Список компаний - Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) опасных, токсичных и химических отходов - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
142 компаний найдено
Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) опасных, токсичных и химических отходов
Познакомьтесь с проверенными компаниями

ЗОРГ Біогаз Україна, ТОВ (ЗОРГ Биогаз Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32240231 Виробництво: установки для виробництва біогазу, тепла, електроенергії і добрив з гною худоби, свиней, пташиного посліду, відходів рослин, силосу, відходів боєнь і м'ясокомбінатів, технічного гліцерину (від виробництва рапсу), спиртової барди, бурякового жому, каналізаційних стоків Производство: биогазовые установки для производства биогаза, тепла, электроэнергии и удобрений из навоза скота, свиней, птичьего помета, отходов растений, силоса, отходов боен и мясокомбинатов, технического глицерина (от производства рапса), спиртовой барды, свекольного жома, канализационных стоков. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ZORG Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Двигатели газовые
 • Двигатели и механизмы
 • Двигатели внутреннего сгорания на биогазе...

Капітал-2006, Київське представництво (Капитал-2006, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34211574 Ліцензовані послуги по збору, переробці, зберіганню і подальшої утилізації будь-яких відходів, послуги з утилізації медикаментів і відходів їх виробництва, медичних відходів, парфумерно-косметичних виробів і відходів їх виробництва, люмінесцентних, енергозбережних, галогенних і бактеріцідних ламп, промасленого дрантя, піску і ґрунту, гумотехнічних виробів, в том числі і автомобільних шин, відходів нафтопродуктів, пально-мастильних матеріалів і масел, відпрацьованих фільтрів, відходів гальванічного виробництва, відпрацьованих акумуляторів, хімічних реактивів, відходів хімчисток, агрохімікатів, оргтехніки, спецодягу і взуття, тари і пакувальних матеріалів Лицензированные услуги по сбору, переработке, хранению и дальнейшей утилизации любых отходов, услуги по утилизации медикаментов и отходов их производства, медицинских отходов, парфюмерно-косметических изделий и отходов их производства, люминесцентных, энергосберегающих, галогенных и бактерицидных ламп, промасленной ветоши, песка и грунта, резинотехнических изделий, в том числе и автомобильных шин, отходов нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов и масел, отработанных фильтров, отходов гальванического производства, отработанных аккумуляторов, химических реактивов, отходов химчисток, агрохимикатов, пестицидов и фумигантов, в том числе и их тары, бытовой, банковской и оргтехники, спецодежды и обуви, тары и упаковочных материалов, иных видов отходов. Услуги по утилизации отработанных аккумуляторов, люминесцентных ламп, промасленной ветоши, песка, автомобильных шин, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, отработанных фильтров, отходов гальванического производства, медицинских, фармакологических и парфюмерных отходов, химических реактивов, отходов химчисток, агрохимикатов, пестицидов, фумигантов, тары от средств химической защиты растений, оргтехники, компьютеров и кассовых аппаратов, струйных и лазерных картриджей, спецодежды, спецобуви, тары и упаковочных материалов и т. д. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) пластиковых и резиновых отходов
 • Услуги рециклинга (переработки для повторного использования) резины из автомобильных покрышек и резиновых отходов...

Капітал-2006, ТОВ, Миколаївське представництво (Капитал-2006, ООО, Николаевское представительство)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34211574 Послуги утилізації: збір, перевезення, переробка, зберігання і утилізація устаткування і матеріалів (відпрацьовані акумулятори; люмінесцентні лампи; промаслене дрантя, пісок; макулатура; автомобільні шини; нафтопродукти, паливно-мастильні матеріали; відпрацьовані фільтри; відходи гальванічного виробництва; медичні, фармакологічні і парфюмерні відходи; хімічні реактиви, відходи хімчисток; агрохімікати, пестициди, фумінанти, тара від засобів хімічного захисту рослин; оргтехніка, комп'ютери і касові апарати, струминні і лазерні картріджи; спецодіг і спецвзуття; тара і пакувальні матеріали та ін.). Видача необхідної документації. Услуги утилизации: сбор, перевозка, переработка, хранение и утилизация оборудования и материалов (отработанные аккумуляторы; люминесцентные лампы; промасленная ветошь, песок; макулатура; автомобильные шины; нефтепродукты, горюче-смазочные материалы; отработанные фильтры; отходы гальванического производства; медицинские, фармакологические и парфюмерные отходы; химические реактивы, отходы химчисток; агрохимикаты, пестициды, фумиганты, тара от средств химической защиты растений; оргтехника, компьютеры и кассовые аппараты, струйные и лазерные картриджи; спецодежда и спецобувь; тара и упаковочные материалы и др.). Выдача необходимой документации. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) бумажных и древесных отходов
 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) макулатуры, бумаги и бумажных отходов...

