Список компаний - Услуги управления проектами - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
116 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Агенція регіонального розвитку Запорізької області (Агентство регионального развития Запорожской области)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40833539 Головною метою Агенції є сприяння у реалізації регіональної стратегії розвитку, програм і проектів регіонального розвитку, підвищення інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку, впровадження реформи децентралізації. Главной целью агентства является содействие в реализации региональной стратегии развития, программ и проектов регионального развития, повышение инвестиционной привлекательности региона, вовлечение инвестиционных и кредитных ресурсов, международной технической помощи для регионального развития, внедрение реформы децентрализации. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Услуги управления экспортными проектами...

Чернігівська регіональна торгово-промислова палата (Черниговская региональная торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944780 Довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; експертиза і сертифікація товарів; підготовка, узгодження і реалізація проектів в будівництві; земельна експертиза (підготовка документів на приватизацію земельної ділянки; складання проектів створення нових і впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань; складання проектів відведення земельних ділянок у власність або користування; перенесення на місцевість меж земельної ділянки; переоформлення документів при зміні власника ділянки; інвентаризація; зміна цільового використання земельної ділянки); послуги електровимірювальної лабораторії; організація виставок, семінарів, презентацій, бізнес-місій. Митно-брокерські, юридичні послуги. Справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; экспертиза и сертификация товаров; подготовка, согласование и реализация проектов в строительстве; земельная экспертиза (подготовка документов на приватизацию земельного участка; составление проектов создания новых и упорядочение существующих землевладений и землепользований; составление проектов отведения земельных участков в собственность или пользование; перенесение на местность границ земельного участка; переоформление документов при изменении собственника участка; инвентаризация; изменение целевого использования земельного участка); услуги электроизмерительной лаборатории; организация выставок, семинаров, презентаций, бизнес-миссий. Таможенно-брокерские, юридические услуги. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги транспортных и экспедиторских агентств национальных
 • Услуги транспортных и экспедиторских агентств международных...

Бек енд Поллітцер Україна, ТОВ (Бек энд Поллитцер Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36100507 Монтаж, демонтаж будівельних конструкцій. Перебазування промислового устаткування, виробничих ліній; комплексне переміщення заводів. Сервісні роботи. Виготовлення металоконструкцій. Комплексний інжиніринговий менеджмент над проектами. Монтаж, демонтаж, перемещение строительных конструкций. Перебазирование промышленного оборудования, производственных линий; комплексное перемещение заводов. Сервисные работы. Изготовление металлоконструкций. Комплексный инжиниринговый менеджмент над проектами. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Механическая сборка, подрядчики
 • Услуги монтажа и демонтажа механического производственного оборудования
 • Информационные и консалтинговые услуги для строительной промышленности...

БПТ Груп, ТОВ (БПТ Груп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33447535 Інвестиційно-консалтингові послуги: залучення інвестицій для українських компаній, первинне розміщення акцій на фондових ринках, реструктуризація бізнесу для залучення інвестицій і виводу на міжнародний ринок капіталів, управління інвестиціями шляхом їх структурування, податкове планування з використанням нерезідентних структур, захист бізнесу від недружнього поглинання. Инвестиционно-консалтинговые услуги: привлечение инвестиций для украинских компаний, первичное размещение акций на фондовых рынках, реструктуризация бизнеса для привлечения инвестиций и вывода на международный рынок капиталов, управление инвестициями путем их структурирования, налоговое планирование с использованием нерезидентных структур, защита бизнеса от недружественного поглощения. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Услуги управления экспортными проектами...

ТЕ ПЕ ЕФ Україна, ТОВ (ТЭ ПЭ ЭФ Украина, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37656290 Послуги: консалтинг в галузі будівництва об'єктів нерухомості (промислове, логістичне, торгове і житлове будівництво), консалтинг в галузі будівництва об'єктів енергетики (електростанції і вітряні електростанції), консалтинг в галузі будівництва очисних споруд і споруд для переробки відходів, консалтинг в галузі будівництва об'єктів інфраструктури (автошляхи, дорожні розв'язки, тунелі, мости, автостанції, залізничні станції); архітектурно-проектні роботи; управління проектами, авторський нагляд за будівельними роботами; консалтинг в галузі агропромислового сектора і продуктів харчування; консалтинг в галузі логістики. Услуги: консалтинг в области строительства объектов недвижимости (промышленное, логистическое, торговое и жилищное строительство), консалтинг в области строительства объектов энергетики (электростанции и ветрянные электростанции), консалтинг в области строительства очистных сооружений и сооружений для переработки отходов, консалтинг в области строительства объектов инфраструктуры (автодороги, дорожные развязки, туннели, мосты, автостанции, железнодорожные станции); архитектурно-проектные роботы; управление проектами, авторский надзор за строительными работами; консалтинг в области агропромышленного сектора и продуктов питания; консалтинг в области логистики. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Механическая сборка, подрядчики
 • Подрядчики промышленные и индустриальные
 • Подрядчики по строительству и обустройству транспортной инфраструктуры...

