Список компаний - Услуги юристов, адвокатов в области патентного права - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
51 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Еліт-Консалтинг, ПП (Элит-Консалтинг, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 20335524 Послуги в складанні договорів між винахідниками і виробниками по використанню в виробництві патентів і винаходів. Представлення інтересів клієнтів в судах, державних організаціях України, предпріятіх, захист інтересів, прав на торгові марки, зовнішньоекономічна діяльність. Услуги в составлении договоров между изобретателями и производителями по использованию в производстве патентов и изобретений. Представление интересов клиентов в судах, государственных организациях Украины, предприятих, защита интересов, прав на торговые марки, внешнеэкономическая деятельность. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Консалтинг, консультанты по передаче и лицензированию патентов третьей стороне...

КиївПат, патентна агенція, ТОВ (КиевПат, патентное агентство, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31027724 Реєстрація товарних знаків в Україні, країнах СНД і за кордоном, проведення інформаційних пошуків, патентування винаходів, корисних моделей і промислових зразків, складання і реєстрація ліцензійних договорів на об'єкти інтелектуальної власності, складання і реєстрація договорів передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності, підтримання патентів в силі, відновлення терміну дії свідоцтв на товарні знаки, внесення змін в охоронні документи, консультації в області захисту прав на інтелектуальну власність, переклад науково-технічної документації с/на англійську, німецьку і інші іноземні мови Регистрация товарных знаков в Украине, странах СНГ и за рубежом, проведение информационных поисков, патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, составление и регистрация лицензионных договоров на объекты интеллектуальной собственности, составление и регистрация договоров передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, поддержание патентов в силе, продление срока действия свидетельств на товарные знаки, внесение изменений в охранные документы, консультации в области защиты прав на интеллектуальную собственность, перевод научно-технической документации с/на английский, немецкий и другие иностранные языки Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Kievpat (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

Брагарник О.М., патентний повІрений (Брагарник А.Н., патентный поверенный)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 2763411873 Патентне бюро «Брагарник та Партнери» розпочало свою діяльність у 2008 році. Сьогодні «Брагарник та Партнери» є одним з провідних бюро в Україні, яке має значний досвід у галузі інтелектуальної власності, патентування фармацевтичних препаратів, біотехнологій, біомедицини та медичних виробів, а також надає високоякісні патентно-інформаційні послуги. Наш унікальний підхід до IP-консалтингу включає як юридичну експертизу, так і використання останніх пошукових систем для торговельних марок і патентів, що дозволяє нам залишатися серед лідерів у галузі. Відповідно до потреб клієнтів B&P IP пропонує широкий спектр стандартних послуг з фіксованим бюджетом і в найкоротші терміни, а також індивідуально розроблені продукти, орієнтовані на вимоги замовника, що дозволяє контролювати процес і вносити корективи в процес на основі проміжних результатів. Партнери фірми беруть активну участь у професійних спільнотах, як Міжнародна асоціація торговельних марок (INTA), Група фармацевтичних торговельних марок (PTMG), Група користувачів патентної інформації (PIUG). Існують три ключові речі, які відрізняють наше Бюро серед інших: глибокі знання галузі, високий рівень обслуговування клієнтів і наших людей. Компанія B&P IP зосереджена на захисті інтелектуальної власності в усьому світі та комерціалізації наукових продуктів. Головною особливістю його послуг є комплекс послуг, починаючи з консультацій з НДДКР на ранніх стадіях, до моніторингу прав ІВ. Защита прав на торговые марки и изобретения. Патентные исследования. Поиск торговых марок. Абонентское обслуживание. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Bragarnyk & Partners Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)
 • Услуги бизнесу
 • Услуги управления инновациями...

Укрбізнесконсалт, ДчП ПАТ УБК (Укрбизнесконсалт, ДчП ПАО УБК)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32591449 Юридичний супровід бізнесу в Україні. Реєстрація підприємств; сприяння в одержанні ліцензій, необхідних дозволів, сертифікатів, патентів. Консалтингові послуги. Організація конференцій. Юридическое сопровождение бизнеса в Украине. Регистрация предприятий; содействие в получении лицензий, необходимых разрешений, сертификатов, патентов. Консалтинговые услуги. Организация конференций. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: NCN Consulting (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консалтинг, консультанты по бизнес-управлению, бизнес-менеджменту (услуги)
 • Консультанты по управлению рисками
 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги...

