Список компаний - Услуги по тематической информации и документации - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
4 310 компаний найдено
Услуги по тематической информации и документации
Познакомьтесь с проверенными компаниями

КОМПАСС Україна, ПрАТ (КОМПАСС Украина, ЧАО)

КОМПАСС Україна, ПрАТ (КОМПАСС Украина, ЧАО)

Найбільший в Україні міжнародний пошуковий портал - www.kompass.com (база даних про 45 млн компаній 75 країн світу). База даних українських підприємств (460 000 компаній, 105 000 компаній з Email, 160 000 з мобільними номерами, 11 000 експортерів і імпортерів). Видання електронного довідника виробників товарів і послуг "КОМПАСС Україна" (460 000 компаній). Безкоштовна демо-версія — www.demo.kompass.ua. Інформаційні послуги, підбір потенційних партнерів. Пошук постачальників в 75 країнах. Електронні бізнес-розсилання по 75 країнах, директ-маркетинг. Розміщення інформації і реклами українських підприємств у базах даних КОМПАСС по Україні, СНД, Східній Європі і на міжнародному пошуковому сервері www.kompass.com в мережі Інтернет. Реалізація: електронних довідників системи КОМПАСС про компанії 75 країн (у т.ч. 5 187 000 компаній 8 країн СНД); доступу до бази даних КОМПАСС Інтернешнл (45 млн компаній 75 країн на www.kompass.com). Розміщення контекстної і банерної реклами на www.kompass.ua. Сприяння в розробці і оптимізації веб-сайтів. Міжнародна дошка оголошень www.board.kompass.ua. Українська стрічка новин бізнесу www.news.kompass.ua. Розміщення фінансової звітності й офіційних документів українських компаній на www.report-ukraine.com. Лінк білдинг, розміщення та написання статтей під SEO. Система КОМПАСС заснована у Швейцарії в 1944 р. і розвиває інформаційний бізнес класу "busіness-to-busіness" через систему франчайзі в 75 країнах світу. Система КОМПАСС базується на унікальному класифікаторі, що містить 62 000 найменувань продукції і послуг. __________________________________________ ЧАО "КОМПАСС Украина": Крупнейший в Украине международный поисковый портал - www.kompass.com (база данных о 45 млн компаний 75 стран мира). https://ua.kompass.com База данных украинских предприятий (460 000 компаний, 105 000 компаний с Email, 160 000 с мобильными номерами, 11 000 экспортеров и импортеров). Издание электронного справочника производителей товаров и услуг "КОМПАСС Украина" (460 000 компаний). Бесплатная демо-версия — www.demo.kompass.ua. Информационные услуги, подбор потенциальных партнеров. Поиск поставщиков по 75 странам. Электронные бизнес-рассылки по 75 странам, директ-маркетинг. Размещение информации и рекламы украинских предприятий в базах данных КОМПАСС по Украине, СНГ, Восточной Европе и на международном поисковом сервере www.kompass.com в сети Интернет. Реализация: электронных справочников системы КОМПАСС о компаниях 75 стран (в т.ч. 5 187 000 компаний 8 стран СНГ); доступа к базе данных КОМПАСС Интернешнл (45 млн компаний 75 стран на www.kompass.com). Размещение контекстной и баннерной рекламы на www.kompass.ua. Содействие в разработке и оптимизации веб-сайтов. Международная доска объявлений www.board.kompass.ua. Украинская лента новостей бизнеса www.news.kompass.ua. Линк билдинг, размещение и написание статей под SEO. Наши площадки ua.kompass.com/news и www.news.kompass.ua готовы помочь Вам в Интернет-продвижении и привлечении новых клиентов в Украине. Размещение финансовой отчетности и официальных документов украинских компаний на www.report-ukraine.com. Кредитные справки и отчеты по компаниям всех стран мира. Система КОМПАСС основана в Швейцарии в 1944 г. и развивает информационный бизнес класса "business-to-business" через систему франчайзи в 75 странах мира. Система КОМПАСС базируется на уникальном классификаторе, содержащем 62 000 наименований продукции и услуг. Наши торговые марки: KOMPASS (Франция)

Поставка следующих позиций:

 • Издательство и публикации в режиме онлайн
 • Издание компакт-дисков (CD) и компакт-дисков универсального цифрового формата (DVD) с каталогами
 • Издание компакт-дисков (CD) с информацией о компаниях...