Науково-дослідний і проектно інвестиційний центр будівельних клнструкцій (Научно-исследовательский и проектно-инвестиционный центр строительных конструкций)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33193764 Архітектоніка, дизайн. Конструкторські креслення стадії "ПП", "ЕО", «П», «РП», «РД». Адаптація проектів к умовам будівництва. Розрахунки на ліцензійних програмах «Ліра», «Мономах». Проектування об'єктів від 1 до 29 поверхів. Авторський нагляд. Ліцензія на проектні роботи з території всій України, сейсмозона і складні ґрунтові обставина. Отримання ОТУ, дозволи на будівництво, введення в експлуатацію будівлі. Архитектура, дизайн. Конструкторские чертежи стадии "ПП", "ЭО", «П», «РП», «РД». Адаптация проектов к условиям строительства: фундаменты (свайные, плитные, ленточные), подпорные стены, крыши, лестницы. Конструкции железобетонные, металлические, деревянные, каменные и армокаменные. Расчеты на лицензионных программах «Лира», «Мономах». Проектирование объектов от 1 до 29 этажей. Усиление конструкций, фундаменты, крыши, перекрытия, стены, лестницы. Авторский надзор. Лицензия на проектные работы по территории всей Украины, сейсмозона и сложные грунтовые условия. Получение ТУ, разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию здания. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Услуги управления проектами в строительстве и строительной промышленности...

Інтер Бізнес-Форум (Давидова І.І., ФОП) (Интер Бизнес-Форум (Давыдова И.И., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34389438 Послуги консультантів: управлінський консалтинг, консалтинг в області політичного і бізнес-іміджу (іміджмейкери), розвиток і навчання персоналу, розробка і впровадження бізнес-проектів і бізнес-процесів; антикризове керування організаціями. Управленческий консалтинг - оптимизация системы управления компанией, маркетинговая стратегия; управление проектами, управление персоналом; аудит финансово-хозяйственной деятельности компании, логистика (производственная, транспортная, складская), финансовое управление (управленческий учет, бюджетирование, финанализ и др.), разработка бизнес-планов, автоматизация систем управления (производство, торговля, ЖКХ,логистика, CRM, документооборот), рекламное позиционирование и др.). Обучение и развитие персонала (семинары, тренинги, коучинги): управление проектами, менеджмент; управление персоналом; системы мотивации; лидерство, командообразование, тайм-менеджмент; финансовое управление (в т.ч. бюджетирование и управленческий учет); организация маркетинга; продажи, переговоры и др. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги управления проектами
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

Проект-Менеджмент Бізнес Консалтинг (ПМБК), ТОВ (Проект-Менеджмент Бизнес Консалтинг (ПМБК), ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31089005 Організаційне консультування і проекти організаційного розвитку. Впровадження систем керування проектами на базі ПЗ Oracle Primavera. Управління інвестиційно-будівельними проектами. Навчання і підвищення рівня кваліфікації фахівців Организационное консультирование и проекты организационного развития. Внедрение систем управления проектами на базе ПО Oracle Primavera. Управление инвестиционно-строительными проектами (функция службы заказчика; управляющая компания; генеральное проектирование, генеральный подряд, технический надзор; администрирование проектов). Обучение и повышение уровня квалификации специалистов в собственном учебном центре (тренинги международной сертификационной программы IPMA по управлению проектами; авторские тренинги по девелопменту; управлению проектами системной интеграции; организационному консалтингу; школа администраторов проектов). Подбор кадров в области управления проектами (аутсорсинг специалистов, аутстаффинг, аутплейсинг). Информационно-консультационная поддержка строительных проектов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Корпоративные приложения, прикладные программные средства, пакеты программ для предприятий, компаний и фирм (EAS)
 • Информационные технологии и Интернет
 • Программные средства для управления проектами и информацией...

