Список компаний - Услуги сертификации продукции и изделий - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
1 159 компаний найдено
Услуги сертификации продукции и изделий
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Пожнаука, дослідно-проектний центр (Пожнаука, исследовательско-проектный центр)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36327305 Проведення наукових досліджень з проблем протипожежного захисту об'єктів морського транспорту, суден і морських нафтогазопромислових споруд, об'єктів з небезпечними технологічними процесами. Проведение научных исследований по проблемам противопожарной защиты объектов морского транспорта, судов и морских нефтегазопромысловых сооружений, объектов с опасными технологическими процессами. Разработка национальных стандартов Украины, технических условий, их гармонизация с международными и европейскими стандартами. Проектирование судовых противопожарных конструкций и материалов (изоляции, зашивок, покрытий и т.п.), судовых установок и систем пожаротушения, водяных завес для строящихся и ремонтируемых судов, морских нефтегазопромысловых сооружений. Подготовка и выдача заключений (выводов) на проекты судов и морских нефтегазопромысловых сооружений в части полноты изложения в них требований нормативных документов по противопожарной защите; нормативных документов (стандартов, норм, правил, технических условий и т.п.), разработанных иными организациями и содержащих требования противопожарной защиты к объектам морского транспорта, судам и морским нефтегазопромысловым сооружениям. Испытания и периодические проверки с целью подтверждения качества огнетушащих веществ (пенообразователей и хладонов) в лаборатории, признанной РМРС. Выполнение работ по подготовке предприятий и испытательных лабораторий к освидетельствованию с целью признания Регистром; технической и организационной документации для сертификации судовых конструкций, материалов и судового противопожарного оборудования. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Пожарное оборудование не указанное в другом месте
 • Оборудование обеспечения безопасности и защиты
 • Оборудование пожарное судовое...

Науковий центр превентивної токсикології, харчової і хімічній безпеки ім.Л.І.М едмедя, ДП (Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им.Л.И.Медведя, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01897914 Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень в медицині, біології та аналітичній хімії, зокрема в галузях: - експериментальна, превентивна, регуляторна та клінічна токсикологія; - громадське здоров'я, гігієна, санітарне та епідемічне благополуччя, аналіз ризику впливу та наукове обґрунтування безпечних рівнів і нормативів хімічних речовин, продуктів біотехнології, харчових продуктів на здоров'я людини; - аналітична хімія пестицидів та агрохімікатів, полімерів, хімічних речовин, продуктів біотехнології в харчових продуктах, середовищі життєдіяльності людини та біологічних середовищах; - випробування, вимірювання та сертифікаційні дослідження, токсикологічна та епідеміологічна оцінка, референтні аналізи та арбітражні дослідження в сфері якості та безпеки для здоров'я людини харчових продуктів, товарів та середовища життєдіяльності людини. Аналітична хімія пестицидів та агрохімікатів, полімерів, хімічних речовин, продуктів біотехнології в харчових продуктах, середовищі життєдіяльності людини та біологічних середовищах. Експертиза, випробування, вимірювання та сертифікаційні дослідження, токсикологічна та епідеміологічна оцінка, референтні аналізи та арбітражні дослідження в сфері якості та безпеки для здоров'я людини харчових продуктів, товарів та середовища життєдіяльності людини. Підготовка кадрів вищої кваліфікації в галузі медицини, біології, аналітичної хімії, освітні послуги; Інформаційні, консультаційні та презентаційні послуги, створення відповідних наукових баз даних, проведення моніторингу з проблем за профілем діяльності Центру. Видання журналів "Сучасні проблеми токсикології" і "Проблеми харчування" Государственная санитарно-эпидемиологическая экспертиза и сертификация продукции. Издание журналов "Современные проблемы токсикологии" и "Проблемы питания" Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по химии, физике и биологии
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по фармацевтике
 • Консультанты, проектные разработки, инжиниринг по токсикологии...

ХарківБрокер, ТОВ (ХарьковБрокер, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 23319394 Брокерські послуги. Перевезення и митне оформлення вантажів: перевезення вантажів усіма видами транспорту; декларування вантажів; акредитація в митниці організацій, підприємців; оформлення митних документів на автомобілі; підготовка контрактів, рахунків, накладних; отримання дозволів при експорті/імпорті; сертифікація продукції). Послуги комісіонера. Брокерские услуги. Перевозка и таможенное оформление грузов: перевозка грузов всеми видами транспорта; декларирование грузов; аккредитация в таможне организаций, предпринимателей; оформление таможенных документов на автомобили; подготовка контрактов, счетов, накладных; получение разрешений при экспорте/импорте; сертификация продукции). Услуги комиссионера. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги грузовых брокеров по морским перевозкам
 • Услуги грузовых брокеров по автомобильным перевозкам...

Станкосерт, науково-технічний центр, ДП (Станкосерт, научно-технический центр, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24533681 Налагодження, ремонт, технічне обслуговування верстатів з числовим управлінням, програмне забезпечення. Альтернативна енергетика. Послуги: випробування, сертифікація продукції і систем якості, оцінка на відповідність стандартів. Услуги: оценка соответствия и сертификация продукции; испытания; сертификациясистем менеджмента, в т.ч. качества, экологии, безопасности, социальной ответственности и др.; разработка государственных стандартов; энергоаудит, энергоменеджмент, разработка и реализация проектов по альтернативной энергетике, полный спектр консультационных услуг по разработке и внедрению на предприятиях системы НАССР. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Станки токарные для обработки металла
 • Станки токарные с компьютерным числовым программным управлением (ЧПУ) для обработки металла
 • Станки сверлильные, центровальные, гайконарезные, расточные для обработки металла...

