности. Успешно работаем в области приобретения и защиты прав на товарные знаки, оказывая полный спектр юридических услуг, касающихся приобретения (регистрации) прав и их защиты в Украинском институте промышленной собственности, Государственной службе по интеллектуальной собственности, судах, таможнях и Антимонопольном комитете. Мы имеем значительный опыт в области международной регистрации товарных знаков по системе Мадридского соглашения, эффективно представляем интересы наших доверителей в патентных ведомствах различных стран. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги патентных агентств
 • Консалтинг, консультанты по обеспечению и охране авторских прав...

Агентство патентних повірених ВЕПОЛЬ, ТОВ (Агентство патентных поверенных Веполь, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37728485 Патентно-ліцензійні послуги, підготовка і відправлення заявок на отримання патентів на винаходи, промислові зразки і свідоцтва на товарні знаки, підготовка ліцензійних договорів; захист об'єктів авторського права; юридичний захист об'єктів промислової власності і авторського права в судах, Антимонопольному комітеті України, управлінні з захисту прав споживачів і інших державних органах; оцінка нематеріальних активів і оцінка бізнесу Патентно-лицензионные услуги, в частности, подготовка и подача заявок на получение патентов на изобретения, промышленные образцы и свидетельства на товарные знаки, подготовка лицензионных договоров; защита объектов авторского права; юридическая защита объектов промышленной собственности и авторского права в судах, Антимонопольном комитете, управлении по защите прав потребителей и других государственных органах; оценка нематериальных активов и оценка бизнеса Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: VEPOL; CHARLAN Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

Патентна група KISTERSKY IP Law, ПП (Патентная группа KISTERSKY IP Law, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Патентна група «KISTERSKY IP Law» пропонує клієнтам послуги з захисту і охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні і інших країнах світу Патентная группа «KISTERSKY IP Law» предлагает клиентам услуги по защите и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в Украине и других странах мира, включая высококвалифицированную консультацию экспертов, подготовку документов, получение охранных документов и поддержание их в действии, а также судебно-арбитражную защиту интересов владельцев объектов интеллектуальной собственности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

ВАЙЗ ГРУП, Патентно-юридична компанія, ТОВ (ВАЙЗ ГРУП, Патентно-юридическая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Комплекс послуг в сфері керування інтелектуальною власністю: аудит об'єктів інтелектуальної власності, реєстрація прав на об'єкти інтелектуальної власності, реєстрація торгових марок, патентування винаходів і корисних моделей, патентування промислових зразків, міжнародна реєстрація винаходів і торгових марок, реєстрація товарів в митному реєстрі, реєстрація авторських прав, оцінка об'єктів інтелектуальної власності, оцінка торгової марки, оцінка патентів, оцінка ноу-хау, оподаткування об'єктів інтелектуальної власності, юридичне обслуговування об'єктів інтелектуальної власності, захист прав на об'єкти інтелектуальної власності Комплекс услуг в сфере управления интеллектуальной собственности: аудит объектов интеллектуальной собственности, регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности, регистрация торговых марок, патентование изобретений и полезных моделей, патентование промышленных образцов, международная регистрация изобретений и торговых марок, регистрация товаров в таможенном реестре, регистрация авторских прав, оценка объектов интеллектуальной собственности, оценка торговой марки, оценка патентов, оценка ноу-хау, налогообложение объектов интеллектуальной собственности, юридическое обслуживание объектов интеллектуальной собственности, защита прав на объекты интеллектуальной собственности Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...
Назад наверх