Список компаний - Услуги судебных приставов - Украина

Сузить поиск
Познакомьтесь с проверенными компаниями

ЕЛ СІ ЕФ, юридична група, ТОВ (ЭЛ СИ ЭФ, юридическая группа, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38602864 Захист інтересів клієнтів в судах різних інстанцій і спеціалізацій, широкий комплекс юридичних послуг у сфері корпоративного і фінансового права. Защита интересов клиентов в судах различных инстанций и специализаций: в Верховном Суде Украины (хозяйственной, гражданской, уголовной и административной палатах), Высшем хозяйственном суде Украины, Высшем административном суде Украины, апелляционных судах и судах первой инстанции всех юрисдикций, Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП Украины и других иностранных арбитражах. LCF LAW GROUP предоставляет широкий комплекс юридических услуг в сфере корпоративного и финансового права. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: LCF Law Group Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Юристы, адвокаты (услуги)
 • Услуги юристов, адвокатов по судебным процессам...

Страхування.Право.Фінанси (СПФ), Юридична компанія, ТОВ (Страхование.Право.Финансы (СПФ), Юридическая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35001799 Юридичні послуги: представлення і захист учасників страхового ринку, юридичні послуги у сфері страхування (юридичний захист і супровід страхових компаній, страхових посередників, споживачів страхових послуг); реєстрація і ліквідація підприємств; захист інтересів при настанні ДТП; захист у кримінальних справах, ведення справ у судах з різних правових питань, досудове врегулювання суперечок (медиація); підготовка і написання заяв і скарг; складання, аналіз і розірвання договорів. Юридические услуги: представление и защита участников страхового рынка, юридические услуги в сфере страхования (юридическая защита и сопровождение страховых компаний, страховых посредников, потребителей страховых услуг); регистрация и ликвидация предприятий; защита интересов при наступлении ДТП; защита по уголовным делам, ведение дел в судах по различным правовым вопросам, досудебное урегулирование споров (медиация); подготовка и написание заявлений и жалоб; составление, анализ и расторжение договоров. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

Leo Partners, юридична компанія, ТОВ (Leo Partners, юридическая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36676798 Послуги: юридичний супровід проектів у сферах вирішення суперечок і стягнення боргів, банківського і фінансового права, антимонопольного і конкурентного права, судового представництва, земельного права, нерухомості і будівництва. Повний правовий супровід діяльності представників малого, середнього і великого бізнесу. Услуги: юридическое сопровождение проектов в сферах разрешения споров и взыскания долгов, банковского и финансового права, антимонопольного и конкурентного права, судебного представительства, земельного права, недвижимости и строительства. Полное правовое сопровождение деятельности представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Юристы, адвокаты (услуги)
 • Услуги юристов, адвокатов по банковской деятельности...

Партнер, Центр юридичної підтримки, ТОВ (Партнер, Центр юридической поддержки, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35208651 Послуги: юридичні консультації і роз'яснення Услуги: юридические консультации и разъяснения; правовые экспертизы и юридические заключения; подготовка любого рода соглашений и договоров; представительство интересов в судах всех уровней и регионов (гражданские, земельные, трудовые, хозяйственные, жилищные, административные, налоговые споры; защита чести, достоинства, деловой репутации; споры, связанные с правами интеллектуальной собственности); услуги адвоката; взыскание задолженностей; возмещение морального и материального вреда; представительство в государственных органах, органах местного самоуправления; предприятиях; учреждениях и организациях; подготовка процессуальных документов (исковые заявления, апелляционные, кассационные жалобы, пояснения), жалоб; организация и правовое сопровождение политических и общественных процессов; комплексное (абонентское) обслуживание субъектов хозяйствования; создание и правовое обеспечение органов самоорганизации населения (ОСН) и объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД/ОСББ); регистрация на территории Украины представительств и филиалов иностранных субъектов хозяйствования; сопровождение исполнительного производства; подготовка различного рода документов, в том числе и на иностранных языках; организация и проведение семинаров на правовую тематику, а также по вопросам предпринимательской и управленческой деятельности Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по юридическим вопросам
 • Юристы, адвокаты (услуги)...