Перспект, виробничо-торгове підприємство, ТОВ (Перспект, Производственно-торговое предприятие, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 22818416 Услуги: пректирование, мотаж, обслуживание: котельные, системы отопления, водопоставка и водоотведение, газопоставка. Проектная и строительно-монтажная группа, сервисно-диспетчерская служба. Услуги: пректирование, монтаж, обслуживание: котельные, системы отопления, водопоставка и водоотведение, газопоставка. Проектная и строительно-монтажная группа, сервисно-диспетчерская служба. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Системы и установки обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, климатические системы HVAC и холодильное оборудование
 • Услуги монтажа, установки и технического обслуживания систем и оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, климатических систем HVAC, холодильного оборудования
 • Услуги монтажа и пусконаладки оборудования для промышленных котельных и бойлерных установок...

DeltaWeb Consulting (DeltaWeb Consulting)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38876458 Офіційне представництво інвестиційної групи DWG. В склад групи входять: Керуюча компанія DeltaWeb Consulting надає широкий комплекс бізнес рішень, консультацій і послуг в області керування високотехнологічнимі проектами на ринках західної і центральної Європи, України, США і Канади, а також країн азіатско-тихоокеанського регіону. Головний офіс і операційний центр компанії розташований в Харкові з філіями в Києві, Дніпропетровську і Одесі, також діє постійне представництво і штаб-квартира в Чікаго, США. DWG Business X-celerator - при сприянні групи в 2013 році створений перший український бізнес-акселератор в східної і центральної Україні, який спеціалізується на розробці і впровадженні інноваційних бізнес концепцій і практик, стратегічних програм розвитку бізнесу, навчанні і сертифікації персоналу для українських і закордонних IT підприємців а також молодих фахівців. Официальное представительство инвестиционной группы DWG. В состав группы входят: Управляющая компания DeltaWeb Consulting предоставляет широкий комплекс бизнес решений, консультаций и услуг в области управления высокотехнологичными проектами на рынках западной и центральной Европы, Украины, США и Канады, а также стран азиатско-тихоокеанского региона. Главный офис и операционный центр компании расположен в Харькове c филиалами в Киеве, Днепре и Одессе, также действует постоянное представительство и штаб-квартира в Чикаго, США. DWG Business X-celerator - при содействии группы в 2013 году создан первый украинский бизнес-акселератор в восточной и центральной Украине, который специализируется на разработке и внедрении инновационных бизнес концепций и практик, стратегических программ развития бизнеса, обучении и сертификации персонала для украинских и зарубежных IT предпринимателей а также молодых специалистов. DWG Инвест Фонд- управление частным капиталом, инвестиционными фондами и активами в Украине, а также венчурными инвестициями в других странах, входящие в непроверенный рынок. DWG Научно-Исследовательский Центр — подразделение по разработке специализированного программного обеспечения / и высокотехнологичных продуктов. DWG HR & Колл-Центр — кадровое обеспечение, подбор, обучение и адаптация персонала, удаленная поддержка клиентов и услуги колл-центра. DWG Аппаратная Лаборатория — рабочее пространство лаборатории для аппаратных изобретателей и новаторов глобального производства, имеющих доступ к национальным заводам и производственным площадкам в Украине. DWG Дизайн & Архитектура — дизайн и проектирование высотных коммерческих и жилых объектов, управление строительством. DWG Реклама & Маркетинг — подразделение по созданию рекламных и цифровых каналов маркетинга для продвижения и позиционирования товаров на глобальном и местных рынках Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по созданию и развитию новых компаний, запуску стартапов (инкубаторы компаний, бизнес-акселераторы)
 • Финансовые компании (услуги)...

Афіна, холдингова компанія, ТОВ (Афина, холдинговая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30436337 Широкий спектр інвестиційно-фінансових послуг з розробки ідей і бізнес-проектів, управління проектами, високоприбуткового вкладення коштів. Інвестування власних і позикових коштів в проекти по реорганізації і реструктуризації активів, по створенню, модернізації і реконструкції виробництва і нерухомості. Широкий спектр инвестиционно-финансовых услуг по разработке идей и бизнес-проектов, управлению проектами, высокоприбыльному вложению средств. Инвестирование собственных и заемных средств в проекты по реорганизации и реструктуризации активов, по созданию, модернизации и реконструкции производства и недвижимости. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)...