Авеста-Україна, ТОВ (Авеста-Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 23516373 Інформаційні бізнес-довідки про компанії всього світу і України: кредитні звіти про діяльність підприємств, оцінка платоспроможності і кредитоспроможності, кредитні рейтинги підприємств. Маркетингові дослідження. Юридичні послуги, повернення боргів (колекторські послуги). Комплексні послуги директ-мейлу (direct mail). Информационные бизнес-справки о компаниях всего мира и Украины: кредитные отчеты о деятельности предприятий, оценка платежеспособности и кредитоспособности, кредитные рейтинги предприятий. Маркетинговые исследования. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: D&B (US) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по управлению рисками
 • Услуги и консультации по финансовому управлению...

Дніпропетровська торгово-промислова палата (Днепропетровская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944828 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; залучення інвестицій; юридичний консалтинг; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація і проведення семінарів і виставок. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; привлечение инвестиций; юридический консалтинг; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация и проведение семинаров и выставок. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов по бизнесу и финансам
 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных...

Да Вінчі АГ, ТОВ (Да Винчи АГ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32856965 Економічна аналітика: галузевій моніторинг, аналіз ринків, аналіз компаній і їх стану; передбачення розвитку подій в економіці; інформаційний і аналітичний супровід приватизаційних конкурсів і тендерів; експрес-пропозиції з реагування на кризові ситуації, аналіз законодавчих ініціатив і пов'язаних з ними ризиків Экономическая аналитика: отраслевой мониторинг, анализ рынков, анализ компаний и их состояния; прогнозирование развития событий в экономике; информационное и аналитическое сопровождение приватизационных конкурсов и тендеров; экспресс-предложения по реагированию на кризисные ситуации, анализ законодательных инициатив и связанных с ними рисков; своевременное информирование об изменениях тенденций на рынке; разработка стратегий развития с учетом национальных и мировых тенденций Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги и консультации по финансовому управлению
 • Консультанты по экономическим оценкам и исследованию чрезвычайных ситуаций...

ВІП ОТЕЛЬЄР, ТОВ (ВИП ОТЕЛЬЕР, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36683496 Видання журналу "ОТЕЛЬЄР&РЕСТОРАТОР". Послуги: керування готелями за контрактом; готельний консалтинг, проведення тренінгів, оцінка і навчання персоналу готелів; юридичні консультації; розробка бізнес-плану готелів (техніко-економічне обгрунтування). Виробництво продукції на компакт-дисках: пакет стандартів і процедур роботи всіх служб готелю; відеотренінги для співробітників служби безпеки готелю. Издание журнала "ОТЕЛЬЕР&РЕСТОРАТОР" и журнала "HoReCa". Услуги: управление отелями по контракту; гостиничный консалтинг, проведение тренингов, оценка и обучение персонала отелей; юридические консультации; разработка бизнес-плана отелей (технико-экономическое обоснование). Производство продукции на компакт-дисках: пакет стандартов и процедур работы всех служб отеля; видеотренинги для сотрудников службы безопасности отеля. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Издание: школьные и институтские учебники, учебные пособия, методические материалы
 • Печать и издательство
 • Издание аудиовизуальных средств для обучения и тренинга...

Сумська торгово-промислова палата (Сумская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944745 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Електровимірювальна лабораторія. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Электроизмерительная лаборатория. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Переводческие услуги документальные, письменные
 • Услуги языкового перевода технических текстов, технической документации
 • Услуги языкового перевода экономических, коммерческих и финансовых текстов и документации...

Індустріал технології, ТОВ (Бюро нерухомості України) (Индустриал технологии, ООО (Бюро недвижимости Украины))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36046762 Повний спектр послуг по купівлі-продажу нерухомості (квартири, будинки, склади, приміщення, ділянки, офіси, магазини, готелі). Торгівля комерційною нерухомістю: офіси, склади та ін. Юридичні послуги; додаткові послуги - продаж підприємств і готового бізнесу, оцінка бізнесу; добірка нормативних актів для проведення переговорів, бізнес-тренінгів і семінарів; дослідження ринків. Проведення семінарів і тренінгів. Полный спектр услуг по купле-продаже недвижимости (квартиры, дома, склады, помещения, участки, офисы, магазины, гостиницы). Торговля коммерческой недвижимостью: офисы, склады и т.п. Юридические услуги; дополнительные услуги - продажа предприятий и готового бизнеса, оценка бизнеса; подборка нормативных актов для проведения переговоров, бизнес-тренингов и семинаров; исследования рынков. Проведение семинаров и тренингов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

