Список компаний - Услуги технического обслуживания систем сточных вод, очистки труб и резервуаров - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
156 компаний найдено
Услуги технического обслуживания систем сточных вод, очистки труб и резервуаров
Познакомьтесь с проверенными компаниями

УкрНДІводоканалпроект, НДПІ з водозабезпечення, каналізації та гідротехнічних споруд, ДП (УкрНИИводоканалпроект, НИПИ по водообеспечению, канализации и гидротехническим сооружениям, ГУ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02494911 Проектні розробки по гідротехнічним спорудам. Виконання робіт з дослідження і проектування: систем забору, очищення, підготовки і подання води споживачам з підземних і поверхневих джерел для питних і технічних потреб; систем водовідведення населених пунктів і промислових об'єктів; комплексів споруд з очищення побутових і промислових стоків; магістральних самотечних трубопроводів з насосними станціями; шламосховищ з системами гідротранспорту і обігового водопостачання; водоймищ, буферних ставів і каналів; комплексів споруд з захисту територій від підтоплень і ґрунтових вод від забруднення; накопичувачів промислових і побутових відходів. Проектные разработки по гидротехническим сооружениям. Выполнение работ по исследованию и проектированию: систем забора, очистки, подготовки и подачи воды потребителям из подземных и поверхностных источников для питьевых и технических нужд; систем водоотведения населенных пунктов и промышленных объектов; комплексов сооружений по очистке бытовых и промышленных стоков; магистральных самотечных трубопроводов с насосными станциями; шламохранилищ с системами гидротранспорта и оборотного водоснабжения; водохранилищ, буферных прудов и каналов; комплексов сооружений по защите территорий от подтоплений и грунтовых вод от загрязнения; накопителей промышленных и бытовых отходов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги клининга, уборки и очистки промышленного назначения
 • Консультанты по очистке промышленных зданий и сооружений
 • Подрядчики по строительству зданий и сооружений...

Чиста Вода, ТОВ (Чистая Вода, ООО с ИИ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30059069 Виробництво і доставка природної питної води "Чиста Вода" з низьким рівнем мінералізації. Видобування води з артезіанської свердловини, очищення, розлив в бутлі 18. 9л. Торгівля: кулери, помпи, диспенсери, підставки для бутлів. Послуги: санітарна обробка устаткування (кулеров); надання в оренду кулерів з газуючим ефектом. Производство и доставка природной питьевой воды "Чиста Вода" с низким уровнем минерализации. Добыча воды из артезианской скважины, очистка, розлив в бутыли 18.9л. Торговля: кулеры, помпы, диспенсеры, подставки для бутылей. Услуги: санитарная обработка оборудования (кулеров); предоставление в аренду кулеров с газирующим эффектом. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Напитки алкогольные и безалкогольные
 • Напитки консервированные, бутилированные и в другой упаковке
 • Вода питьевая в банках и бутылках...

Кліо-Трейд, ПП (Клио-Трейд, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32533942 Торгівля: біопрепарати ТМ Санекс (Канада) для переробки органічних відходів вигрібних ям і септиків; приготування компосту (добрива); очищення труб від засмічень і наростів, жирових і харчових відходів, а також запобігання утворенню жирових пробок. Співпраця з підприємствами в сфері очищення стічних вод. Поставка хімічної сировини і обладнання під замовлення з Європи, США та Китаю. Торговля: биопрепараты ТМ Санэкс (Канада) для переработки органических отходов выгребных ям и септиков; приготовления компоста (удобрения); очистки труб от засоров и наростов, жировых и пищевых отходов, а также предотвращения образования жировых пробок. Сотрудничество с предприятиями в сфере очистки сточных вод. Поставка химического сырья и оборудования под заказ из Европы, США и Китая. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Bio Septix Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Листы и пленки из пластика
 • Изделия из пластиков
 • Листы тонкие и пленки из поливинилхлорида...

Кисеньмонтаж, ТОВ (Кислородмонтаж, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30195659 Послуги: монтаж, ремонт, налагодження технологічного (холодильного, кисневого) устаткування, трубопроводів, металоконструкцій на підприємствах топлівно-енергетичного комплексу, металургії, агрокомплекса, переробної промисловості, комунального господарства Услуги: монтаж, ремонт, наладка технологического (холодильного, кислородного) оборудования, трубопроводов, металлоконструкций на предприятиях топливно-энергетического комплекса, металлургии, агрокомплекса, перерабатывающей промышленности, коммунального хозяйства с применением всех видов сварки черных, высоколегированных и цветных металлов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Импортеры и/ или экспортеры
 • Древесина, лесоматериалы, пиломатериалы, деревянные изделия, машины и оборудования для деревообрабатывающей промышленности
 • Услуги монтажа, пусконаладки и технического обслуживания деревообрабатывающего оборудования...

