Список компаний - Цементы огнеупорные - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
9 компаний найдено
Цементы огнеупорные
Познакомьтесь с проверенными компаниями

СК СТС, ТОВ (СК СТС, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 39503652 Розробка, виробництво, впровадження спеціальних матеріалів в будівництві: спеціальні цементи для бетонів і будівельних сумішей (глиноземний цемент ГЦ, високогліноземний цемент ВГЦ, високопрочний сульфатостійкий водонепроникний цемент ГІР-2, гідроізоляційний цемент ГІР-1МП); невибуховий руйнуючий матеріал (порошок НРВ-80) для гранітних карьров, бетону. Технічна експертиза будівель і споруд. Реконструкція цехів промислових підприємств, взлетно-посадкових смуг, будівель і споруд, житлових будинків, квартир. Будівництво будівель і споруд, прокладка інженерних мереж (акведук, каналізація). Будівництво вишок мобільної зв'язку "під ключ". Виготовлення: металеві конструкції для вишок мобільної зв'язку, металеві контейнери базових станцій мобільної зв'язку. Послуги: монтаж металоконструкцій; надання в оренду автотранспорту і будівельної техніки. Разработка, производство, внедрение специальных материалов в строительстве: специальные цементы для бетонов и строительных смесей (глиноземистый цемент ГЦ, высокоглиноземистый цемент ВГЦ, высокопрочный сульфатостойкий водонепроницаемый цемент ГИР-2, гидроизоляционный цемент ГИР-1МП); невзрывчатое разрушающее вещество (порошок НРВ-80) для гранитных карьров, бетона. Техническая экспертиза зданий и сооружений. Реконструкция цехов промышленных предприятий, взлетно-посадочных полос, зданий и сооружений, жилых домов, квартир. Строительство зданий и сооружений, прокладка инженерных сетей (водопровод, канализация). Строительство вышек (мачт, башен) мобильной связи "под ключ". Изготовление: металлические конструкции для вышек мобильной связи, металлические контейнеры базовых станций мобильной связи. Услуги: монтаж металлоконструкций; предоставление в аренду автотранспорта и строительной техники. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Мачты, опоры и пилоны металлические
 • Металлические конструкции для строительной промышленности
 • Мачты, башни и опоры металлические для систем связи...

Альянс+, ПФ (Альянс+, ЧФ)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31126612 Торгівля: теплоізоляційні, гідроізоляційні, електроізоляційні матеріали - склотканини, скловата, склопластик, склополотно; фольгопластик, фольготканини; базальтова ізоляція, базальтовий картон, базальтовий шнур; циліндри теплоізоляційні; азбест, азбокартон, азбошнур; високотемпературна ізоляція; вогнетривкі матеріали (шамотна цегла, шамотний порошок, мертель, вогнетривка глина, вогнетривкий глиноземистий цемент); покрівельні матеріали. Торговля: теплоизоляционные, гидроизоляционные, электроизоляционные материалы - стеклоткани, стекловата, стеклопластик, стеклохолст; фольгопластик, фольготкани; базальтовая изоляция, базальтовый картон, базальтовый шнур; цилиндры теплоизоляционные; асбест, асбокартон, асбошнур; высокотемпературная изоляция; огнеупорные материалы (шамотный кирпич, шамотный порошок, мертель, огнеупорная глина, огнеупорный глиноземистый цемент); кровельные материалы. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Песок
 • Песок огнеупорный
 • Глины и глинозем...

Український НДІ вогнетривів ім.А.С.Бережного, ПАТ (Украинский НИИ огнеупоров им.А.С.Бережного, ПАО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 00190503 Інститут є єдиним в Україні і головним по виробництву і службі вогнетривів. Розробляє технології і виготовляє за своїми розробками для всіх галузей промисловості унікальну наукомістку і технологічно складну продукцію, яку не виготовляє жодне промислове підприємство. Уся продукція інституту є конкурентоспроможною на світовому ринку. Институт является единственным в Украине и головным по производству и службе огнеупоров. Разрабатывает технологии и выпускает по своим разработкам для всех отраслей промышленности уникальную наукоемкую и технологически сложную продукцию, которую не производит ни одно промышленное предприятие. Вся продукция института является конкурентноспособной на мировом рынке. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Керамические изделия для технического использования
 • Тигли керамические промышленные
 • Стержни и трубы керамические промышленные...