Фармлінк, ТОВ (Фармлинк, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35757399 Науково-виробниче об'єднання "Фармлінк" було засновано в Україні в 2002 р і об'єднало повний спектр індустрії фармацевтики в одному підприємстві. Наша основна спеціалізація - просування лікарських препаратів на ринку України і держав ближнього зарубіжжя. Але, крім цього, "Фармлінк" - це ще й організація, яка створює нові препарати і активно займається розробками в сфері фармацевтики. Більше 17 років історії компанії присвячені медичним товарам і лікарських засобів, які тут розробляються і починають свій рух від виробника до споживача Продвижение лекарственных препаратов с использованием всех инструментов маркетинговых коммуникаций; комплекс мероприятий по выведению на фармацевтический рынок, продвижению и реализации новой фармацевтической продукции на рынке Украины, включая регистрацию, оптовую и розничную торговлю и собственно продвижение. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Sagami (JP); Haida (CN); Hyafillia (KR) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные услуги баз данных в режиме онлайн, поисковые Интернет-порталы и системы
 • Услуги маркетинга с использованием баз данных
 • Консультанты по маркетингу, организации продаж и сбыта, мерчендайзингу (услуги)...

Чернігівський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації, ДП (Черниговстандартметрология, Черниговский региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02568377 Перевірка засобів вимірювальної техніки. Сертифікація продукції і послуг. Екологічне маркування з ДСТУ ISO 14024. Консультаційні послуги з атестації лабораторій на право проведення перевірок технічного стану автомобілів. Сертифікація систем керування якістю (ISO 9001), систем керування безпекою харчових продуктів (НАССР), керування безпекою і гігієною праці (OHSAS 18001) Поверка средств измерительной техники. Сертификация продукции и услуг. Экологическая маркировка по ДСТУ ISO 14024. Консультационные услуги по аттестации лабораторий на право проведения проверок технического состояния автомобилей. Сертификация систем управления качеством (ISO 9001), систем управления безопасностью пищевых продуктов (НАССР), управления безопасностью и гигиеной труда (OHSAS 18001) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги калибровки, градуировки, поверки измерительных приборов и инструментов
 • Услуги калибровки, градуировки, поверки гирь и разновесов
 • Услуги калибровки, градуировки, поверки электростатических приборов и инструментов...

Дніпростандартметрологія, Дніпропетровський регіональний НТЦ стандартизації, метрології та сертіфикації, ДП (Днепрстандартметрология, Днепропетровский региональный НТЦ стандартизации, метрологии и сертификации, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 04725941 Послуги в сфері стандартизації, метрології і сертифікації: методична і інформаційна допомога в розробці і постановці на виробництво продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, харчової продукції, засобів вимірювальної техніки, медичного устаткування, продукції будівельного призначення; забезпечення офіційними копіями стандартів; повірка (калібрування), послуги атестації і сертифікації для галузей промисловості; послуги в питаннях розробки і впровадження систем якості на підприємствах і систем керування довколишнім середовищем на основі стандартів ISO 9001 і ISO 22000 Услуги в сфере стандартизации, метрологии и сертификации: методическая и информационная помощь в разработке и постановке на производство продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, пищевой продукции, средств измерительной техники, медицинского оборудования, продукции строительного предназначения; обеспечение официальными копиями стандартов; поверка (калибровка), услуги аттестации и сертификации для отраслей промышленности; услуги в вопросах разработки и внедрения систем качества на предприятиях и систем управления окружающей средой на основе стандартов ISO 9001 и ISO 22000. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Анализ, тестирование пищевых продуктов (услуги)
 • Услуги испытаний и тестирования кормов для животных
 • Услуги испытаний, тестирования продуктов питания...

ВЕРДІС Юкрейн, ТОВ (ВЕРДИС Юкрейн, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40079207 Компанія "Вердіс Юкрейн" спеціалізується в галузях медицини, допоміжної репродукції людини, індустрії краси та оздоровлення, медичного турізму, навчання та підвищення кваліфікації за кородоном, а також у питаннях професійної та бізнес-еміграції. Компания "Вердис Юкрейн" специализируется в областях медицины, вспомогательной репродукции человека, индустрии красоты и оздоровления, медицинского туризма, обучения и повышения квалификации за границей, а также в вопросах профессиональной и бизнес-эмиграции. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Гостеприимство, туризм, отели, гостиницы, услуги общественного питания и кейтеринга
 • Туроператоры, туристические агентства, бюро путешествий (услуги)
 • Услуги турагентов по организации медицинских туров, оздоровительного отдыха, лечения за рубежом...

Бюро Верітас Україна, ПІІ, ТОВ (Бюро Веритас Украина, ПИИ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21674731 Послуги: управління активами, сертифікація продукції і систем менеджменту, інспекція виробництва, технічна експертиза, навчання персоналу, консалтингові послуги. ПИИ ООО «Бюро Веритас Украина» входит в международную Группу Bureau Veritas, специализируется в проведении инспекции, тестирования, анализа, аудита, классификации, сертификации продукции, технической поддержки, обучения и аттестации персонала, помогая предприятиям, независимо от их сферы деятельности, совершенствоваться и развиваться на пути достижения высоких стандартов и норм качества, безопасности, охраны окружающей среды и социальной ответственности. Сертификация систем менеджмента (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по инспектированию и контролю качества
 • Консультанты по информационному менеджменту и управлению информационными потоками...