Хартія-2000, юридична компанія, ТОВ (Хартия-2000, юридическая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30507690 Реєстрація, перереєстрація, зміна організаційно- правової форми, ліквідація підприємств; - правове забезпечення господарської діяльності; - правовий супровід кредитних, лізингових угод; - корпоративні спори; - податкові спори; - земельне право; - трудове право; - спадкове право; - правова допомога в судах всіх рівнів та юрисдикцій, виконавче провадження. До ваших послуг команда висококваліфікованих адвокатів та юристів. Регистрация, перерегистрация, смена организаци- онно-правовой формы, ликвидация предприятий; правовое обеспечение хозяйственной деятельности; правовое сопровождение кредитных, лизинговых сделок; корпоративные споры; налоговые споры; земельное право; трудовое право; наследственное право; правовая помощь в судах всех уровней и юрисдикций, исполнительное производство Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Юристы, адвокаты (услуги)
 • Услуги судебных приставов

Аргумент-Експерт, оціночно-консалтингова компанія, ТОВ (Аргумент-Эксперт, оценочно-консалтинговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35248212 Послуги: оцінка майна, нерухомості, землі, устаткування, транспорту, нематеріальних активів, часток, акцій, цінних паперів, підприємств, бізнесу; оцінка з метою відчуження, приватизації, сплати податків, визначення розміру орендної плати, виконавчого виробництва, цивільного судочинства, балансового обліку основних фондів, застави при отриманні кредиту; будівельно-технічні експертизи; складання бізнес-планів; юридичні послуги. Послуги агентства нерухомості: консультації, підбір варіантів, купівля-продаж нерухомості. Услуги: оценка имущества, недвижимости, земли, оборудования, транспорта, нематериальных активов, долей, акций, ценных бумаг, предприятий, бизнеса; оценка с целью отчуждения, приватизации, уплаты налогов, определения размера арендной платы, исполнительного производства, гражданского судопроизводства, балансового учета основных фондов, залога при получении кредита; строительно-технические экспертизы; составление бизнес-планов; юридические услуги. Услуги агентства недвижимости: консультации, подбор вариантов, купля-продажа недвижимости. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Услуги оценщиков в промышленности, производстве...

Аврора Консалтинг, ТОВ (Аврора Консалтинг, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35442550 Послуги: оптимізація податкового планування, розробка індивідуальних торгових схем, мінімізація оподаткування при експортно-імпортних операціях, розробка холдингових схем і схем фінансових потоків, управління інвестиціями Услуги: оптимизация налогового планирования, разработка индивидуальных торговых схем, минимизация налогообложения при экспортно-импортных операциях, разработка холдинговых схем и схем финансовых потоков, управление инвестициями (регистрация иностранных финансовых компаний и инвестиционных фондов), разработка схем владения имуществом, международный правовой анализ и разработка международных коммерческих договоров, защита бизнеса от враждебного поглощения, юридический менеджмент, антикризисное планирование, подготовка юридических выводов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по созданию и развитию новых компаний, запуску стартапов (инкубаторы компаний, бизнес-акселераторы)...

НІКРУС, інформаційно-юридична компанія (НИКРУС, информационно-юридическая компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36821852 Юридичні послуги: складання заяв, претензій, скарг, договорів Юридические услуги: составление заявлений, претензий, жалоб, договоров; подготовка жалоб в Европейский суд по правам человека; помощь по гражданским, уголовным и административным делам; представление интересов в хозяйственном суде; регистрация предпринимателей (СПД ФЛ), юридических лиц; услуги по взысканию долгов, представительство в ОГИС; разрешение имущественных споров, оформление наследства; содействие в разрешении проблем с контролирующими и правоохранительными органами; услуги семейного адвоката. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

Український правозахисний союз, ТОВ (Украинский правозащитный союз, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Юридичні послуги: реєстрація підприємств різної форми власності (ТОВ, ПАТ, ПрАТ, ПП) в Україні, Німеччині, Туреччині; оформлення посвідки на проживання в Німеччині, допомога в отриманні візи, допомога в пошуку бізнес-партнера в Німеччині, допомога і ведення турецьких підприємств; стягнення грошей, морські спори, спори при ДТП; розділ майна подружжя, розлучення, спадкоємство; захист інтересів в суді, виконання рішення суду. Юридические услуги: регистрация предприятий различной формы собственности (ООО, ПАО, ЧАО, ЧП) в Украине, Германии, Турции; оформление вида на жительство в Германии, помощь в получении визы, помощь в поиске бизнес-партнера в Германии, помощь и ведение турецких предприятий; взыскание денег, морские споры, споры при ДТП; раздел имущества супругов, развод, наследование; защита интересов в суде, исполнение решения суда. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

Альянс-Д, агенція нерухомості, ТОВ (Альянс-Д, агентство недвижимости, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33609975 Купівля, продаж, оренда нерухомості. Допомога по оформленню документів. Юридичний супровід угоди. Кредити під купівлю нерухомості. Сприяння у страхуванні ризиків. Оцінка нерухомості, у тому числі земельних ділянок, обладнання, транспортних засобів. Покупка, продажа, аренда недвижимости. Помощь в оформление документов. Юридическое сопровождение сделки. Кредиты под покупку недвижимости. Содействие в страховании рисков. Оценка недвижимости, в том числе земельных участков, оборудования, транспортных средств. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Юристы, адвокаты (услуги)
 • Услуги юристов, адвокатов по коммерческой (торговой), земельной и жилищной собственности и недвижимости
 • Арбитражные суды, арбитры, эксперты, оценщики (услуги)...