СанГіг, ПП (СанГиг, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Торгівля: біопрепарати для очищення стічних вод (від фекалій тварин і людини; жирів, нафтозабруднень, ПАВ, піни, розчинників; відходів від переробки молока, м'яса, фруктів і овочів; інших органічних забруднень); препарати для очищення водоймищ і рибних господарств; препарати для оздоровлення сільськогосподарських культур, підвищення врожайності рослин і якості урожаю, відновлення родючості грунтів. Послуги: очищення вигрібних ям. Торговля: биопрепараты для очистки сточных вод (от фекалий животных и человека; жиров, нефтезагрязнений, ПАВ, пены, растворителей; отходов от переработки молока, мяса, фруктов и овощей; других органических загрязнений); препараты для очистки водоемов и рыбных хозяйств; препараты для оздоровления сельскохозяйственных культур, повышения урожайности растений и качества урожая, восстановления плодородия почв. Услуги: очистка выгребных ям. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Химикаты и реагенты для обработки воды
 • Химические продукты
 • Биологические вещества для обработки сточных вод и промышленных стоков...

Гідрокор-Інвест, ТОВ (Гидрокор-Инвест, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35696525 Послуги гідроізоляції різних будівель і споруд із застосуванням геомембрани (GSE, NAUE) і методу напилення (LIQUID RUBBER, DOBAU PREN). Основні об'єкти гідроізоляції: промислове і цивільне будівництво (полігони твердих побутових відходів, полігони зберігання небезпечних речовин, сховища особливо небезпечних промислових відходів і шлаків, промислові шламонакопичувачі, нафтосховища, сховища сухих продуктів, очисні споруди, резервуари стічних вод, ізолятори забруднених грунтів, дамби і греблі, водоканали, резервуари питної води, бетонні резервуари, архітектурні і ландшафтні ставки, покрівлі, підземні паркінги); сільське господарство (тваринницькі комплекси, водонакопичувачі для краплинного зрошування). Услуги гидроизоляции различных зданий и сооружений с применением геомембраны (GSE, NAUE) и метода напыления (LIQUID RUBBER, DOBAU PREN). Основные объекты гидроизоляции: промышленное и гражданское строительство (полигоны твердых бытовых отходов, полигоны хранения опасных веществ, хранилища особо опасных промышленных отходов и шлаков, промышленные шламонакопители, нефтехранилища, хранилища сухих продуктов, очистные сооружения, резервуары сточных вод, изоляторы загрязненных почв, дамбы и плотины, водоканалы, резервуары питьевой воды, бетонные резервуары, архитектурные и ландшафтные пруды, кровли, подземные паркинги); сельское хозяйство (животноводческие комплексы, водонакопители для капельного орошения). Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: GSE (DE); NAUE (DE); LIQUID RUBBER (CA); DOBAU PREN (DE) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Судостроение, судоремонт и техническое обслуживание судов
 • Услуги антикоррозионной обработки судов и обработки против биологического обрастания (ракушками и водорослями)
 • Подрядчики по землеройным работам, выемке грунта, устройству фундамента и проходке туннелей в строительстве...

Дніпроремонт, ТОВ (Днепрремонт, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21869676 Будівництво, ремонт і реконструкція зовнішніх інженерних комунікацій. Безтраншейне і традиційне будівництво і ремонт трубопроводів. Будівництво зовнішніх мереж методом горизонтально-направленого буріння (ГНБ). Будівництво і ремонт водопровідних і каналізаційних мереж з полімерних матеріалів, зварювання поліетиленових труб. Заміна інженерних мереж методом рeнoвaції. Відновлення старих інженерних мереж методом сaнaції. Відеодіагностика внутрішнього стану трубопроводу. Очищення тpуб напором води високого тиску. Трасування - визначення точного місця розташування існуючих комунікацій. Будівельне водозниження (комплекс заходів, що забезпечують зниження рівня ґрунтових вод та підтримання зниженого рівня ґрунтових вод на час, необхідний для проведення робіт з розробки котлованів). Повна комплектація будівництва зовнішніх мереж будь-якої складності, торгові поставки устаткування для зовнішніх інженерних мереж. Строительство, ремонт и реконструкция наружных инженерных коммуникаций. Бестраншейное и традиционное строительство и ремонт трубопроводов. Строительство наружных сетей методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Строительство и ремонт водопроводных и канализационных сетей из полимерных материалов, сварка полиэтиленовых труб. Замена инженерных сетей методом рeнoвaции. Восстановление старых инженерных сетей методом сaнaции. Видеодиагностика внутреннего состояния трубопровода. Очистка тpуб напором воды высокого давления. Трассировка - определение точного месторасположения существующих коммуникаций. Строительное водопонижение (комплекс мероприятий, обеспечивающих понижение уровня грунтовых вод и поддержание пониженного уровня грунтовых вод на время, необходимое для проведения работ по разработке котлованов). Полная комплектация строительства наружных сетей любой сложности, торговые поставки оборудования для наружных инженерных сетей. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Трубы, патрубки, трубопроводы и шланги из пластика
 • Изделия из пластиков
 • Трубы и трубки из полиэтилена...