Інститут транспорту нафти, ПАТ (Институт транспорта нефти, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00148429 Послуги з проектування, консультативного і інжинірингового супроводу об'єктів транспорту, перевалки, зберігання, розподілу нафти і продуктів її переробки. Услуги по проектированию, консультативному и инжиниринговому сопровождению объектов транспорта, перевалки, хранения, распределения нефти и продуктов ее переработки. Комплексное проектирование (разработка концепции - технико-экономическое обоснование - эскизный и рабочий проекты): магистральных трубопроводов любого назначения; нефтеперекачивающих станций; резервуарных парков; раздаточных пунктов; береговых и морских перевалочных комплексов; автозаправочных станций. Инженерные изыскания: топографические работы, включая исполнительную съемку существующих объектов; инженерно-геологические и гидрологические изыскания для проектирования, в строительный и эксплуатационный периоды; лабораторные исследования состава, состояния и свойств грунтов Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: RENAULT (FR) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, услуги автосервиса, станции технического обслуживания (СТО)
 • Услуги технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей и фургонов
 • Подрядчики по строительству зданий и сооружений...

Група компаній ФОКСТРОТ (Группа компаний ФОКСТРОТ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32985427 Генеральний директор – Виходцев Геннадій Анатолійович. Основна мета ГКФ – розвиток ряду брендів – Фокстрот, Секунда, «DEPO't Center», «Fantasy Town», надання їм послуг в області керування, аналітики, ефективності розвитку. Крім того, Група компаній Фокстрот займається залученням інвестицій в власні бізнес-проекти вказаних брендів. Титульний бренд Групи компаній Фокстрот – торгова мережа Фокстрот, яка спеціалізується на торгівлі електронікою і побутової технікою. Генеральный директор – Выходцев Геннадий Анатольевич. Основная задача ГКФ – развитие ряда брендов – Фокстрот, Секунда, «DEPO't Center», «Fantasy Town», оказание им услуг в области управления, аналитики, эффективности развития. Кроме того, Группа компаний Фокстрот занимается привлечением инвестиций в собственные бизнес-проекты указанных брендов. Титульный бренд Группы компаний Фокстрот – торговая сеть Фокстрот, которая специализируется на торговле электроникой и бытовой техникой. В 2019 году Торговая сеть Фокстрот отметила свое 25-летие. Именно это компания была основана в 1996 году актуальными партнерами по бизнесу Геннадием Выходцевым и Валерием Маковецким. Сегодня торговая сеть Фокстрот представлена 162 магазинами в 90 населенных пунктах Украины и одноименным интернет-магазином, поэтому позиционируется как омниканальная (офлайн продажи и он-лайн торговля). В программе лояльности "Фокс клуб" задействовано 9,5 млн украинцев. Еще один бренд Группы компаний Фокстрот – торговая сеть Секунда ("Часы для каждого - неизменный слоган бренда на протяжении 26 лет развития бренда). Специализируется на торговле часовыми механизмами, сувенирами, точными приборами. Особенность торговой сети – размещение в ТРЦ, рассчитанных на покупателей «средний класс плюс». «DEPO't Center» – семья торгово-развлекательных центров в 5 городах Украины. В данном случае Группа компаний Фокстрот развивает управление недвижимостью. В 2019 году ТРЦ ДЕПОты отметили свое десятилетие. В четырех из пяти ДЕПОтов (Черновцы, Лубны, Николаев, Черкассы и Кропивницкий) функционируют развлекательные детские центры «Fantasy Town». Группа компаний Фокстрот благодаря поддержке Выходцева Геннадия Анатольевича развивается в духе корпоративной социальной ответственности. ГКФ - член украинской сети ГД ООН с 2006 года. Реализованы десятки собственных социальных проектов Фокстрота (12 лет развивается проект "Школа безопасности" под девизом "Комфортно там, где безопасно" в партнерстве с ДСНС Украины. Выстроен институт корпоративного волонтерства (движение сотрудников "Хочу помочь!”). Уже 11 лет функционирует экологический проект “Зеленый офис”. Компания и Gennadiy Vykhodtsev много лет поддерживают танцевальный фестиваль Парад надежд, образовательный проект Эко-класс. За свою деятельность титульный бренд Группы компаний Фокстрот – торговая сеть Foxtrot – по результатам 2019 года попал в ТОП-25 самых успешных украинских брендов по версии издательства Деловая столица. Собственно Группа компаний Фокстрот получила Диплом от Центра КСО Украины за системное продвижение к Целям Устойчивого Развития ГД ООН. На рассмотрение экспертов Центра «Развития корпоративной социальной ответственности» CSR Ukraine был представлен оригинальный кейс компании «Корпоративный рейтинг «Тут працюють далЕКОглядні»! 11 отчет выполнения Глобального договора с ООН размещен на официальных сайтах Группы компаний Фокстрот и Организации Объединенных Наций. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Bravis; Delfa Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Административное, организационное управление (услуги)
 • Услуги административного управления для розничных торговых точек
 • Услуги комплексного административного управления компаниями (финансы, персонал, маркетинг, офис, техническое обслуживание)...

