Список компаний - Услуги проектирования и монтажа установок для хранения нефтепродуктов - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
15 компаний найдено
Услуги проектирования и монтажа установок для хранения нефтепродуктов
Познакомьтесь с проверенными компаниями

ВНДПІТрансгаз, інжинірінго-виробниче підприемство, ПАТ (ВНИПИТрансгаз, инжинирингово-производственное предприятие, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00158652 Проектування магістральних газопроводів, нафто- і продуктопроводів з компресорними і насосними станціями; підземних сховищ газу; облаштування газових, газоконденсатних і нафтових родовищ (в т. ч. малодебітних); установок комплексної підготовки газу; установок з переробці вуглеводного конденсату в моторні палива; газопереробних заводів; установок стистення і поділу газів; складів нафти і нафтопродуктів, складів вуглеводного конденсату, пропан-бутана, бензину і ін. вуглеводнів і ПММ; газопроводів-відводів, газифікації населених пунктів, подання газу окремим споживачам; газовимірювальних станцій, пунктів виміру газу; многотоплівних автомобільних заправних станцій (усі марки бензину, моторні масла, стислий природний газ і пропан-бутан), в т. ч. гаражних; установок поділу повітря і отримання технічних газів. Обстеження засобів електрохімзахисту і коррозійного стану трубопроводів; технічна паспортизація існуючих об'єктів транспортування газу і нафти Проектирование магистральных газопроводов, нефте- и продуктопроводов с компрессорными и насосными станциями; подземных хранилищ газа; обустройства газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений (в т.ч. малодебитных); установок комплексной подготовки газа; установок по переработке углеводородного конденсата в моторные топлива; газоперерабатывающих заводов; установок сжижения и разделения газов; складов нефти и нефтепродуктов, складов углеводородного конденсата, пропан-бутана, бензина и др. углеводородов и ГСМ; газопроводов-отводов, газификации населенных пунктов, подачи газа отдельным потребителям; газоизмерительных станций, пунктов замера газа; многотопливных автомобильных заправочных станций (все марки бензина, моторные масла, сжатый природный газ и пропан-бутан), в т.ч. гаражных; установок разделения воздуха и получения технических газов. Обследование средств электрохимзащиты и коррозийного состояния трубопроводов; техническая паспортизация существующих объектов транспортировки газа и нефти Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг по нефтедобывающей и газодобывающей промышленности (услуги)
 • Проектные, конструкторские, технологические бюро, архитектурные мастерские (услуги)
 • Услуги проектирования и монтажа установок для хранения нефтепродуктов...

Український НДІ природних газів, філія ДчП Укргазвидобування НАК Нафтогаз України (Украинский НИИ природных газов, филиал ДчП Укргаздобыча НАК Нефтегаз Украины)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00158764 Проведення науково-дослідних, проектних, проектно-конструкторських і проектно-вишукувальних робіт і послуг, пов'язаних з створенням конкурентноздатної науково-технічної продукції Проведение научно-исследовательских, проектных, проектно-конструкторских и проектно-изыскательских работ и услуг, связанных с созданием передовой конкурентоспособной научно-технической продукции Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг по нефтедобывающей и газодобывающей промышленности (услуги)
 • Консультанты, проектные разработки по изыскательским работам на нефть и газ
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по нефтехимии...

Укргазпромбуд, ТОВ (Укргазпромстрой, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31567127 Проекти, в том числі “под ключ” (інжиніринг, матеріально-технічне забезпечення, монтаж і пуско-налагоджувальні роботи) з будівництва магістральних трубопроводів, компресорних станцій, підвідних трубопроводів, установок з очищення і підготовці нафти і газу, резервуарних парків і шельфових нафтогазових конструкцій. Проекты, в том числе “под ключ” (инжиниринг, материально-техническое обеспечение, монтаж и пуско-наладочные работы) по строительству магистральных трубопроводов, компрессорных и нефтеперекачивающих станций, подводных трубопроводов, установок по очистке и подготовке нефти и газа, резервуарных парков и шельфовых нефтегазовых конструкций. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: PETRO GAS Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Проектные разработки, консультанты, инжиниринг по нефтедобывающей и газодобывающей промышленности (услуги)
 • Консультанты, проектные и инженерно-технические разработки для нефтяных промыслов
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по нефтепереработке, очистке нефти и нефтепродуктов...