Кор-Мет, ТОВ (Кор-Мет, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35071033 Закупівля, переробка і подальша реалізація брухту кольорових металів, сплавів і сировини для ливарного виробництва. ТОВ НВП «Кор-Мет» займається закупівлею вторсировини, збором, збереженням, перевезенням і подальшою утилізацією таких небезпечних вантажів, як ртуть, відходи акумуляторів, відпрацьований електроліт, абразиви, відходи гальванічного виробництва усіх класів, хімреактіви, кислоти, відпрацьовані мастила Закупка, переработка и дальнейшая реализация лома цветных металлов, сплавов и сырья для литейного производства. ООО НПП «Кор-Мет» занимается закупкой вторсырья, сбором, хранением, перевозкой и последующей утилизацией таких опасных грузов, как ртуть и ртутьсодержащие приборы, отходы аккумуляторов, отработанный электролит, абразивы, отходы гальванического производства всех классов, химреактивы, кислоты, отработанные масла и прочее Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) отходов металлов и металлолома
 • Регенерация ртути...

Грін-Порт, ТОВ (Грин-Порт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30747669 Послуги зі збору, вивезення і захоронення твердих побутових відходів підприємств і населення. Благоустрій територій. Екологічний сервіс в портах. Відведення медичних відходів лікувально-профілактичних установ. Відведення нафтозмістуючих відходів, неякісних харчових відходів, відходів хімчіщення, неякісної парфумерної продукції. Митне знищення залежаних вантажів. Екологічний консалтинг Услуги по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов предприятий и населения. Благоустройство территорий. Экологический сервис в портах. Удаление медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений. Удаление нефтесодержащих отходов, некачественных пищевых отходов, отходов химчисток, некачественной парфюмерной продукции. Таможенное уничтожение залежалых грузов. Экологический консалтинг Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по управлению сбором, обработкой и удалением бытовых и промышленных отходов
 • Консультанты по утилизации и удалению отходов
 • Подрядчики в ядерной индустрии...

Нагоя, ТОВ (Нагоя, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36374046 Завжди і дорого закупаємо відпрацьовані нафтопродукти, в том числі: моторні, індустріальні і інші масла, їхні суміші (СНО), промивочний гас, бензин, солярку. А так ж розглядаємо питання на придбання суміші охолоджуючих рідин (СОЖ). Постоянно и дорого приобретаем у предприятий, частных предпринимателей и физических лиц отработанные нефтепродукты, в том числе: моторные, индустриальные и другие масла, их смеси (СНО), промывочные керосин, бензин, солярку. А так же рассматриваем вопрос на приобретение смеси охлаждающих жидкостей (СОЖ). Утилизируем обводненные нефтепродукты. Обеспечиваем их перекачку и вывоз своим транспортом в согласованные сроки. Заключаем долгосрочные договора. Соответствующая лицензия Министерства охраны окружающей природной среды Украины имеется. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Смазки и технические жидкости из нефтяного сырья
 • Базовые химические вещества
 • Отработанные и регенерированные масла из нефтяного сырья...

Радист, ТОВ (Радист, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21760761 Послуги: очищення і регенерація промислових масел Услуги: очистка и регенерация промышленных масел (трансформаторных, индустриальных, компрессорных, турбинных) на площадке заказчика; текущий ремонт силовых трансформаторов; замена силикогеля в термосифонных патронах трансформаторов; тепловизионное обследование электрооборудования (щитов, коммутационного оборудования, трансформаторов и др.); проектирование, монтаж и обслуживание охранной сигнализации удаленных объектов (трансформаторных подстанций, насосных станций и др.) посредством мобильной связи. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Противокражные системы, устройства против краж и незаконного завладения
 • Оборудование обеспечения безопасности и защиты
 • Системы охранно-сигнальные против взлома реагирующие на приближение...