Гал-ЕКСПО, ПрАТ (Гал-ЭКСПО, ЧАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 13827994 ПрАТ "Гал-ЕКСПО" (раніше - МП "Львів-ЕКСПО", ТОВ "Гал-ЕКСПО", ЗАТ "Гал-ЕКСПО") створене в 1990 р. на базі Львівського Дому якості, метрології і стандартизації НВО "Система" і має 26-річний досвід проведення різноманітних презентаційних заходів. Головним напрямком діяльності є організація і проведення міжнародних виставок і презентацій: "ЕлітЕКСПО", "Вікна. Двері. Дах", "БудЕКСПО-весна", "ГалМЕД. Здоров'я і довголіття", "Деревообробка", "БудЕКСПО-осінь", "Опалення", "ТурЕКСПО", "Готельний і ресторанний бізнес", "Дентал-Україна", «EuroAGRO», "Дитячий світ". ПрАТ "Гал-ЕКСПО" здійснює також забудову "під ключ" експозицій, виставок і інших видовищних заходів, розробку і виготовлення індивідуальних проектів виставочних стендів, проведення виставок, презентацій, інших рекламних акцій в інтересах вітчизняних і закордонних фірм в Україні і за кордоном. ЧАО "Гал-ЭКСПО" (ранее - МП "Львов-ЭКСПО", ООО "Гал-ЭКСПО", ЗАО "Гал-ЭКСПО") создано в 1990 г. на базе Львовского Дома качества, метрологии и стандартизации НПО "Система" и имеет 26-летний опыт проведения разнообразных презентационных мероприятий. Основным направлением деятельности является организация и проведение международных выставок и презентаций: "ЭлитЭКСПО", "Окна. Двери. Крыша", "СтройЭКСПО-весна", "ГалМЕД. Здоровье и долголетие", "Деревообработка", "СтройЭКСПО-осень", "Отопление", "ТурЭКСПО", "Гостиничный и ресторанный бизнес", "Дентал-Украина", "Детский мир". ЧАО "Гал-ЭКСПО" осуществляет также постройку "под ключ" экспозиций, выставок и других зрелищных мероприятий, разработку и изготовление индивидуальных проектов выставочных стендов, проведение выставок, презентаций, других рекламных акций в интересах отечественных и зарубежных фирм в Украине и за рубежом. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Gal-EXPO (UA); Galician Expositions Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Мебель для библиотек, архивов, музеев и выставок
 • Секции демонстрационные для выставок модульные
 • Услуги брошюровки и переплета...

Інвента, патентно-правова фірма, ТОВ (Инвента, патентно-правовая фирма, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32950106 Для зарубіжних і українських клієнтів - підготовка документів на реєстрацію прав (патентів) на: винаходи, торговельні марки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем; комп'ютерні програми, бази даних; твори літератури, мистецтва і науки. Патентний повірений України. Інтелектуальна власність (юридичний захист і комерціалізація). Для зарубежных и украинских клиентов - подготовка документов на регистрацию прав (патентов) на: изобретения, торговые марки, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, топографии интегральных микросхем; компьютерные программы, базы данных; произведения литературы, искусства и науки. Патентный поверенный Украины. Интеллектуальная собственность (юридическая защита и коммерциализация). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Разработка рекламы и художественного оформления (услуги)
 • Услуги оформления рекламных материалов для прямой почтовой рассылки
 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)...

Івано-Франківська торгово-промислова палата (Ивано-Франковская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944857 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Постійно діючий третейський суд. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Постоянно действующий третейский суд. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)...

Альпіна Консалт, ТОВ (Альпина Консалт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32041839 Надання професійних комплексних консультаційних послуг в сфері бізнесу і керування Предоставление профессиональных комплексных консультационных услуг в сфере бизнеса и управления: подготовка бизнес-планов, маркетинговые исследования, бюджетирование, юридическое сопровождение, подбор персонала и персонал-технологии. Подготовка базы потенциальных клиентов. Поиск клиентов/поставщиков для украинских компаний. Поиск клиентов для иностранных компаний в Украине. Организация бизнес-мероприятий. Организация презентаций, семинаров, конференций, участие в выставках. Организация деловой поездки украинской компании в зарубежные страны. Организация деловой поездки иностранной компании в Украину. Представительство интересов иностранных компаний в Украине Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности...

Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області (Региональная торгово-промышленная палата Николаевской области)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24796009 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій;консультації з питань зовнішньоекономчної діяльності, сертифікація походження товарів та послуг; підтвердження форс-мажорних обставин; товарознавча експертиза, судово-будівельна експертиза, експертиза недержавного експортного контролю; оцінка нерухомості, оцінка транспорту, оцінка майнових прав, оцінка земельних ділянок; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; экспертная и нормативная оценка земельных участков; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация тендеров (торгов), планирование закупок, размещение годовых планов торгов на портале tender.mk.ua; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги таможенного оформления и очистки для морских грузов
 • Услуги таможенного оформления и очистки для железнодорожных грузов...

Обладнання та інструмент для професіоналів, видавництво журналу (ЦентрІнформ, ПФ) (Оборудование и инструмент для профессионалов, издательство журнала (ЦентрИнформ, ЧФ))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 25191981 Видання: всеукраїнський щомісячний журнал "Обладнання та інструмент для професіоналів"; щотижневик "Метал-Дайджест"; "Устаткування. Інструмент. Прайс-огляд"; "Дерев'яний прайс". Інтернет-портал "Промисловий Торговий Майданчик України". Издание: всеукраинский ежемесячный журнал "Оборудование и инструмент для профессионалов"; еженедельник "Металл-Дайджест"; "Оборудование. Инструмент. Прайс-обозрение"; "Деревянный прайс". Интернет-портал "Промышленная Торговая Площадка Украины". Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов технических, по специальным отраслям знаний
 • Издание: отраслевые и профессиональные издания...

Агенція Готового Бізнесу, ТОВ (Агентство Готового Бизнеса, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32982054 Консалтингові інформаційні і юридичні послуги для інвесторів, юридичних і фізичних осіб. Пошук потенційних контрагентів, надання сприяння в зближенні їх позицій, а також виконання необхідного супроводу угоди з купівлі-продажу або інвестування готового бізнесу і проектів в області комерційної нерухомості. Консалтинговые информационные и юридические услуги для инвесторов, юридических и физических лиц. Поиск потенциальных контрагентов, оказание содействия в сближении их позиций, а также выполнение необходимого сопровождения сделки по купле-продаже или инвестированию готового бизнеса и проектов в области коммерческой недвижимости. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Независимые финансовые консультанты по инвестициям (услуги)
 • Консалтинг, консультанты по капитальным вложениям и финансовым инвестициям
 • Консалтинг, консультанты по портфелям ценных бумаг, инвестиционным портфелям...

Фінансово-правовий консалтинг, ПП (Финансово-правовой консалтинг, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35245761 Послуги: оформлення кадастрових номерів; приватизація земельних ділянок; оформлення договорів оренди на землю; землеоцінювальні роботи (експертна оцінка, нормативна грошова оцінка); землевпорядні роботи (оформлення технічної документації і проектів землевпорядження); пошук земельних ділянок для придбання; консультативно-інформаційні послуги. Услуги: кадастровый номер; приватизация земели; оформление договора аренды земли; оценка земли; оценка недвижимости; землеустроительные работы (оформление технической документации и проектов землеустройства); поиск земельных участков для приобретения; узаконение самостроя; приватизация жилья; получение выписок и справок; консультативно-информационные услуги. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги по информационному менеджменту и управлению информационными потоками
 • Услуги составления, редактирования и корректуры технической документации...

Логос Консалтинг, ТОВ (Гос Консалтинг) (Логос Консалтинг, ООО (Гос Консалтинг))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37893074 Надання консультаційних послуг в отриманні громадянства (країн Європейського Союзу, США, України, Російської Федерації); повний супровід при міграції; лобіювання інтересів в державних органах і судах вищих інстанцій; оформлення ліцензій на здійснення діяльності як громадянам, так і суб'єктам підприємництва. Повернення депозитних вкладів і списання кредитного боргу з українських банків. Предоставление консультационных услуг в получении гражданства (стран Европейского Союза, США, Украины, Российской Федерации); полное сопровождение при миграции; лоббирование интересов в государственных органах и судах высших инстанций; оформление лицензий на осуществление деятельности как гражданам, так и субъектам предпринимательства. Возврат депозитных вкладов и списание кредитного долга из украинских банков. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) отходов не указанные в другом месте
 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Подрядчики по сбору возвратной тары (бутылок, банок и т.п.) и возврату ее производителю...