Сумиагростандартметрологія, ТОВ (Сумыагростандартметрология, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36898368 Послуги в галузі стандартизації, метрології і сертифікації. Стандартизація продукції: розробка переліку НД (нормативної документації) для переробних та інших підприємств; організація і ведення фонду НД впродовж року; комплектування новими НД (ДСТУ, ДСТ та ін.), внесення змін для них; розробка ТУ (технічних умов) на виготовлення продукції; надання методичної допомоги в постановці нової продукції на виробництво. Метрологія: атестація вимірювальних лабораторій; розробка НД для атестації вимірювальних лабораторій; атестація випробного устаткування (сита, центрифуги, шафи, сушильні та ін.); ремонт зі здачею на державну перевірку засобів вимірювальної техніки (ваги, манометри та ін.); вимірювання параметрів безпеки на електроустановках із наданням протоколів встановленого зразка, методична допомога з усунення недоліків; забезпечення за замовленнями клієнтів випробним устаткуванням і засобами вимірювальної техніки, їх монтаж і налагодження зі здачею в експлуатацію із подальшим сервісним обслуговуванням. Сертифікація: організація і проведення сертифікації послуг з ремонту сільськогосподарської техніки; участь у проведенні сертифікації послуг зернових складів зі збереження зерна; методична допомога в підготовці продукції до сертифікації. Услуги в области стандартизации, метрологии и сертификации. Стандартизация продукции: разработка перечня НД (нормативной документации) для перерабатывающих и других предприятий; организация и ведение фонда НД на протяжении года; комплектование новыми НД (ДСТУ, ГОСТ и др.), внесение изменений для них; разработка ТУ (технических условий) на изготовление продукции; оказание методической помощи в постановке новой продукции на производство. Метрология: аттестация измерительных лабораторий; разработка НД для аттестации измерительных лабораторий; аттестация испытательного оборудования (сита, центрифуги, шкафы, сушильни и др.); ремонт со сдачей на государственную поверку средств измерительной техники (весы, манометры и др.); измерение параметров безопасности на электроустановках с предоставлением протоколов установленного образца, методическая помощь по устранению недостатков; обеспечение по заявкам заказчиков испытательным оборудованием и средствами измерительной техники, их монтаж и наладка со сдачей в эксплуатацию с последующим сервисным обслуживанием. Сертификация: организация и проведение сертификации услуг по ремонту сельскохозяйственной техники; участие в проведении сертификации услуг зерновых складов по хранению зерна; методическая помощь в подготовке продукции к сертификации. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Электротехническое оборудование. Ядерное оборудование
 • Подрядчики в электротехнической промышленности
 • Услуги ремонта и технического обслуживания электрического испытательного и контрольно-измерительного оборудования...

Полтавастандартметрологія, ДП (Полтавастандартметрология, Полтавский региональный НПЦ стандартизации, метрологии и сертификации, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 04725987 Контроль за дотриманням стандартів в різних областях промисловості. Сертифікація продукції та послуг. Послуги з випробувань питної води та харчової продукції. Послуги з випробувань електричних ламп та технологічного обладнання. Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки, в тому числі лічильників води на місці експлуатації. Послуги з сертифікації систем управління на відповідність міжнародним стандартам. Послуги з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Послуги з сертифікації продукції. Послуги з перевіряння технічних умов, етикеток, розповсюдження нормативних документів тощо Контроль за соблюдением стандартов в различных областях промышленности. Сертификация продукции, услуг, систем управления качеством и окружающей средой; признание иностранных сертификатов соответствия; консультации и информационное обслуживание по вопросам стандартизации, метрологии и сертификации; аттестация измерительных лабораторий на право проведения метрологических работ. Услуги по метрологическому обеспечению работ и единства измерений. Услуги испытаний, тестирования продуктов питания, сельскохозяйственного сырья, питьевой воды, комбикормов, фарфоро-фаянсовых изделий, табака и табачных изделий, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии, моющих средств. Услуги по проведению испытаний электрических ламп, светотехнических изделий, технологического оборудования для пищевой и мясомолочной промышлености, деревообрабатывающих станков, сварочного оборудования. Предприятие является хранителем исходящего эталона Украины единицы светового потока. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Анализ, тестирование пищевых продуктов (услуги)
 • Услуги испытаний, тестирования продуктов питания
 • Услуги испытаний, тестирования питьевой воды...