ЮКАС, корпорація, ТОВ (ЮКАС, корпорация, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30739045 Послуги в сфері поводження з широким спектром небезпечних відходів, екологічні послуги, розробка і узгодження екологічних документів, вторсировина. Ліцензія Міністерства екології і природних ресурсів України на здійснення операцій в сфері поводження з небезпечними відходами АЕ № 199207 Услуги в сфере обращения с широким спектром опасных отходов, экологические услуги, разработка и согласование экологических документов, вторсырье. Лицензия Министерства экологии и природных ресурсов Украины на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами АЕ № 199207 Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) бумажных и древесных отходов
 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) макулатуры, бумаги и бумажных отходов...

Сади Астарти, ПП (Сады Астарты, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34388717 Послуги: ландшафтний дизайн, архітектоніка саду; благоустрій, озеленення присадибних ділянок, громадських, промислових територій; догляд і облаштування газонів, квітників, альпінаріїв, водоймищ, живих огорож, вертикальне озеленення; асфальтування; вивіз будівельного сміття; доставка будматеріалів; послуги спеціальної дорожньої техніки Услуги: ландшафтный дизайн, архитектура сада; благоустройство, озеленение приусадебных участков, общественных, промышленных территорий; уход и обустройство газонов, цветников, альпинариев, водоемов, живых изгородей, вертикальное озеленение; асфальтирование; вывоз строительного мусора; доставка стройматериалов; услуги специальной дорожной техники (бульдозер, каток малый и большой, компрессор, виброплита, САК, электростанция) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Продукты земледелия и лесное хозяйство
 • Услуги ландшафтной архитектуры, благоустройства территории, озеленения и ухода за зелеными насаждениями
 • Услуги ландшафтного дизайна...

Аварійно-технічний центр, відокремлений підрозділ, ДП НАЕК Енергоатом (Аварийно-технический центр, обособленное подразделение, ГП НАЭК Энергоатом)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 20055078 Аварійна готовність та реагування. Ліквідація наслідків радіаційних аварій на АЕС України та аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів. Виконання спеціальних інженерних робіт для АЕС України. Ликвидация последствий ядерных аварий, связанных с выходом радиоактивных материалов из контролируемой зоны и загрязнением территорий. Определение границ загрязнения территорий радионуклидами. Разработка карт радиационного мониторинга. Дезактивация оборудования и техники. Транспортировка радиактивно-загрязненных грузов. Видеонаблюдение и контроль радиационной обстановки. Подводно-технические работы. Взрывные работы при ликвидации последствий аварий Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги контроля и анализа загрязненности воздушной среды
 • Услуги радиационного мониторинга
 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) опасных, токсичных и химических отходов...

Слободенюк, ПП (Слободенюк, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2174222715 Виробництво вуличних мобільних туалетів, автономних туалетних блоків з усіма зручностями, автономних каналізаційних систем. Торгові поставки утилізатора відходів ЕПАРСІЛ, таблеток для знезаражування води АКВАТАБС, розчинів для туалетних кабін, портативних туалетів, пластикових понтонів, вуличних душових кабін. Производство уличных мобильных туалетов, автономных туалетных блоков со всеми удобствами, автономных канализационных систем. Торговые поставки утилизатора отходов ЭПАРСИЛ, хлорсодержащих таблеток для обеззараживания воды АКВАТАБС, растворов для туалетных кабин, портативных туалетов, пластиковых понтонов, уличных душевых кабин. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: THETFORD (NL); EPARCYL (FR); TOYKO (PL); Global Fliegenschmid GmbH (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Души и душевые поддоны
 • Душевые поддоны из пластика
 • Душевые кабины металлические...

ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ТОВ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38358876 Утилизация опасных отходов. Закупка отработанных аккумуляторных батарей и масел. Утилизация люминесцентных ламп; утилизация отработанной оргтехники; утилизация отработанного масла; утилизация отработанных шин; утилизация аккумуляторных батарей; утилизация ила автомоек; утилизация клинических отходов;-утилизация промасленной ветоши; утилизация промасленного песка; утилизация промасленных фильтров; утилизация промасленной тирсы; утилизация промасленной бумаги; утилизация отходов смесей масло/вода, углеводороды/вода, эмульсии; утилизация резиновых изделий и материалов; утилизация боя стекла и стеклянных изделий (стекло оконное с рамами); утилизация боя технического стекла и стеклянных изделий, которые не подлежат специальной обработке; утилизация изделий из бумаги и картона (макулатура загрязненная и/или та, что не подлежит захоронению); утилизация тары из-под пестицидов, гербицидов и агрохимикатов; утилизация отходов производства, получения и применения фармацевтических препаратов; утилизация отработанного активированного угля; утилизация отходов асбеста; утилизация отходов смол, латексов, клеев, пластификаторов; утилизация отходов лаков, красок, чернил, красителей, олифы; утилизация электрических и электронных узлов; утилизация электронно-лучевых трубок; утилизация химических веществ; утилизация клинических отходов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) бумажных и древесных отходов
 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Подрядчики по удалению и рециклингу (переработке для повторного использования) отходов древесины...

Укрвторутілізація, ТОВ (Укрвторутилизация, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38527887 Послуги зі збору, перевезення, зберігання для подальшої утилізації відходів I-IV класу небезпеки, промислових відходів, великогабаритних відходів, будівельних відходів (будівельне сміття), відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів, продовольчої сировини і фальсифікату. Услуги по сбору, перевозке, хранению для дальнейшей утилизации отходов I-IV класса опасности, промышленных отходов, крупногабаритных отходов, строительных отходов (строительный мусор), отходов животного происхождения, некачественных пищевых продуктов, продовольственного сырья и фальсификата. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) опасных, токсичных и химических отходов
 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Подрядчики по сбору и обработке химических отходов...

Рекультивація, ТОВ (Рекультивация, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31199963 Відновлення порушених земель. Захоронення будівельних відходів. Рекультивація старих полігонів. Виготовлення і продаж європаллетів. Послуги пилорами. Послуги здрібнювання будматеріалів. Операції з небезпечними відходами. Знищення неякісної простроченої продукції. Утилізація відпрацьованих акумуляторних батарей. Утилізація люмінесцентних ламп Восстановление нарушеных земель. Захоронение строительных отходов. Рекультивация старых полигонов. Изготовление и продажа европаллетов. Услуги пилорамы. Услуги измельчения стройматериалов. Операции с опасными отходами. Уничтожение некачественной просроченной продукции. Утилизация отработанных аккумуляторных батарей. Утилизация люминесцентных ламп Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Отходы лесопильного производства
 • Древесина, лесоматериалы, пиломатериалы, деревянные изделия, машины и оборудования для деревообрабатывающей промышленности
 • Основная продукция из металлов (металлы, сплавы, слитки, заготовки, полуфабрикаты, металлопрокат)...

ЮрЛицо, ТОВ (ЮрЛицо, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38234176 Комплекс екологічних послуг з вивезення, видалення і утилізації відходів IV-I класів небезпеки. Комплекс экологических услуг по вывозу, удалению и утилизации отходов IV-I классов опасности. Среди таких отходов - отходы, образующиеся в процессе эксплуатации автотранспорта (отработанное и загрязненное масло, изношенные шины и покрышки, бампера и автомобильные стекла, окна, аккумуляторные батареи и прочие материалы, которые не пригодны для дальнейшего исполльзования по назначению, но выбросить которые вместе с бытовыми отходами крайне опасно для природы). Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: EcoUtil Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) пластиковых и резиновых отходов
 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) резиновых отходов...

ЕКОВДМ, ТОВ (ЭКОВДМ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36904975 Збирання, зберігання, оброблення небезпечних відходів, а саме: - відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів (цілі чи розламані) - відходи що містять свинець - відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті ( в тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади що містять ртуть) - відходи та брухт електричних та електронних вузлів, що містять компоненти такі як акумуляторні та інші батареї - відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші) - відходи забруднені нафтопродуктами - промаслений пісок, папір, деревина, ганчір'я, відпрацьовані фільтри, відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії, тощо. Збирання, заготівля окремих видів відходів, як вторинної сировини. Збирання та заготівля відходів полімерних виробів, відходів гумових виробів, у тому числі зношених шин. Збирання, розбирання та переробка офісної, побутової техніки, меблів. Збирання, первина обробка відходів і брухту що містять дорогоцінні метали. Сбор, хранение, переработка отходов Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) бумажных и древесных отходов
 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Услуги сбора и рециклинга (переработки для повторного использования) зеленых отходов...
Назад наверх