Офіс з просування експорту, державна установа (Офис по продвижению экспорта)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 42342923 Мета Офісу – допомагати українському бізнесу бути успішним на закордонних ринках шляхом: розвитку експортних компетенцій українського бізнесу; промоції українських товарів та послуг за кордоном; допомоги в налагодженні співробітництва та партнерства між українським та закордонним бізнесом. Цель Офиса – помогать украинскому бизнесу стать успешными на зарубежных рынках путем: развития экспортных компетенций украинского бизнеса; продвижения украинских товаров и услуг за границей; помощи в налаживании сотрудничества и партнерства между украинским и иностранным бизнесом. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Услуги управления экспортными проектами...

ІміджКом, будівельно-інвестиційна компанія (ИмиджКом, строительно-инвестиционная компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31772440 Услуги: управление строительными проектами различной степени сложности, генеральный подряд при возведении объектов, привлечение инвесторов; работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов, квартир. Импортные торговые поставки: линолеум, стеновая ПВХ облицовка, водосточные системы, ПВХ трубы (от канализации до газовых магистральных труб), системы из ПВХ материалов для кровли и для гидроизоляции басейнов. Услуги: управление строительными проектами различной степени сложности, генеральный подряд при возведении объектов, привлечение инвесторов; работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов, квартир. Продажа собственного информационного продукта "Ремонт в коробке"- информация для всех, кто начинает ремонт. Импортные торговые поставки: линолеум, стеновая ПВХ облицовка, водосточные системы, ПВХ трубы (от канализации до газовых магистральных труб), системы из ПВХ материалов для кровли и для гидроизоляции басейнов. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Gamrat (PL) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Импортеры и/ или экспортеры
 • Текстильные исходные материалы и изделия
 • Линолеум...

Укрмото, ТОВ (Укрмото, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32671424 Керуюча компанія Машхолдинга. В склад Машхолдинга входить сім підприємств: ТОВ «УКРМОТО», ПАТ «Красилівський машинобудівний завод», ПАТ «Олевський завод тракторних нормалей», ПАТ «Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового устаткування, ПрАТ «Красилівагромаш», ТОВ «Петрометал Красилів», ПАТ «Інженерна компанія «Досвід». Управляющая компания Машхолдинга. В состав Машхолдинга входит семь предприятий: ООО «УКРМОТО», ПАО «Красиловский машиностроительный завод», ПАО «Олевский завод тракторных нормалей», ПАО «Староконстантиновский завод кузнечно-прессового оборудования, ЧАО «Красиловагромаш», ООО «Петрометалл Красилов» (ДП «Красиловхиммаш»), ПАО «Инженерная компания «Досвид». Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Административное, организационное управление (услуги)
 • Услуги управления торговыми и профессиональными ассоциациями...

GSSE Consulting, ПП (GSSE Consulting, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ GSSE Consulting – це компанія з широким спектром послуг в сфері ведення зовнішньоекономічної діяльності. Ми маємо економічний досвід проведення міжнародних угод і відкриття компаній в Африці (Бенін, Кіт-д'Івуар, Буркіна-Фасо, Гана, Нігер) Азії, Ближнього Сходу, Європи, Індії, Індонезії. GSSE Consulting – это компания с широким спектром услуг в сфере ведения внешнеэкономической деятельности. Опыт ведения ВЭД более 10 лет. Мы предлагаем аутсорсинг и консалтинг внешнеэкономической деятельности Вашего бизнеса. Мы имеем успешный практический опыт ведения международных сделок и открытия компаний в Африке (Бенин, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Гана, Нигер) Азии, Ближнего Востока, Европы, Индии, Индонезии. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Услуги управления экспортными проектами...