ПрофТех-Інженер, ПП (ПрофТех-Инженер, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35281422 Реконструкція, монтаж і зачистка ємностей, резервуарів нафтобаз і АЗС. Технічне обстеження безпеки експлуатації сталевих резервуарів для зберігання нафтопродуктів: встановлений дефектів і пошкоджень в конструктивних елементах резервуара; оцінка загального технічного стану, визначення допустимих режимів експлуатації резервуара, металоконструкцій до проведення чергового технічного обстеження або обґрунтування непридатності резервуара, металоконструкцій для подальшої експлуатації. Ремонт по результатам обстеження: заміна покрівлі; заміна днищ; ремонт пасків стінок; монтаж і ремонт трубопроводів; монтаж і ремонт металоконструкцій. Будівництво нафтобаз і монтаж резервуарів. Будівництво цехів і нафтопереробних заводів. Реконструкция, монтаж и зачистка емкостей, резервуаров нефтебаз и АЗС. Техническое обследование безопасности эксплуатации стальных резервуаров для хранения нефтепродуктов: нахождение дефектов и повреждений в конструктивных элементах резервуара; оценка общего технического состояния, определение допустимых режимов эксплуатации резервуара, металлоконструкций до проведения очередного технического обследования или обоснования непригодности резервуара, металлоконструкций для дальнейшей эксплуатации. Ремонт по результатам обследования: замена кровли; замена днищ; ремонт поясов стенок; монтаж и ремонт трубопроводов; монтаж и ремонт металлоконструкций. Строительство нефтебаз и монтаж резервуаров. Строительство цехов и нефтеперерабатывающих заводов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Металлические конструкции для строительной промышленности
 • Услуги сборки, монтажа, пусконаладки и технического обслуживания оборудования для производства металлоконструкций
 • Услуги ремонта и технического обслуживания емкостей, цистерн и чанов...