Черкаська торгово-промислова палата (Черкасская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944946 Послуги: бізнес-асоціація, довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; організація виставок, конференцій, семінарів, ділових зустрічей; експертиза товарів; експертна оцінка майна. Услуги: бизнес-ассоциация, информационное обеспечение членов палаты; организация деловых мероприятий и учебных семинаров; экспертиза товаров; оценка имущества; оформление сертификатов происхождения товаров; оформление Карнетов АТА; таможенно-брокерские услуги. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги таможенного оформления и очистки для морских грузов
 • Услуги таможенного оформления и очистки для железнодорожных грузов...

Карпати.Тур.Інвест, агенція нерухомості, ПП (Карпаты.Тур.Инвест, агентство недвижимости, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35277166 Операції з нерухомістю в Карпатському регіоні: продаж, купівля, обмін і оренда приміщень і земельних ділянок; підготовка документів, юридичний супровід. Проектування і будівництво будинків з дерева. Допомога в реалізації інвестиційних проектів в туризмі, консультації з освоєння нових курортних зон в Карпатах. Операции с недвижимостью в Карпатском регионе: продажа, покупка, обмен и аренда помещений и земельных участков; подготовка документов, юридическое сопровождение. Проектирование и строительство домов из дерева. Помощь в реализации инвестиционных проектов в туризме, консультации по освоению новых курортных зон в Карпатах. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Подрядчики по строительству зданий и сооружений
 • Строительная индустрия
 • Подрядчики по строительству зданий с собственными архитектурно-проектными подразделениями...

ВІраІнфо, інформаційно-освітня агенція (Рибалко І.Г., ФОП) (ВИраИнфо, информационно-образовательное агентство (Рыбалко И.Г., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2533400665 Бізнес послуги для малих підприємств, початківців у бізнесі; інформаційні і юридичні послуги. Послуга для компаній "віртуальний офіс у Києві". Пошук В2В партнерів в Україні і за кордоном. Організація бізнес-місій. Підтримка експорту-імпорту товарів і послуг на ринках України і Європи. Працевлаштування і навчання за кордоном. Бизнес услуги для малых предприятий, начинающих свой бизнес; информационные и юридические услуги. Услуга для компаний "виртуальный офис в Киеве". Поиск В2В партнеров в Украине и за рубежом. Организация бизнес-миссий. Поддержка экспорта-импорта товаров и услуг на рынках Украины и Европы. Трудоустройство и обучение за рубежом. Высшее образование в Прибалтике и Чехии, языковые и специализированные курсы для получения бесплатного высшего образования в Чехии Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: VIraInfo Agency Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Секретарские услуги
 • Услуги виртуального офиса
 • Переводческие услуги речевые, устные...

Партнер, Центр юридичної підтримки, ТОВ (Партнер, Центр юридической поддержки, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35208651 Послуги: юридичні консультації і роз'яснення Услуги: юридические консультации и разъяснения; правовые экспертизы и юридические заключения; подготовка любого рода соглашений и договоров; представительство интересов в судах всех уровней и регионов (гражданские, земельные, трудовые, хозяйственные, жилищные, административные, налоговые споры; защита чести, достоинства, деловой репутации; споры, связанные с правами интеллектуальной собственности); услуги адвоката; взыскание задолженностей; возмещение морального и материального вреда; представительство в государственных органах, органах местного самоуправления; предприятиях; учреждениях и организациях; подготовка процессуальных документов (исковые заявления, апелляционные, кассационные жалобы, пояснения), жалоб; организация и правовое сопровождение политических и общественных процессов; комплексное (абонентское) обслуживание субъектов хозяйствования; создание и правовое обеспечение органов самоорганизации населения (ОСН) и объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД/ОСББ); регистрация на территории Украины представительств и филиалов иностранных субъектов хозяйствования; сопровождение исполнительного производства; подготовка различного рода документов, в том числе и на иностранных языках; организация и проведение семинаров на правовую тематику, а также по вопросам предпринимательской и управленческой деятельности Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по юридическим вопросам
 • Юристы, адвокаты (услуги)...
Назад наверх