Стандарт Сервіс, ТОВ (Стандарт Сервис, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37985568 Послуги у сфері отримання дозвільної документації і сертифікації товарів і послуг. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (СЕС). Сертифікація відповідності продукції (на серію/на партію). Декларація відповідності продукції в системі УкрСепро (на серію/на партію). Рішення, відмовні листи про не сертифікацію, довідки про не декларування. Ліцензії Міністерства Екології, листи-роз'яснення про відсутність озоноруйнуючих речовин (на інвойс/на контракт). Висновок Держстандарту про метрологічну атестацію товару. Відписка зі служби контролю по наркотиках про відсутність прекурсорів в продукції. Експертний висновок підтвердження вартості товару для митних органів ТПП/Держзовнішінформ. Оформлення сертифікатів СТ-1. Рішення СБУ. Отримання гемологічних висновків. Отримання дозволів карантинної служби. Державна реєстрація МОЗ товарів медичного призначення, ліцензування і атестація медустанов. Реєстрація і розробка ТУ. Сертифікат ISO, сертифікат якості. Фітосанітарний сертифікат. Услуги в сфере получения разрешительной документации и сертификации товаров и услуг. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы (СЭС). Сертификация соответствия продукции (на серию/на партию). Декларация соответствия продукции в системе УкрСепро (на серию/на партию). Решения, отказные письма о не сертификации, справки о не декларировании. Лицензии Министерства Экологии, письма-разъяснения об отсутствии озоноразрушающих веществ (на инвойс/ на контракт). Заключение Госстандарта о метрологической аттестации товара. Отписка из службы контроля по наркотикам об отсутствии прекурсоров в продукции. Экспертное заключение подтверждения стоимости товара для таможенных органов ТПП/Госвнешинформ. Оформление сертификатов СТ-1. Решение СБУ. Получение геммологических заключений. Получение разрешений карантинной службы. Государственная регистрация МОЗ товаров медицинского назначения, лицензирование и аттестация медучреждений. Регистрация и разработка ТУ. Сертификат ISO, сертификат качества. Фитосанитарный сертификат. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги и консультации по экспорту
 • Услуги бизнесу
 • Услуги оформления и выдачи сертификатов происхождения товаров...

Інтер Кар Інжиніринг, інжинірингова компанія, ТОВ (Интер Кар Инжиниринг, инжиниринговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35939368 Технологічні рішення при створенні нових виробництв. Аудит і оптимізація існуючих технологічних процесів. Впровадження технологічних процесів виготовлення виливків «под ключ»: розробка техпроцеса, проектування і виготовлення технологічній оснащення, виготовлення настановної партії, допомога при сертифікації. Послуги з механічної обробці і виготовленню модельно-стержневого оснащення, прес-форм, нестандартизованого устаткування і різних пристосувань Технологические решения при создании новых производств. Аудит и оптимизация существующих технологических процессов. Внедрение технологических процессов изготовления отливок «под ключ»: разработка техпроцесса, проектирование и изготовление технологической оснастки, изготовление установочной партии, помощь при сертификации. Услуги по механической обработке и изготовлению модельно-стержневой оснастки, пресс-форм, нестандартизированного оборудования и различных приспособлений Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Механическая сборка, подрядчики
 • Подрядчики промышленные и индустриальные
 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)...

Літейний Двір, ПП (Литейный Двор, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36703119 Послуги внутрішніх і міжнародних вантажоперевезень, митно-брокерські послуги і очищення вантажів, експедирування вантажів, доставка вантажів "від дверей до дверей", мультимодальні перевезення, міжнародні експрес доставки вантажів власними автомобілями, доставка малотоннажних вантажів, перевезення консолідованих (збірних) вантажів, складські послуги і дистриб'юція товарів, послуги з сертифікації товарів, страхування вантажів, консалтинг в області ЗЕД (митне, валютне, податкове і транспортне законодавство). Услуги внутренних и международных грузоперевозок, таможенно-брокерские услуги и очистка грузов, экспедирование грузов, мультимодальные перевозки, международные экспресс доставки грузов собственными автомобилями, доставка малотоннажных грузов, перевозка консолидированных (сборных) грузов, доставка грузов "от двери до двери", складские услуги и дистрибьюция товаров, услуги по сертификации товаров, страхование грузов, консалтинг в области ВЭД (таможенное, валютное, налоговое и транспортное законодательство). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги транспортировки и логистики
 • Автомобильные перевозки штучных и тарных грузов (услуги)
 • Услуги автомобильных перевозок штучных и тарных грузов национальные...

Ростест Україна, ТОВ (Ростест Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32527085 Організація випробувань і сертифікації (сертифікаційні випробування промислової і харчової продукції, сертифікація послуг і систем якості) в національних системах сертифікації України, Росії і Польщі. Организация испытаний и сертификации (сертификационные испытания промышленной и пищевой продукции, сертификация услуг и систем качества) в национальных системах сертификации Украины, России и Польши. Компания обладает эксклюзивным правом выдачи сертификатов соответствия и гигиенического заключения российского образца, являясь уполномоченными представителями Головной организации Госстандарта России "Ростест-Москва", опыт которой позволяет дать экспертную оценку самой разнообразной продукции от детского питания и игрушек до сложнейшего технологического оборудования. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги и консультации по экспорту
 • Услуги бизнесу
 • Услуги оформления и выдачи сертификатов происхождения товаров...