Інститут ШЕЛЬФ, ТОВ (Институт ШЕЛЬФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 04825950 Проектування та інженерні вишукування об'єктів нафтової і газової промисловості на континентальному шельфі і суші. Проектування інженерних мереж, систем і споруджень. Дослідження і науково-технічні розробки для нафтогазової промисловості. Проектирование и инженерные изыскания объектов нефтяной и газовой промышленности на континентальном шельфе и суше. Проектирование инженерных сетей, систем и сооружений. Исследования и научно-технические разработки для нефтегазовой промышленности. Инжиниринговые работы Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: SIEMENS (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Системы телекоммуникации и связи
 • Учрежденческие сети связи с аналого-цифровым оборудованием
 • Оборудование для телефонных сетей связи...

Зірка, інжинірингова НВК, ТОВ (Зирка, инжиниринговая НПК, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32340977 Проектування, реконструкція і модернізація нафтобаз і АЗС. Розробка конструкторської документації на окремі види устаткування нафтогазового комплексу. Обстеження об'єктів нафтогазового комплексу на предмет технічного стану і визначення відшкодування нафтопродуктів від випарів (нафтобаз, міні НПЗ і АЗС). Розрахунок відшкодування нафтопродуктів від випарів. Ремонт резервуарів, ремонт і реконструкція сліво-наливних естакад і майданчиків автоналиву. Зовнішня фарбування, внутрішнє покриття резервуарів. Пожаробибухобезпечна ремонтна технологія (холодна пайка) для герметизації наскрізних дефектів на діючих трубопроводах і сталевих резервуарах без звільнення їх від вуглеводневої середи. Ремонт, перевірка і настроювання дихальної арматури резервуарів. Дегазація резервуарів без викиду парів в атмосферу. Зачистка і помивка резервуарів. Сервісне обслуговування пристроїв, систем, резервуарів і інший продукції компанії. Прийом і від'їзд танкерів в портах, їх обслуговування, зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Реалізація: ГУС (газоурівнювуючі системи з м'якими резервуарами газгольдерамі); стояки наливу авто- і ж/д цистерн; пристрої герметизації наливу авто, ж/д цистерн, телескопічні патрубки наливу; встановлення компресорного типу для ожиження (рекупераціі) парів нафтопродуктів і інших газів; системи виміру рівня, температури, щільності світлих, темних нафтопродуктів і інших рідин в резервуарах (РВС і РГС); системи подшарового пожежегасіння в сталевих резервуарах (РВС) (автоматичні, напівавтоматичні, стаціонарні); системи кільцевого зрошення резервуарів; системи раннього виявлення і оповіщення про надзвичайні ситуаціїна об'єктах НГК (нафтобази, НПЗ, АЗС і ін. ); резервуари підвищеного тиску для зберігання і відпуска світлих нафтопродуктів, біодізеля, біоетанола, спиртів, масел; технології зберігання біоетанола, біодізеля, спиртів без відшкодування і погіршення якості з використанням газгольдерів, інертних газів; м'які резервуари – газгольдери (резервуари перемінного об'єму), резервуари – газгольдери на базі РВС і РГС з розділювальною мембраною; металоконструкції слівоналівних естакад, перехідні містки пантографи, системи пожежегасіння на СНЕ; запірна арматура – засувки, ваза – крани, заслінки, хлопавки; системи отримання біогаза з полігонів твердих побутових відходів, тваринницьких комплексів і ферм. Утилізація твердих побутових відходів на полігонах в обертових печах, пересувні обертові печі утілізаторию. Технології поділу метану і СО2 (шахтний газ, біогаз). Технології очищення і поділу попутних нафтових газів і їх утилізація Проектирование, реконструкция и модернизация нефтебаз и АЗС. Разработка конструкторской документации на отдельные виды оборудования нефтегазового комплекса. Обследование объектов нефтегазового комплекса на предмет технического состояния и определение потерь нефтепродуктов от испарений (нефтебаз, мини НПЗ и АЗС). Расчет потерь нефтепродуктов от испарений. Ремонт резервуаров, ремонт и реконструкция сливо-наливных эстакад и площадок автоналива. Наружная окраска, внутреннее покрытие резервуаров. Пожаровзрывобезопасная безогневая ремонтная технология (холодная пайка) для герметизации сквозных дефектов на действующих трубопроводах и стальных резервуарах без освобождения их от углеводородной среды. Ремонт, проверка и настройка дыхательной арматуры резервуаров. Дегазация резервуаров без выброса паров в атмосферу. Зачистка и помывка резервуаров. Сервисное обслуживание устройств, систем, резервуаров и другой продукции компании. Прием и отпуск танкеров в портах, их обслуживание, хранение светлых и темных нефтепродуктов. Реализация: ГУС (газоуравнительные системы с мягкими резервуарами газгольдерами); стояки налива авто и ж/д цистерн; устройства герметизации налива авто, ж/д цистерн, телескопические патрубки налива; установки компрессорного типа для ожижения (рекуперации) паров нефтепродуктов и прочих углеродосодержащих газов; системы измерения уровня, температуры, плотности светлых, темных нефтепродуктов и других жидкостей в резервуарах (РВС и РГС); системы подслойного пожаротушения в стальных резервуарах (РВС) (автоматические, полуавтоматические, стационарные); системы кольцевого орошения резервуаров; системы раннего обнаружения и оповещения о чрезвычайных ситуациях на объектах НГК (нефтебазы, НПЗ, АЗС и др.); резервуары повышенного давления для хранения и отпуска светлых нефтепродуктов, биодизеля, биоэтанола, спиртов, масел, легкоиспаряющихся и легковоспламеняющихся жидкостей; технологии хранения биоэтанола, биодизеля, спиртов, легкоиспаряющихся и легковоспламеняющихся жидкостей без потерь и ухудшения качества с использованием газгольдеров, инертных газов; мягкие резервуары – газгольдеры (резервуары переменного объема), резервуары – газгольдеры на базе РВС и РГС с разделительной мембраной; металлоконструкции сливоналивных эстакад, переходные мостики пантографы, системы пожаротушения на СНЭ; запорная арматура – задвижки, шар – краны, заслонки, хлопушки; системы получение биогаза из полигонов твердых бытовых отходов, животноводческих комплексов и ферм. Утилизация твердых бытовых отходов на полигонах во вращающихся печах, передвижные вращающиеся печи утилизаторыю. Технологии разделения метана и СО2 (шахтный газ, биогаз). Технологии очистки и разделения попутных нефтяных газов и их утилизация Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Пожарное оборудование не указанное в другом месте
 • Установки для предотвращения пожаров на нефтехранилищах
 • Оборудование пожарное для нефтяных резервуаров...