ГРАНД, адвокатська компанія, ТОВ (ГРАНД, адвокатская компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32249999 Юридичні послуги. Юридические услуги: разрешение налоговых споров и споров между субъектами хозяйственной деятельности; государственная регистрация (перерегистрация) различных видов субъектов предпринимательской деятельности; реорганизация, санация и ликвидация предприятий; регистрация представительств иностранных субъектов предпринимательской деятельности и комплексное обслуживание данных представительств; получение для иностранцев разрешения на трудоустройство в Украине; иностранные инвестиции в Украине; представление интересов в украинских, международных, хозяйственных и третейских судах; проблемы международного частного и публичного права; правовое сопровождение в процессе приватизации государственной собственности на территории Украины; обслуживание экспортно-импортных операций, внешнеэкономических договоров (контрактов) по действующему законодательству Украины и зарубежных стран; консультауции по законодательству Украины. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний...

Коларес, ТОВ (Коларес, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34965238 Юридичні послуги. Судова практика. Кримінальне право. Злиття і поглинання (M&A). Цінні папери. Адміністративне судочинство. Арбітраж. Банкрутство. Ліцензування. Цивільне право. Комерційне право. Конкурентне право. Договірне право. Корпоративне право. Господарське право. Трудове право. Сімейне право. Права людини. Інтелектуальна власність. Юридические услуги. Судебная практика. Уголовное право. Слияния и поглощения (M&A). Ценные бумаги. Административное судопроизводство. Арбитраж. Банкротство. Лицензирование. Гражданское право. Коммерческое право. Конкурентное право. Договорное право. Корпоративное право. Хозяйственное право. Трудовое право. Семейное право. Права человека. Интеллектуальная собственность. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Юристы, адвокаты (услуги)
 • Услуги юристов, адвокатов по трудовому праву
 • Услуги адвокатов компаний (юрисконсультов) и адвокатов коммерческих предприятий (юристов по торговому праву)...

Стратег, консалтингове агентство (Стратег, консалтинговое агентство)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги: розробка бізнес планів, оптимізація бізнес процесів, розробка стратегій бізнесу, антикризове управління, супровід процесу продажу бізнесу, юридичні послуги, податкове консультування, експертна оцінка матеріальної та інтелектуальної власності; ІТ-консалтинг, ІТ-послуги, автоматизація систем керування підприємством. Услуги: разработка бизнес планов, оптимизация бизнес процессов, разработка стратегий бизнеса, антикризисное управление, сопровождение процесса продажи бизнеса, юридические услуги, налоговое консультирование, экспертная оценка материальной и интеллектуальной собственности, IT-консалтинг, IT-услуги, автоматизация систем управления предприятием. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Темченко С.Л., адвокат (Темченко С.Л., адвокат)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Юридичні послуги, послуги адвоката Юридические услуги: услуги адвоката - представление интересов в судах (общей юрисдикции, специализированных, апелляционных, хозяйственных, высших судах), защита в уголовном процессе; представление интересов в государственных органах, обжалование решений ГНИ (ФСУ); правовое обслуживание предприятий; регистрация и реорганизация предприятий, составление документов, консультации; возврат долгов и депозитов; узаконивание объектов самовольного строительства, перепланировок; вселение, выселение, расторжение брака, раздел имущества супругов, определение порядка пользования жильем, наследственные споры, представительство в исполнительном производстве. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по созданию, учреждению, регистрации предприятий и компаний
 • Консультанты по юридическим вопросам...

Фідес, ПП (Фидес, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32731635 Послуги: юридичний супровід господарської діяльності підприємств і фізичних осіб (моніторинг законодавства, представництво інтересів в господарських і загальних судах, представництво інтересів в державній виконавчій службі; супровід укладення договорів; правовий аналіз питань, що виникають при здійсненні господарської діяльності). Услуги: юридическое сопровождение хозяйственной деятельности предприятий и физических лиц (мониторинг законодательства, представительство интересов в хозяйственных и общих судах, представительство интересов в государственной исполнительной службе; сопровождение заключения договоров; правовой анализ вопросов, возникающих при осуществлении хозяйственной деятельности). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Юристы, адвокаты (услуги)
 • Услуги юристов, адвокатов по трудовому праву...
Назад наверх