Список компаний - Услуги экспертизы поставщика, продавца - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
21 компаний найдено
Услуги экспертизы поставщика, продавца
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Дніпропетровська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Днепропетровская региональная государственная лаборатория Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00693517 Відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) в сфері: Відбір зразків, органолептичні, хіміко-мікотоксикологічні, радіологічні, мікробіологічні випробування та визначення генетично модифікованих організмів в харчових продуктах та харчовій сировині тваринного та рослинного походження, води (питної, підземної, грунтової, води для тваринництва), грунтів, алкогольних та безалкогольних напоїв, комбікормів та комбікормової сировини; мікробіологічні випробування косметичних та піно мийних засобів, змивів з об’єктів навколишнього середовища та пакувальної тари, дослідження санітарного стану об’єктів навколишнього середовища (повітря закритих приміщень та робочої зони), іммунологічні, паразитологічні, вірусологічні випробування біологічного матеріалу тваринного походження; бактеріологічні, молекулярно-генетичні, паталогоанатомічні випробування трупів та ізольованих органів усіх видів тварин та птиці, патоморфологічні дослідження; визначення фізичних факторів навколишнього середовища; ветеринарно-санітарна експертиза на ринках (ДЛВСЕ) зразків харчової продукції, сировини тваринного та рослинного походження. Выбор образцов, органолептические, химико-микотоксикологические, радиологические, микробиологические злоключения и определение генетически модифицированных организмов в пищевых продуктах и пищевом сырье животного и растительного происхождения, воды, почв, алкогольных и безалкогольных напитков, комбикормов. Св-во плательщика НДС 006935104659 Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги контроля и анализа загрязненности воздушной среды
 • Услуги отбора (взятия) проб и анализа загрязненности воздуха
 • Услуги анализа и обработки сточных вод и загрязненной водной среды...

Інженерне Бюро Франке Інтернешинал, ТОВ (Инженерное Бюро Франке Интернешинал, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34563125 Інспекція металлопродукціі згідно світовим стандартам (ASME, ASTM, API, EN, DIN, GOST) на території України, Росії, Білорусі, Азербайджану, Узбекистану і Китаю. Инспекция металлопродукции – котельной, листовой, трубной, сортового проката согласно действующим мировым стандартам (ASME, ASTM, API, EN, DIN, GOST) на территории Украины, России, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана и Китая. Инспекция в области качества и количества материалов; инспекция сельскохозяйственных грузов, растительных масел и минеральных удобрений; инспекция потребительских товаров; инспекционные услуги на рынке контейнерных грузоперевозок; морской сюрвей; технический надзор за строительством гражданских и промышленных объектов, за производством железнодорожного подвижного состава. Подготовка и аттестация (сертификация) предприятий; аудит предприятий; стоимостная оценка. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Технический осмотр и инспектирование морских судов (услуги)
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Услуги морских инспекторов (инспекторов классификационного общества), сюрвейеров...

3e consultants, консалтингова компанія (3e consultants, консалтинговая компания)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги: бізнес-консалтинг в області логістики, управління ланцюгами поставок, дистрибуції і роздрібної торгівлі (рітейлу); поширення кращих практик в сфері логістики, управління ланцюгами поставок, дистрибуції і роздрібної торгівлі, застосовуваних успішними вітчизняними і закордонними компаніями; проведення майстер-класів і семінарів на різні практичні теми, що стосуються логістики або суміжних управлінських компетенцій. Основні послуги компанії "3e consultants": операційні поліпшення, представництво інтересів, стратегічний консалтинг і кадрові (HR) рішення. Услуги: бизнес-консалтинг в области логистики, управления цепями поставок, дистрибуции и розничной торговли (ритейла); распространение лучших практик в сфере логистики, управления цепями поставок, дистрибуции и розничной торговли, применяемых успешными отечественными и зарубежными компаниями; проведение мастер-классов и семинаров на различные практические темы, относящиеся к логистике или смежным управленческим компетенциям. Основные услуги компании "3e consultants": операционные улучшения, представительство интересов, стратегический консалтинг и кадровые (HR) решения. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги в управлении материальными потоками, закупками, поставками и снабжением, услуги в логистике
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Услуги третьей стороны в управлении логистикой (3PL)...