Скіф-Аналіт, ТОВ (Скиф-Аналит, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 22904204 Проектування об'єктів ТЕК. Розробка, проектування, монтаж і обслуговування багаторівневих систем обліку і керування підприємств. Проектування і впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення людей в випадку їх появи. Розробка і виробництво приладів контролю кількості і якості нафтопродуктів. Метрологічне забезпечення вимірів, підготовка нормативній документації. Підбір, постачання, обслуговування і ремонт новітнього устаткування для підприємств ТЕК. Комплекс робіт з екологічної безпеки підприємств (підготовка документації, моніторинг викидів, енергоаудіту, економії енергоресурсів. Торгові поставки устаткування для АЗС і нафтобаз. Резервуари горизонтальні сталеві для зберігання нафтопродуктів. Будівництво АЗС. Проектирование объектов ТЭК. Разработка, проектирование, монтаж и обслуживание многоуровневых систем учета и управления предприятий. Проектирование и внедрение систем раннего выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае их появления. Разработка и производство приборов контроля количества и качества нефтепродуктов. Метрологическое обеспечение измерений, подготовка нормативной документации. Подбор, поставка, обслуживание и ремонт новейшего оборудования для предприятий ТЭК. Комплекс работ по экологической безопасности предприятий (подготовка документации, мониторинг выбросов, энергоаудиту, экономии энергоресурсов. Торговые поставки оборудования для АЗС и нефтебаз. Пробоотборники для отбора проб сжижженных углеводородных газов. Резервуары горизонтальные стальные для хранения нефтепродуктов. Строительство АЗС. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Резервуары, цистерны, баки, чаны из металла
 • Металлические трубы, трубки, клапаны и контейнеры
 • Резервуары, баки, цистерны металлические для бензина, нефти и топлива...