Ізомастер, ВКФ, ТОВ (Изомастер, ПКФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 34930139 Виробництво: циліндри базальтові теплоізоляційні як з покривним шаром з армованої алюмінієвої фольги, так і без нього; циліндри пенополістірольні термоізоляційні з покриттям і без; кожухи і елементи покриття ізоляції (відводи, трійники, переходи, фланці і т. д. ) з листового металу – оцинкована сталь, алюмінієвий лист, забарвлена лістовая сталь типу RANILLA; вогнетривкі і обмуровочні матеріали; сітка-рабиця, сітка зварна, лист просічно-витяжний. Розрахунок теплоізоляційних конструкцій в відповідно з вимогами СНіП і ДБН Производство: цилиндры базальтовые теплоизоляционные как с покрывным слоем из армированной алюминиевой фольги, так и без него; цилиндры пенополистирольные термоизоляционные с покрытием и без; кожухи и элементы покрытия изоляции (отводы, тройники, переходы, фланцы и т. д.) из листового металла – оцинкованная сталь, алюминиевый лист, окрашенная листовая сталь типа RANILLA; огнеупорные и обмуровочные материалы; сетка-рабица, сетка сварная, лист просечно- вытяжной. Расчет теплоизоляционных конструкций в соответствии с требованиями СНиП и ДБН; выдача рекомендаций для включения в проекты, составление сметной документации; подбор материалов для проведения термоизоляционных работ, в том числе и материалов собственного производства. Изготовление на собственных производственных площадях металлоконструкций различной сложности. Монтаж металлоконструкций и трубопроводов, котельного, насосного и вспомогательного оборудования, систем отопления и водопровода. Пескоструйная очистка и антикоррозионная защита металлоконструкций емкостей и оборудования, услуги промальпинизма. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: ROCKWOOL (PL) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Песок
 • Карьерные породы
 • Песок огнеупорный...

Вектор-2000, ТОВ (Вектор-2000, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31182876 Виробництво: електрокорунд, муллітокорундові високоплотні вироби, технічна кераміка, вогнетривкі клеї (температура до 1400 З) і вогнетривкі бетони, вогнетривкий цемент, цегла вогнетривка Производство: электрокорунд, муллитокорундовые высокоплотные изделия, техническая керамика, огнеупорные клеи (температура до 1400 С) и огнеупорные бетоны, огнеупорный цемент, кирпич огнеупорный, кислотоупорная продукция (кислотоупорный кирпич, клинкерный кирпич, кислотоупорная плитка, клинкер, бело-жгущейся глина, гипсовый щебень, гипс); неформованные огнеупоры, изделия муллитокремнеземистые теплоизоляционные (фетр, войлок, вата, плиты). Корундовая керамика - трубки корундовые особоплотные марки КОПМ, КОПМТ, МКР, втулки, тигли. Изделия муллитокорундовые и корундовые. Изделия тугоплавкие на основе карбида кремния. Изделия формованные огнеупорные. Массы муллитокорундовые. Смеси теплоизоляционные бетонные. Смеси шамотные бетонные. Смеси муллитокремнеземистые бетонные. Смеси шамотные низкоцементные бетонные. Смеси высокоогнеупорные корундовые бетонные. Смеси высокоглиноземистые огнеупорные бетонные. Огнеупоры муллитокорундовые для камер горения воздухонагревателей доменных печей. Карбидкремниевые изделия на алюмосиликатной связке. Муллитокорундовые огнеупоры для изготовления стеклоизделий. Огнеупорные связующие – АФС, АХФС, АБФС, огнеупорный клей; Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

Поставка следующих позиций:

 • Войлок, фетр, свойлаченные материалы и изделия из них
 • Войлок, фетр термостойкий
 • Войлок, фетр, свойлаченные материалы и изделия из них классифицированные по области применения...
Назад наверх