Рівненська торгово-промислова палата (Ривненская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944739 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; практична допомога і консультації для суб'єктів малого і середнього бізнесу, правова підтримка; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, форумів, конференцій, виставок, презентацій і ділових місій. Постійно діючий третейський суд. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; практическая помощь и консультации для субъектов малого и среднего бизнеса, правовая поддержка; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, форумов, конференций, выставок, презентаций и деловых миссий. Постоянно действующий третейский суд. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по инспектированию и контролю качества
 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)...

Чернігівська регіональна торгово-промислова палата (Черниговская региональная торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944780 Довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; експертиза і сертифікація товарів; підготовка, узгодження і реалізація проектів в будівництві; земельна експертиза (підготовка документів на приватизацію земельної ділянки; складання проектів створення нових і впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань; складання проектів відведення земельних ділянок у власність або користування; перенесення на місцевість меж земельної ділянки; переоформлення документів при зміні власника ділянки; інвентаризація; зміна цільового використання земельної ділянки); послуги електровимірювальної лабораторії; організація виставок, семінарів, презентацій, бізнес-місій. Митно-брокерські, юридичні послуги. Справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; экспертиза и сертификация товаров; подготовка, согласование и реализация проектов в строительстве; земельная экспертиза (подготовка документов на приватизацию земельного участка; составление проектов создания новых и упорядочение существующих землевладений и землепользований; составление проектов отведения земельных участков в собственность или пользование; перенесение на местность границ земельного участка; переоформление документов при изменении собственника участка; инвентаризация; изменение целевого использования земельного участка); услуги электроизмерительной лаборатории; организация выставок, семинаров, презентаций, бизнес-миссий. Таможенно-брокерские, юридические услуги. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги транспортных и экспедиторских агентств национальных
 • Услуги транспортных и экспедиторских агентств международных...

Укрпромзовнішекспертиза, ДП (Укрпромвнешэкспертиза, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 21523475 Маркетингові дослідження (визначення місткості ринку, його сегментація і прогноз розвитку на найближчі роки, розробка рекомендацій по стратегії розвитку ринку збуту компанії і перспективної до виробництва продукції). Інформаційно-аналітичні проекти (видання періодичних маркетингових бюлетенів; здійснення моніторингу окремих товарних ринків і потенційних споживачів продукції). Інвестиційний консалтинг (розробка концепцій стратегічного інвестування; підготовка бізнес-планів інвестиційних проектів для отримання кредитів; розробка бізнес-стратегій розвитку ринку збуту і нових напрямів діяльності). Дослідження і консультації в секторі сталі (звіти по довгострокових стратегіях розвитку світового і українського ринків збуту для сировинних матеріалів, плоского і довгого прокату, чавуну, напівфабрикатів; моніторинг ринків металургійної сировини; проект коротко- і середньострокового прогнозування цін на металопрокат; дослідження конкурентоспроможності; порівняльний аналіз і моделювання собівартості виробництв окремих металургійних підприємств). Оцінка і експертиза (оцінка майна, майнових прав і бізнесу; експертиза бізнес-стратегій і бізнес-планів; експертиза зовнішньоекономічних контрактів). Маркетинговые исследования (определение емкости рынка, его сегментация и прогноз развития на ближайшие годы, разработка рекомендаций по стратегии развития рынка сбыта компании и перспективной к производству продукции). Информационно-аналитические проекты (издание периодических маркетинговых бюллетеней; осуществление мониторинга отдельных товарных рынков и потенциальных потребителей продукции). Инвестиционный консалтинг (разработка концепций стратегического инвестирования; подготовка бизнес-планов инвестиционных проектов для получения кредитов; разработка бизнес-стратегий развития рынка сбыта и новых направлений деятельности). Исследования и консультации в секторе стали (отчеты по долгосрочным стратегиям развития мирового и украинского рынков сбыта для сырьевых материалов, плоского и длинного проката, чугуна, полуфабрикатов; мониторинг рынков металлургического сырья; проект кратко- и среднесрочного прогнозирования цен на металлопрокат; исследования конкурентоспособности; сравнительный анализ и моделирование себестоимости производств отдельных металлургических предприятий). Оценка и экспертиза (оценка имущества, имущественных прав и бизнеса; экспертиза бизнес-стратегий и бизнес-планов; экспертиза внешнеэкономических контрактов). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по расширению компаний и их деятельности
 • Консультанты по развитию бизнеса...