Дрібнич, Медведєв та Партнери, патентно-юридична а (Дрибнич, Медведев и Партнеры, патентно-юридическое агентство)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34428665 Послуги у сфері інтелектуальної власності, оцінки майна, нерухомості, підприємств, цінних паперів. Услуги в сфере интеллектуальной собственности, оценки имущества, недвижимости, предприятий, ценных бумаг. Услуги для иностранных граждан (разрешение на трудоустройство, разрешение на временное проживание). Регистрация, сопровождение предприятий на территории Украины и за рубежом. Инвестиционные проекты, консалтинг Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: D&M Partners (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Консалтинг, консультанты и услуги по интеллектуальной собственности...

Патент-сервіс, Агенція патентного повіреного України, ПП (Патент-сервис, Агентство патентного поверенного Украины, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 13961333 Повний комплекс послуг з оформлення, правового забезпечення комерційної реалізації і захисту прав інтелектуальної власності. Усі види юридичних послуг. Оформлення авторських і майнових прав на торгові марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комп'ютерні програми, твори науки, літератури і мистецтва та ін. Продаж і придбання патентів і ліцензій. Досудовий і судовий захист від недобросовісної конкуренції. Оцінка вартості майнових прав інтелектуальної власності. Франчайзинг, юридичне оформлення на усіх етапах - комерційної пропозиції (підготовки франшизи); висновки і реєстрації договору комерційної концесії (франчайзингу); контролю виконання договору франчайзингу. Полный комплекс услуг по оформлению, правовому обеспечению коммерческой реализации и защите прав интеллектуальной собственности. Все виды юридических услуг. Оформление авторских и имущественных прав на торговые марки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компьютерные программы, произведения науки, литературы и искусства и др. Продажа и приобретение патентов и лицензий. Досудебная и судебная защита от недобросовестной конкуренции. Оценка стоимости имущественных прав интеллектуальной собственности. Франчайзинг, юридическое оформление на всех этапах - коммерческого предложения (подготовки франшизы); заключения и регистрации договора коммерческой концессии (франчайзинга); контроля выполнения договора франчайзинга. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги патентных агентств
 • Консалтинг, консультанты по обеспечению и охране авторских прав...

ІМЕККО, ТОВ (ИМЕККО, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40070052 Ми спеціалізуємося на повному супроводі усіх операцій, пов'язаних з отриманням і розпорядженням правами інтелектуальної власності в Україні і за її межами Онлайн-сервис регистрации торговых марок в Украине. Мы специализируемся на полном сопровождении всех операций, связанных с получением и распоряжением правами интеллектуальной собственности в Украине и за ее пределами (по национальным и международным процедурам). Мы консультируем от этапа идеи создания логотипа, дизайна упаковки, разработки устройств и процессов и далее до их реализации и защиты. Консультирование на ранних этапах позволяет вовремя согласовать права всех разработчиков, оценить и найти возможности защиты технологий и изделий, минимизировать риски нарушения прав других лиц. В частности мы помогаем: выявлять и оценивать конкурентные преимущества, которые воплощаются в технических решениях, дизайне, репутации; разработать стратегию их защиты; осуществляем патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в Украине и за ее пределами; осуществляем регистрацию торговых марок и авторских прав на произведения и др. объектов в Украине и за ее пределами; проводим исследования патентоспособности технических решений, дизайна, а также оцениваем риски возможного нарушения прав интеллектуальной собственности других лиц; сопровождаем процессы предоставления лицензий, передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, заключения соглашений о создании товаров и услуг содержащие объекты интеллектуальной собственности и т.д.; осуществляем защиту прав и интересов заявителей, владельцев и других лиц в патентных ведомствах, антимонопольных органах, таможни, суде и других учреждениях и организациях. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Консалтинг, консультанты по передаче и лицензированию патентов третьей стороне...

ВАЙЗ ГРУП, Патентно-юридична компанія, ТОВ (ВАЙЗ ГРУП, Патентно-юридическая компания, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Комплекс послуг в сфері керування інтелектуальною власністю: аудит об'єктів інтелектуальної власності, реєстрація прав на об'єкти інтелектуальної власності, реєстрація торгових марок, патентування винаходів і корисних моделей, патентування промислових зразків, міжнародна реєстрація винаходів і торгових марок, реєстрація товарів в митному реєстрі, реєстрація авторських прав, оцінка об'єктів інтелектуальної власності, оцінка торгової марки, оцінка патентів, оцінка ноу-хау, оподаткування об'єктів інтелектуальної власності, юридичне обслуговування об'єктів інтелектуальної власності, захист прав на об'єкти інтелектуальної власності Комплекс услуг в сфере управления интеллектуальной собственности: аудит объектов интеллектуальной собственности, регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности, регистрация торговых марок, патентование изобретений и полезных моделей, патентование промышленных образцов, международная регистрация изобретений и торговых марок, регистрация товаров в таможенном реестре, регистрация авторских прав, оценка объектов интеллектуальной собственности, оценка торговой марки, оценка патентов, оценка ноу-хау, налогообложение объектов интеллектуальной собственности, юридическое обслуживание объектов интеллектуальной собственности, защита прав на объекты интеллектуальной собственности Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