Білд енд Лів Девелопмент, ТОВ (Билд энд Лив Девелопмент, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34348799 Девелоперська компанія. Послуги: маркетингові, дослідження ринку нерухомості; послуги сюрвейера; технічне обстеження об'єктів нерухомості, недобудов; розробка концепції об'єктів нерухомості; інжиніринг; архітектурне і будівельне проектування; генпідряд; управління готовим об'єктом; ріелторські послуги. Девелоперская компания. Услуги: маркетинговые, исследование рынка недвижимости; услуги сюрвейера; техническое обследование объектов недвижимости, недостроев; разработка концепции объектов недвижимости; инжиниринг; архитектурное и строительное проектирование; генподряд; управление готовым объектом; риэлторские услуги. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Build & Live Estate Project Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Консалтинг, консультанты по недвижимой собственности
 • Консалтинг, консультанты по застройке и хозяйственному освоению земельных владений
 • Развитие, управление, купля-продажа собственности, девелоперские услуги (услуги)...

МИКОС- МЕТ, ПП (МИКОС-МЕТ, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34462596 Проектні роботи для будівництва, капітального ремонту і реконструкції із застосуванням сучасних методів проектування і новітнього програмного забезпечення; технічне обстеження та паспортизація будівель та споруд; інженерні геодезичні та геологічні вишукування; енергетичний аудит; авторський нагляд; супровід проекту на всіх стадіях будівництва; випробування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій Проектные работы для строительства, капитального ремонта и реконструкции с применением современных методов проектирования и новейшего программного обеспечения Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Подрядчики по землеройным работам, выемке грунта, устройству фундамента и проходке туннелей в строительстве
 • Подрядчики гражданского и морского строительства
 • Подрядчики по инженерно-геологическим обследованиям грунтов...

Ребус Груп, ПП (Ребус Групп, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35223355 Консалтингові послуги (управління персоналом, підприємством, проектами, якістю; програми особистого росту, програми для керівників, тайм-менеджмент, фінансовий менеджмент; організація продажів і переговорів; бухгалтерський облік; навчання за кордоном); організація і проведення семінарів, конференцій, форумів і конгресів. Консалтинговые услуги (управление персоналом, предприятием, проектами, качеством; программы личностного роста, программы для руководителей, тайм-менеджмент, финансовый менеджмент; организация продаж и переговоров; бухгалтерский учет; обучение за рубежом); организация и проведение семинаров, конференций, форумов и конгрессов. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

ВНІХІМПРОЕКТ, ТОВ (ВНИХИМПРОЕКТ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38648474 Комплексне проектування підприємств різних галузей промисловості: повний спектр проектних і інжинірингових послуг без залучення субпідрядних організацій, розробка проектної і супровідної документації, підбір основного технологічного устаткування, допомога в координації будівництва. Комплексное проектирование предприятий различных отраслей промышленности: полный спектр проектных и инжиниринговых услуг без привлечения субподрядных организаций, разработка проектной и сопроводительной документации, подбор основного технологического оборудования, помощь в координации строительства. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги по альтернативной и возобновляемой энергетике
 • Установки и оборудование для очистки воды, стоков и промышленных сточных вод
 • Установки очистки стоков и промышленных сточных вод комплектные...

SAM Group, проектно-консалтингова агенція (SAM Group, проектно-консалтинговое агентство)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Аутсорсинг з сільгоспвиробниками, виробниками продуктів харчування, рітейлерами, переробниками і імпортерами. Оперативне і тимчасове управління підприємством. Проект-менеджмент, управління проектами в реальному секторі. Аутсорсинг с сельхозпроизводителями, производителями продуктов питания, дистрибьюторами, ритейлерами, переработчиками и импортерами. Оперативное и временное управление предприятием. Проект-менеджмент, управление проектами в реальном секторе. Кризис-менеджмент. Организация торговых представительств иностранных компаний- производителей продуктов питания. Доверительное управление частными инвестициями. Помощь в привлечении инвестиций. Предпродажная оптимизация предприятия. Реконструкция и запуск производственных площадей. Организация сетей магазинов, отделов закупок и продаж. Создание бизнеса "под ключ". Консультации по переговорным процессам. Стартовый менеджмент Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Услуги аутсорсинга (выполнения отдельных частей бизнес-процессов по контракту) в информационных технологиях
 • Услуги бизнесу...