Інтегровані логістичні системи (ІЛС), ДчП (Интегрированные логистические системы (ИЛС), ДчП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32012483 Транспортні, логістичні і складські послуги: вантажні перевезення (автомобільні, морські контейнерні, авіаперевезення, залізничні перевезення); консультаційне і митно-брокерське обслуговування (зберігання вантажів, оформлення експортно-імпортних і консигнаційних вантажів; оформлення транзитних операцій; організація інтермодальних перевезень "від дверей до дверей" із залученням морського, автомобільного і залізничного транспорту; імпорт товарів як внесків до статутного фонду; попереднє декларування; стікеровка, маркіровка, переупаковка; сертифікація вантажів; оформлення митних свідчень на пломбування автомобіля); організація охорони вантажів при перевезенні і перевалці. Транспортные, логистические и складские услуги: грузовые перевозки (автомобильные, морские контейнерные, авиаперевозки, железнодорожные перевозки); консультационное и таможенно-брокерское обслуживание (хранение грузов, оформление экспортно-импортных и консигнационных грузов; оформление транзитных операций; организация интермодальных перевозок "от двери до двери" с привлечением морского, автомобильного и железнодорожного транспорта; импорт товаров в качестве взносов в уставной фонд; предварительное декларирование; стикеровка, маркировка, переупаковка; сертификация грузов; оформление таможенных свидетельств на пломбировку автомобиля); организация охраны грузов при перевозке и перевалке. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги транспортировки и логистики
 • Автомобильные перевозки штучных и тарных грузов (услуги)
 • Услуги автомобильных перевозок штучных и тарных грузов международные...

Комп'ютерна Медицина, Українська асоціація (Украинская ассоциация Компьютерная Медицина, общественная организация)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 26281717 Впровадження нових медичних інформаційних технологій для створення електронної охорони здоров'я і реформування системи охорони здоров'я в Україні; розробка нових медичних програмних продуктів і біотехніческіх систем; участь в державних і міжнародних програмах з інформатизації охорони здоров'я в Україні; видання науково-методичній літератури - Журнал "Клінічна інформатика і Телемедицина; проведення з'їздів, симпозіумів, форумів, виставок і конкурсів; захист авторських прав; здійснення незалежного експертного контролю і підготовка матеріалів для отримання сертифікатів; підготовка і перепідготовка фахівців з метою підвищення їх кваліфікації; встановлення контактів з членами ІМІА, EFMI, HITM, закордонними науковими товариствами, університетами і іншими міжнародними неурядовими організаціями. Внедрение новых медицинских информационных технологий для создания электронного здравоохранения и реформирования системы здравоохранения в Украине; разработка новых медицинских программных продуктов и биотехнических систем; участие в государственных и международных программах по информатизации здравоохранения в Украине; издание научно-методической литературы - Журнал "Клиническая информатика и Телемедицина" (с 2004 г.); проведение съездов, симпозиумов, форумов, выставок и конкурсов; защита авторских прав; осуществление независимого экспертного контроля и подготовка материалов для получения сертификатов; подготовка и переподготовка специалистов с целью повышения их квалификации; установление контактов с членами ІМІА, EFMI, HITM, зарубежными научными обществами, университетами и другими международными неправительственными организациями. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: NeuroResearcher Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Печать и издательство
 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание медицинских обозрений...

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім.Ак.В.Лазаряна, ДП (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им.Ак.В.Лазаряна, ГВУЗ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 01116130 Підготовка молодих фахівців для роботи в системі залізничного транспорту. Подготовка молодых специалистов для работы в системе железнодорожного транспорта. Высшее образование (подготовка бакалавров, специалистов и магистров). Профессионально-техническое образование (подготовка мдадших специалистов). Деятельность в сфере инжиниринга, геологии, геодезии, предоставление услуг технического консультирования в данных сферах. Исследования и экспериментальные разаработки в сфере технических наук Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Университеты, аспирантуры, технические университеты и высшие учебные заведения (институты)
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения экономические, коммерческие, торговые и по управлению бизнесом
 • Университетские факультеты, высшие учебные заведения инженерно-строительные...

УкрМедСерт, ТОВ (УкрМедСерт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34646777 Разработка и внедрение Системы Менеджмента Качества предприятий фармацевтической и химической промышленности, предприятий-производителей медицинских средств, организаций охраны здоровья, аптек и аптечных заведений, предприятий других отраслей в соответствии с требованиями стандартов ISО 9001:2000; подготовка документации к сертификации; консультационные услуги; проведение семинаров по международным стандартам ISO, GMP, GDP. Разработка и внедрение системы менеджмента качества предприятий фармацевтической и химической промышленности, предприятий-производителей медицинских средств, организаций охраны здоровья, аптек и аптечных заведений, предприятий других отраслей в соответствии с требованиями стандартов ISО 9001:2000; подготовка документации к сертификации; консультационные услуги; проведение семинаров по международным стандартам ISO, GMP, GDP. Надлежащая производственная практика GMP. Надлежащая дистрибьютерская практика GDP. Требования МС стандартов ISO 9001, ISO 19011, ISO 17025. Обучение сотрудников лабораторий качества. Семинары для сотрудников микробиологических лабораторий. Тренинги для провизоров. Семинары по обучению финансовому управлению. Семинары для бухгалтеров. Тренинги личностного развития. Управленческий консалтинг. Кадровый консалтинг. Тренинги выработки навыка эффективной коммуникации, переговоров, продаж. Проведение семинаров по ISO, GMP, GDP и др. Разработка документации системы управления качеством в соответсттвии с требованиями стандарта ІSО 9001:2000 (ДСТУ ІSО 9001-2008) на предприятии. Консалтинг по GMP, GDP. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по комплексному управлению качеством...