ІСП Група, ТОВ (ИСП Группа, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30780748 Ми надаємо повний спектр послуг в області охорони прав інтелектуальної власності. Успішно працюємо в області придбання і захисту прав на товарні знаки, надаємо повний спектр юридичних послуг, щодо придбання (реєстрації) прав і їх захисту в Українському інституті промислової власності, Державної службі з інтелектуальної власності, судах, митницях і Антимонопольному комітеті. Мы предоставляем полный спектр услуг в области охраны прав интеллектуальной собственности. Успешно работаем в области приобретения и защиты прав на товарные знаки, оказывая полный спектр юридических услуг, касающихся приобретения (регистрации) прав и их защиты в Украинском институте промышленной собственности, Государственной службе по интеллектуальной собственности, судах, таможнях и Антимонопольном комитете. Мы имеем значительный опыт в области международной регистрации товарных знаков по системе Мадридского соглашения, эффективно представляем интересы наших доверителей в патентных ведомствах различных стран. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги патентных агентств
 • Консалтинг, консультанты по обеспечению и охране авторских прав...

Агентство патентних повірених ВЕПОЛЬ, ТОВ (Агентство патентных поверенных Веполь, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37728485 Патентно-ліцензійні послуги, підготовка і відправлення заявок на отримання патентів на винаходи, промислові зразки і свідоцтва на товарні знаки, підготовка ліцензійних договорів; захист об'єктів авторського права; юридичний захист об'єктів промислової власності і авторського права в судах, Антимонопольному комітеті України, управлінні з захисту прав споживачів і інших державних органах; оцінка нематеріальних активів і оцінка бізнесу Патентно-лицензионные услуги, в частности, подготовка и подача заявок на получение патентов на изобретения, промышленные образцы и свидетельства на товарные знаки, подготовка лицензионных договоров; защита объектов авторского права; юридическая защита объектов промышленной собственности и авторского права в судах, Антимонопольном комитете, управлении по защите прав потребителей и других государственных органах; оценка нематериальных активов и оценка бизнеса Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: VEPOL; CHARLAN Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

ПАТЕНТНО-ПРАВОВА ФІРМА ЛЕКС ІНТЕЛЗ, ТОВ (Патентно-правовая фирма ЛЕКС ИНТЕЛЗ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36795702 Діяльність у сфері права Предоставляем полный спектр юридических услуг, связанный с оформлением, использованием и защитой прав интеллектуальной собственности в Украине и за рубежом: - патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов; - регистрация торговых марок; - регистрация авторского права; - проведение патентных поисков; - международное патентование; - международная регистрация торговых марок; - разработка и регистрация лицензионных договоров, договоров о полной или частичной передаче прав интеллектуальной собственности; - защита от недобросовестной конкуренции; - защита прав интеллектуальной собственности на таможне; - судебная защита; - анализ и аудит объектов интеллектуальной собственности, помощь в документальном оформлении и оценке нематериальных активов, внесении в уставной капитал компаний, - регистрация доменных имён, получение штрих-кодов. Напрямую представляем интересы заявителей в патентных ведомствах Украины, Белоруссии, Российской Федерации. Имея тесные партнёрские связи с иностранными коллегами, обеспечиваем оформление прав и защиту интересов клиентов в других юрисдикциях. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по юридическим вопросам
 • Услуги юридического обслуживания
 • Юристы, адвокаты (услуги)...