Віленд ВакСістемс, ТОВ (Виленд ВакСистемс, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38916191 З 2015 року наша компанія є представником європейського лідера в розробці і виробництві промислового устаткування вакуумного пилевидалення німецької компанії Wieland Lufttechnik GmbH. Компания Wieland VacSystems Ukraine является официальным представителем в Украине ведущего европейского разработчика технологий промышленной вакуумной очистки. Компания Wieland Lufttechnik GmbH (Германия), имеет 60-летний опыт производства промышленных пылесосов, стационарных и мобильных вакуумных агрегатов для сбора и очистки помещений и оборудования от стружки, окалины, пыли, абразива, грязи, проливов жидкости (COЖ), с производительностью до 60 тонн/час. Отлаженная с годами конструкция вакуумных агрегатов имеет длительный жизненный цикл, измеряемый десятилетиями. Оборудование полностью соответствует самым жестким немецким стандартам качества. Во взрывозащищенном исполнении, промышленные пылесосы Weiland Lufttechnik GmbH могут использоваться для очистных работ на взрыво- и пожароопасных производствах. Система вакуумного пылеудаления— самый экологичный вид уборки, исключающий вторичное пыление и уменьшающий воздействие на здоровье человека при работе с вредными материалами. Экономические факторы применения систем вакуумной пылеуборки: — существенная экономия рабочего времени на выполнение производственной уборки, как следствие — повышение производительности труда; — в местах погрузки-выгрузки, фасовки и транспортировки сыпучих материалов объективно сложно избежать образования просыпей. Объемы просыпи сырьевых материалов и готовой продукции, возвращаемые в производство, окупают инвестиции на модернизацию производства в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования вакуумной пылеуборки; Основные достоинства систем вакуумной пылеуборки Wieland: — система вакуумной пылеуборки (ВПУ) исключает вторичное запыление воздуха, в сравнении с уборкой вручную с помощью подручных средств; — в отличие от ручного труда вакуумная система пылеуборки (ВПУ) позволяет производить уборку практически с любых поверхностей производственного помещения и оборудования; при этом исключается потеря продукта, что предотвращает загрязнение окружающей среды; — системы ВПУ Wieland не потребляют, как системы гидросмыва, дефицитной на многих предприятиях воды, а значит, не нуждаются в системе переработки и утилизации шлама; — системы ВПУ Wieland компактны и могут быть размещены практически на любом пространстве, свободном от технологического оборудования; они достаточно производительны, просты в эксплуатации, гигиеничны, не требуют больших капитальных затрат; — системы ВПУ, как правило, автоматизированы, что позволяет их подстроить под любой техпроцесс и оперативно управлять с дистанционного пульта всеми элементами системы. Вакуумные установки Wieland используются во многих отраслях промышленности, для большого количества узконаправленных профессиональных задач были разработаны специальные решения. На основе опыта наших специалистов в Вашей отрасли мы предложим техническое решение по установке оборудования, адаптированное к Вашим условиям, соответствующее современному мировому уровню и имеющее максимальную модульность, и гибкость при внесении изменений. Подробнее с применением вакуумных систем сбора просыпи и пылеуборки для различных отраслей промышленности Вы можете ознакомиться в разделе «отрасли применения». Сервис: техническая поддержка, комплектующие, запасные части и расходные материалы. Специалисты технического сопровождения предоставят исчерпывающие рекомендации по монтажу и опытной эксплуатации нашего оборудования. После поставки оборудования мы обеспечиваем проведение пуско-наладочных работ и обучение персонала Заказчика на установленном оборудовании на предприятии заказчика. Мы обеспечиваем сервис по поддержке оборудования в течение всего срока эксплуатации, включая диагностику и регламентное обслуживание на поставленное оборудование. Поставка запчастей и расходных материалов обеспечивается с нашего склада в короткий срок. Рекомендуемый список запчастей прилагается сразу после запуска оборудования Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Mosslein Wassertechnik; Wieland Lufttechnik GmbH Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование для улавливания и удаления пыли из воздуха
 • Аспираторы, вентиляторы пылевытяжные промышленные
 • Химикаты и реагенты для обработки воды...

Укргазбуд, ПАТ (Укргазстрой, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 14277604 Будівництво, монтаж, реконструкція магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктоводів. Ремонт і оренда дорожньо-будівельної техніки, облаштування переходів трубопроводів через дороги, залізні дороги методом горизонтального буріння Строительство, монтаж, реконструкция магистральных газопроводов,нефтепроводов, продуктоводов. Ремонт и аренда дорожно-строительной техники, трубоукладчиков, обустройство переходов трубопроводов через дороги, железные дороги методом горизонтального бурения Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Машины и оборудование для прокладки кабеля и трубопроводов
 • Машины и оборудование для гражданского строительства и строительной промышленности
 • Машины подъемные для прокладки трубопроводов на суше, трубоукладчики...

Еквік, НВФ, ТОВ (Эквик, НПФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39320124 Технології і обладнання для очищення господарсько-побутових і промислових стічних вод. Реконструкція і модернізація очисних споруд каналізації. Оптимізація роботи існуючих споруд. Виконання технологічних розрахунків і підбір устаткування. Підготовка експлуатаційній документації, посадові інструкції для технічного персоналу очисних споруд каналізації. Автономна каналізація. Очисні споруди для приватних будинків, котеджів, готелів, селищ. Постачання устаткування: запірна арматура, шіберні засувки, гвинтові і стрічкові конвеєри, системи аерації для флотаторів і аеротенків, гвинтові і стрічкові преси, дегідратори, обладнання зневоднювання осаду, механізовані ґрати, повітродувки і газодувки, флотатори, сита, сепаратори, сепаратори жира і нафтопродуктів. Технологии и оборудование для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации. Оптимизация работы существующих сооружений. Выполнение технологических расчетов и подбор оборудования. Подготовка эксплуатационной документации, должностные инструкции для технического персонала очистных сооружений канализации. Автономная канализация. Очистные сооружения для частных домов, коттеджей, гостиниц, поселков. Поставка оборудования: запорная арматура, шиберные задвижки, винтовые и ленточные конвейеры, системы аэрации для флотаторов и аэротенков, винтовые и ленточные прессы, дегидраторы, оборудование обезвоживания осадка, механизированные решетки, воздуходувки и газодувки, флотаторы, сита, сепараторы, песколовки, сепараторы жира и нефтепродуктов. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Kubicek VHS s.r.o.; IN-EKO TEAM VHS; ASIO VHS s.r.o. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Изделия из стеклопластиков
 • Изделия из пластиков
 • Септик-тенки и сточные колодцы из стеклопластика...