Чорноморське підприємство Одеській регіональної торгово-промислової палати (Черноморское предприятие Одесской региональной торгово-промышленной палаты)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 04636961 Надання бізнес послуг. Експертиза, сертифікація, митно-брокерські послуги, переклад, продаж квитків, повний комплекс туристичних послуг. Підтримка експортерів і імпортерів в Україні і за кордоном. Надання бізнес послуг. Оказание бизнес услуг. Экспертиза, сертификация, таможенно-брокерские услуги, перевод, продажа авиа, ж/д билетов, полный комплекс туристических услуг. Поддержка экспортеров и импортеров в Украине и за рубежом. Оказание бизнес услуг. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Транспортные и экспедиторские агентства (услуги)
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Услуги таможенного оформления и очистки для морских грузов...

Севастопольська торгово-промислова палата (Севастопольская торгово-промышленная палата)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944917 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; реєстрація торгових марок; реєстрація авторського права; підтвердження форс-мажорних обставин; легалізація документів в міністерствах і іноземних посольствах; нострифікація документів про освіту; візова підтримка; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; регистрация торговых марок; регистрация авторского права; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; легализация документов в министерствах и иностранных посольствах; нострификация документов об образовании; визовая поддержка; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Программные средства для управления базами данных и массивами информации
 • Программные средства для сети Интернет и Интранет
 • Программные средства для верстки, корректуры и дизайна для настольных издательских систем (DTP)...

Торгово-промислова палата Криму (Торгово-промышленная палата Крыма)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 02944707 Послуги: довідково-інформаційне забезпечення, пошук ділових партнерів; зовнішньоекономічна діяльність і залучення інвестицій; юридичний консалтинг; підтвердження форс-мажорних обставин; експертиза і сертифікація товарів; декларування вантажів; мовні переклади; штрихове кодування; організація семінарів, виставок, конференцій і ділових місій; проектування житлових, громадських і промислових будівель і споруд; технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж. Постійно діючий третейський суд. Услуги: справочно-информационное обеспечение, поиск деловых партнеров; внешнеэкономическая деятельность и привлечение инвестиций; юридический консалтинг; подтверждение форс-мажорных обстоятельств; экспертиза и сертификация товаров; декларирование грузов; языковые переводы; штриховое кодирование; организация семинаров, выставок, конференций и деловых миссий; проектирование жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений; технический осмотр и оценка состояния строительных конструкций, зданий, сооружений и инженерных сетей. Постоянно действующий третейский суд. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги в области электронной (компьютерной) обработки данных
 • Услуги сбора и компьютерной обработки данных
 • Технический осмотр и инспектирование морских судов (услуги)...