Авто-Максимум (Гарбуз В.Е., ФОП) (Авто-Максимум (Гарбуз В.Е., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2527613750 Ремонт і техобслуговування легкових автомобілів. Ремонт и техобслуживание легковых автомобилей. Ремонт сколов и трещин, установка (замена) автостекол, тонирование автостекол, бронирование фар, удаление вмятин без покраски, углубленная химчистка салона, профессиональная полировка кузова и стекол, ремонт бамперов, точный подбор цвета, подкраска мелких дефектов, покраска отдельных узлов и деталей автомобиля, установка ксенонового света. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Технический осмотр и сертификация автомобилей и автотранспортных средств (услуги)
 • Услуги технического осмотра легковых автомобилей
 • Техническая помощь, аварийный ремонт, эвакуация неисправных и поврежденных автомобилей и автотранспортных средств (услуги)...

Укрстандартсертифікація, ТОВ (Укрстандартсертификация, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37408023 Сертифікація продукції в системі УкрСЕПРО. Рішення для митного оформлення. Сертифікація партії продукції. Сертифікація серійного виробництва. Оцінка відповідності продукції, декларування відповідності. Оформлення санітарно-епідеміологічних висновків. Розробка і сертифікація систем менеджменту якості ISO 9001:2008. Добровільна сертифікація продукції. Сертификация продукции в системе УкрСЕПРО. Решения для таможенного оформления. Сертификация партии продукции. Сертификация серийного производства. Оценка соответствия продукции, декларирование соответствия. Оформление санитарно-эпидемиологических заключений. Разработка и сертификация систем менеджмента качества ISO 9001:2008. Добровольная сертификация продукции. ООО "Укрстандартсертификация" - независимая консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области сертификации и получения разрешительной документации для рынков Украины, СНГ и Евросоюза. В кратчайшие сроки оформляем все нужные документы для подтверждения качества, безопасности продукции в Украине, что является необходимым условием для таможенной очистки. Наша компания является представителем ряда нотифицированных органов Евросоюза, поэтому сертификация продукции и систем управления качеством позволяет нашим клиентам расширять рынки сбыта. Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, низким ценам и минимальным срокам выполнения работ мы работаем слаженно и эффективно. К тому же, СЄ маркировка позволяет нашим производителям экспортировать не только в ЕС, но и в США, Канаду, Израиль и другие страны, с которыми Европейский Союз имеет соглашения о признании результатов сертификации. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Консалтинг, консультанты и услуги лицензирования авторских прав
 • Услуги сертификации продукции и изделий...

Донецька торгово-промислова палата (Донецкая торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944679 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Удостоверение документов коммерческого характера; обучение по вопросам публичных закупок (PROZORRO). Центр экспорта Export-UA. Центр медиации Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание иллюстрированных журналов новостей
 • Издание иллюстрированных журналов по бизнесу и финансам...

Омега, випробувальний центр, ДП (Омега, испытательный центр, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14307802 Послуги оцінки продукції вітчизняного та іноземного виробництва на відповідність вимогам нормативної документації для її постачання на ринки України, Росії та інших країн СНД, а також країн Європейського Союзу, США, Канади, Австралії. Сертифікація систем управління якістю за ISO 9001. Випробування радіоелектронного обладнання, у т.ч. морського (КОСПАС-САРСАТ, ГМССБ), авіаційного, автомобільного і військового призначення за різними параметрами: функціональні характеристики, телекомунікаційні інтерфейси, електромагнітна сумісність (емісія завад і завадостійкість), електробезпека, стійкість продукції до впливу зовнішніх факторів. Услуги оценки продукции отечественного и иностранного производства на соответствие требованиям нормативной документации для ее поставки на рынки Украины, России и других стран СНГ, а также стран Европейского Союза, США, Канады, Австралии. Сертификация систем управления качеством по ISO 9001. Испытания радиоэлектронного оборудования, в т.ч. морского (КОСПАС-САРСАТ, ГМССБ), авиационного, автомобильного и военного назначения по различным параметрам: функциональные характеристики, телекоммуникационные интерфейсы, электромагнитная совместимость (помехоэмиссия и помехоустойчивость), электробезопасность, устойчивость продукции к влияниям внешних воздействующих факторов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Звукопоглощающее, звукоизолирующее, шумопонижающее оборудование
 • Камеры, помещения безэховые
 • Технический осмотр и сертификация автомобилей и автотранспортных средств (услуги)...

ДЕКРА ЕКСПЕРТ, українсько-німецьке СП, ТОВ (ДЕКРА ЭКСПЕРТ, украинско-немецкое СП, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34574315 Оцінка транспортних засобів і збитку при їх пошкодженні, експертний аналіз ДТП, технічні огляди транспортних засобів; сертифікація б/в автомобілів; навчання і підвищення кваліфікації оцінювачів і аварійних комісарів. Оценка транспортных средств и ущерба при их повреждении, экспертный анализ ДТП, технические осмотры транспортных средств; сертификация б/у автомобилей; обучение и повышение квалификации оценщиков и аварийных комиссаров. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: DEKRA (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Технический осмотр и сертификация автомобилей и автотранспортных средств (услуги)
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Услуги технического осмотра легковых автомобилей...

