Список компаний - Услуги по трудовым ресурсам, кадровому потенциалу, подбору персонала, рекрутингу - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
1 679 компаний найдено
Услуги по трудовым ресурсам, кадровому потенциалу, подбору персонала, рекрутингу
Познакомьтесь с проверенными компаниями

ATLANT FINANCE, консалтингова компанія (ATLANT FINANCE, консалтинговая компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35995684 Послуги: розробка стратегії і визначення перспективних напрямів розвитку бізнесу; консалтинг з питанням: організації, розвитку, розширення, інвестування, кредитування і оптимізації оподаткування. Услуги: разработка стратегии и определение перспективных направлений развития бизнеса; консалтинг по вопросам: организации, развития, расширения, инвестирования, кредитования и оптимизации налогообложения; бизнес-консалтинг; консалтинг по всем вопросам связанными с недвижимостью и земельными участками; оптимизация деятельности и повышение эффективности работы компании; разработка стратегии повышения стоимости бизнеса (брендинг); создание стратегического плана PR-продвижения компании; оптимизация структуры управления и реорганизация; кадровый консалтинг, оценка и аттестация, системы мотивации персонала; оптимизация бизнес-процессов и информационных потоков. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности...

Р.А.П.І.Д., Центр суспільних зв'язків (Київська школа PR-технологій) (Р.А.П.И.Д., Центр общественных связей, ЧП (Киевская школа PR-технологий))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 16403071 Компанія спеціалізується на організації повного комплексу PR, у тому числі спеціальних подій; на рекламному просуванні товарів, послуг, організацій, особистостей. За 18 років проведено більше тисячі спеціальних подій за замовленням бізнес-структур, державних і громадських організацій. Основні замовники і партнери - банки, страхові компанії, торгові і виробничі підприємства, міністерства і відомства. Вища і фахова освіта в області PR-технологій. Консалтингові послуги. Організація семінарів і тренінгів. Компания специализируется на организации полного комплекса PR, в том числе специальных событий; на рекламном продвижении товаров, услуг, организаций, личностей. За 18 лет проведено больше тысячи специальных событий по заказу бизнес-структур, государственных и общественных организаций. Основные заказчики и партнеры - банки, страховые компании, торговые и производственные предприятия, министерства и ведомства. Высшее и специальное образование в области PR-технологий. Консалтинговые услуги. Организация семинаров и тренингов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по развитию бизнеса...

МКК ЕЙЧ-АРТ, ТОВ (МКК ЭЙЧ-АРТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37509249 Консалтингові послуги і реалізація практичних програм з підвищення прибутковості бізнесу: проведення бізнес-аналізу (бізнес-діагностики) для підвищення ефективності роботи компанії, управлінський консалтинг, експертна оцінка персоналу; тренінги з керування персоналом, практикуми з удосконалення оплати праці, семінари з фінансового управління на підприємстві, практикуми зі стратегічного планування діяльності підприємства, тренінги для керівників; послуги професійного кадрового аутсорсингу. Консалтинговые услуги и реализация практических программ по повышению прибыльности бизнеса: проведение бизнес-анализа (бизнес-диагностики) для повышения эффективности работы компании, управленческий консалтинг, экспертная оценка персонала; тренинги по управлению персоналом, практикумы по совершенствованию оплаты труда, семинары по финансовому управлению на предприятии, практикумы по стратегическому планированию деятельности предприятия, тренинги для руководителей; услуги профессионального кадрового аутсорсинга. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

Чернігівський центр охорони праці, ПП (Черниговский центр охраны труда, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37198834 Консалтингові послуги - консультування з питань комерційної діяльності і управління: комерційних підприємств і державних служб у галузі планування, організації, забезпечення ефективності і контролю, інформації для керування охороною праці; фахівців у галузі сільського господарства та ін. Допомога в рішенні конфліктів між працівниками і працедавцями. Розробка і реалізація проектів у галузі техніки безпеки. Консалтинговые услуги - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления: коммерческих предприятий и государственных служб в отрасли планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, информации для управления охраной труда; специалистов в отрасли сельского хозяйства и др. Обучение по вопросам охрани труда. Помощь в решении конфликтов между работниками и работодателями. Разработка и реализация проектов в отрасли техники безопасности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по развитию бизнеса
 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)...

Інтермедіа Лоджистік Груп, ТОВ (Интермедиа Лоджистик Груп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34025054 Рекрутингові послуги, HR-консалтинг: кадрова логістика, підбір персоналу (у т.ч. для транспортно-експедиторських компаній). Навчання і розвиток персоналу: підготовка і проведення тренінгів, розробка індивідуальних тренінгів. Рекрутинговые услуги, HR-консалтинг: кадровая логистика, подбор персонала, подбор специалистов ВЭД (в т.ч. для транспортно-экспедиторских компаний). Обучение и развитие персонала: подготовка и проведение тренингов, разработка индивидуальных тренингов. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Intermedia Logistic Group Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Гостеприимство, туризм, отели, гостиницы, услуги общественного питания и кейтеринга
 • Туроператоры, туристические агентства, бюро путешествий (услуги)
 • Услуги туристических агентств по национальному туризму...

UAbrothers Consulting, ПП (UAbrothers Consulting, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Компанія UAbrothers - це ліцензована українська агенція з працевлаштування за кордоном. Основні види послуг: підбір персоналу для готелів, ресторанів в ОАЕ і Катарі; підбір персоналу для салонів краси і спа салонів в ОАЕ; підбір персоналу для музикальніх і загальноосвітніх шкіл в ОАЕ; підбір IT-фахівців для компаній в Польщі і Естонії; пошук рідких фахівців; аналітика ринку праці; огляди заробітних плат Компания UAbrothers - это лицензированное украинское агентство по трудоустройству за границу. Основные виды услуг: подбор персонала для отелей, ресторанов в ОАЭ и Катаре; подбор персонала для салонов красоты и спа салонов в ОАЭ; подбор персонала для музыкальних и общеобразовательных школ в ОАЭ; подбор IT - специалистов для компаний в Польше и Эстонии; поиск редких специалистов; аналитика рынка труда; обзоры заработных плат Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консультанты по трудовым ресурсам, кадровому потенциалу, подбору персонала, рекрутингу
 • Консультанты по аутсорсингу в сфере трудовых ресурсов, кадрового потенциала, подбора персонала, рекрутинга
 • Услуги консультантов по иммиграции и натурализации...

Панкратьєва О.Ю., ФОП (Панкратьева Е.Ю., ФЛП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2758100925 Послуги: комплекс аудиторських, бухгалтерських, управлінських і юридичних послуг різним суб'єктам господарювання - юридичним і фізичним особам, підприємцям. Услуги: комплекс аудиторских, бухгалтерских, управленческих и юридических услуг различным субъектам хозяйствования - юридическим и физическим лицам, предпринимателям. Аудиторские услуги: аудит финансовой отчетности, подготовка финансовой отчетности по МСФО, другие виды аудиторских услуг. Бухгалтерские услуги: бухгалтерское обслуживание, сопровождение налоговых проверок, восстановление бухгалтерского учета. Юридические услуги: юридическое обслуживание, юридическая защита. Управленческие услуги: управленческий учет; услуга "Фирма в аренду"; тестирование бухгалтеров Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Административное, организационное управление (услуги)
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...
Назад наверх