Старт Глобал, ТОВ (Старт Глобал, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37828068 Консультаційні послуги компаніям з різних галузей при виході на ринки Східної, Південно-Східної і Північної Європи, а також Центральної Азії. Дослідження ринку, маркетингові дослідження. Пошук ділових партнерів (клієнти, дистриб'ютори, постачальники, франчайзі). Залучення альтернативних інвестицій. Перевірка бізнес-репутації. Оцінка вартості бізнесу. Підтримка в угодах M&A (злиття і поглинання компаній). Повний продаж бізнесу. Відкриття представницького офісу. Допомога іноземним компаніям в Україні. Консультационные услуги компаниям из различных отраслей при выходе на рынки Восточной, Юго-Восточной и Северной Европы, а также Центральной Азии. Исследование рынка, маркетинговые исследования, оценка стоимости бизнеса. Поиск деловых партнеров (клиенты, дистрибьюторы, поставщики, франчайзи). Привлечение альтернативных инвестиций. Проверка бизнес-репутации. Поддержка в сделках M&A (слияние и поглощение компаний). Полная продажа бизнеса. Открытие представительского офиса. Помощь иностранным компаниям в Украине. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Информационные технологии и Интернет
 • Аудиторские и консалтинговые услуги в области информационных технологий
 • Услуги консультантов по Web-сайтам...

Ін Консалтинг, ТОВ (Ин Консалтинг, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38092370 ТОВ «ІН КОНСАЛТИНГ» - це надання в найкоротші терміни максимально якісних послуг для фізичних і юридичних осіб в сфері експертизи металів і сплавів, антикваріату і цінностей, дорогоцінних каменів, метеоритів, бурштину, органічних з'єднань, пластмас і гуми, лаків і фарб, нафтопродуктів і ПММ. ООО «ИН КОНСАЛТИНГ» - это предоставление в кратчайшие сроки максимально качественных услуг для физических и юридических лиц в сфере экспертизы металлов и сплавов, антиквариата и ценностей, драгоценных камней, метеоритов, янтаря, органических соединений, пластмасс и резины, лаков и красок, нефтепродуктов и ГСМ. Опыт работы профессионалов компании - в частности, в сфере рентгенофлуоресцентного (РФА) анализа, анализа содержания углерода, определения марки сплава, инфракрасной (IR) спектроскопии - позволяет сократить время работы и затраты до минимума Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Оценщики, эксперты и аукционисты
 • Ювелирные изделия - услуги экспертизы, оценки и пробирного контроля
 • Исследования, испытания, пробы, экспертиза материалов и изделий (услуги)...

ХЕЛМСМАН КВОЛІТІ ЕНД ТЕХНОЛОДЖІ СЕВРІСЕЗ КО., ЛТД, ТОВ (ХЕЛМСМАН КВОЛИТИ ЭНД ТЕХНОЛОДЖИ СЕВРИСЕЗ КО., ЛТД, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 44135165 HQTS (Ейч Кью Ті Ес) є однією з найстарших і найбільших компаній з контроля якості. Компанія надає послуги в сфері контролю і забезпечення якості на території Китаю, всій Азії і Європи для широкого спектра товарів: від роздрібних споживчих товарів до енергетики: перевірки якості товарів на різних стадіях виробництва; перевірки заводів і постачальників; контроль кількості і якості товарів при постачанню товару; лабораторні тестування аграрної продукції; контроль місць зберігання і перевалки-складів, елеваторів і ін. ; лабораторні тестування споживчих товарів; контроль транспорту, контейнерів і вагонів; управління виробництвом товару; консалтинг в рамках контролю якості. HQTS (Эйч Кью Ти Эс) является одной из старейших и крупнейших компаний по контролю качества. Это международная компания с глобальной сетью офисов, головной офис находится в Китае (провинция Фуцзянь, город Фучжоу). Компания предоставляет услуги в сфере контроля и обеспечения качества на территории Китая, всей Азии и Европы для широкого спектра товаров: от розничных потребительских товаров до энергетики: проверки качества товаров на разных стадиях производства; проверки заводов и поставщиков; контроль количества и качества товаров при поставке товара; лабораторные тестирования аграрной продукции; контроль мест хранения и перевалки - складов, элеваторов и др.; лабораторные тестирования потребительских товаров; контроль авто- и ж/д транспорта, контейнеров и вагонов; управление производством товара; консалтинг в рамках контроля качества. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Технический осмотр и инспектирование морских судов (услуги)
 • Услуги транспортировки и логистики
 • Услуги осмотра и инспектирования грузов на морских судах, сюрвейерские услуги...
Назад наверх