BOND INTELLECT GROUP, Міжнародна правова компанія, ТОВ (БОНД Интеллект Групп, Международная правовая компания, ООО - BOND INTELLECT GROUP (BIG))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 41150678 Послуги: юридичні; консалтингові, забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, операції з нерухомістю, юридичне супровід операцій з нерухомістю. Услуги: юридические; консалтинговые, обеспечение внешнеэкономической деятельности, операции с недвижимостью, юридическое сопровождение операций с недвижимостью. Основная задача BIG – комплексное и профессиональное правовое обслуживание деятельности наших клиентов в агропромышленной, финансовой, строительной, инвестиционной отрасли, а также в отрасли химической промышленности, биотехнологий, машиностроения и топливно-энергетической сфере. Профессиональные юристы BIG успешно практикуют в различных сферах защиты правовых интересов своих клиентов, в том числе и в разрешении споров, возникающих между крупнейшими компаниями Украины, Казахстана, Молдовы, Венгрии и др. В этих странах созданы действующие филиалы BIG, которые позволяют оперативно решать правовые, финансовые, организационные и другие вопросы всех заинтересованных лиц в указанных выше отраслях. Одним из основных направлений деятельности BIG является Due diligence – всестороннее исследование деятельности компаний, их финансового состояния и положения на рынке. Это процедура формирования объективного представления об объекте инвестирования, включающая инвестиционные риски, независимую оценку объекта вложения финансов и множество других факторов. Специалисты нашей компании с идеальной точностью определяют законность и коммерческую привлекательность планируемой сделки или инвестиционного проекта, что позволяет инвесторам или деловым партнерам более глубоко оценивать все преимущества и недостатки сотрудничества. Практики в сфере торгового, финансового, банковского, инвестиционного, налогового, корпоративного, таможенного, международного, антимонопольного и патентного права всегда являлись приоритетными для специалистов BIG. Международная правовая компания BOND INTELLECT GROUP является признанным экспертом в практике судебной защиты, а также в сфере слияния и поглощения предприятий уже более десяти лет, ежедневно работая над развитием этих направлений в Украине, России, Венгрии, Казахстане и Молдове. BIG стремительно расширяет сферы оказываемой помощи как на международном, так и на внутреннем рынке страны. BIG и ее специалисты понимают и ценят требования каждого, кто обратился за предоставлением услуг, заботятся о своих постоянных Клиентах, принимая во внимание сферу их деятельности и особенности ведения бизнеса. Специалисты BIG разрабатывают индивидуальный подход к своим клиентам, в том числе и потенциальным, основываясь на большом опыте и профессионализме нашей команды. Наша компания делает ставку на высокое качество предоставляемых услуг. Принцип Global Excellence воплощает отношение к клиенту – любой проект будет выполнен профессионально, безупречно, максимально оперативно и полно. В любой точке мира клиент получит лучшее юридическое решение. Сочетая инициативу и природную смекалку с общепринятыми международными стандартами правовой работы, специалисты BIG мыслят глобально, их деятельность транснациональна. Команда BIG оказывает услуги на территории различных стран мира, соблюдая при этом единые стандарты качества и сохранения конфиденциальности. Международная правовая компания BOND INTELLECT GROUP стремится к достижению совершенства во всех своих начинаниях. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: BOND INTELLECT GROUP; BIGforum Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Услуги юридического обслуживания
 • Юридические эксперты (услуги)
 • Услуги по тематической информации и документации...

Адвокатське бюро Ольги Котик, ПП (Адвокатское бюро Ольги Котик, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 40889361 Адвокатське бюро Ольги Котик - це команда юристів в Харкові, які є професіоналами високого класу во всьому, що стосується юридичного забезпечення підприємств, а також юридичної допомоги фізичним особам. Безпосередньо адвокат Ольга Олексіївна Котик - адвокат зі стажем роботи більше двадцяти років, що свідчить про її високу кваліфікацію і професіоналізм. Адвокатское бюро Ольги Котик - это команда юристов в Харькове, которые являются профессионалами высокого класса во всем, что касается юридического обеспечения предприятий, а также юридической помощи физическим лицам. Сама адвокат Ольга Алексеевна Котик - юрист со стажем работы более двадцати лет, что говорит о ее высочайшей квалификации и профессионализме. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги юристов, адвокатов в области патентного права...

IN intellect (Патентні Повірені), ПП (IN intellect (Патентные Поверенные), ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Послуги патентних повірених. Реєстрація і захист прав в Україні і за її межами. Торгові марки (логотип, бренд, TM, ®), винаходи, корисні моделі, промислові зразки (зовнішній вигляд виробів), авторське право ©, юридичні послуги Услуги патентных поверенных. Регистрация и защита прав в Украине и за ее пределами. Торговые марки (логотип, бренд, TM, ®), изобретения, полезные модели, промышленные образцы (внешний вид изделия), авторское право ©, юридические услуги Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: IN intellect Law and Patent Attorneys (UA) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