УкрЦВТ, Український державний центр прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім.Л.Погорілого (УкрЦВТ, Украинский государственный центр прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства им.Л.Погорилого)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00470252 Затвердження типу тракторів, причепів сільськогосподарських та лісогосподарських, сертифікація сільськогосподарської техніки, підтвердження відповідності техніки вимогам технічного регламенту безпеки машин, оцінка системи менеджменту якості виробників сільськогосподарської та лісогосподарської техніки. Видання: журнал "Техніка і технології АПК." Подтверждение типов тракторов, прицепов сельскохозяйственных и лесохозяйственных, сертификация сельскохозяйственной техники, подтверждение соответствия техники требованиям технического регламента безопасности машин, оценка системы менеджмента качества производителей сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники. Издание: газета "Машиностроение и технологии АПК. " Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Печать и издательство
 • Издательство: газеты и журналы
 • Издание профессиональных и профсоюзных журналов...

ТрансЕнергоМаш, торгове об'єднання (ТрансЭнергоМаш, торговое объединение)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39667477 Торгівля: запчастини до залізничного рухомого складу - запчастини до маневрових тепловозів серії ТГМ і ТЕМ (незалежно від модифікації), запчастини до дизельних установок серії 211-Д3 (6ЧН21/21), Д- 50 (ПД ЧН 32/31), Д- 49 (ЧН26/26), У1Д6, У1Д12 (ЧН15/18), K6S310DR; залізничне і промислове устаткування. Комплексне матеріально-технічне забезпечення залізничного парку. Закупівля на постійній основі: неліквіди і складські залишки запасних частин до рухомого складу. Торговля: запчасти к железнодорожному подвижному составу: запчасти к маневровым тепловозам серии ТГМ и ТЭМ (независимо от модификации), запчасти к дизельным установкам серии 211-Д3 (6ЧН21/21), Д-50 (ПД ЧН 32/31), Д-49 (ЧН26/26), У1Д6,У1Д12 (ЧН15/18), K6S310DR; железнодорожное и промышленное оборудование. Комплексное материально-техническое обеспечение железнодорожного парка. Закупка на постоянной основе: неликвиды и складские остатки запасных частей к подвижному составу. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Компоненты и детали для двигателей внутреннего сгорания не указанные в другом месте
 • Двигатели и механизмы
 • Запасные части для дизельных двигателей внутреннего сгорания...

Центр сертифікації матеріалів і виробів, орган сертифікації, ТОВ (Центр сертификации материалов и изделий, орган сертификации, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36038552 Професійні послуги в галузі сертифікації та дозвільної документації: розроблення/ сертифікація систем управління якістю за ДСТУ ISO 9001-2009, екологічного керування за ДСТУ ISO 14001:2006, гігієною та безпекою праці за ДСТУ OHSAS 18001:2010. Сертифікація продукції. Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Консультації та офіційний висновок про необхідність і доцільність проведення сертифікації продукції при її виробництві та експорті в Україну. Допомога в оформленні ТУ У, отриманні "Гігієнічного висновку". Навчання внутрішніх аудиторів. Профессиональные услуги в области сертификации и разрешительной документации: разработка/ сертификация систем управления качеством по ДСТУ ISO 9001-2009, экологического управления по ДСТУ ISO 14001:2006, гигиены и безопасности работы по ДСТУ OHSAS 18001:2010. Сертификация продукции. Оценка соответствия продукции требованиям технических регламентов. Консультации и официальное заключение о необходимости и целесообразности проведения сертификации продукции при ее производстве и экспорте в Украину. Помощь в оформлении ТУ В, получении "Гигиенического вывода". Обучение внутренних аудиторов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги сертификации продукции и изделий
 • Исследования и испытания
 • Услуги сертификации систем управления...

Сертифікаційні системи, ТОВ (Сертификационные системы, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Сертифікація УКРСЕПРО: визначеної партії продукції; без обстеження виробництва; з обстеженням виробництва; з атестацією виробництва. Декларації відповідності. Гігієнічні висновки на продукцію і на ТУ. Екологія (жовтий, зелений перелік; відповідність-роз'яснення; рішення). Рішення і довідки з ввезення і вивезення для митниці. Рішення з МОЗу з 25 наказу. Геммологія. Озоноруйнуючі. Розробка, узгодження і реєстрація ТУ. Сертификация УКРСЕПРО: определенной партии продукции; без обследования производства; с обследованием производства; с аттестацией производства. Декларации соответствия. Гигиенические заключения на продукцию и на ТУ. Экология (желтый, зеленый список; письма-разъяснения; решения). Решения и справки по ввозу и вывозу для таможни. Решения по МОЗу по 25 приказу. Геммология. Озоноразрушающие. Разработка, согласование и регистрация ТУ. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги сертификации продукции и изделий
 • Исследования и испытания
 • Услуги сертификации систем управления...

System of International Certification, представництво в Україні (System of International Certification, представительство в Украине)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Система Міжнародної Сертифікації (System of International Certification) - це міжнародне партнерство незалежних і високопрофесійних сертифікаційних органів і лабораторій Система Международной Сертификации (System of International Certification) - это международное партнерство независимых и высокопрофессиональных сертификационных органов и лабораторий, в котором действуют единые правила, требования и порядок проведения сертификации на соответствие международным и национальным требованиям. Сертификат соответствия SIC является главным свидетельством для международного признания всеми членами партнерства Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги контроля качества изделий
 • Исследования и испытания
 • Услуги испытаний и сертификации качества программных продуктов...