Інститут технічної теплофізики НАН України, ДП (Институт технической теплофизики НАН Украины, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05417118 Теплофізичні дослідження процесів в теплоенергетичному устаткуванні при використанні традиційних і відновлюваних джерел енергії і розробка методів підвищення його ефективності, надійності і екологічної безпеки. Розвиток теорії теплообміну і її застосовування для підвищення ефективності процесів передачі і використання теплоти в машинах і апаратах нової техніки. Производство машин для изготовления мазей для фармацевтической промышленности; машин смешивающих и перемешивающих, реактронных гомогенизаторов-диспергаторов для фармацевтической и косметической промышленности. Теплофизические исследования процессов в теплоэнергетическом оборудовании при использовании традиционных и возобновляемых источников энергии и разработка методов повышения его эффективности, надежности и экологической безопасности. Развитие теории теплообмена и ее применение для повышения эффективности процессов передачи и использования теплоты в машинах и аппаратах новой техники. Развитие теории переноса теплоты и вещества для повышения эффективности действующих и разработки принципиально новых энергосберегающих и ресурсосберегающих теплотехнологий. Развитие теории измерения тепловых величин и ее применение при раз-работке новых теплофизических приборов и систем для повышения метрологического обеспечения эксплуатации энергетического и другого теплотехнического оборудования. Издание журнала "Промышленная теплотехника" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Машины перемешивающие и смешивающие для химической промышленности
 • Машины гомогенизирующие, гомогенизаторы
 • Лабораторное оборудование фармацевтическое и косметическое...

Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе, ПАТ (Сумское машиностроительное НПО им.Фрунзе, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 05747991 Деятельность: - инжиниринг; - проектирование и производство оборудования для нефтяной, газовой, химической, сахарной промышленности и атомной энергетики; - строительство промышленных объектов "под ключ" (в т.ч. строительство нефтеперерабатывающих заводов). Производство и торговля: агрегаты газоперекачивающие; станции компрессорные газонаполнительные; арматура для газопроводов; трубы утяжеленные бурильные и ведущие; компрессоры, насосы, центрифуги для различных отраслей промышленности; оборудование колонное, теплообменное, емкостное для химических производств; оборудование для производства алюминия; нефтетерминалы. Товары на экспорт: арегаты газоперекачивающие; арматура для газопроводов; трубы утяжеленные бурильные и ведущие; центрифуги; насосы; оборудование колонное. Товары по импорту: оборудование технологическое для оснащения собственного производства. Инжиниринг, проектирование и производство оборудования для нефтяной, газовой, химической, сахарной промышленности и атомной энергетики; строительство промышленных объектов "под ключ" (в т.ч. строительство нефтеперерабатывающих заводов). Производство и торговля: агрегаты газоперекачивающие; станции компрессорные газонаполнительные; арматура для газопроводов; трубы утяжеленные бурильные и ведущие; компрессоры, насосы, центрифуги для различных отраслей промышленности; оборудование колонное, теплообменное, емкостное для химических производств; оборудование для производства алюминия; нефтетерминалы. Товары на экспорт: агрегаты газоперекачивающие; арматура для газопроводов; трубы утяжеленные бурильные и ведущие; центрифуги; насосы; оборудование колонное. Товары по импорту: оборудование технологическое для оснащения собственного производства. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Импортеры и/ или экспортеры
 • Импортеры и экспортеры промышленных машин, станков и оборудования
 • Резиновые гибкие шланги и трубки...
Назад наверх