Екотехсервіс, НВО, ТОВ (Экотехсервис, НПО, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35498183 Ремонт і обслуговування трансформаторів і трансформаторних підстанцій. Виробництво очисного устаткування Ремонт и обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций. Производство очистительного оборудования по маслоочистке и регенерации различных минеральных масел, восстановлению трансформаторных масел, фильтрации и очистке дизельных топлив, печных топлив и других жидкостей. Универсальная передвижная установка регенерации трансформаторных масел. Разработка технологий водоочистки и водоподготовки Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оборудование для смазки и маслоочистки
 • Скобяные изделия, метизы, столовые приборы и инструменты
 • Фильтрационное оборудование для восстановления охлаждающего и смазочного масла...

Лисенко Г.І., ФОП (Лысенко Г.И., ФЛП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2526101433 Торгівля, установка, підключення: системи автономного опалення, водо-повітряні опалювальні апарати, теплові завіси, тепловентілятори, міні-котли, твердопаливні котли; системи автономної каналізації. Послуги: усунення засорів систем водовідведення. Торговля, установка, подключение: системы автономного отопления, водо-воздушные отопительные аппараты, тепловые завесы, тепловентиляторы, электрические мини-котлы, твердотопливные котлы; системы автономной канализации. Услуги: устранение засоров систем водоотведения. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Системы и установки обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, климатические системы HVAC и холодильное оборудование
 • Котлы, бойлеры классифицированные по области применения
 • Котлы бытовые твердотопливные (на твердом топливе) автоматические...

Актив Альянс, ТОВ (Актив Альянс, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39728047 Компанія «Актів Альянс» - ексклюзивний дистриб'ютор T. D. Williamson в Україні, забезпечує професійний рівень обслуговування систем трубопровідного транспорту. Компания «Актив Альянс» - эксклюзивный дистрибьютор T.D. Williamson в Украине, обеспечивает профессиональный уровень обслуживания систем трубопроводного транспорта. С 1920 года название T.D. Williamson является синонимом безопасности в решении проблем владельцев и операторов трубопроводов под давлением. Сегодня TDW специализируется на четырех основных продуктах и услугах для обслуживания четырех основных сегментов рынка. Наши продукты, услуги и предложения сгруппированы вокруг: • Врезка под давлением; • Очистка трубопровода; • Диагностика трубопровода; • Реабилитация (изоляционная композитная лента); • SmartPlug® и родственные технологии. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: T.D. Williamson; SmartPlug Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Арматура металлическая для газовых труб
 • Металлические трубы, трубки, клапаны и контейнеры
 • Арматура и фитинги для труб и шлангов металлические...

МЕДИЧНА ДЕЗИНФЕКЦІЯ, ТОВ (МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36153730 Лідируюча компанія півдня України в сфері професійного знищення гризунів і комах. На ринку послуг більше 9 років! ООО «Медицинская дезинфекция» - лидирующая компания юга Украины в сфере профессионального уничтожения грызунов и насекомых. На рынке услуг более 9 лет! В нашей высокой квалификации и качестве услуг успело убедиться более 500 клиентов. Стивидорные компании, заводы, объекты ЖКХ, магазины, офисы, склады, рестораны - это лишь малая часть всего разнообразия объектов. У нас к каждому Заказчику – индивидуальный подход! Ведьу всех свои особенности и нюансы, у каждого есть свои потребности и запросы. Но это не пугает – мы готовы решать сложные задачи! Проблема крыс, мышей, насекомых для Вас актуальна?! Мы решим ее! Быстро! Эффективно! Качественно! Доверьте нам свои проблемы! Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги защиты от вредителей зданий и сооружений
 • Подрядчики по дератизации (уничтожению грызунов) в зданиях
 • Услуги дезинсекции, фумигации, окуривания зданий для уничтожения насекомых-паразитов и вредителей...
Назад наверх