МЮФ ЯРОСЛАВ ГРИШИН ТА ПАРТНЕРИ, ТОВ (ЯРОСЛАВ ГРИШИН И ПАРТНЕРЫ, Международная юридическая фирма, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 38732398 Юридичні, консультаційні та представницькі послуги професійних адвокатів у Запоріжжі та Києві. Обслуговування підприємств, підприємців та фірм, захист бізнесу. Захист при перевірках контролюючих органів. Господарські спори, банківська та судова практика, банкротство і ліквідація, земельне право, трудові спори, громадянські, житлові і сімейні спори. Кримінальне право, потужний захист у кримінальних провадженнях, практика адміністративних проступків. Юридичний супровід професійними адвокатами у судах України, представництво інтересів у Верховному Суді. Юридические, консультационные и представительские услуги профессиональных адвокатов в Запорожье и Киеве. Обслуживание предприятий, предпринимателей и фирм, защита бизнеса. Защита при проверках контролирующих органов. Хозяйственные споры, банковская и судебная практика, банкротство и ликвидация, земельное право, трудовые споры, гражданские, жилищные и семейные споры. Уголовное право, мощная защита в уголовных производствах, практика административных проступков. Юридическое сопровождение профессиональными адвокатами в судах Украины, представительство интересов в Верховном Суде. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Консультанты по юридическим вопросам
 • Услуги юридического обслуживания
 • Юристы, адвокаты (услуги)...

ЕйПіЕл Патентс, юридично-патентна фірма, ТОВ (APL Patents, юридическо-экспертная компания (Прохоров-Лукин Г.В., ФЛП))

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35691155 Послуги: реєстрація авторських прав, реєстрація торгових марок, в т. ч. з прискореною процедурою, патентування промислових зразків, винаходів і корисних моделей, супровід реєстрацій і надання охоронних документів, патентно-інформаційна діяльність в всім мирі, патентно-юридичний аудит, оцінка майнових прав інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності і припинення недобросовісної конкуренції, комплексні експертно-юридичні аналізи конфліктних ситуацій, складання договорів про передаванні прав і ліцензійних договорів, консалтинг в області інтелектуальної власності і судової експертизи, експертна підтримка юридичних компаній і фізичних осіб. Услуги: регистрация авторских прав, регистрация торговых марок, в т.ч. по ускоренной процедуре, патентование промышленных образцов, изобретений и полезных моделей, сопровождение регистраций и предоставление охранных документов, патентно-информационные поиски во всем мире, патентно-юридический аудит, оценка имущественных прав интеллектуальной собственности, защита прав интеллектуальной собственности и пресечение недобросовестной конкуренции, комплексные экспертно-юридические анализы конфликтных ситуаций, составление договоров о передаче прав и лицензионных договоров, консалтинг в области интеллектуальной собственности и судебной экспертизы, экспертная поддержка юридических компаний и физических лиц. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: APL Patents Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

Інвента, патентно-правова фірма, ТОВ (Инвента, патентно-правовая фирма, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 32950106 Для зарубіжних і українських клієнтів - підготовка документів на реєстрацію прав (патентів) на: винаходи, торговельні марки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем; комп'ютерні програми, бази даних; твори літератури, мистецтва і науки. Патентний повірений України. Інтелектуальна власність (юридичний захист і комерціалізація). Для зарубежных и украинских клиентов - подготовка документов на регистрацию прав (патентов) на: изобретения, торговые марки, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, топографии интегральных микросхем; компьютерные программы, базы данных; произведения литературы, искусства и науки. Патентный поверенный Украины. Интеллектуальная собственность (юридическая защита и коммерциализация). Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Разработка рекламы и художественного оформления (услуги)
 • Услуги оформления рекламных материалов для прямой почтовой рассылки
 • Консалтинг, консультанты по промышленному развитию (услуги)...

Правова Гільдія ДЕСТІНІ, ПП (Правовая Гильдия ДЕСТИНИ, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 30283252 Адвокати Правової Гільдії «Дестіні» готові зробити професійну допомогу як великим компаніям, так і приватним особам з забезпеченням повної конфіденційності інформації про клієнтів. Адвокаты Правовой Гильдии «Дестини» готовы оказать профессиональную помощь как крупным компаниям, так и частным лицам с обеспечением полной конфиденциальности информации о клиенте. Наши юристы всегда готовы предоставят консультационные услуги во всех отраслях права и представительство интересов предприятий, предпринимателей и физических лиц в судах, органах государственной власти, контролирующих органах. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги юристов, адвокатов в области патентного права...

