Список компаний - Энергетика, топливо и вода - Украина

Сузить поиск
Назад
Результаты поиска по позиции : Украина
5 597 компаний найдено
Познакомьтесь с проверенными компаниями

Центральна, гірничо-збагачувальна фабрика, ТОВ (Центральная, горно-обогатительная фабрика, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 35656990 Виробництво і постачання: вугілля антрацит марок АК, АКО, АТ, АМ, АС, АШ, Т, ДГ; вуглецювальник (Carburizator), антрацитовий фільтрант, УСМА, брикет паливний, вугілля в м'яких контейнерах біг-бег, сорбент з вугілля марки антрацит, промпродукт. Здобич, збагачення і подальша переробка кам'яного вугілля. Використання відходів вугільної промисловості. Производство и поставки: уголь антрацит марок АК, АКО, АО, АМ, АС, АШ, Т, ДГ; науглероживатель (Carburizator), антрацитовый фильтрант, УСМА, брикет топливный, уголь в мягких контейнерах биг-бег, сорбент из углей марки антрацит, промпродукт. Добыча, обогащение и дальнейшая переработка каменных углей. Использование отходов угольной промышленности. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Уголь
 • Энергетика, топливо и вода
 • Антрацит, уголь антрацитный...

Подільський Енергоконсалтинг, ТОВ (Подольский Энергоконсалтинг, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 36830374 Техніко-економічне обґрунтування і вибір оптимальних схем зовнішнього електропостачання, отримання технічних умов, проектування та будівництво об'єктів електроенергетики, з підключенням їх до магістральних і розподільних мереж електропередавальних організацій. виробництво метеомачт. З моменту заснування компанія здійснює проектування та будівництво об’єктів енергетики для електроенергетичних компаній і промислових підприємств, об’єктів розподільчих мереж національного та регіонального значення напругою від 10 кВ до 750 кВ. З 2012 року ключовий вектор діяльності – комплексна реалізація проектів сонячної енергетики: проектування та будівництво промислових сонячних електростанцій. З 2016 року EPC-контрактор у сфері сонячної енергетики. Технико-экономическое обоснование и выбор оптимальных схем внешнего электроснабжения, получение технических условий, проектирование и строительство объектов электроэнергетики, с подключением их к магистральным и распределительным сетям электропередающих организаций. Производство метеомачт Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Подрядчики по строительству зданий и сооружений
 • Подрядчики по возведению зданий и сооружений электростанций
 • Подрядчики по установке, монтажу и техническому обслуживанию сантехоборудования, систем газоснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования в строительстве...

Кріопром, ВКФ, ТОВ (Криопром, ПКФ, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 31630366 Виробництво: кріогенна техніка - установки розподілу повітря для виробництва технічних газів, газифікатори, системи зберігання кріогенних рідин, кисневі насоси, турбодетандери, блоки очищення, теплообмінне устаткування (виті теплообмінники), кріогенна арматура (труби металеві), технічні гази (кисень, азот, аргон, діоксид вуглецю, пропан-бутан). Торгові дистриб'юторські постачання (офіційний дистриб'ютор американської компанії "Ingersoll Rand"): промислове компресорне устаткування, системи підготовки стислого повітря, пневмоінструмент і акумуляторний інструмент, насосне устаткування, талі, лебідки, ергосистеми. Послуги: монтаж і установка насосів, компресорів, гідравлічних систем, холодильних установок; знежирення поверхонь устаткування, перевірка залишкового тиску і відновлення вакууму в теплоізоляційних порожнинах кріогенних резервуарів. Производство: криогенная техника - установки разделения воздуха для получения технических газов), газификаторы, системы хранения криогенных жидкостей, кислородные насосы, турбодетандеры, блоки очистки, теплообменное оборудование (витые теплообменники), криогенная арматура (трубы металлические), технические газы (кислород, азот, аргон, диоксид углерода, пропан-бутан). Торговые дистрибьюторские поставки (официальный дистрибьютор американской компании "Ingersoll Rand"): промышленное компрессорное оборудование, системы подготовки сжатого воздуха, пневмоинструмент и аккумуляторный инструмент, насосное оборудование, тали, лебедки, эргосистемы. Услуги: монтаж и установка насосов, компрессоров, гидравлических систем, холодильных установок; обезжиривание поверхностей оборудования, проверка остаточного давления и восстановление вакуума в теплоизоляционных полостях криогенных резервуаров. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Ingersoll Rand (US) Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Энергетика, топливо и вода
 • Управляющие компании трубопроводного и продуктопроводного транспорта
 • Услуги заправки в емкости, хранения и транспортировки сжиженных газов...

Станкосерт, науково-технічний центр, ДП (Станкосерт, научно-технический центр, ГП)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24533681 Налагодження, ремонт, технічне обслуговування верстатів з числовим управлінням, програмне забезпечення. Альтернативна енергетика. Послуги: випробування, сертифікація продукції і систем якості, оцінка на відповідність стандартів. Услуги: оценка соответствия и сертификация продукции; испытания; сертификациясистем менеджмента, в т.ч. качества, экологии, безопасности, социальной ответственности и др.; разработка государственных стандартов; энергоаудит, энергоменеджмент, разработка и реализация проектов по альтернативной энергетике, полный спектр консультационных услуг по разработке и внедрению на предприятиях системы НАССР. Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Станки токарные для обработки металла
 • Станки токарные с компьютерным числовым программным управлением (ЧПУ) для обработки металла
 • Станки сверлильные, центровальные, гайконарезные, расточные для обработки металла...

Енергобуд, промислова група, ТОВ (Энергострой, промышленная группа, ООО)

Код ЄДРПОУ/ЕГРПОУ 24997759 Проектування, будівництво і технічне обслуговування систем водопостачання з свердловин і систем інженерного захисту від підтоплення; буріння свердловин; автоматизація водозаборів; водозниження. Екологічний моніторинг підземних вод. Виробництво: безконтактні вимикачі і датчики положення. Торгові поставки: датчики і прилади для автоматизації виробничих процесів в металургійної, машинобудівної, гірничодобувної, харчової і інших галузях промисловості, засоби автоматизації для АСУ ТП, КВП, верстатів ЧПК. Проектирование, строительство и техническое обслуживание систем водоснабжения из скважин и систем инженерной защиты от подтопления; бурение скважин; автоматизация водозаборов; водопонижение. Экологический мониторинг подземных вод. Производство: бесконтактные выключатели и датчики положения. Торговые поставки: датчики и приборы для автоматизации производственных процессов в металлургической, машиностроительной, горнодобывающей, пищевой и других отраслях промышленности, средства автоматизации для АСУ ТП, КИП, станков ЧПУ. Торгові марки, яки представлені/Представлены торговые марки: Leuze Electronic; Sick AG Ищете такие же компании? Попробуйте www.demo.kompass.ua

 • Регуляторы электронные
 • Контроллеры электронных соединений промышленные
 • Оборудование для измерения и контроля уровня жидкости...
Назад наверх