Старт Глобал, ТОВ (Старт Глобал, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37828068 Консультаційні послуги компаніям з різних галузей при виході на ринки Східної, Південно-Східної і Північної Європи, а також Центральної Азії. Дослідження ринку, маркетингові дослідження. Пошук ділових партнерів (клієнти, дистриб'ютори, постачальники, франчайзі). Залучення альтернативних інвестицій. Перевірка бізнес-репутації. Оцінка вартості бізнесу. Підтримка в угодах M&A (злиття і поглинання компаній). Повний продаж бізнесу. Відкриття представницького офісу. Допомога іноземним компаніям в Україні. Консультационные услуги компаниям из различных отраслей при выходе на рынки Восточной, Юго-Восточной и Северной Европы, а также Центральной Азии. Исследование рынка, маркетинговые исследования, оценка стоимости бизнеса. Поиск деловых партнеров (клиенты, дистрибьюторы, поставщики, франчайзи). Привлечение альтернативных инвестиций. Проверка бизнес-репутации. Поддержка в сделках M&A (слияние и поглощение компаний). Полная продажа бизнеса. Открытие представительского офиса. Помощь иностранным компаниям в Украине. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Информационные технологии и Интернет
 • Аудиторские и консалтинговые услуги в области информационных технологий
 • Услуги консультантов по Web-сайтам...

PPV Knowledge Networks, ПП (PPV Knowledge Networks, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ PPV Knowledge Networks – це агенція економічного розвитку, що створює та розвиває бізнеси та бізнес-мережі. Ми реалізовуємо проекти економічного розвитку територій, що формуються за принципами міжсекторної взаємодії. Нашими основними партнерами є бізнес, органи місцевого самоврядування та міжнародні інституції. Ключові сфери інтересів – це зелена економіка та креативна економіка. Наше портфоліо містить понад 50 проектів економічного розвитку. PPV Knowledge Networks – это агентство экономического развития, которое занимается развитием бизнеса и бизнес-сетей. Ключевые сферы интересов – это зеленая экономика и креативная экономика Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)...

НВП МЕПАЛ-ПРОЕКТ , ТОВ (НВП МЕПАЛ-ПРОЕКТ , ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40351700 Надання повного комлпекса інженірінгових послуг; Проходження ексертізи проектно-кошторисної документації, отримання дозволу на будівництво; Пряма взаємодія з монтажними організаціями і постачальниками устаткування; Пряма інтеграція побажань, бюджету і можливостей замовника в проектну і кошторисну документацію; Предоставление полного комлпекса инжениринговых услуг; Прохождение эксертизы проектно-сметной документации, получение разрешения на строительство; Прямое взаимодейстиве с монтажными организациями и поставщиками оборудования; Прямая интеграция пожеланий, бюджета и возможностей заказчика в проектную и сметную документацию; Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Услуги управления проектами в строительстве и строительной промышленности...

Метрополія, НТК, ТОВ (Метрополия, НТК, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40094822 Управління проектами в енергетиці: проектування схем зовнішнього електропостачання; розробка проектів розвитку нетрадиційних джерел енергії; науково-технічні роботи; проектування (рішення запитань землевідводу під об'єкти енергетики); супровід ліцензування об'єктів господарської діяльності в енергетиці (енергоаудит підприємств; розробка проектів спільного упровадження). Управление проектами в энергетике: проектирование схем внешнего электроснабжения; разработка проектов развития нетрадиционных источников энергии; научно-технические работы; проектирование (решение вопросов землеотвода под объекты энергетики); сопровождение лицензирования объектов хозяйственной деятельности в энергетике (энергоаудит предприятий; разработка проектов совместного внедрения). Группа Компаний "Метрополия" занимается широким спектром научно-технических вопросов, таких как схемы развития энергосистем и отдельных энергорайонов, интеграция Объединенной энергосистемы Украины в европейскую энергосистему, экспорт, повышение надежности энергоузлов, технико-экономическая целесообразность сооружения новых линий электропередачи, внедрение новых технологий и т.п. Для государственных монополий и основных игроков энергорынка ГК "Метрополия" предоставляет консалтинговые услуги в части улучшения их работы. Важным элементом является формирование регуляторной базы и разработка стратегий с учетом требований и стандартов ЕС. Организация проектирует энергетические объекты и инженерные сети всех видов (электростанции, электрические сети, энергетическую инфраструктуру промышленных предприятий и торгово-офисных комплексов). Также ГК "Метрополия" выступает генеральным подрядчиком в строительстве энергетических объектов и инженерных сетей всех видов "под ключ" (выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, технический надзор, подбор и поставка оборудования и материалов и т.п.). Значительную часть проектов организации составляют "зеленые" проекты – от крупных ветровых и солнечных электростанций до малых экзотических (например, малая генерация на мусорном газе). В глобальном масштабе ГК "Метрополия" занимается вопросами органического включения "зеленой" генерации в Объединенную энергосистему Украины и способствует формированию эффективной и прогрессивной законодательной основы отрасли альтернативной энергетики. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Системы автоматизации и следящие системы (сервосистемы)
 • Автоматизированные системы для солнечной энергетики
 • Гелиосистемы, гелиоустановки, оборудование для солнечной альтернативной энергетики, системы солнечные фотоэлектрические, термические и электрические...