СТРАТЕДЖИК БІЗНЕС СОЛУШЕНЗ БУТІК (СБСБ), ТОВ (Стратеджик Бизнес Солушенз Бутик (СБСБ), ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39427142 Діяльність у сфері права SBSB - одна из сильнейших юридических фирм в СНГ и Европе, консультирующая по вопросам в области FinTech. Мы углубленно занимаемся двумя направлениями: FinTech и налоговое право. Это позволяет нашей команде быть квалифицированными и опытными специалистами именно в этих сферах. Более 6 лет мы оказываем полный юридический сервис как для стартапов, так и известным финансовым компаниям. Это включает консультирование по коммерческому и корпоративному праву, информационным технологиям и IP правам, применения электронных денег, финансовых лицензий, вопросам правового регулирования FinTech и блокчейна. Среди наших клиентов банки, финансовые институции, хедж-фонды и форекс брокеры, криптобиржи, блокчейн проекты, а также любой бизнес, заинтересованный в налоговом планировании. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги юристов, адвокатов в области патентного права
 • Консультанты по юридическим вопросам...

Адвокатське об'єднання МОРГУН ТА ПАРТНЕРИ (Адвокатское объединение МОРГУН И ПАРТНЕРЫ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 42767458 Моргун і партнери – українська адвокатська фірма, що має величезний досвід в різних сферах юридичної практики. Моргун и партнеры – украинская адвокатская фирма, имеющая достойный опыт в различных сферах юридической практики. Мы успешно составляем конкуренцию крупным юридическим корпорациям с громкими именами. В большинстве практик мы занимаем лидирующие позиции. Мы специализируемся в сфере разрешения споров и защиты от уголовного преследования, в семейном праве и судебной защите. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги юристов, адвокатов в области патентного права...

Адвокат Сурін С.В. (Адвокат Сурин С.В.)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Адвокат Сурін Семен Валерійович надасть Вам повний спектр юридичних послуг. Консультації, складання процесуальних документів, представництво інтересів в судах усіх інстанцій, представництво в державних органах, юридична допомога в сімейних і спадкоємних справах. Реєстрація юросіб Адвокат Сурин Семен Валерьевич предоставит Вам полный спектр юридических услуг. Консультации, составление процессуальных документов, представительство интересов в судах всех инстанций, представительство в государственных органах, юридическая помощь в семейных и наследственных делах. Регистрация юрлиц. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги юристов, адвокатов в области патентного права...

Патентна група KISTERSKY IP Law, ПП (Патентная группа KISTERSKY IP Law, ЧП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ Патентна група «KISTERSKY IP Law» пропонує клієнтам послуги з захисту і охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні і інших країнах світу Патентная группа «KISTERSKY IP Law» предлагает клиентам услуги по защите и охране прав на объекты интеллектуальной собственности в Украине и других странах мира, включая высококвалифицированную консультацию экспертов, подготовку документов, получение охранных документов и поддержание их в действии, а также судебно-арбитражную защиту интересов владельцев объектов интеллектуальной собственности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...

Михайлюк, Сороколат і Партнери, ТОВ (Михайлюк, Сороколат и Партнеры, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 37431382 Компанія "Михайлюк, Сороколат і Партнери" - патентні повірені України. Повний комплекс послуг по отриманню і захисту (охороні) прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні, Росії та інших країнах СНД, а також в Європі, США і Китаї: консалтинг, підготовка документів, отримання охоронного документа і підтримання його в дії; патентування винаходів, промислових зразків, корисних моделей; реєстрація логотипів, товарних знаків, знаків для товарів і послуг; проведення всіх видів патентних досліджень; оплата патентних мит; виконання професійних перекладів патентної і іншої документації; судовий захист інтересів власників об'єктів інтелектуальної власності. Компания "Михайлюк, Сороколат и Партнеры" - патентные поверенные Украины. Полный комплекс услуг по получению и защите (охране) прав на объекты интеллектуальной собственности в Украине, России и других странах СНГ, а также в Европе, США и Китае: консалтинг, подготовка документов, получение охранного документа и поддержание его в действии; патентование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей; регистрация логотипов, товарных знаков, знаков для товаров и услуг; проведение всех видов патентных исследований; оплата патентных пошлин; выполнение профессиональных переводов патентной и иной документации; судебная защита интересов владельцев объектов интеллектуальной собственности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Агентства по патентам и товарным знакам (торговым маркам, торговым наименованиям, знакам обслуживания) - услуги
 • Услуги бизнесу
 • Услуги патентных агентств...
Назад наверх