Технічні і управлінські послуги, ТОВ (ТЮФ ЗЮД Україна, ТОВ) (Технические и управленческие услуги, ООО (ТЮФ ЗЮД Украина, ООО))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37002438 Сертифікація систем управління якістю на відповідність стандартам ISO 9001, ISO 22000. Послуги в області технічної експертизи, аудиту, випробувань, сертифікації і навчання фахівців в усіх областях промисловості: сертифікація продукції, сертифікація системи менеджменту якості; учбові курси по менеджменту і управлінню якістю продукції; проведення відкритих семінарів і корпоративних тренінгів по менеджменту, управлінню якістю, інформаційній безпеці, системам управління безперервністю бізнесу. Сертификация систем управления качеством на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 22000. Услуги в области технической экспертизы, аудита, испытаний, сертификации и обучения специалистов во всех областях промышленности: сертификация продукции, сертификация системы менеджмента качества; учебные курсы по менеджменту и управлению качеством продукции; проведение открытых семинаров и корпоративных тренингов по менеджменту, управлению качеством, информационной безопасности, системам управления непрерывностью бизнеса. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: TUV SUD (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по конечному качеству деятельности и производимых продуктов...

Політехмед, об'єднання, ДП (Политехмед, Государственное украинское объединение)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14282255 Оцінка відповідності медичних виробів, виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які соответствуют вимогам технічних регламентів. Сертифікація продукції (медичних виробів, медичних виробів для діаностікі in vitro, активних медичних виробів для імплантації). Сертифікація систем керування якістю у відповідність вимогам: ДСТУ ISO 13485: 2005 «Вироби медичні. Система керування якістю. Вимоги з регуліровання», EN ISO 13485: 2012 «Medical devices - Quality management systems - Reguirements for regulatory purposes», ДСТУ ISO 9001: 2009 «Сістеми керування якістю Вимоги». Сертифікація медичних установ, аптек в відповідність до вимог ДСТУ ISO 9001: 20095. Проведення експертиз і випробувань медичних виробів закордонного і вітчизняного виробництва з метою їх державної реєстрації / перереєстрації. Торгові поставки: продукція для лікування ран, інструменти для рентгеноендоваскулярної діагностики і лікування захворювань серцево-судинної системи, інструменти для лапароскопічної хірургії, ультразвуковий скальпель Ультра Сіжн. Оценка соответствия медицинских изделий, медицинских изделий для диагностики in vitro, активных медицинских изделий, которые соответствуют требованиям технических регламентов. Сертификация продукции (медицинских изделий, медицинских изделий для дианостики in vitro, активных медицинских изделий для имплантации. Сертификация систем управления качеством в соответствие требованиям:ДСТУ ISO 13485: 2005 «Изделия медицинские. Система управления качеством. Требования по регулированию», EN ISO 13485: 2012 «Medical devices - Quality management systems - Reguirements for regulatory purposes», ДСТУ ISO 9001: 2009 «Системы управления качеством Требования». Сертификация медицинских учреждений, аптек в соответствие требованиями ДСТУ ISO 9001: 20095. Проведение экспертиз и испытаний медицинских изделий зарубежного и отечественного производства с целью их государственной регистрации / перерегистрации. Торговые поставки: продукция для лечения ран, инструменты для рентгеноендоваскулярной диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, инструменты для лапароскопичной хирургии, ультразвуковой скальпель Ультра Сижн. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: JOHNSON&JOHNSON; Ethicon; CORDIS; Ethicon Endosurgery Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование ультрафиолетовое, инфракрасное и радиологическое для биологического и медицинского применения
 • Здравоохранение, медицина и фармацевтика
 • Аппаратура рентгеновская медицинская (рентгеновские установки) диагностическая...

Чорноморське підприємство Одеській регіональної торгово-промислової палати (Черноморское предприятие Одесской региональной торгово-промышленной палаты)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 04636961 Надання бізнес послуг. Експертиза, сертифікація, митно-брокерські послуги, переклад, продаж квитків, повний комплекс туристичних послуг. Підтримка експортерів і імпортерів в Україні і за кордоном. Надання бізнес послуг. Оказание бизнес услуг. Экспертиза, сертификация, таможенно-брокерские услуги, перевод, продажа авиа, ж/д билетов, полный комплекс туристических услуг. Поддержка экспортеров и импортеров в Украине и за рубежом. Оказание бизнес услуг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Услуги таможенного оформления и очистки для морских грузов...

Спецсервіс Логістика, ТОВ (Спецсервис Логистика, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36687878 Консультації в сфері дозвільної документації України. Проведення сертифікаційних заходів будь-якого рівня складності. Розробка нормативної і технічної документації. Лабораторні випробування, видача сертифіката відповідності УкрСЕПРО. Отримання санітарно-гігієнічного висновку МОЗ України. Отримання сертифіката європейського зразка (маркування СЕ). Система якості ISO 9000/9001. Консультации в сфере разрешительной документации Украины. Проведение сертификационных мероприятий любого уровня сложности. Разработка нормативной и технической документации. Лабораторные испытания, выдача сертификата соответствия УкрСЕПРО. Получение санитарно-гигиенического заключения МОЗ Украины. Получение сертификата соответствия/качества европейского образца (маркировка СЕ). Система качества ISO 9000/9001. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги сертификации продукции и изделий
 • Исследования и испытания
 • Организации стандартов...
Назад наверх