Грінвуд Груп, ТОВ (Гринвуд Групп, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 33185528 Надання широкого спектра професійних послуг в області керування проектами (Project Management) Предоставление широкого спектра профессиональных услуг в области управления проектами (Project Management) - планирование, координация и контроль работ по проекту для достижения его целей в рамках установленного бюджета и сроков, с надлежащим качеством (минимизация рисков, оптимизация финансовых, временных и качественных показателей воплощенного в жизнь проекта). Мы работаем в интересах Заказчика во всех сферах проектно-ориентированной деятельности: разработка и строительство объектов недвижимости, эффективное управление предприятиями, запуск и развитие производства. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления проектами
 • Услуги управления экспортными проектами...

Євромета, ТОВ (Евромета, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36464155 Комплексні торгові поставки будівельних матеріалів, комплектация будівельних об'єктів. Послуги будівельним організаціям. Комплексные торговые поставки строительных материалов: сыпучие смеси (еврогипс, экогипс, кнауф, полимин, полирем, семин, алебастр, цемент, stabill); гипсокартон и комплектующие; церезит (ceresit); thomsit; подвесные потолоки; краски; теплоизоляция, системы утепления фасадов, звукоизоляция; общестроительные материалы; освещение и комплектующие; электроинструмент, бензоинструмент; плитка "Грес"; Satyn; ламинат. Центр комплектации систем теплоизоляции зданий CERESIT предоставляет услуги строительным организациям: оценка состояния объекта; разработка технических решений под конкретный объект; рекомендации по выбору систем утепления и обустройства фасадов; полная комплектация объекта; доставка материалов; техническое сопровождение объектов, консультации по телефону. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Henkel; Knauf; Ekogips; Eurogips; Stabill; Satyn; Siltek; Полимин; Kronostar; Dufa; AMF; MIWI Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Древесина, лесоматериалы, пиломатериалы, деревянные изделия, машины и оборудования для деревообрабатывающей промышленности
 • Панели и щиты деревянные из композиционной древесины
 • Фанера многослойная влагостойкая...

Евромета, ТОВ, Одеський офис (Евромета, ООО, Одесский офис)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36464155 Будівельні послуги. Комплексні торгові поставки будівельних матеріалів, комплектация будівельних об'єктів. Строительные услуги: оценка состояния объекта; разработка технических решений под конкретный объект; рекоммендации по выбору систем утепления и обустройства фасадов; полная комплектация объекта; доставка материалов; техническое сопровождение объектов, консультации по телефону. Комплексные торговые поставки строительных материалов: сыпучие смеси (еврогипс, экогипс, кнауф, полимин, полирем, семин, алебастр, силтек, stabill); гипсокартон и комплектующие; церезит (ceresit); thomsit; подвесные потолоки; краски; теплоизоляция, системы утепления фасадов, звукоизоляция; общестроительные материалы; освещение и комплектующие; электроинструмент, бензоинструмент; плитка "Грес"; Satyn; ламинат. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Henkel; Knauf; Ekogips; Eurogips; Stabill; Kronostar; Dufa; AMF; MIWI; Ursa; Knauf Insulation; Sturm Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Изделия пластиковые (полимерные) для строительной промышленности
 • Изделия из пластиков
 • Теплоизоляционные, звукоизоляционные и шумоизоляционные материалы из пластика, полимеров для строительной промышленности...
Назад наверх